Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

  Почетна Актуелно

 

Актуелно

 

 

Обука за систем менаџмента квалитетом (ISO 9001:2008), основе оцењивања усаглашености и за примену регулатива ЕУ за сертификацију, оцењивање усаглашености и издавање решења у надлежности националног тела за безбедност

 

 

Београд, 12. август 2015.г    

 

У периоду од 1. до 3. јуна 2015. године у Дирeкциjи зa жeлeзницe за запослене је одржана Обука за систем менаџмента квалитетом (ISO 9001:2008), основе оцењивања усаглашености и за примену регулатива ЕУ за сертификацију, оцењивање усаглашености и издавање решења у надлежности националног тела за безбедност коју је водио Словеначки институт за квалитет и метрологију (SIQ) из Љубљане. Предaвачи испред SIQ-а су били:

  • за серију стандарда ISО 9000, Основе и принципе оцењивања усаглашености - Иван Поповић;

  • за примену правилника за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (ЕCМ) Душан Мијуца;

  • за примену правилника о безбедносној методи за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности за превоз и о елементима система управљања безбедношћу железничког превозника, укључујући и основе Уредбе 402/2013/ЕУ - Миха Отрин.

          Сви пријављени полазници су учествовали на семинару дајући свој пуни допринос успешној реализацији обуке тако што су постављали велики број питања која се тичу праксе и размењивали мишљења са предавачима. На крају семинара одржана је провера нивоа стеченог знања полазника који су након тога добили потврде о учешћу на обуци.

 

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs