MENI

Naslovna » Dokumenta » Javne nabavke

Javne nabavke

 Preuzmite dokument PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka

 Preuzmite dokument Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora – naftni derivati

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora – hotelski smeštaj i prevoz

 Preuzmite dokument IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

 Preuzmite dokument PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Преузмите документ Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument - Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka

 Preuzmite dokument PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka

 Preuzmite dokument IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2022. godinu

 Preuzmite dokument Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu – verzija plana br. 3

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni i dopuni plana javnih nabavki za 2022. godinu broj 3

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka

 

19.10.2019.

Javna nabavka male vrednosti br. 4/2019

Nabavka računarske opreme za potrebe Direkcije za železnice

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 24.10.2019.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produželju roka za podnošenje ponuda - 24.10.2019.

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.11.2019.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 05.11.2019.

27.09.2019.

Javna nabavka male vrednosti br. 3/2019

Nabavka goriva za potrebe Direkcije za železnice

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.10.2019.

22.03.2019.

Javna nabavka male vrednosti br. 1/2019

Usluga posredovanja pri kupovini avionskih karata

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.04.2019.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.05.2019.

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka