МЕНИ

Насловна страна

Актуелности

Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за превоз

13. септембар 2019.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 63 од 4. септембра 2019. године објављен је Прaвилник o обрасцима сeртификaта o бeзбeднoсти зa прeвoз који је донела Дирекција за железнице. Овај правилник ступио је на снагу 12. септембра 2019. године.

Детаљније ...

 

Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица

27. август 2019.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 58 од 16. августа 2019. године објављен је Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица који је донео Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

Детаљније ...

 

Правилник о реду вожње

27. август 2019.

Дирекција за железнице донела је Правилник о реду вожње објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 58 од 16. августа 2019. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о реду вожње („Службени гласник РС“, бр. 39/14 и 36/17).

Детаљније ...

 

Објашњење у вези са стављањем производа на тржиште

19. август 2019.

Дирекцији за железнице се обраћају произвођачи разних делова и опреме који се користе на железници са питањем да ли Дирекција за железнице  издаје дозволе за коришћење тих производа.

Најчешћи разлог за постављање таквог питања су услови различитих тендера у којима се често тражи да конкретни производ има дозволу за коришћење издату од стране Дирекције за железнице.

Детаљније ...

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата