МЕНИ

Насловна страна

Актуелности

Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја - „Службени гласник РС“, бр. 136/20

16. новембар 2020.

Дирекција за железнице донела је Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 136/20 од 13. новембра 2020. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја („Службени гласник РС“, бр. 80/15).

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 134/20

16. новембар 2020.

Дирекција за железнице донела је следеће правилнике који су обајвљени у „Службеном гласнику РС“, бр. 134/20 од 10. новембра 2020. године, а ступају на снагу осмог дана од дана обајвљивања у службеном гласнику:

- Правилник о условима за обављање послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга.

- Правилник о условима за обављање послова одржавања подсистема енергија.

Детаљније ...

Правилник о означавању железничких возила и возова

05. новембар 2020.

Дирекција за железнице донела је Правилник о означавању железничких возила и возова који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 130/20 од 28. октобра 2020. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику.

19. међународна научно-стручна конференција о железници RAILCON ’20

23. октобар 2020.

Конференција RAILCON ’20, која има међународни карактер, одржана је 15. и 16. октобра 2020. традиционално на Машинском факултету у Нишу. На овогодишњој конференцији представљено је 54 рада од укпно 124 аутора из 46 различтих институција и из 12 земаља: Аустрија, Белгија, Бугарска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Немачка, Северна Македонија, Румунија, Пољска, Мађарска, Уједињено Краљевство и Србија.

Скоро две трећине аутора чинили су стручњаци са различитих универзитета или из високошколских институција, док су остали били представници железничких институција, предузећа, индустрије и института.

Детаљније ...

 

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 124/20

19. октобар 2020.

Дирекција за железнице донела је Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка после издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања бзбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система, у складу са Законом о безбедности железничког саобраћаја. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 124/20 од 16. октобра 2020. године, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику.

Детаљније ...

 

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 121/2020

7. октобар 2020.

Дирекција за железнице донела је Правилник о техничком прегледу железничких возила, Правилник о условима за центре стручног оспособљавања у железничком саобраћају и Правилник о гранским стандардима из области железничког саобраћаја. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 121/2020 од 5. октобра 2020. године, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику

Детаљније ...

 

Објашњење у вези са стављањем производа на тржиште

19. август 2019.

Дирекцији за железнице се обраћају произвођачи делова и опреме који се користе на железници са питањем да ли Дирекција за железнице издаје дозволе за коришћење тих производа. Најчешћи разлог за постављање таквог питања су услови појединих тендера у којима се често тражи да конкретни производ има дозволу за коришћење издату од стране Дирекције за железнице.

Чланом 21. став 1. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/2018) прописано је да дозволу за коришћење коју издаје Дирекција морају ...

Детаљније ...

 

 Врх стране
 КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата