МЕНИ

Насловна » Документа » Подзаконски акти

Подзаконски акти

Подзаконски акти донети на основу закона о жичарама за транспорт лица

 1. Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица
 2. Правилник о стручном прегледу жичара за транспорт лица и специфичних вучних инсталација
 3. Правилник о условима за привремено постављене вучнице и смањен обим радних захтева
 4. Правилник о подсистемима жичаре и безбедносним компонентама за транспорт лица
 5. Правилник о одржавању жичара за транспорт лица
 6. Правилник о садржини, начину и поступку спровођења јавног конкурса за јавно-приватно партнерство и концесије у подручју жичара
 7. Правилник о поступку добијања одобрења за рад специфичне вучне инсталације
 8. Правилник о начину и поступку спровођења дефинисаних техничких услова произвођача жичаре и мерама којима се гарантује безбедност лица и имовине за време док постројење жичаре не ради
 9. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању извршних радника жичаре за транспорт лица
 10. Правилник о пословима, радном времену и трајању смене запослених који у раду жичара обављају послове извршних радника
 11. Правилник о садржини, начину израде и форми безбедносне анализе и безбедносног извештаја жичаре
 12. Правилник о начину вођења, садржини и изгледу обрасца евиденције жичара; Прилози
 13. Правилник о начину вођења, садржини и обрасцу евиденције овлашћења за обављање стручног прегледа жичара; Образац
 14. Правилник о ванредним догађајима насталим током рада жичара за транспорт лица
 Врх стране
 КОРОНА ВИРУС-COVID-19 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми Укидање печата