МЕНИ

Жичаре

Жичаре за транспорт лица и специфичне вучне инсталације (покретна трака, zip line и боб на шинама) могу бити пуштене у рад само ако имају одобрење за рад у складу са Законом о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС", бр. 38/2015).

У области жичара Дирекција за железнице је надлежна за:

  1. Вођење евиденције жичара и свих субјеката који утичу на безбедност рада жичара,
  2. Вођење евиденције о овлашћењима за обављање стручног прегледа жичара,
  3. Издавање Одобрења за рад жичара на период од годину дана и
  4. Издавање Одобрења за рад специфичних вучних инсталација на период од годину дана.

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата