МЕНИ

Насловна страна

Актуелности

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 41/2021

26. април 2021.

Дирекција за железнице донела је Правилник о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења који је објављен у „Службеном

Детаљније

ПРОПИС У ПРИПРЕМИ – РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ И ПРЕДЛОГА ДО 29. 4. 2021.

22. април 2021.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о потребном нивоу стручне спреме, програмима стручног оспособљавања, програмима за полагање стручног испита за радна места железничких радника, начину обављања стручног испита, услoвима кoje мoрaју да испуне чланови комисије за полагање стручних испита и радна места железничких радника, који се тренутно

Детаљније

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 38/2021

21. април 2021.

Дирекција за железнице донела је Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила који је обајвљен у

Детаљније

ПРАВИЛНИЦИ ОБЈАВЉЕНИ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 32/2021

9. април 2021.

Дирекција за железнице донела је следеће правилнике који су обајвљени у „Службеном гласнику РС“, бр. 32/2021 од 2. априла 2021. године, а ступају на снагу 10. априла 2021:

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ
О СТУПАЊУ НА СНАГУ НОВОГ ATMF ПРИЛОГ A ДОДАТАК Г COTIF

5. март 2021.

17. фебруара 2021. одржаће се онлајн Радионица о људским и организационим факторима у организацији Железничке Агенције Европске уније (ERA).

На основу нотификације Генералног секретара OTIF NOT-21007 од 1. марта 2021. године, нови ATMF Прилог A Додатак Г COTIF - ПРОПИСИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) ступа на снагу 1. априла 2021. године.

Овим прописима проширује се област сертификације на лица за одржавање свих врста железничких возила, а не само за теретна кола као што је било прописано у претходним прописима ...

Детаљније

Објашњење у вези са стављањем производа на тржиште

19. август 2019.

Дирекцији за железнице се обраћају произвођачи делова и опреме који се користе на железници са питањем да ли Дирекција за железнице издаје дозволе за коришћење тих производа. Најчешћи разлог за постављање таквог питања су услови појединих тендера у којима се често тражи да конкретни производ има дозволу за коришћење издату од стране Дирекције за железнице.

Чланом 21. став 1. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/2018) прописано је да дозволу за коришћење коју издаје Дирекција морају ...

Детаљније ...

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата