MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » Sertifikat o ispunjenosti uslova za obavljanje održavanja železničke telekomunikacione mreže

Sertifikat o ispunjenosti uslova za obavljanje održavanja železničke telekomunikacione mreže

Opis postupka:

Na osnovu člana 38. stav 5. Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS”, br. 41/18) poslove održavanja železničke telekomunikacione mreže može obavljati upravljač ili drugi privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji i koji ispunjava uslove koji se odnose na stručnost, tehničku opremljenost i pokriće za građansku odgovornost. Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti održavanja železničke telekomunikacione mreže, donetim na osnovu Zakona o bezbednosti i inter-operabilnosti železnice („Službeni glasnik RSˮ, broj 104/13, 66/15 - dr. zakon i 92/15) propisani su uslovi koje upravljač železničke infrastrukture i drugi privredni subjekti koji obavljaju delatnost održavanja železničke telekomunikacione mreže treba da ispune. Upravljač ili drugi privredni subjekt podnose zahtev na osnovu kog Direkcija za železnice u postupku odlučuje o ispunjenosti uslova.

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, a nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju, plaća se taksa u skladu sa tarifnim brojem 148. važećeg zakona koji propisuje republičke administrativne takse na račun br. 840-30961845-47;

Evidencije:

- Evidencija 01.008

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkoom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti održavanja železničke telekomunikacione mreže („Sl. glasnik RS“, br. 61/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata