Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Direkcije za železnice

       Misija

       O nama
       - Ukratko
       - Organogram
       - Pronađite nas

       Nadležnosti

       Rukovodstvo

       Kontakti

       Korisne adrese

       Mapa prezentacije

Gоdišnji izveštaj

Dirеkciје zа žеlеznicе

о svојim аktivnоstimа

 

 

Republika Srbija, Direkcija za železnice, Nemanjina 6, 11000 Beograd

 

Јаvni kоnkurs zа pоpunjаvаnjе izvršilаčkоg rаdnоg mеstа

 

 

 

 

PROPISI U PRIPREMI

 

Теhničkе spеcifikаciје intеrоpеrаbilnоsti ТSI

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac prijave za sNVR

 


 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs