Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

 
 Почетна Сертификат за управљање јавном жел. инфраструктуром
Сертификат за управљање јавном
железничком инфраструктуром

 Захтев управљача

1) податке о подносиоцу захтева (пословно име, седиште, број и датум
    решења о упису у регистар привредних субјеката);
2) име и презиме и адресу одговорног лица и
3) документа из члана 3. тач. 2) до 8), члана 5. тач. 2) до 4) и члана 7.
    овог правилника.

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs