Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

српски
english

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације

 

Република Србија, Дирекција за железнице, Немањина 6, 11000 Београд

Влада Републике Србије је 10. септембра усвојила Уредбу о методологији за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза, што је уједно и  први усвојени документ из пакета уредби које се односе на железнички саобраћај. Предвиђене уредбе и методологије треба да обезбеде функционалан, ефикасан и сврсисходан железнички систем, другачији од оног какав је био до сада. Уредба је донета на основу прописа Европске Уније и важећег Закона о железници према коме Влада РС прописује методологију за утврђивање пуне цене коштања јавног превоза. Сврсисходност и отварање нових канала финансирања суштина методологије за утврђивање реалне цене превоза изјавио је Слободан Росић, директор Дирекције за железнице, у разговору за лист "Пруга".

детаљније

 

Уредба о методологији за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза усвојена је на седници Владе Републике Србије, одржаној 10. септембра ове године. Овом методологијом се утврђује начин израчунавања оправдане пуне цене коштања превоза (ОЈП) у железничком саобраћају и тако обезбеђује израчунавање различитих врста трошкова превоза који су предмет уговора о обавези јавног превоза.

Циљ ове методологије је  да утврди модел помоћу кога се израчунава пуна цена  коштања превозне услуге, коју ће Влада или јединица локалне самоуправе одредити превознику као обавезу превоза са утврђеном ценом и за коју се, као обавезу јавног превоза, врши надокнада између утврђене цене до пуне цене коштања превозне услуге. ■

 

Дирекција за железнице, у оквиру својих надлежности, активно учествује у процесу убрзавања реформе железничког саобраћаја у Републици Србији. До краја 2009. године требало би да буду сачињени неопходни почетни документи за целовиту и ефикасну реформу железничког сектора. У том заједничком послу биће ангажовани Влада Републике Србије, Министарство за инфраструктуру и друга надлежна министарства, Дирекција за железнице и ЈП "Железнице Србије".  Усклађивањем ових активности оперативно ће се бавити радна група која је формирана при Министарству за инфраструктуру и у чијем раду учествује и директор Дирекције за железнице Слободан Росић.

детаљније

 

Одлуком Владе Србије од 23. јула 2009. године на руководеће дужности у Дирекцији за железнице постављени су: мр Петар Одоровић, дипломирани економиста, за заменика директора, Синиша Тркуља, диплимирани инжењер саобраћаја, за помоћника директора - Сектор за нормативе и безбедност железничког саобраћаја и др Бранислав З. Бошковић, дипломирани инжењер саобраћаја, за помоћника директора - Сектор за међународну сарадњу и заједничке послове.

 детаљније

 

У периоду од 2006. године до краја априла 2009. године Дирекција за железнице странкама је издала укупно 1.071 дозволу за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру.

 детаљније

 

Одлуком Владе Србије, Слободан Росић, дипломирани инжењер саобраћаја, 11. маја ове године ступио је на дужност директора Дирекције за железнице, посебне организације Републике Србије за област железничког саобраћаја.

 детаљније

 

 

 


 

 

  

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs