српски
english

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

 
  Почетна Сертификат о безбедности за управљање жел. инфраструктуром > Издати сертификати

Издати сертификати о безбедности  за управљање железничком инфраструктуром односно индустријском железницом

Ред. бр.

Организација

Назив издатог  документа

Број

сертификата

Датум

издавања

Примедба 

(ограничење)

2009. година

 

1.

ЈП ЕПС Привредно друштво

''Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о.

Обреновац

Сертификат о безбедности за  управљање  железничком  инфраструктуром, односно индустријском железницом

 

Бр.001-333/09-01

 

29.07.2009.год.

 

1 година

2010. година

 

1.

ЈП ЕПС Привредно друштво

''Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о.

Обреновац

Сертификат о безбедности за  управљање  железничком  инфраструктуром, односно индустријском железницом

 

Бр.002-340-577-6/10

 

29.07.2010.год.

 

1 година

2012. година

 

1.

ЈП ЕПС Привредно друштво

''Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о.

Обреновац

Сертификат о безбедности за  управљање  железничком  инфраструктуром, односно индустријском железницом

 

Бр.004-340-359-5/12

 

27.07.2012.год.

 

1 година

2013. година

 

1.

ЈП ЕПС Привредно друштво

''Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о.

Обреновац

Сертификат о безбедности за  управљање  железничком  инфраструктуром, односно индустријском железницом

 

Бр.005-340-369-6/13

 

29.07.2013.год.

 

1 година

 2015. година

 

1.

ЈП ЕПС Привредно друштво

''Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о.

Обреновац

Сертификат о безбедности за  управљање  железничком  инфраструктуром, односно индустријском железницом

 

Бр.008-340-336-5/15

 

31.07.2015.год.

 

1 година

2016. година

1.

 ''Железара Смедерево'' Смедерево -Радинац

 Сертификат о безбедности за  управљање  железничком  инфраструктуром  индустријске железнице

 Бр.009-340-33-3/16

 20. 01.2016.год.

 1 година

2.

''ИНФРАСТРУКТУРА  ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'' а.д.

Сертификат о безбедности за управљање  железничком  инфраструктуром Бр.010-340-53-6/16 29. 02.2016.год. 1 година
2017. година
1

''ИНФРАСТРУКТУРА  ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'' а.д.

Немањина 6

Београд 
Сертификат о безбедности за управљање  железничком  инфраструктуром

I-01-1 Бр.340-232-7/17

 

RS2120170001

 
10. 05.2017.год. 5 (пет)  година 

 

 

 

Контакт: dragana.stosic@raildir.gov.rs

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs.