МЕНИ

Насловна страна

Актуелности

IRG-Rail – Девети годишњи извештај о праћењу тржишта

2. јун 2021.

Група независних регулатора железничких тржишта - IRG-Rail објавила је свој Девети годишњи извештај о праћењу тржишта који се односи на 2019. годину са посебним освртом на утицај кризе COVID-19 на европско железничко тржиште у првој половини 2020. године. У прикупљању података учествовало је 30 земаља, укључујући и Србију ...

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ
о именовању тела за верификацију подсистема, оцењивање усаглашености и погодности за употребу елемената структурних подсистема

25. мај 2021.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ од дана 14.05.2021. врши послове именованог тела, односно оцењивање усаглашености и погодности за употребу чинилаца интероперабилности и верификацију у складу са националним железничким техничким прописима за подсистем - возна средства са изузетком терених кола, а за остале подсистеме и теретна кола ...

Детаљније

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 41/2021

26. април 2021.

Дирекција за железнице донела је Правилник о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења који је објављен у „Службеном

Детаљније

ПРОПИС У ПРИПРЕМИ – РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ И ПРЕДЛОГА ДО 29. 4. 2021.

22. април 2021.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о потребном нивоу стручне спреме, програмима стручног оспособљавања, програмима за полагање стручног испита за радна места железничких радника, начину обављања стручног испита, услoвима кoje мoрaју да испуне чланови комисије за полагање стручних испита и радна места железничких радника, који се тренутно

Детаљније

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 38/2021

21. април 2021.

Дирекција за железнице донела је Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила који је обајвљен у

Детаљније

Објашњење у вези са стављањем производа на тржиште

19. август 2019.

Дирекцији за железнице се обраћају произвођачи делова и опреме који се користе на железници са питањем да ли Дирекција за железнице издаје дозволе за коришћење тих производа. Најчешћи разлог за постављање таквог питања су услови појединих тендера у којима се често тражи да конкретни производ има дозволу за коришћење издату од стране Дирекције за железнице.

Чланом 21. став 1. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/2018) прописано је да дозволу за коришћење коју издаје Дирекција морају ...

Детаљније ...

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата