Мисија

       О нама
    
  - Укратко
       -
Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапе

       Мапа презентације

 
  Почетна >  Регистар индустријских колосека
Регистар индустријских колосека Републике Србије

У складу са Законом о железници и Законом о безбедности у железничком саобраћају, Дирекција за железнице започела је формирање Регистра индустријских колосека Републике Србије.

Формирање Регистра индустријских колосека претпоставка је за успостављање правних и техничких норми које произлазе из Закона о железници.

Према Закону о железници, индустријски колосек јесте "железнички колосек који се прикључује на јавну железничку инфраструктуру и служи за допремање и отпремање робе за власника, односно носиоца права коришћења тог колосека". Индустријски колосеци обухватају индустријске колосеке који не поседују вучна средства и особље за обављање рада на њима и индустријске колосеке који поседују вучна возила и особље за обављање рада на њима.

Сви власници индустријских колосека обавезни су да капацитете којима располажу пријаве Дирекцији за железнице. Пријава се врши попуњавањем и доставом одговарајућег обрасца.  

Такође, сви власници индустријских колосека су дужни да израде свој Акт о условима за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту индустријског колосека, железничких возних средстава и других средстава израђених по посебним техничким нормативима и стандардима и за организовање и регулисање железничког саобраћаја на индустријским колосецима. Након добијања сагласности Министарства за инфраструктуру на овај Акт, доноси га орган управљања власника индустријског колосека.  

Дирекција за железнице на располагању је свим власницима индустријских колосека за пружање информација о начину израде Акта о условима за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту индустријског колосека, железничких возних средстава и других средстава израђених по посебним техничким нормативима и стандардима и за организовање и регулисање железничког саобраћаја, као и о условима и поступцима за добијање дозволе за коришћење железничких возних средстава и других средстава израђених по посебним техничким нормативина и стандардима која се користе у процесу обављања железничког рада. ■

Упутство о попуњавању Каталога података индустријског колосека

Контакт: milan.popovic@raildir.gov.rs

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administ.ration@raildir.gov.rs