српски
english

      Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

 
  Почетна > Архива > ... 

Архива

 

Заједничко ангажовање стручњака различитог профила доприноси стварању претпоставки за јачање улоге
железничког саобраћаја

 

Обраћање Срђанџа Спасојевића, директора Дирекције за железнице, Република Србија, учесницима XII Научно-стручнe конференције о железници "ЖЕЛКОН 06" (Ниш, 19. октобар 2006. г.)

 

Част ми је и задовољство да у име Дирекције за железнице, регулаторног тела Републике Србије за област железничког саобраћаја, пожелим успех у настављању традиције Научно-стручнe конференције о железници "ЖЕЛКОН".

 

Досадашњи труд организатора и учесника поткрепљује уверење да ће и овогодишња размена стручних мишљења допринети унапређивању квалитета ове Конференције. Конференције чија тематска обухватност и отвореност за актуелне стручне теме представљају несумњив квалитет.

 

Сматрам посебно значајним што у томе учествују и наше уважене колегинице и колеге из других земаља. У том контексту, веома је инспиративна чињеница да ће пажњи учесника, поред осталих, бити понуђено и виђење могућности сарадње балканских земаља у области железничких истраживања, у оквиру рада чији су заједнички аутори стручњаци из две суседне државе.

 

Имајући у виду значај међусобног упознавања за делотворност сарадње и јачање интеграционих процеса у области железничког саобраћаја и саобраћаја у целини, дозволите ми да вам, у најкраћем, представим "личну карту" Дирекцију за железнице.

 

Најзначајнији задаци Дирекције јесу обезбеђивање поузданог регулаторног оквира за:
- несметано функционисање и развој железничког саобраћаја у Србији,
- равноправне услове учешћа свих заинтересованих учесника у железничком превозу на домаћој железничкој мрежи,
- усклађивање са регулативом Европске уније у области железничког саобраћаја,
- интегрисање железничког система Србије у јединствен регионални, европски и шири саобраћајни простор.

 

Дирекција за железнице је посебна организација Републике Србије. Основана је у складу са Законом о железници Републике Србије, ради обављања стручних, регулаторних и других послова у области железничког саобраћаја.

 

Дирекција за железнице има својство правног лица. Дирекцијом руководи директор кога поставља Влада Републике Србије, на предлог министра надлежног за железнички саобраћај (Министра за капиталне инвестиције).

 

У надлежности Дирекције за железнице су, поред осталог:
- израда техничких прописа, норматива и стандарда у области железничког саобраћаја;
- учешће у припреми прописа и споразума;
- издавање:
      - лиценци за управљање железничком инфраструктуром;
      - сертификата о безбедности за управљање железничком
        инфраструктуром;
      - лиценци за превоз;
      - сертификата о безбедности за превоз;
      - дозвола за коришћење новоизграђених железничких возила, нових
        типова уређаја, делова и опреме за железничка возила и
        инфраструктуру;
- одобравање техничке документације која се односи на изградњу, реконструкцију и модернизацију железничке инфраструктуре.

 

Дирекција ће, исто тако, одлучивати о евентуалним приговорима против добијене или измењене или допуњене понуде за закључивање уговора о коришћењу железничке инфраструктуре.

 

Делокруг рада Дирекције обухвата и давање мишљења на планове и програме Јавног предузећа, контролу коришћења средстава за надокнаду трошкова обавезе јавног превоза, праћење развоја техничких и технолошких система железница у другим земљама и предлагање мера у циљу хармонизације, повећања нивоа интероперабилности и модернизације, а такође и остваривање и унапређивање међународне сарадње у области железничког саобраћаја.

 

 

Даме и господо,

 

Ми у Дирекцији за железнице јединствени смо у уверењу да заједничко ангажовање различитих креативних потенцијала стручњака представља једну од неизоставних претпоставки за јачање улоге железничког саобраћаја на транспортном тржишту. Свестрано сагледавање актуелних процеса претпоставка је, поред осталог, и за креирање одговарајућег регулаторног оквира.

 

Руковођени управо таквим намерама, и представници Дирекције за железнице настојаће да радовима које ће изложити и учешћем у расправама допринесу успешном току Конференције.

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs