МЕНИ

Насловна » Конкурси

Конкурси

15. септембар 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за подсистем енергија, у звању саветник (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места за подсистем енергија, у Одсеку за за прописе, стабилне структурне подсистеме, железничка и метро возила, у Одељењу за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро, у Дирекцији за железнице, јавним конкурсом - према шифри подносиоца пријаве

 

30. јун 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за правне послове, у звању саветник (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места за правне послове, у Одсеку за регулисање железничког тржишта, лиценце и права путника, у Одељењу за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове, у Дирекцији за железнице, јавним конкурсом - према шифрама подносиоца пријаве
 5. Листа кандидата који су се пријавили на јавни конкурс

 

20. мај 2020.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за сертификацију и надзор стручне оспособљености, у звању саветник (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног за сертификацију и надзор сручне оспособљености, у Одсеку за безбедност железничког саобраћаја, у Групи за стручну оспособљеност железничких радника и железницу ван јавне инфраструктуре, у Дирекцији за железнице, јавним конкурсом - према шифрама подносиоца пријаве
 5. Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

7. август 2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ – Радно место за праћење и анализу извршења обавеза из области права путника, у звању саветник (један извршилац)

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места за праћење и анализу извршења обавеза из области права путника, у Групи за права путника и заједничке послове у Дирекцији за железнице, јавним конкурсом – према шифрама њихове пријаве
 5. Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

29. мај 2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ  МЕСТА
У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
- Руководилац Групе за права путника и заједничке послове, у звању саветник ( један извршилац )

 1. Текст огласа
 2. Образац пријаве
 3. Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:
 4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места Руководилац Групе за права путника и заједничке послове у Дирекцији за железнице јавним конкурсом – према шифрама њихове пријаве
 5. 9. август 2019. Објава изабраног кандидата
 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 КОРОНА ВИРУС-COVID-19 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата