1)                             1)  Радно место за правне послове у области безбедности и интероперабилности и припрему прописа

 

2)                             2) Радно место за прописе и регистре