Дирекција за железнице, Немањина 6, 11000 Београд

   

       Мисија

       О нама
    
  - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Impressum

 
  Сертификат за управљање јавном железничком инфраструктуром
Образац 2

1. дужину пруга по категоријама,
2. дужину станичних колосека,
3. дужину пруга и станичних колосека индустријских железница,
4. има изјаву одговорног лица да лица која раде на пословима
    одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања
    железничког саобраћаја, испуњавају услове у погледу стручне
    оспособљености и здравствене способности у складу са прописима
    којима се уређује безбедност железничког саобраћаја.


 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs