МЕНИ

Насловна страна

Актуелности

ПРАВИЛНИЦИ ОБЈАВЉЕНИ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 32/2021

9. април 2021.

Дирекција за железнице донела је следеће правилнике који су обајвљени у „Службеном гласнику РС“, бр. 32/2021 од 2. априла 2021. године, а ступају на снагу 10. априла 2021:

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ
О СТУПАЊУ НА СНАГУ НОВОГ ATMF ПРИЛОГ A ДОДАТАК Г COTIF

5. март 2021.

17. фебруара 2021. одржаће се онлајн Радионица о људским и организационим факторима у организацији Железничке Агенције Европске уније (ERA).

На основу нотификације Генералног секретара OTIF NOT-21007 од 1. марта 2021. године, нови ATMF Прилог A Додатак Г COTIF - ПРОПИСИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) ступа на снагу 1. априла 2021. године.

Овим прописима проширује се област сертификације на лица за одржавање свих врста железничких возила, а не само за теретна кола као што је било прописано у претходним прописима ...

Детаљније

Најава догађаја - Радионица о људским и организационим факторима – 17. фебруар 2021.

12. фебруар 2021.

17. фебруара 2021. одржаће се онлајн Радионица о људским и организационим факторима у организацији Железничке Агенције Европске уније (ERA).

Сврха радионице је да се учесници боље упознају са појмом и концептом људских и организационих фактора, као и методама које се користе за управљање људским и организационим факторима и њихово интегрисање у оквиру система управљања безбедношћу са циљем даљег унапређења безбедносних перформанси. Овај догађај послужће такође и као припрема заинтересованих ...

Детаљније

Вебинар о железничком теретном саобраћају - Проф. др Бернд Х. Корчак

19. јануар 2021.

У оквиру дугогодишње сарадње са земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за приступање ЕУ на ERA IPA II пројекту, Железничка агенција ЕУ (ERA) организовала је 17. децембра 2020. онлајн семинар на тему железничког теретног саобраћаја.

Семинару су присуствовали представници железничких институција из земаља корисница овог IPA пројекта, међу којима и представници Дирекције за железнице, као и заинтересовани стручњаци из Железничке агенције ЕУ.

Детаљније ...

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЕВИДЕНЦИЈАМА КОЈЕ ВОДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗНИК И УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

25. децембар 2020.

Дирекција за железнице донела је Прaвилник о изменама и допунама Правилника o евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 154/20 од 23. децембра 2020. године. Овај правилник ступа на снагу 31. 12. 2020.

Објашњење у вези са стављањем производа на тржиште

19. август 2019.

Дирекцији за железнице се обраћају произвођачи делова и опреме који се користе на железници са питањем да ли Дирекција за железнице издаје дозволе за коришћење тих производа. Најчешћи разлог за постављање таквог питања су услови појединих тендера у којима се често тражи да конкретни производ има дозволу за коришћење издату од стране Дирекције за железнице.

Чланом 21. став 1. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/2018) прописано је да дозволу за коришћење коју издаје Дирекција морају ...

Детаљније ...

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата