МЕНИ

Насловна » Актуелности

Актуелности

23. октобар 2020.

19. међународна научно-стручна конференција о железници RAILCON ’20

Конференција RAILCON ’20, која има међународни карактер, одржана је 15. и 16. октобра 2020. традиционално на Машинском факултету у Нишу. На овогодишњој конференцији представљено је 54 рада од укпно 124 аутора из 46 различтих институција и из 12 земаља: Аустрија, Белгија, Бугарска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Немачка, Северна Македонија, Румунија, Пољска, Мађарска, Уједињено Краљевство и Србија.

Скоро две трећине аутора чинили су стручњаци са различитих универзитета или из високошколских институција, док су остали били представници железничких институција, предузећа, индустрије и института.

Упркос бројним тешкоћама у текућој години због пандемије вируса COVID-19, организациони и програмски одбор су учинили огроман напор да се вишедеценијска традиција не прекине и да се конференција успешно одржи. У складу са наведеним, конференција је ове године одржана у ванредним околностима и са знатно мањим бројем учесника у Нишу, али је зато већи део конференције било могуће пратити путем онлајн стриминга. Радови су представљени у виду усмених или постер презентација, док је један део радова такође је био представљен онлајн, при чему је учесницима било омогућено да постављају питања онлајн и да активно учествују у дискусији.

На отварању скупа учесницима су се обратили уважени стручњаци из железничког сектора и научних кругова представљајући најновија достигнућа и актуелне пројекте у области железнице. Господин Карло Боргини, извршни директор организације Shift2Rail Joint Unedertaking представио је активности Shift2Rail и њихов утицај на европски железнички систем. Професор Симон Ивницки са Универзитета у Хадресфилду говорио је о најновијим достигнућима у области пројектовања железничких возила са освртом на иновативна решења која имају потенцијал да унапреде перфомансе железничких возила. Др Кристијан Улианов са Униеверзитета у Њукаслу представио је истраживање о могућности пројектовања лаких тeретних возила уз помоћ коришћења напредних класа челика и нових структуралних профила комбинованих са композитним материјалима, и то интегрисањем паметних решења за дизајн и производњу као што су она имплементирана у оквиру INNOWAG пројекта организације Shif2Rail. У свом обраћању скупу, др Данијела Ристић-Диран са Универзитеа у Бремену представила је преглед истраживања на пољу система за детекцију препрека или предмета на колосецима са циљем увођења аутономног управљања возовима на примеру пројекта SMART који такође спроводи Shif2Rail.

Теме којима су се бавили радови представљени на конференцији RAILCON ’20 биле су:

 • примена савремених технологија у железничком транспорту,
 • енергетска ефикасност железничког транспорта,
 • либерализација европског железничког тржишта и могућности за унапређење транспорта на коридорима у региону,
 • анализа путничког и теретног железничког саобраћаја у региону,
 • моделирање, прорачуни и експериментално тестирање железничких возила,
 • примена модерних дијагностичких система за одржавање возила и инфраструктуре, и
 • развој система за аутономна железничка возила.

Дирекција за железнице, желећи да у овим тешким околностима пружи посебну подршку унапређењу железничког сектора у области стручног сагледавања свих релевантних области, на овом престижном догађају у међународним железничким круговима учествовала је са чак шест радова. Радови Дирекције за железнице обухватили су низ стручних и актуелних тема из делатности органа са освртом на најзначајније активности у претходној и текућој години. Радови су се посебно бавили темом отварања железниког тржишта и његовим праћењем као изузетно важним сегментом у овој области (Западнобалканско железничко тржиште са аспекта регулаторног тела и у поређењу са европским тржиштем), затим почетком функционисања Транспортне заједнице и њеним утицајем на повезивање железница у региону (Улога уговора о оснивању Транспортне заједнице у развоју железничког транспортног тржишта у Србији), еколошким аспектима (Жичаре и железница са еколошког аспекта), имплементацијом четвртог железничког пакета у домаће законодавство (Четврти железнички пакет – нови концепти у области безбедности и интероперабилности и њихово транспоновање у правни оквир РС), темом безбедности на путним прелазима (Безбедност на путним прелазима), као и реакцијом кључних железничких организација и мерама за подршку железнчком сектору у контексту кризе изазване пандемијом вируса COVID-19 (Европске железнице кроз време и „невреме“).

 19. међународна научно-стручна конференција о железници RAILCON ’20

Следећа јубиларна 20. међународна научно-стручна конференција о железници одржаће се у Нишу 2022. године.

До тада остаје на стручњацима из свих институција у железничком сектору да помно прате актуелна дешавања и учествују у унапређењу решења за многа стручна питања у појединим железничким областима и да то квалитетно и стручно представе на овој највећој железничкој позорници у Републици Србији и региону.

19. октобар 2020.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 124/20

Дирекција за железнице донела је Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка после издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања бзбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система, у складу са Законом о безбедности железничког саобраћаја. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 124/20 од 16. октобра 2020. године, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику.

7. октобар 2020.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 121/2020

Дирекција за железнице донела је Правилник о техничком прегледу железничких возила, Правилник о условима за центре стручног оспособљавања у железничком саобраћају и Правилник о гранским стандардима из области железничког саобраћаја. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 121/2020 од 5. октобра 2020. године, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику.

17. септембар 2020.

Ступање на снагу Споразума о сарадњи регулаторних тела на железничком теретном Алпско-западнобалканском коридору

Споразум о сарадњи између регулаторних тела смештених у земљама Алпско-западнобалканског коридора ступио је на снагу 16. септембра 2020. Потписници споразума су регулаторна тела Аустрије, Словеније, Хрватске, Србије и Бугарске надлежна за праћење конкуренције на Коридору: Schienencontrol GmbH, AKOS - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Дирекција за железнице Републике Србије и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ / Railway Administration Executive Agency, са циљем да се утврде одговорности и начела сарадње у случају притужбе или поступања по службеној дужности и обезбеди недискриминаторски приступ Коридору.

 Ступање на снагу Споразума о сарадњи регулаторних тела на железничком теретном Алпско-западнобалканском коридору

Алпско-западнобалкански железнички теретни коридор званично је успостављен 27.јуна 2019. оснивањем Управног одбора Коридора са седиштем у Љубљани (Словенија). Коридор обухвата железничке пруге Salzburg-Villach (AT)-Ljubljana (SI)-/Wels/Linz-Graz (AT)-Maribor (SI) -Zagreb-Vinkovci/Vukovar-Tovarnik (HR)-Beograd (SRB)-Sofia-Svilengrad (BG), протеже се на дужини од 2 152 kм и обухвата 19 интермодалних терминала и 12 ранжирних станица.

Поред обезбеђивања несметаног одвијања железничког саобраћаја дуж коридора, једна од основних улога Алпско-западнобалканског коридора, као и успостављања железничких коридора уопште, јесте повећање конкурентности међународног железничког третног саобраћаја у односу на друге видове транспорта и промовисање кључне улоге железнице у одрживом транспортном систему.

Споразум о сарадњи

Cooperation Agreement

18. август 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 1. 9. 2020.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о техничким условима подсистема инфраструктура и Нацрт правилника о одржавању горњег и доњег строја железничких пруга, који се тренутно налазе на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 1. септембра 2020. године.

17. јул 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 30. 7. 2020.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о одржавању железничких возила, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 30. јула 2020. године.

23. јун 2020.

Изјава групе независних регулатора – IRG-Rail о опоравку од кризе COVID-19

Група независних регулатора железничког тржишта - IRG-Rail одржала је свој први пленарни састанак у 2020. години путем видео конференције организоване 18. и 19. маја. Овом догађају присуствовало је 27 представника држава чланица IRG-Rail-а.

Најзначајнија тема дневног реда овог састанка била је криза COVID-19 и њен утицај на железнички сектор. На иницијативу председавајућег г. Сержа Дригмана и потпредседавајуће гђе Марије Терезије Реслер, 19. маја усвојена је изјава која представља допринос европских железничких регулатора опоравку од кризе изазване корона вирусом (комплетан текст изјаве можете преузети овде).

Чланице IRG-Rail-а такође су разматрале могућност да уједине своје снаге како би процениле утицај кризе на железнички сектор те је радној групи за моноторинг поверен задатак да на основу консултација са свим чланицама утврди да ли постоје услови за успешно спровођење такве процене.

6. јун 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 17. 6. 2020.

Примедбе и предлози на Предлог правилника о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 17. јуна 2020. године.

10. април 2020.

Правилник о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

Дирекција за железнице донела је Правилник о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 51/20. Овај правилник ступа на снагу 14. априла 2020, а примењује се од 1. јула 2020. године.

12. март 2020.

Међународни семинар о транспорту опасне робе

Циљ је смањење ризика у превозу опасних материја

Железничка агенција Европске уније ERA, у оквиру пројекта ЕUMedRail, а у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекцијом за железнице, организовала је 2. и 3. марта Семинар о транспорту опасне робе у Београду.

 Међународни семинар о транспорту опасне робе

Лазар Радаковић, помоћник министра за железнице и интермодални транспорт у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, нагласио је да је ово веома важна тема за железнички систем у Србији и региону, јер су се појавили приватни превозници и све компаније имају задатак да успоставе систем управљања безбедношћу.

Поред процедура које смо у обавези да обезбедимо, наш задатак је и да унапредимо сазнања о овом важном питању за железницу, а у томе значајну улогу има Дирекција за железнице, рекао је Радаковић.

В. д. директора Дирекције за железнице Лазар Мосуровић, захвалио се Железничкој агенцији EУ на организацији семинара који представља размену искустава и даје допринос повећању безбедности у превозу опасне робе.

Семинару су присуствовали, осим представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекције за железнице, представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају РС, Регулаторног одбора железница БиХ, представници државне железнице и канцеларије за истраге несрећа у саобраћају из Летоније, Министарства саобраћаја из Туниса, Националне железничке компаније из Марока, железничких компанија из Јордана, Министарства транспорта из Палестине, представници Железничке агенције ЕУ, OTIF-а, Транспортне заједнице, као и представници стручних служби надлежних за превоз опасне робе „Инфраструктуре железнице Србије“ и „Србија Карга“. Скупу су присуствовали и представници приватних превозника, Привредне коморе Војводине, NIS Gazprom Neft-a, ЕПС-а, ХИП – Петрохемије, Саобраћајног факултета у Београду, Машинског факултета у Београду, Факултета техничких наука у Новом Саду и Високе железничке школе струковних студија у Београду.

Први део семинара био је посвећен европским и међународним прописима у транспорту опасне робе који се примењују у свим видовима копненог транспорта, тј. у железничком, друмском и речном саобраћају. Прописе је присутнима представио Јохан Конрад, руководилац Одељења за опасну робу Међувладине организације за међународни превоз железницом OTIF. Он је истакао да су земље чији су представници присутни на овом скупу већином и чланице OTIF-a те да примењују RID (Правилник о међународном железничком превозу опасне робе) – додатак Ц Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF). Најважнији законодавни акти су RID који се односи на железнички транспорт опасне робе, ADR који регулише услове транспорта у друмском и ADN у водном саобраћају.

 Међународни семинар о транспорту опасне робе

Према речима шефа Одсека за превоз опасне робе у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Бојана Миљковића, прописима су регулисани услови за транспорт опасне робе, учесници, превозна средства, паковања и инспекцијски надзор за спровођење. Важећи Закон о транспорту опасне робе из 2016. године прописује услове за обављање унутрашњег и међународног транспорта опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају.

Опасна роба, која се сврстава у неколико класа, експлозивне, запаљиве, отровне, заразне и радиоактивне материје, као и опасни отпад, могу да угрозе здравље и животе људи, имовину и загаде животну средину, па је због тога врло важно регулисање ове области, истакао је Миљковић.

Начелник Одељења за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица Дирекције за железнице Наташа Церовић, објаснила је улогу Дирекције као Националног тела за безбедност које у погледу транспорта опасне робе има следеће надлежности: издавање дозвола за коришћење за теретна кола која, између осталог, превозе и опасну робу и оцењивање и надзор система управљања безбедношћу где су захтеви који се иначе проверавају додатно проширени код превозника који се баве и превозом опасне робе. Она је навела да у нашој земљи 12 превозника има сертификат о безбедности за превоз, од којих 6 тренутно превози опасну робу.

У првој сесији семинара Емануел Руфин, кординатор транспорта опасне робе у Железничкој агенцији ЕУ, представио је европску Директиву 2008/68/EC наводећи да она обухвата све прописе који се односе на копнени транспорт опасне робе који се не примењују само на међународни, већ важе и за национални транспорт.

У другој сесији било је речи о оквиру за управљање ризицима који је настао из заједничких напора стручњака за транспорт опасне робе UNECE-a и OTIF-a, Европске комисије (DG-MOVE) и Железничке агенције ЕУ (ERA), у циљу хармонизације приступа безбедности и интероперабилности у транспорту опасне робе. Оквир за управљање ризицима представља приручник који се састоји од општег упутства, упутства за процену ризика, упутства за доношење одлука и глосара.

Уједначавање критеријума ризика завршено је 2013. године, када је започето техничко усаглашавање смерница, па су техничке хармонизоване смернице објављене 2018. године, објаснио је Руфин.

Циљ власти сваке државе, агенција и националних тела за безбедност је да се ризици смање и да транспортни системи буду све безбеднији. За то је неопходна комуникација између оператера и органа власти, а транспарентност у овој области је изузетно важна, закључио је Руфин.

 Међународни семинар о транспорту опасне робе

Другог дана учесници семинара имали су прилику да се упознају са практичном применом оквира за управљање ризицима, и то најпре кроз студију случаја коју је представио Стејн Михелс из Железничке агенције ЕУ. У питању је студија случаја италијанског националног управљача железничке инфраструктуре FER израђена уз коришћење оквира за управљање ризицима у транспорту опасне робе. У другој сесији представник НИС-а, Момчило Матијашевић, менаџер за безбедност транспорта Блока „Промет“, презентовао је на тему искустава у вези са провером усклађености активности своје компаније са законским одредбама железничког превоза опасне робе.

У завршном делу ове сесије, начелник Одељења за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове Дирекције за железнице Бранка Недељковић истакла је посвећеност Републике Србије регулативи о транспорту опасне робе кроз дугогодишњу сарадњу са OTIF-oм и континуиран рад на примени RID-а, као и на његовом усаглашавању са прописима ADN и ADR, без обзира на велике институционалне промене у транспортом, а посебно железничком сектору, које су наступиле у последњих 20 година. Поред тога, она је нагласила да Република Србија даје изузетну подршку унификацији железничког транспортног права OTIF-a и права ОСЖД (Организације за сарадњу између железница) те да су после стогодишњег постојања два различита правна система на помолу хармонизовани прописи за превоз путника и робе у железничком саобраћају. Будући да је свесна значаја развоја и имплементације хармонизованих железничких прописа на европском и међународном нивоу у циљу повећања конкурентности железничког саобраћаја и развоја железничког тржишта, Република Србија дуги низ година остварује успешну међународну сарадњу са организацијама OTIF и ERA дајући свој допринос на свим пољима која се тичу железничког транспортног права.

Техничка посета Рафинерији нафте Панчево

 Међународни семинар о транспорту опасне робе

Последња сесија другог дана семинара била је посвећена практичном приступу транспорту опасне робе у оквиру које је компанија НИС за учеснике семинара организовала техничку посету Рафинерији нафте Панчево. Том приликом учесници су присуствовали транспортно-манипулативним маневарским кретањима по колосецима Ранжирне станице РНП и упознали су се са поступцима обезбеђивања услова за манипулацију пошиљкама опасне робе, покретањем композиција, техничко-прегледним и осталим пословима у овој ранжирној станици.

Састанак радне групе ЕУ за имплементацију оквира за управљање ризицима

У наставку овог догађаја, тј. 4. и 5. марта 2020, у Београду је одржан и 7. састанак радне групе ЕУ за имплементацију оквира за управљање ризицима у транспорту опасне робе (EUDG - Expert Users and Developent Group) чијим радом координира Железничка агенција ЕУ (ERA). Овом приликом представницима Одсека за транспорт опасне робе у МГСИ омогућено је да присуствују састанку у својству посматрача и да се упознају са начином рада ове радне групе, као и са низом активности које она предузима како би се олакшало коришћење овог оквира.

12. март 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 26. 3. 2020.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о кочницама и кочењу возова и возила, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 26. марта 2020. године.

11. март 2020.

Представници Дирекције за железнице боравили у посети немачкој покрајини Саксонији у организацији Кластера железница за југоисточну Европу у циљу регионалне сарадње

Представници Дирекције за железнице су од 25. до 29. фебруара 2020. у организацији Кластера железница за југоисточну Европу (RCSEE) у сарадњи са кластером железница BTS Rail Saxony и Економском развојном корпорацијом Саксоније (WFS) боравили у посети немачкој покрајини Саксонији у циљу регионалне сарадње.

 Представници Дирекције за железнице боравили у посети немачкој покрајини Саксонији у организацији Кластера железница за југоисточну Европу у циљу регионалне сарадње

Делегацију је сачињавало укупно 16 представника из 14 компанија, организација и институција, углавном из нашег региона:

RCSEE, Мрежа за пословну подршку (BSN), Дирекција за железнице Републике Србије, Саобраћајни факултет из Београда, као и компаније Encode d.o.o, Minel General Electric, Techco Electrics и Perfom d.o.o. из Србије, Факултет прометних знаности (Загреб), Oilco KDA (Северна Македонија), GVO d.o.o. (Словенија), Techco Group GmbH (Аустрија) и Database & Technology (Италија).

 Представници Дирекције за железнице боравили у посети немачкој покрајини Саксонији у организацији Кластера железница за југоисточну Европу у циљу регионалне сарадње

Већ првог дана представници делегације били су гости својим домаћинима и партнеру, кластеру железница из Саксоније BTS Rail Saxony, док је овај сусрет значајно од самог почетка подржала Развојна агенција Саксоније (Wirtschaftsförderung Sachsen).

Том приликом делегација је посетила погоне који се баве производњом и/или одржавањем железничких возила и компанију која се бави пројектовањем и типским испитивањем железничких возила, укупно 6 компанија из Саксоније и то: Немачке железнице (DB), Bombardier, RailMaint, Heiter Blick, Hörmann Vehicle Engineering и DVB (Јавни превоз из Дрездена).

Осим тога, чланови делегације учествовали су активно на B2B сусретима које је органозавала партнерска организација, Кластер железница BTS из Дрездена, као и на две радионице коју су организовале немачке железнице (DB Vehicle and Technology Center) и Hörmann Vehicle Engineering.

24. фебруар 2020.

Најава догађаја - Семинар о транспорту опасне робе

Железничка агенција Европске уније, у оквиру пројекта EUMedRail финансираног од стране Европске комисије, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекцијом за железнице, организоваће 2. и 3. марта у Београду Семинар о транспорту опасне робе.

Први дан семинара биће посвећен европским и међународним прописима о транспорту опасне робе и реализоваће се у сарадњи са Meђувладином организацијом за међународне превозе железницама (OTIF), док ће другог дана бити представљен Оквир за управљање ризицима у транспорту опасне робе за друмски, железнички и унутрашњи водни саобраћај.

Оквир за управљање ризицима (Risk Management Framework / RMF) представља заједничку иницијативу стручњака за транспорт опасне робе Економске комисије УН за Европу (UNECE), OTIF-a, Европске комисије (DG-MOVE) и Железничке агенције ЕУ (ЕRA) у циљу даље хармонизације приступа безбедности и интероперабилности у транспорту опасне робе.

Документа у вези са Оквиром за управљање ризицима могу се наћи на следећем линку: https://www.era.europa.eu/activities/transport-dangerous-goods/inland-tdg_en

Дневни ред семинара

29. јануар 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 14. 2. 2020.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 14. фебруара 2020. године.

29. јануар 2020.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 6/2020

Дирекција за железнице донела је Правилник о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја и Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 6/2020 од 24. јануара 2020. године, а ступају на снагу 1. фебруара 2020. године.

22. јануар 2020.

Састанак са председником кинеске железнице – пројекат модернизације брзе пруге од Београда до Будимпеште

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструткуре Зорана Михајловић састала се 14. јануара 2020. са председником кинеске компаније China Railway International Company (CRIC) Јан Жонгмином како би разговарала о реализацији пројекта модернизације брзе пруге од Београда до Будимпеште.

 Састанак са председником кинеске железнице – пројекат модернизације брзе пруге од Београда до Будимпеште

Потпредседница Владе је истакла да вредност инфраструктурних пројеката које наша земља реализује са Кином износи 15 милијарди евра и пренела да је са председником кинеских железница договорен почетак радова на трећој деоници од Новог Сада до границе са Мађарском. Такође је објаснила да ће у марту ове године бити завршена 34 километра левог колосека на прузи Београд-Стара Пазова, а до октобра и десни колосек, што је важно за Београд и Беовоз. На јесен 2021. биће готова деоница до Новог Сада, до којег ће се из Београда стизати за 25 минута, при чему ће се у марту, како је објаснила, започети са радовима и на трећој деоници од Новог Сада до границе са мађарском.

Реализација пројекта модернизације брзе пруге у сарадњи са кинеским железницама пробудила је интересовање и других кинеских компанија за железничко тржиште у Србији. Дирекција за железнице, чији је в. д. директора Лазар Мосуровић такође присуствовао састанку, произвођачима железничке опреме и возила из НР Кине већ је издала одређен број исправа, од којих се један број односи на железничка возила произвођа CRRC ZELC из Пекинга (једну типску и две дозволе за коришћење кинеских локомотива), док су остале везане за сигнално-сигурносне уређаје произвођача CRSC International Co. Ltd и CARS из Пекинга и Heilongiјang Railway Signal Technology Co. LTD из Харбина (укупно осам сертификата о испитивању типа) и наставиће да подржава реализацију пројекта модернизације брзе пруге спровођењем послова из своје надлежности.

Списак издатих исправа може се наћи на следећој страници интернет презентације Дирекције: http://www.raildir.gov.rs/registri-evidencije.php

21. јануар 2020.

Репортажа о IPA (Инструмент за претприступну помоћ) самиту о култури безбедности одржаном у новембру 2019. у Београду

извор: ERA

За више информација о IPA самиту 2019 погледајте:

14. јануар 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 30. 1. 2020.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о одржавању железничких возила, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 30. јануара 2020. године.

18. новембар 2019.

IPA САМИТ 2019 – 36 НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ПРЕДУЗЕЋА И ИНСТИТУЦИЈА ИЗ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА ПОТПИСАЛО ДЕКЛАРАЦИЈУ О БЕЗБЕДНОСНОЈ КУЛТУРИ ЕВРОПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

 IPA самит 2019

Утицај људских и организационих фактора на безбедност и промовисање позитивне безбедносне културе на железници биле су главне теме IPA самита одржаног 13. и 14. новембра 2019. у Привредној комори Србије у Београду.

 IPA самит 2019

Овај догађај, као део ERA IPA II пројекта финансираног од стране Европске комисије, организовала је Железничка агенција Европске уније у сарадњи са Дирекцијом за железнице.

 IPA самит 2019

Потпредседница Владе и министарка, проф. др Зорана Михајловић, потписала је Декларацију о безбедносној култури европске железнице и отворила овај међународни скуп истичући да су улагање у железнички саобраћај и унапређење безбедности саобраћаја стратешки интереси Владе Србије.

 IPA самит 2019

Поред потпредседнице Владе, уводне говоре на отварању догађаја одржали су Сем Фабрици, шеф Делегације ЕУ у Србији, Мирослав Лутовац, саветник председника Привредне коморе Србије, Лазар Мосуровић, в. д. директора Дирекције за железнице и Петер Мим, менаџер IPA пројекта у Железничкој агенцији ЕУ. Првог дана самит је окупио преко сто учесника из Србије и региона, и, том приликом, након потписивања Декларације о безбедносној култури европске железнице од стране потпредседнице Владе и в. д. директора Дирекције за железнице, ову декларацију потписало је још 34 руководиоца надлежних органа, предузећа и институција из железничког сектора из земље и региона.

 IPA самит 2019

Другог дана самита учесници су кроз низ радионица имали прилике да се упознају са Европским моделом безбедносне културе и практичним примерима оцене културе безбедности у оквиру организације.

 IPA самит 2019

Скуп је затворен закључцима који су потврдили да људски и организациони фактори представљају кључне чиниоце безбедног железничког саобраћаја у нади да ће овај догађај бити подстицај за успостављање регионалне мреже за сарадњу на ову тему у циљу подизања безбедности на железници на виши ниво и приближавања безбедносним стандардима Европске уније.

5. новембар 2019.

IPA самит 2019 – Церемонија потписивања Изјаве о безбедносној култури европске железнице

Железничка агенција Европске уније у сарадњи са Дирекцијом за железнице организује IPA самит 2019. о Изјави о безбедсносној култури европске железнице који ће се одржати 13. и 14. новембра 2019. у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15, Београд.

Ослањајући се на први Европски железнички самит одржан 2018. године у Дубровнику, циљ IPA самита је подизање свести о утицају људских и организационих фактора на безбедност и потписивање Изјаве о безбедносној култури европске железнице од стране руководилаца надлежних органа и предузећа која се баве делатностима из области железнчког сектора у смислу потврде њихове посвећености промовисању позитивне безбедносне културе у области железнице.

Скуп ће се састојати из два дела:

- церемонија потписивања Изјаве о безбедносној култури европске железнице, 13. новембра;

- радионице на тему безбедносне културе, 14. новембра.

Дневни ред

Изјава о безбедносној култури европске железнице

1. новембар 2019.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 74/2019

Дирекција за железнице донела је Правилник o прeвoзу нарочитих пoшиљaкa и Правилник о садржини акта о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 74/2019 од 18. 10. 2019. године, а ступили су снагу 26. 10. 2019. године.

17. октобар 2019.

Радионица о регионалној повезаности у области железнице

УНЕЦЕ (Европска економска комисија при Уједињеним нацијама) и ЕУСДР (Стратегија ЕУ за Дунавски регион) одржале су 3. и 4. октобра 2019. у Београду радионицу на тему регионалне повезаности у области железнице.

 Радионица о регионалној повезаности у области железнице

Радионица је организована у оквиру приоритетне области ЕУСДР 1б: „Унапређење мобилности и мултимодалност - везе у друмском, железничком и ваздушном саобраћају“ која се бави изазовима одрживог и ефикасног транспортног система.

Овај међународни догађај окупио је представнике министарстава надлежних за транспорт, регионалних и међународних организација које се баве повезаношћу у области железнице, као и представнике превозника, логистичких асоцијација и лука из преко десет европских земаља.

Циљ радионице био је повећање свести о значају боље железничке повезаности у Дунавском региону и јачање сарадње између заинтересованих страна у региону у смислу успостављања заједничких, поузданих и одрживих железничких услуга на међународном тржишту. Учесницима је омогућено да успоставе везу између регионалне железничке повезаности и националних транспортних политика и да размотре могућности региона да привуче међународне транспортне токове. Кључни аспект радионице био је размена информација и искустава учесника у вези са железничком повезаношћу у Дунавском региону.

Као учесник овог скупа, Дирекција за железнице представила је своје надлежности и улогу у железничком сектору и указала на то да је заједнички интерес свих актера у железничком сектору, између осталог, повећање удела железничког транспорта у односу на друге видове саобраћаја. Такође, истакла је значај остваривања сарадње и размене информација, како између регулатора железничког тржишта, националних тела за безбедност, тела за лиценцирање железничких превозника и тела надлежних за права путника на регионалном и европском нивоу, тако и између железничких превозника, управљача инфраструктуре и услужних објеката, са циљем обезбеђивања безбедности железничког система, подизања квалитета услуга и успостављања конкурентне, окренуте корисницима и ефикасне гране саобраћаја.

https://www.unece.org/index.php?id=52662

8. октобар 2019.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 68/2019

Дирекција за железнице донела је Правилник о обрасцима сeртификaта o бeзбeднoсти зa управљање железничком инфраструктуром и Правилник о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 68/2019 од 25. 9. 2019. године, а ступају на снагу 3. 10. 2019. године.

13. септембар 2019.

Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за превоз

У „Службеном гласнику РС“, бр. 63 од 4. септембра 2019. године објављен је Прaвилник o обрасцима сeртификaта o бeзбeднoсти зa прeвoз који је донела Дирекција за железнице. Овај правилник ступио је на снагу 12. септембра 2019. године.

27. август 2019.

Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица

У „Службеном гласнику РС“, бр. 58 од 16. августа 2019. године објављен је Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица који је донео Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

27. август 2019.

Правилник о реду вожње

Дирекција за железнице донела је Правилник о реду вожње објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 58 од 16. августа 2019. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о реду вожње („Службени гласник РС“, бр. 39/14 и 36/17).

26. август 2019.

Правилник о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

Дирекција за железнице донела је Правилник о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре који је ступио на снагу 15. 8. 2019, а примењује се од 1. 1. 2020. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 56/2019 од 7. 8. 2019. године.

19. август 2019.

Објашњење у вези са стављањем производа на тржиште

Дирекцији за железнице се обраћају произвођачи делова и опреме који се користе на железници са питањем да ли Дирекција за железнице издаје дозволе за коришћење тих производа. Најчешћи разлог за постављање таквог питања су услови појединих тендера у којима се често тражи да конкретни производ има дозволу за коришћење издату од стране Дирекције за железнице.

Чланом 21. став 1. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/2018) прописано је да дозволу за коришћење коју издаје Дирекција морају имати структурни подсистеми, а чланом 6. став 2. истог закона прописано је који делови железничког система спадају у структурне подсистеме. Истоветне одредбе су постојале и у члану 22. претходног Закона о безбедности и интероперабилности железнице из 2013. године, са разликом да се дозвола за коришћење издавала и за елементе структурних подсистема. Обавеза издавања дозвола за коришћење елемената структурних система брисана је Законом о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Сл. гласник РС”, број 92/15).

Ово значи да се по важећим прописима дозвола за коришћење издаје само за комплетне структурне подсистеме, а да се НЕ ИЗДАЈЕ за њихове појединачне саставне делове, било да су они дефинисани као „чиниоци интероперабилности” у чл. 12 и 13. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/18). или као „елементи структурних подсистема” у чл. 113 и 114. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, број 41/18).

Чиниоци интероперабилности и одређени елементи структурних подсистема могу се ставити на тржиште и користити само ако имају декларацију о усаглашености, односно декларацију о погодности за употребу, коју саставља произвођач, а након спроведеног поступка оцењивања усаглашености са релевантним прописима (техничке спецификације интероперабилности –ТСИ и/или национални технички прописи), односно оцењивања погодности за употребу.

У Прилогу 1 Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, број бр. 5/2016), у даљем тексту: Правилник, експлицитно су наведени чиниоци интероперабилности и елементи структурних подсистема који подлежу оцени усаглашености и оцени погодности за употребу.

Пријављено тело (Notified Body) врши оцену усаглашености и оцену погодности за употребу за чиниоце интероперабилности, док Дирекција за железнице врши оцену усаглашености и оцену погодности за употребу за елементе структурних подсистема на које се примењују национални железнички технички прописи. Ова тела затим издajу oдгoвaраjуће сертификате на основу којих произвођач саставља декларацију о усаглашености и декларацију о погодности за употребу.

Оцена усаглашености и оцена погодности за употребу производа спроводи се применом одговарајућих модула. Уз сваки чинилац интероперабилности / елемент структурног подсистема наведен у Прилогу 1 Правилника назначени су модули који се могу употребити за оцену усаглашености и оцену погодности за употребу, а сваки модул је детаљно описан у Прилогу 2 Правилника.

Уколико је у Прилогу 1 Правилника уз неки производ наведен модул СА* или неки други модул са звездицом, звездица означава да произвођач може да примени тај модул и напише декларацију о усаглашености само у случају производа стављених на тржиште пре ступања на снагу Правилника и ако телу за оцену усаглашености:

1. докаже да су ранија испитивања и одобрење производа спроведени успешно под сличним условима, нпр. поседовањем дозволе за коришћење производа и

2. да предметни производ испуњава захтеве важећих ТСИ односно националних железничких техничких прописа.

Уколико оба ова услова нису испуњена, за оцењивање усаглашености се примењују други расположиви модули нпр. CB+CC или CB+CD и сл.


Закључак:

1. За елементе (делове) структурних подсистема по важећим прописима више се не издаје дозвола за коришћење производа.

2. Само елементи (делови) структурних подсистема који су наведени у Прилогу 1 Правилника подлежу оцени усаглашености и оцени погодности за употребу.

3. Оцена погодности за употребу елемената структурних подсистема обавезна је ако је прописана техничким прописима. У супротном, спроводи се само на захтев произвођача. Оцена погодности за употребу спроводи се после издавања сертификата о усаглашености и декларације о усаглашености.

4. Дозвола за коришћење производа издата у претходном периоду није више меродаван документ са којим се нови производ може ставити на тржиште. Меродаван документ је, у складу са важећим прописима, декларација о усаглашености, која се саставља на начин прописан чланом 7. Правилника.

Дозволе за коришћење се користе за постојеће производе као прилог Декларације о усаглашености и Декларације о подобности за употребу у складу са Правилником, по модулу CА уз доказ да производ за који је раније издата дозвола за коришћење испуњава захтеве техничких прописа који важе у тренутку стављања производа на тржиште.

5. У тендерским условима Корисник може да захтева да се уз Декларацију о усаглашености, и Декларацију о подобности за употребу, за елементе структурних подсистема приложи:

5.1. За нове производе за које су издати Сертификати:
- Сертификат о усаглашености (по модулу CB), и
- Сертификат о подобности за употребу (по модулу CV), ако је прописано одговарајућим националним железничким техничким прописима.

5.2. За постојеће производе за које су издате Дозволе за коришћење:
- Дозвола за коришћење производа (по модулу CA), и
- доказ о испуњености захтева техничких прописа који важе у тренутку стављања производа на тржиште.

14. август 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 16. 9. 2019.

Примедбе и предлози на Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 16. септембра 2019. године.

7. август 2019.

Објављен нови правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају

У „Службеном гласнику Републике Србије“ број 53/19 од 24. јула 2019. године објављен је Правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају који је донела Дирекција за железнице. Овај Правилник ступа на снагу 1. августа 2019. године.

Чланом 145. став 1. Закона о железници прописано је да су железнички превозници дужни да доставе Дирекцији за железнице доказе о испуњавању услова из члана 81. ст. 4, 9. и 10. тог закона у року од шест месеци oд дaнa ступaњa нa снaгу aктa из члaнa 81. став 18. тог закона, односно Правилника о лиценцама за превоз у железничком саобраћају, а ако то не учине Дирекција ће решењем одузети лиценцу. Рок за достављање наведених доказа Дирекцији за железнице истиче 1. фебруара 2020. године.

19. јул 2019.

Информација о одузетим сертификатима

Након што је надзором утврђено да привредна друштва Bauwesen“ d.o.o Lazarevac и GIP Konstruktor“ d.o.o. Beograd више не испуњавају услове за поседовање сертификата о испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга, Дирекција за железнице је 25. јуна 2019. године издала решења којима се овим привредним друштвима одузимају наведени сертификати.

Дирекција за железнице је такође 31. маја 2019. године извршила проверу испуњености услова за поседовање Сертификата о безбедности за превоз – део А и део Б за железнички превоз робе на свим пругама јавне железничке инфраструктуре Републике Србије, који укључује превоз опасног терета, издатог привредном друштву EURORAIL LOGISTICS“ DOO BEOGRAD,којом је уврђено да ово привредно друштво не испуњава потребне услове те је сходно томе Дирекција за железнице 8. јула 2019. године донела решење којим се овом превознику одузима Сертификат о безбедности за превоз – део А и део Б.

2. јул 2019.

Национални технички прописи у односу на законодавство ЕУ - ТСИ

Железничка агенција ЕУ организовала је у Истанбулу, 27. јуна 2019, први састанак Радне групе за анализу националних техничких прописа у односу на европске прописе, тј. техничке спецификације интеропераблности (ТСИ). Ова радна група организована је у оквиру ERA IPA пројекта (ERA IPA II 2018-2019) са циљем да се корисницима пројекта (железничке институције земаља Западног Балкана и Турске) пружи техничка помоћ како би, по угледу на земље чланице ЕУ, извршили тзв. „чишћење националних прописа“ задржавајући само оне који се односе на области које још нису обухваћене техничким спецификацијама интероперабилности или из неког разлога то није ни предвиђено.

 Национални технички прописи у односу на законодавство ЕУ - ТСИ

Радна група је на првом састанку утврдила своје циљеве, структуру, организацију и поступак рада, односно начин поређења и класификације прописа и документовања постигнутих резултата. Следећи састанак Радне групе предвиђен је за септембар 2019. године.

26. јун 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 31. 7. 2019.

Примедбе и предлози на Предлог правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 31. јула 2019. године.

19. јун 2019.

Предавање на тему: Систем за управљање безбедношћу у железничком саобраћају

На иницијативу Дирекције за железнице 18. јуна 2019. одржано је предавање на тему Систем за управљање безбедношћу у железничком саобраћају. Предавање је одржао саветник генералног директора за безбедност саобраћаја Инфраструктуре железница Србије а.д, господин Слободан Росић. У својој презентацији господин Росић представио је правни оквир за увођење система за управљање безбедношћу позивајући се на европско законодавство са којим се усклађују наши домаћи железнички прописи, као и основне разлоге за увођење оваквог система који подразумевају контролу ризика и испуњавање услова за добијање сертификата о безбедности. Кроз низ примера из праксе, излагање је обухватило основне изазове у увођењу система за управљање безбедношћу и неке од критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности.

Ово предавање, којем су присуствовали и представници управљача инфраструктуре и железничких превозника, представља увод у низ стучних дискусија које у наредном периоду треба да разјасне недоумице које прате ову материју и помогну железничким превозницима и управљачу инфраструктуре да успоставе што бољи систем за управљање безбедношћу.

12. јун 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 12. 7. 2019.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о условима за обављање послова одржавања подсистема инфраструктура, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 12. јула 2019. године.

12. јун 2019.

Национални регистар железничких возила – обавештење

Обавештавамо кориснике да је, након завршених радова на одржавању сервера за Национални регистар возила (NVR), поново успостављен нормалан рад NVR апликације те да је надаље могуће коришћење кључне функције која се односи на приступ детаљима о возилу (vehicle details).

С обзиром да је у току ревизија NVR корисничких налога, поједини корисници ће о новим приступним подацима за NVR апликацију бити обавештени путем дописа или е-мејла.

28. мај 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 1. 7. 2019.

Примедбе и предлози на Саобраћајни правилник, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 1. јула 2019. године.

24. април 2019.

Дозвола за управљање вучним возилом – важно обавештење

При подношењу захтева за издавање дозвола за управљање вучним возилом од 8. маја 2019. године слике и потписи достављају се у електронској форми у .png формату, са резолуцијом 300 dpi и према следећим димензијама:

 • слике – ширина 880 пиксела, висина 1100 пиксела,
 • потписи – ширина 1100 пиксела, висина 200 пиксела.

Позадине за слике и потписе треба да буду транспарентне.

10. април 2019.

Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају

Дирекција за железнице донела је нови Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају који ступа на снагу 11. 4. 2019. године. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 25/2019 од 3. 4. 2019. године.

12. март 2019.

Прописи у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 29. 3. 2019.

Примедбе и предлози на следеће прописе, који се тренутно налазе на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми:

- Правилник о превозу нарочитих пошиљака и

- Правилник о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама

могу се доставити до 29. марта 2019. године.

6. март 2019.

OTIF – Волфганг Кипер нови Генерални секретар ОТIF-а

На ванредном 14. заседању Генералне скупштине Међувладине организације за међународне превозе железницама (OTIF) одржаном 27. фебруара 2019. године, за новог Генералног секретара Организације изабран је Волфганг Кипер из Немачке. Његов мандат трајаће од 8. априла 2019. до 31. децембра 2021. године.

 Волфганг Кипер

Извор: OTIF

Новоизабрани Генерални секретар је по образовању правник са дугогодишњим искуством у области домаће и међународне железничке политике, а на чело ОТIF-а долази са позиције шефа одсека у немачком Министарству саобраћаја у којем је био одговоран за целокупну железничку политику на националном, европском и међународном нивоу, као и за односе са железничком индустријом. Као шеф Организације наставиће са развојем њене успешне стратегије и даљим промовисањем јединственог међународног железничког права.

5. март 2019.

Продужен рок за подношење примедби и предлога на прописе у припреми до 11.3.2019.

Рок за подношење примедби и предлога на следеће прописе, који се тренутно налазе на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми:

- Правилник о кочницама и кочењу возова и возила,

- Правилник о означавању железничких возила и возова и

- Сигнални правилник,

продужен је до 11. марта 2019. године.

26. фебруар 2019.

Радионица о систему управљања безбедношћу и култури безбедности у железничком саобраћају

Железничка агенција Европске уније, у оквиру IPA (ERA IPA II 2018-2019) и EUMedRail пројекта, организовала је у сарадњи са Дирекцијом за железнице тродневну радионицу о систему управљања безбедношћу (SMS) и култури безбедности. Домаћин овог догађаја одржаног од 12. до 14. фебруара 2019. у Београду била је Привредна комора Србије.

 Радионица о систему управљања безбедношћу и култури безбедности у железничком саобраћају

Циљ семинара био је да учесницима пружи детаљне информације о законодавству ЕУ везаном за безбедност, као и о развоју културе безбедности у оквиру железничког саобраћаја.

Састанак су отворили Петар Одоровић, директор Дирекције за железнице, Милица Дубљебић, секретар Удружења за саобраћај и директор Центра за стручно оспособљавање у транспорту у Привредној комори Србије, и Петер Мим, руководилац IPA и EUMedRail пројекта у Железничкој агенцији Европске уније.

Овај међународни догађај окупио је више од седамдесет учесника међу којима су били представници железничких државних институција, железничких оператера и предузећа која управљају железничком инфраструктуром, као и стручњаци из Железничке агенције ЕУ.

Током радионице представљена су искуства управљача инфраструктуре и железничких оператера у развоју, имплементацији и надзору система управљања безбедношћу. Учесници су такође имали прилике да се упознају са појмом културе безбедности и основним принципима које промовише Европска декларација о култури безбедности на железници.

Радионица је завршена техничком посетом Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз“.

 Врх стране
 КОРОНА ВИРУС-COVID-19 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми Укидање печата