Дирекција за железнице, Немањина 6, 11000 Београд

   

       Мисија

       О нама
    
  - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Impressum

 
  Сертификат за управљање јавном железничком инфраструктуром
Образац 1

1. преглед пруга са основним техничким подацима,

2. преглед службених места по пругама и преглед сигнално-сигурносних
    постројења по пругама,

3. преглед телекомуникационих постројења по пругама,

4. преглед меродавних нагиба и отпора по пругама,

5. дужину пруга по категоријама,

6. дужину станичних колосека,

7. дужину пруга и станичних колосека индустријских железница,

8. преглед индустријских колосека,

9. преглед возних средстава која се користе за одржавање
    инфраструктуре са серијским и индивидуалним бројем.

10.уредно евидентира податке о радним местима, стручној спреми и броју
    лица која раде на пословима одржавања железничке инфраструктуре и
    организовања и регулисања железничког саобраћаја 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs