MENI

Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

22. april 2024.

PROPIS U PRIPREMI – ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIMEDBI I PREDLOGA DO 10. 5. 2024.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 10. maja 2024. godine.

21. mart 2024.

Studijska poseta Narodnoj Republici Kini u organizaciji CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd

U organizaciji kompanije CRRC China Railway Vehicles Co., Ltd. u duhu kinesko-srpskog prijateljstva i uspešne saradnje u realizaciji niza značajnih projekata u oblasti železnice, u periodu od 7. do 13. marta 2024. godine realizovana je studijska poseta Narodnoj Republici Kini.

Studijska poseta Narodnoj Republici Kini u organizaciji CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd Studijska poseta Narodnoj Republici Kini u organizaciji CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd

Predstavnici Direkcije su na uvodnom sastanku upoznati sa bogatom istorijom Kineske železnice. Predstavnicima Direkcije je zatim predstavljen CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. operativni centar u kome se u realnom vremenu prate svi brzi vozovi proizvedeni od strane CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. na teritoriji Kine, njihove pozicije, trenutno stanje u smislu da li su operativni, u depou, servisu, da li postoje neke greške u sistemu ili kvarovi. Sam softver prikuplja ogroman broj podataka koje kompanija dalje proučava analizirajući greške i kvarove, što se dalje koristi za poboljšanje servisnih operacija i unapređivanje budućih proizvoda.

Nakon obilaska operativnog centra, predstavljene su prostorije Istraživačkog i razvojnog centra u kojima se vrši testiranje svih komponenti, kao i statičko i dinamičko opterećenje delova, magnetno, audio testiranje delova kabine, prozora i celih sklopova.

Predstavnicima Direkcije za železnice predstavljen je brzi voz Soko, kupljen od strane R. Srbije, a čija je proizvodnja u tom trenutku bila u završnoj fazi.

Studijska poseta Narodnoj Republici Kini u organizaciji CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd Studijska poseta Narodnoj Republici Kini u organizaciji CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd

Nedelja 11. mart bio je rezervisan za obilazak pogona kompanije CRRC China Railway Vehicles Co., Ltd. namenjen razvoju i izradi različitih komponenata, pre svega elektronskih komponenata za vozove (https://www.crrcgc.cc/sfgfen). Predstavnicima Direkcije predstavljen je kratak istorijat kompanije, a zatim je usledio detaljan obilazak proizvodnih pogona.

Poseban utisak ostavlja razvojni centar, gde se vrši razvoj novih tehnologija koje do sada nisu viđene u ovoj industriji.

Studijska poseta Narodnoj Republici Kini u organizaciji CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd Studijska poseta Narodnoj Republici Kini u organizaciji CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd

Nakon posete proizvodnih pogona CRRC China Railway Vehicles Co., Ltd. organizovana je vožnja Fushy vozom, na relaciji Šangaj - Peking koji postiže brzinu od 350 km/h te razdaljinu od oko 1.200 km prelazi za oko 4,5 časa.

Putovanje ovim vozom ostavlja snažan utisak, ne samo zbog brzine koja se postiže, već i veoma prijatnog osećaja u kabini, zbog veoma niskog nivoa buke i vibracija koje se iz okoline prenose u unutrašnjost kabine.

13. mart 2024.

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 17/24

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o izmenama pravilnika o tehničkim uslovima podsistema infrastruktura koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 17/24 od 6. marta 2024. godine. Ovaj pravilnik, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, objavljen je na sajtu Direkcije za železnice zajedno sa prečišćenim tekstom Pravilnika o tehničkim uslovima podsistema infrastruktura.

5. mart 2024.

TRANSPORTNA ZAJEDNICA – 19. SASTANAK TEHNIČKOG KOMITETA ZA ŽELEZNICE

Tehnički komitet za železnice Transportne zajednice održao je svoj 19. sastanak u Beču od 27. do 28. februara 2024. Učesnici ovog sastanka imali su priliku da se u prostorijama upravljača infrastrukture ÖBB Infrastruktur AG upoznaju sa istorijatom glavne železničke stanice u Beču (Wien Hauptbahnhof) i projektom njene izgradnje koja je trajala od 2007. do 2012. godine. Takođe, učesnici su od strane kolega iz ÖBB Infrastruktur AG upoznati sa strukturom i organizacijom železničkog tržišta u Austriji, transportnim pokazateljima, strateškim ciljevima za razvoj železničke infrastrukture u Austriji, finansijskim aspektima izgradnje i održavanja železničke mreže, najznačajnijim projektima koji se realizuju i dr. Pored toga, pre sastanka Tehničkog komiteta, učesnici su imali priliku da u organizaciji OBB Infrastruktur AG obiđu i samu železničku stanicu i upoznaju se sa njenom građevinskom i saobraćajnom strukturom, organizacijom funkcionisanja stanice, modernim sistemima koji su korišćeni prilikom njene izgradnje, i povezanošću sa ostalim sistemima javnog saobraćaja u Beču. Stanica je izgrađena na mestu gde su ranije postojale dve čeone železničke stanice koje povezane u jedinstvenu celinu, čime je postignut višestruko veći kapacitet tj. broj putnika koji koriste stanicu.

Na dnevnom redu sastanka Tehničkog komiteta bio je veliki broj tema koje su vezane za razvoj i budućnost železničkog saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana. Neke od ključnih prezentacija održali su stručnjaci iz austrijskog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, ali i predstavnici industrije, pokrivajući različite teme, od iskustva institucija u sprovođenju legislative EU u oblasti železnice, do projekata za izgradnju brzih pruga i planova za proširenje TEN-T železničke mreže.

TRANSPORTNA ZAJEDNICA – 19. SASTANAK TEHNIČKOG KOMITETA ZA ŽELEZNICE

Izvor: Transportna zajednica

Razmatrani su takođe i predstojeći projekti i investicije, struktura i kapaciteti tržišta železničkih usluga, uticaji na interoperabilnost, stvaranje uslova za bolju povezanost širom TEN-T mreže i dr.

Jedna od najvažnijih tema ovog sastanka bila je izrada novog Akcionog plana za železnice Transportne zajednice, gde su učesnici bili u prilici da detaljnije razmatraju aktivnosti koje ovaj dokument predviđa i daju preporuke za njegovo unapređenje. Akcioni plan za železnice Transportne zajednice pokriva period od tri godine i odnosi se na sprovođenje reformskih aktivnosti na osnovu Ugovora o osnivanju Transportne zajednice, i to za oblasti koje se odnose na otvaranje železničkog tržišta, prava putnika, bezbednost, interoperabilnost, upravljanje infrastrukturom i njenu modernizaciju.

Pored toga, na sastanku su razmatrani i predlozi pravnih akata EU iz domena železničkog transporta i aktivnosti Železničke agencije Evropske unije planirane za 2024. godinu. Sve navedene aktivnosti pokazuju ozbiljnu posvećenost relevantnih aktera unapređenju železničkog saobraćaja u regionu.

Tokom sastanka, učesnici iz Zapadnog Balkana posebno su istakli značaj saradnje u savladavanju tehničkih izazova i jačanju održivog razvoja.

TRANSPORTNA ZAJEDNICA – 19. SASTANAK TEHNIČKOG KOMITETA ZA ŽELEZNICE

Izvor: Transportna zajednica


Tehnički komitet za železnice je platforma za saradnju i donošenje odluka o pitanjima vezanim za železnicu u okviru Transportne zajednice. Cilj mu je a unapredi železnički saobraćaj u jugoistočnoj Evropi i na Zapadnom Balkanu promovisanjem saradnje među regionalnim partnerima i zainteresovanim stranama.

26. januar 2024.

IRG-RAIL: SASTANAK RADNE GRUPE ZA PRAĆENjE TRŽIŠTA

Uz podršku Privredne komore Srbije, Direkcija za železnice bila je domaćin sastanka Radne grupe za praćenje tržišta Grupe nezavisnih regulatora železničkog tržišta – IRG-rail. Castanak održan 23. januara 2024. u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu okupio je oko 20 predstavnika železničkih regulatornih tela iz 13 evropskih zemalja, kao i određen broj predstavnika koji su sastanak pratili daljinskim putem.

IRG-RAIL: SASTANAK RADNE GRUPE ZA PRAĆENjE TRŽIŠTA

Članovi radne grupe sastali su se u cilju pripreme konačne verzije Dvanaestog godišnjeg izveštaja o praćenju železničkog tržišta IRG-rail. Ovaj izveštaj odnosi se na 2022. godinu i sadrži poseban osvrt na korišćenje mreže i analizu potencijalnih faktora koji utiču na korišćenje železničke mreže, kao što su demografski i geografski faktori, struktura i visina naknada za pristup infrastrukturi, stanje infrastrukture, konkurencija, itd. Usvajanje i objavljivanje izveštaja planirano je za kraj marta 2024. godine.

IRG-RAIL: SASTANAK RADNE GRUPE ZA PRAĆENjE TRŽIŠTA

Radna grupa za praćenje železničkog tržišta IRG-rail –a osnovana je kako bi se omogućila saradnja i razmena iskustava regulatornih tela u vezi sa prikupljanjem i analizom podataka o železničkom tržištu. Na osnovu rezultata dobijenih prikupljanjem podataka na godišnjem nivou, ova radna grupa izrađuje izveštaj o praćenju tržišta koji predstavlja pregled kretanja na tržištu i ekonomskih uslova u železničkom sektoru u državama članicama IRG-rail –a, kao i razvoj konkurentnosti evropskog železničkog tržišta.

U prikupljanju podataka za ovogodišnji izveštaj učestvovala je 31 država.

______________________

Direkcija za železnice je član IRG-Rail-a od 2016. godine. IRG-Rail (Independent Regulators' Group - Rail) osnovan je Memorandumom o razumevanju potpisanim 9. juna 2011. godine u Hagu, koji postavlja okvir za neformalnu saradnju nezavisnih regulatornih tela za železnicu u cilju razmene iskustava i mišljenja po ključnim pitanjima koja se odnose na regulisanje i razvoj konkurencije na evropskom železničkom tržištu.

27. decembar 2023.

SASTANAK RESCOR 2023

U periodu od 14. do 15. decembra 2023. održan je sastanak RESCOR 2023, u Lionu, u Francuskoj, a organizator sastanka je bila francuska Agencija nadležna za bezbednost žičara i vođenog transporta (Technical service in charge of safety for ropeways and guided transports (STRMTG) ), koja odgovara za svoj rad francuskom Ministarstvu ekološke tranzicije i teritorijalne kohezije i koja ima sve nadležnosti u skladu sa EU propisima iz oblasti žičara i značajnu ulogu u odobravanju puštanja u rad vođenih sistema javnog prevoza (metroa, tramvaja i dr.).

SASTANAK RESCOR 2023

RESCOR je evropska mreža službi nadležnih za nadzor i regulisanje bezbednosti vođenih sistema javnog prevoza koji se održava jednom godišnje. RESCOR 2023 okupio je predstavnike iz Danske, Francuske, Nemačke, Švajcarske, Španije, Irske i Srbije (Direkcija za železnice).

Prvog dana sastanka je organizovana poseta učesnika sastanka upravljaču metro sistema u Lionu, KEOLIS GROUP, jednom od svetskih lidera u upravljanju metro sistemima koji ove poslove osim u Francuskoj, obavljaju u ukupno 13 država.

Takođe, organizovana je i vožnja učesnika sastanka metro linijama B i D (bez vozača),

A (sa vozačem ) i C ( sa zupčastom šinom) u cilju objašnjenja razlika između različitih sistema.

Nakon vožnji , organizovana je poseta Poudrette radionicama za održavanje metro vozila u Lionu. Održavanje vozila prema programu održavanja vrši upravljač metro sistema, KEOLIS GROUP.

SASTANAK RESCOR 2023 SASTANAK RESCOR 2023

Drugog dana sastanka održane su prezentacije koje su prezentovane po oblastima (propisi, konstruisanje, održavanje, eksploatacija i nadzor vođenih transportnih sistema).

Organizator sastanka, STRMTG, predstavio je, između ostalog, proceduru puštanja u rad novih linija vođenih sistema i novih vozila koja njima saobraćaju u Francuskoj i način evidentiranja vanrednih događaja u 2022. za metroe i tramvaje. STRMTG je takođe predstavio nove francuske nacionalne propise vezane za bezbednost prevoza železnicom i vođenim sistemima, nakon čega je održan okrugli sto, gde su svi učesnici sastanka predstavili nove donete ili planirane propise iz ove oblasti.

Imajući u vidu da Direkcija za železnice ima nadležnost izdavanja sertifikata i dozvola potrebnih za puštanje u rad novih linija metroa čija je izgradnja planirana u Beogradu, kao i donošenja podzakonskih akata na osnovu Zakona o metrou i gradskoj železnici („Sl. glasnik RS“, br.52/2021), a da sa druge strane ne postoji pravni okvir iz oblasti metroa na nivou EU, iskustva nacionalnih tela iz država EU koja se bave ovom materijom su izuzetno korisna.

8. decembar 2023.

IRG-Rail – PLENARNO ZASEDANjE ODRŽANO U BERLINU OD 28. DO 29. NOVEMBRA 2023

Plenarna skupština Grupe nezavisnih regulatora železničkog tržišta - IRG-Rail okupila se na svom jesenjem zasedanju u Berlinu kojim su predsedavali dr Anegret Grebl i prof. dr Karsten Ote iz nemačkog regulatornog tela Bundesnetzagentur. Sastanak je okupio predstavnike 23 regulatorna tela koji su prisustvovali sednici u Berlinu i 6 regulatornih tela koji su zasedanje pratili daljinskim putem.

IRG-Rail – PLENARNO ZASEDANjE ODRŽANO U BERLINU OD 28. DO 29. NOVEMBRA 2023 Izvor: IRG-Rail

Pored predstavljanja izveštaja radnih grupa o realizaciji programa rada za 2023. godinu i daljih planiranih aktivnosti, članice IRG-Rail-a bavile su se tekućim dešavanjima u železničkom sektoru, kao i unutar same organizacije.

Plenarna skupština usvojila je sledeća dokumenta:

 • “Ažuriran dokument o ekonomskom pristupu načelima određivanja cena iz člana 31 (7) i člana 31 (8) Direktive 2012/34/EU”. Dokument sadrži nove informacije, npr. o cenovnim kategorijama, vlasništvu sredstava i cenama čiji iznosi premašuju prihvatljive troškove uvećane za razuman profit.
 • Izveštaj o “Regulisanju železničkog tržišta na teretnim terminalima“. Ovaj izveštaj sadrži pregled nacionalnih pristupa i shvatanja u vezi sa tim koji delovi i usluge u okviru teretnih terminala se odnose na železnicu.
 • Memorandum o razumevanju član 9. tačka 1. izmenjen je tako da daje mogućnost da dva regulatorna tela zajednički predsedavaju IRG-Rail-om.

IRG-Rail – PLENARNO ZASEDANjE ODRŽANO U BERLINU OD 28. DO 29. NOVEMBRA 2023

Uoči plenarne skupštine objavljen je dokument o „Opštim napomenama o predlogu Evropske komisije za Uredbu o korišćenju kapaciteta železničke infrastrukture u jedinstvenom evropskom železničkom prostoru“ u kojem se daju prva razmatranja o obezbeđivanju pristupa železničkoj infrastrukturi i uslužnim objektima u Evropi bez diskriminacije i efikasnom korišćenju železničke mreže. Takođe, grupa IRG-Rail objavila je Preliminarno mišljenje o „Smernicama za pristup infrastrukturi izrađenim od strane Evropske komisije“ kako bi podelila svoje stavove i iskustva o ovom pitanju i podržala rad Evropske komisije na smernicama tokom njihovog razvoja.

Sva četiri izveštaja, kao i Memorandum o razumevanju, objavljena su na veb sajtu organizacije (https://www.irg-rail.eu/).

Nakon predsedavanja švedskog regulatornog tela Transportstyrelsen u 2024. godini, IRG-Rail-om će u 2025. predsedavati regulatorno telo iz Španije (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Sledeće plenarno zasedanje biće održano u maju 2024.

30. novembar 2023.

OTIF – Godišnjica primene jedinstvenih pravila CIM i CIV

Peto zasedanje ad hoc Komisije za pravna pitanja i međunarodnu saradnju OTIF-a (Međuvladine organizacije za međunarodne prevoze železnicom) otvoreno je 7. novembra 2023. u Bernu svečanim događajem vezanim za proslavu 130. godišnjice primene Jedinstvenih pravila CIM i 95. godišnjice primene Jedinstvenih pravila CIV.

OTIF – Godišnjica primene jedinstvenih pravila CIM i CIV Izvor: OTIF

Prva Jedinstvena pravila o ugovorima o međunarodnom prevozu robe železnicom (CIM) usvojena su 14. oktobra 1890. i stupila su na snagu 1. januara 1893, a prva Jedinstvena pravila o ugovorima o međunarodnom prevozu putnika i prtljaga železnicom (CIV) usvojena su 23. oktobra 1924. i stupila su na snagu 1. oktobra 1928. Ove godine, 2023, navršava se 130 godina od kada su na snazi Jedinstvena pravila CIM i 95 godina od kada su na snazi Jedinstvena pravila CIV. Tim povodom organizovano je nekoliko okruglih stolova tokom kojih su korisnici Jedinstvenih pravila CIV i CIM i ostali stručnjaci iz ovih oblasti imali priliku da podele svoja iskustva i razmišljanja direktno sa OTIF-om.

OTIF – Godišnjica primene jedinstvenih pravila CIM i CIV Izvor: OTIF

Razmatralo se, pre svega, da li su ovi propisi, s obzirom na njihovu dugovečnost, prilagođeni trenutnoj situaciji i da li postoji hitna potreba za njihovom revizijom. Pored toga, neke od važnih tema ovog skupa bile su i odnosi između carinskih procedura i ugovora o prevozu, kao i odnosi između međunarodnog prava i nacionalnih propisa država članica OTIF-a. Na dnevnom redu bili su i izazovi digitalizacije, i to posebno u međunarodnom prevozu putnika železnicom. Generalni zaključak ovih celodnevnih razgovora bio je da trenutno ne postoji hitna potreba za izmenama ovih propisa, kao i da, ukoliko se budućnosti budu menjali, to treba raditi veoma oprezno i sa fokusom na liberalizaciji železničkog transporta i njegovoj konkurentnosti.


OTIF je međuvladina organizacija posvećena međunarodnom železničkom transportu i razvoju jedinstvenog železničkog prava u cilju povezivanja zemalja Evrope, Azije i Afrike. Aktivna je od 1893. godine i najstarija je međunarodna organizacija u ovom sektoru. Trenutno broji 50 država članica, među kojima je i Srbija, i jednog pridruženog člana.

29. novembar 2023.

Međunarodna konferencija o digitalnoj bezbednosti na železnici

Nastavljajući svoju tesnu saradnju na temu digitalne bezbednosti u oblasti železnice, Agencija Evropske unije za železnicu (ERA) i Agencija Evropske unije za digitalnu bezbednost (ENISA) organizovale su od 8. do 9. novembra 2023. u Atini Treću međunarodnu konferenciju o sajber bezbednosti na železnici.

Međunarodna konferencija o digitalnoj bezbednosti na železnici Međunarodna konferencija o digitalnoj bezbednosti na železnici Izvor: ERA

Cilj ove konferencije bio je upoznavanje učesnika sa sajber pretnjama u oblasti železničkog sektora, kao i sa svim novinama vezanim za prevenciju takvih napada i moguće korektivne mere. Ovaj susret bavio se, između ostalog, razvojem politike digitalne bezbednosti, podizanjem svesti o sajber pretnjama među predstavnicima železničkog sektora, upravljanjem rizicima nastalim sajber napadima, kao i metodama identifikacije rizika. U tom kontekstu, posebno je istaknut značaj zaštite sistema ETCS i ERTMS od sajber napada.

Međunarodna konferencija o digitalnoj bezbednosti na železnici

Konferencija je takođe bila izuzetna prilika za uspostavljanje kontakata i stvaranje mreže stručnjaka u oblasti digitalne bezbednosti na železnici.

22. novembar 2023.

POTPISANI UGOVORI SA STUDENTIMA O REALIZACIJI TREĆEG CIKLUSA PRAKSE ZA STUDENTE

U ponedeljak 20. novembra 2023. godine, u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, organizovano je svečano potpisivanje ugovora o realizaciji trećeg ciklusa prakse za studente Univerziteta u Beogradu, koji će trajati od 20. novembra 2023. godine do 16. februara 2024. godine.

POTPISANI UGOVORI SA STUDENTIMA O REALIZACIJI TREĆEG CIKLUSA PRAKSE ZA STUDENTE POTPISANI UGOVORI SA STUDENTIMA O REALIZACIJI TREĆEG CIKLUSA PRAKSE ZA STUDENTE

Lazar Mosurović, v. d. direktora Direkcije za železnice, potpisao je, tom prilikom, ugovore o realizaciji trećeg ciklusa prakse za studente Univerziteta u Beogradu sa dvoje studenata. Studenti će u naredna tri meseca, u Direkciji za železnice, imati priliku da stiču praktična znanja iz oblasti stručnih poslova železničkog saobraćaja. Praktična iskustva u Direkciji za železnice u prethodnih nekoliko godina steklo je više studenata Saobraćajnog fakulteta, a ova pozitivna praksa se sada nastavlja u okviru Protokola o saradnji zaključenog između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Univerziteta u Beogradu.

Na održanoj svečanosti, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić zahvalio je rektoru Univerziteta u Beogradu Vladanu Đokiću što je prihvatio inicijativu da se realizuje studentska praksa, podsećajući da je tokom ove godine 60 studenta imalo prilike da prođe kroz taj proces.

POTPISANI UGOVORI SA STUDENTIMA O REALIZACIJI TREĆEG CIKLUSA PRAKSE ZA STUDENTE

Rektor Univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić podsetio da je reč o trećoj grupi studenata koja potpisuje ugovore sa Ministarstvom, dodajući da je to višestruko značajan projekat, naročito za studente koji će u preduzećima sticati praktična znanja, kao i da je to prilika da studenti tokom studiranja steknu praktično iskustvo u najznačajnijim našim firmama i preduzećima.

Na ovaj način, studenti pored sticanja određenih teoretskih znanja, tokom prakse će ta znanja moći i da primene, kao u da se suoče sa određenim izazovima.

21. novembar 2023.

KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE

U organizaciji Evropske agencije za železnice, u periodu od 10. oktobra 2023. godine do 12. oktobra 2023. godine realizovana je IPA studijska poseta na temu korišćenja alternativnih goriva (vozova na vodonik) i električni vozovi na baterije. Studijska poseta je održana u Saveznoj Republici Nemačkoj, u gradovima Bremen, Braunšvajg i Dizeldorf. Ova studijska poseta okupila je veliki broj predstavnika nacionalnih tela za bezbednost u železničkom saobraćaju (NSA), među kojima su bili i predstavnici Direkcije za železnice.

KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE

Tokom ove studijske posete, posetioci su mogli da se upoznaju sa osnovama upotrebe vodonika kao pogonskog goriva za železnička putnička vozila namenjena regionalnom saobraćaju, kao i sa mogućnošću primene baterija za saobraćaj električnih vozova. Jedna od specifičnosti ove studijske posete bila je u tome što su se učesnici za sve vreme trajanja posete prevozili železnicom do svih destinacija, što je na sve učesnike ostavilo poseban utisak.

Prvog dana studijske posete, 10. oktobra 2023. godine, učesnici su se upoznali sa vozovima na vodonik kompanije „Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB)”, u mestu Bremerverde. Vodonik, kao zeleno gorivo budućnosti, izuzetno je popularno u ekspanziji regionalnog železničkog saobraćaja u Saveznoj Republici Nemačkoj. Učesnici su imali priliku da se provozaju regionalnim vozom na vodonik, da se upoznaju sa sistemom upravljanja ovih vozova, sistemom za transport i skladištenje vodonika, kao i tankovanjem vodonika u vozove.

KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE

Predstavnici kompanije EVB su učesnicima omogućili detaljan uvid u stanicu za utakanje vodonika u vozove, pri čemu su istakli da se u stanici može uskladištiti ukupno 4,95 t vodonika, pri čemu se dnevno može izvršiti utakanje vodonika u 12 vozova, preko 2 automata za utakanje. Istovremeno je moguće tankati vodonik u dve garniture. Jedan pun rezervoar vodonika omogućuje vozu da pređe rastojanje između 700 i 1000 km. Brzina tankanja vodonika u vozove, zavisi od temperature vazduha, temperature vodonika i količine preostalog vodonika u rezervoarima, tako da se vreme punjenja može kretati između 10 – 20 min kada je vodonik hladan i kada je spoljašnja temperatura vazduha prijatna ili niža, pa sve do 45 min ukoliko je vodonik topao i temperatura vazduha povišena. U Saveznoj Republici Nemačkoj, postoji ukupno dve stanice za utakanje vodonika u vozove – jedna u Bremerverde i druga u okolini Frankfurta. Stanice za utakanje vodnika u vozove su raspoređene samo u onim regionima zemlje gde se koriste vozovi na vodonik. Vodonik se do stanica za utakanje doprema kamionima, dok se u budućnosti razmatra transport vodonika od stanica za utakanje putem sistema cevovoda, čime bi se čitav proces proizvodnja – transport – utakanje - korišćenje izvodio kao potpuno „zeleni“ proces, odnosno bez emisije CO2, što je upravo i cilj projekta upotrebe vodonika kao alternativnog goriva za regionalni železnički saobraćaj.

KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE

KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE

Nakon stanice za utakanje vodonika, učesnici su imali priliku da posete prvu halu u Saveznoj Republici Nemačkoj za održavanje vozova na vodonik, kao i hale za održavanje svih ostalih vozila kompanije EVB. Održavanje putničkih vozova za regionalni saobraćaj se ne razlikuje bitno od održavanja regionalnih vozova na dizel gorivo. Najveća opasnost koju predstavnici kompanije ističu jeste opasnost od zapaljivosti i eksplozije, s obzirom na osetljivost vodonika, tako da se u hali za održavanje vozova na vodonik vodi posebno računa o bezbednosnim merama.

KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE

KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE

Drugog dana studijske posete, 11. oktobra 2023. godine, učesnici su se zaputili ka gradu Braunšvajg, u fabriku kompanije „Alstom”, jedne od vodećih kompanija za proizvodnju železničkih vozila na svetu. U okviru ove posete, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa proizvodnjom vozova na vodonik, namenjenih regionalnom železničkom saobraćaju, ali i sa proizvodnjom vozova na baterije. Kompanija „Alstom” broji preko 70.000 zaposlenih i preko 150.000 proizvedenih železničkih vozila u komercijalnoj upotrebi. Železnička vozila na alternativna goriva – vodonik i vozila na baterije koji su proizvodi ove kompanije su „Coradia Lint” i „Coradia Ilint”.

KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE

Poslednjeg dana studijske posete, 12. oktobra 2023. godine, učesnici su posetili trening i verifikacioni centar kompanije „Siemens Mobility” u oblasti naselja Vegberg. „Siemens Mobility” je jedna od najvećih kompanija za proizvodnju železničkih vozila na svetu, a pored proizvodnje, kompanija se bavi i raznim ispitivanjima vozila. U sklopu ovog trening i verifikacionog centra, učesnici su imali priliku da vide velike i jedinstvene komplekse za testiranje, verifikaciju i sertifikaciju železničkih vozila. U okviru kompleksa, postoji 6 km moderno opremljenih koloseka za testiranja vozila za brzine do 160 km/h, 2,5 km koloseka za testiranje vozila za brzine do 100 km/h, 1,4 km koloseka za testiranja za brzine do 80 km/h, kao i 550 m koloseka u krivini radijusa R=50,0 m za ispitivanje ponašanja vozila u krivini. U ovom centru vrši se testiranje i verifikacija kako železničkih vozila tako i tramvaja, tako da su koloseci u kompleksu standardne širine 1435 mm, odnosno 1000 mm. Centar za testiranje i verifikaciju je svima dostupan pod jednakim uslovim, tako da mnoge vodeće kompanije upravo ovde vrše ispitivanja svojih vozila. Trening i verifikacioni centar izdaju sertifikate o bezbednosti, sertifikate za menadžment, akreditacije za laboratorije i bonding sertifikate.

„Siemens Mobility” takođe proizvodi i železnička vozila na zelenu energiju – vodonik, za potrebe regionalnog železničkog saobraćaja, tipa „Mireo Plus”, kao i električne vozove na baterije. Predstavnici kompanije ističu da je cena vozova na vodonik 10 – 20 % veća u odnosu na cenu vozova na baterije, da vozovi na vodonik mogu sa punim rezervoarom preći i preko 1000 km razdaljine. Kod vozova na baterije, trajnost baterije zavisi od pravilnog rukovanja i punjenja baterije, i da u proseku iznosi od 10 do 15 godina. Pored toga, ističe se da su električni vozovi na baterije namenjeni pre svega premošćavanju neelektrificirane deonice između dve elektrificirane deonice, tako da se električni vozovi sa baterijama izrađuju kao vozovi kojima je primarno napajanje električnom energijom iz kontaktne mreže. U režimu korišćenja baterija, regionalni putnički voz može preći rastojanje od 80 do 120 km.

Učesnici ove IPA studijske posete imali su priliku da se informišu o važnosti korišćenja alternativnih goriva za železnička vozila – vodonik i baterije, radi smanjenja emisije CO2 i zaštite životne sredine, kao i o osnovnim tehnološkim procesima proizvodnje, održavanja i upravljanja održavanjem ovakvih železničkih vozila. Pored toga, učesnici studijske posete su ostvarili uvid u testiranje i verifikaciju železničkih vozila, vrste potvrda i sertifikata koji se izdaju u trening centrima i na taj način zaokružili ovu sveobuhvatnu, edukativnu posetu.

9. oktobar 2023.

Transportna zajednica - 17. sastanak Tehničkog komiteta za železnice

Tehnički komitet za železnice Transportne zajednice uspešno je zaključio svoj 17. sastanak održan u Zagrebu, Hrvatska, od 5. do 6 oktobra 2023. Sastanak je okupio raznovrsnu grupu predstavnika strana potpisnica iz jugoistočne Evrope, Gruzije, Moldavije, Ukrajine, Generalnog direktorata za mobilnost i transport Evropske komisije, Železničke agencije Evropske unije i zainteresovanih strana iz privatnog sektora, obeležavajući prekretnicu u oblikovanju budućnosti železničkog transporta u regionu.

Transportna zajednica - 17. sastanak Tehničkog komiteta za železnice

Sastanak je bio fokusiran na unapređenje ključnih inicijativa u železničkom sektoru kroz razmatranje Izveštaja o napretku Akcionog plana za železnicu i proširenja TEN-T železničke mreže.

U svom uvodnom govoru, direktor Transportne zajednice, gospodin Matej Zakonjšek, osvrnuo se na značaj i pohvalio rad Tehničkog komiteta ističući da aktivno angažovanje svih zainteresovanih strana naglašava našu kolektivnu posvećenost unapređenju železničkog saobraćaja u regionu.

Učesnici su učestvovali u detaljnoj diskusiji i prezentaciji konačnog nacrta Izveštaja o napretku u vezi sa sprovođenjem Akcionog plana za železnicu. Ovaj izveštaj, sačinjen u saradnji sa svim regionalnim partnerima, trebalo bi da bude usvojen od strane Regionalnog upravnog odbora i Ministarskog saveta na predstojećim sastancima zakazanim za oktobar i novembar ove godine.

Transportna zajednica - 17. sastanak Tehničkog komiteta za železnice

Tehnički komitet je takođe razmatrao TEN-T izveštaj koji se odnosi na proširenje TEN-T železničke mreže na Zapadni Balkan. Izveštaj je ocenio stanje železničke mreže na Zapadnom Balkanu i njenu usklađenost sa zahtevima TEN-T mreže.

Tokom sastanka, prisutni su dobili najnovije informacije o zakonskim promenama u vezi sa TEN-T mrežom, tekućim infrastrukturnim projektima, kao i prezentaciju završnog izveštaja o studiji za procenu železničkog tržišta u regionu, koja je završena u avgustu 2023. godine.

Transportna zajednica - 17. sastanak Tehničkog komiteta za železnice

Jedan od najvažnijih događaja sastanka bila je poseta zagrebačkoj Glavnoj železničkoj stanici, organizovana zajedno sa putničkim železničkim prevoznikom „HŽ Putnički“. Prisutni su imali priliku da prisustvuju prezentaciji i demonstraciji novog EMU voza, koji je u funkciji od jula ove godine.

Tehnički komitet za železnice je platforma za saradnju i donošenje odluka o pitanjima vezanim za železnicu u okviru Transportne zajednice. Cilj mu je da unapredi železnički saobraćaj u jugoistočnoj Evropi i na Zapadnom Balkanu promovisanjem saradnje među regionalnim partnerima i zainteresovanim stranama.

4. oktobar 2023.

European Rail Safety Days 2023

Predstavnici Direkcije za železnice učestvovali su na konferenciji European Rail Safety Days 2023 koja je održana u periodu od 20. do 22. septembra 2023. u Talinu, u organizaciji Agencije EU za železnice (ERA).

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

Konferenciju je otvorio izvršni direktor Agencije EU za železnice (ERA), gospodin Josef Dopelbauer, nakon čega je predstavnik estonskog Ministarstva ekologije, Sander Salmu, predstavio ukratko estonski železnički sistem.

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

Na konferenciji su se mogle čuti prezentacije stručnjaka i lidera iz oblasti železnice i drugih visokorizičnih industrija, koji su se bavili pitanjima vezanim za bezbednosnu kulturu, istragama nesreća, inovativnim rešenjima za obuku stručnjaka iz oblasti bezbednosti i drugim temama.

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

Drugog dana učesnici su imali priliku da učestvuju u interaktivnim radionicama kako bi se detaljnije upoznali sa načinom na koji treba učiti iz prakse drugih grana privrede koji se bave bezbednošću, kao i načinom na koji treba učiti iz istraga i nadzora u oblasti železnice.

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

Treći dan je bio predviđen za tehnički obilazak Luke Muuga (poseta multimodalnom terminalu i dispečerskom objektu), Elronovog depoa za održavanje železničkih vozila (Elron je jedini prevoznik za putnički saobraćaj u Estoniji) i Estonske akademije bezbednosnih nauka koja je predstavila svoje veštine za simulaciju upravljanja nesrećama u železničkom saobraćaju.

22. avgust 2023.

PREZENTACIJA STUDIJE PLANIRANjA I RAZVOJA ŽELEZNIČKE MREŽE REPUBLIKE SRBIJE

U organizaciji China Railway International Co. Ltd u duhu kinesko-srpskog prijateljstva i uspešne saradnje u realizaciji niza značajnih projekata u oblasti železničke infrastrukture 9. 8. 2023. u Beogradu je održan radni sastanak na kome je prezentovana Studija planiranja i razvoja železničke mreže Republike Srbije koju je na inicijativu Vang Tungđuna, člana partijske grupe i zamenika generalnog direktora Železnica Kine, izradio China Railway Design Group Co. Ltd.

PREZENTACIJA STUDIJE PLANIRANjA I RAZVOJA ŽELEZNIČKE MREŽE REPUBLIKE SRBIJE

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Direkcije za železnice, “Srbija Voza” a.d, “Srbija Karga” a.d, Infrastrukture železnice Srbije a.d, predstavnici China Railway International Co. Ltd i China Railway Design Group Co. Ltd.

Studija je zasnovana na iskustvima i rešenjima kineskih eksperata i biće podrška razvoju nacionalne železničke infrastrukture Srbije i značajna osnova za dogovore u vezi sa budućim projektima i daljoj saradnji između Kine i Srbije.

PREZENTACIJA STUDIJE PLANIRANjA I RAZVOJA ŽELEZNIČKE MREŽE REPUBLIKE SRBIJE PREZENTACIJA STUDIJE PLANIRANjA I RAZVOJA ŽELEZNIČKE MREŽE REPUBLIKE SRBIJE

Ovom studijom su između ostalog obuhvaćeni: analiza postojećeg stanja železničke mreže i usluga u putničkom i teretnom saobraćaju, problemi koje treba rešiti, plan optimizacije sa posebnim osvrtom na ojačavanje konekcija i ostvarivanje interoperabilnosti sa susednim državama i dinamika implementacije plana optimizacije.

05. jul 2023.

SARADNjA SA MAĐARSKIM NACIONALNIM TELOM ZA BEZBEDNOST ŽELEZNICA

Dana 21. juna 2023. godine u prostorijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture održan je sastanak predstavnika mađarskog nacionalnog tela za bezbednost (Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja – Uprava za bezbednost železnica) i Direkcije za železnice na temu izrade sporazuma o međusobnoj saradnji nacionalnih tela za bezbednost dve države.

SARADNjA SA MAĐARSKIM NACIONALNIM TELOM ZA BEZBEDNOST ŽELEZNICA

Tema sporazuma je međusobna saradnja u oblasti graničnog saobraćaja između Republike Srbije i Mađarske u pogledu sertifikata o bezbednosti za prevoz, dozvola za korišćenje železničkih vozila, zajedničkog nadzora i dr.

Učesnike su pozdravili Anita Dimoski, pomoćnik Ministra, Lazar Mosurović, v. d. Direktora Direkcije za železnice i László Veszprémi, Direktor mađarskog nacionalnog tela za bezbednost.

SARADNjA SA MAĐARSKIM NACIONALNIM TELOM ZA BEZBEDNOST ŽELEZNICA

Mađarska strana je kao osnovu za izradu sporazuma ponudila rešenja iz sporazuma između mađarskog i slovačkog nacionalnog tela za bezbednost. Analizom ponuđenog teksta zaključeno je da veći broj odredbi nije moguće primeniti od strane Direkcije za železnice iz sledećih razloga: Mađarska je članica EU a Republika Srbija nije, propisi koji se primenjuju u Mađarskoj su usklađeni sa 4. železničkim paketom dok su propisi u Republici Srbiji usklađeni sa 3. železničkim paketom, nadležnosti Agencije EU za železnice u pogledu izdavanja sertifikata o bezbednosti i izdavanja dozvola za korišćenje železničkih vozila ograničene su na teritoriju Evropske Unije i dr.

SARADNjA SA MAĐARSKIM NACIONALNIM TELOM ZA BEZBEDNOST ŽELEZNICA

Direkcija za železnice je preuzela obavezu da izradi inovirani tekst sporazuma koji će uzeti u obzir razlike u propisima koji važe u Mađarskoj i Republici Srbiji i ponuditi rešenja koja će biti prihvatljiva za obe strane. Naredni sastanak će se održati u Mađarskoj na jesen ove godine.

04. jul 2023.

OTIF – SEDNICE KOMISIJE TEHNIČKIH EKSPERATA I RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANjA

U organizaciji Sekretarijata OTIF-a održane su u periodu od 13. do 15. juna 2023. godine u Bernu 15. sednica Komisije tehničkih eksperata (STE) i 49. sednica Radne grupe za tehnička pitanja (WG TECH).

OTIF – SEDNICE KOMISIJE TEHNIČKIH EKSPERATA I RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANjA

Na sednicama su učestvovali što ličnim prisustvom, što daljinskim putem, predstavnici država ugovornica OTIF-a, Evropske unije, Agencije Evropske unije za železnice, Zajednice evropskih železnica (CER), Udruženja prijavljenih tela (NB Rail), Saveta država Persijskog zaliva i drugi.

Na sednici STE usvojeni su sledeći dokumenti: UTP GEN-E – Jedinstveni tehnički propisi koji se odnose na kvalifikacije i nezavisnost tela za ocenu, UTP GEN-G – Zajednička bezbednosna metoda za procenu i ocenu rizika, Revizija spiska tehničkih dokumenata navedenih u Prilogu I UTP TAF – Jedinstveni tehnički propisi koji se odnose na telematske aplikacije u robnom saobraćaju, Revizija uputstva za primenu UTP WAG i UTP Noise.

OTIF – SEDNICE KOMISIJE TEHNIČKIH EKSPERATA I RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANjA

Usvojen je i Nacrt Priloga C Dodatka H koji se odnosi na harmonizovani postupak izdavanja sertifikata o bezbednosti. Dodatak H COTIF-a – Jedinstvena pravila koja se odnose na bezbedno kretanje vozova u međunarodnom saobraćaju usvojen je od strane Generalne skupštine OTIF-a 2018. godine. Isti će stupiti na snagu kada ga ratifikuje ili na drugi način prihvati najmanje 2/3 država članica i o tome obaveste Generalnog sekretara. U međuvremenu se pripremaju njegovi prilozi.

OTIF – SEDNICE KOMISIJE TEHNIČKIH EKSPERATA I RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANjA    OTIF – SEDNICE KOMISIJE TEHNIČKIH EKSPERATA I RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANjA

Na sednici Radne grupe za tehnička pitanja (WG TECH) razmatrani su: Nacrt Priloga D Dodatka H, koji se odnosi na nadzor nad sistemima za upravljanje bezbednošću, Izmene Uputstva za primenu UTP LOC&PAS i izmene Uputstva za primenu UTP TCRC (Sastav voza i provera usklađenosti sa trasom). Navedeni dokumenti će se finalizirati na naredne dve sednice WG TECH do kraja 2023. godine i biće ponuđeni STE na usvajanje na njenoj narednoj sednici u junu 2024. godine.

OTIF – SEDNICE KOMISIJE TEHNIČKIH EKSPERATA I RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANjA

29. jun 2023.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji za železničku izvrsnost i 16. redovni sastanak Tehničkog komiteta za železnice

U organizaciji Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, 21. juna 2023. godine u Doboju (Bosna i Hercegovina), održan je samit sa temom nastavka aktivnosti na daljoj promociji tzv. Regionalnog železničkog centra izvrsnosti („Regional Railway Centre of Excellence“), kao i 16. redovni sastanak Tehničkog komiteta za železnice na kom su prisustvovali predstavnici Direkcije za železnice.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji za železničku izvrsnost i 16. redovni sastanak Tehničkog komiteta za železnice

Izvor: Transport Community

Uspostavljanje budućeg Regionalnog železničkog centra izvrsnosti treba da obezbedi dodatno obrazovanje, unapredi znanja i veštine, kao i pruži dodatne prilike za napredovanje železničkim radnicima iz regiona, a u skladu sa savremenim izazovima i potrebama tržišta rada. S tim u vezi, nastavljeno je sa potpisivanjem Memoranduma o saradnji za železničku izvrsnost („Memorandum of Cooperation of Rail Excellence“) od strane zainteresovanih obrazovnih institucija i železničkih preduzeća koja to nisu učinila na prethodnom samitu u februaru ove godine.

Nakon toga, održan je i 16. redovni sastanak Tehničkog komiteta za železnice na kome su učestvovali predstavnici strana učesnica Transportne zajednice, uključujući i predstavnika Železničke agencije Evropske unije (ERA).

Glavne teme, između ostalog, bile su i izrada novog Akcionog plana za železnice, aktivnosti ERA i izazovi na železničkim tržištima Zapadnog Balkana, kao i izveštavanje o napretku strana učesnica ostvarenom u prethodnom periodu, u prvom redu iz oblasti usaglašavanja propisa sa propisima EU i realizacije kapitalnih infrastrukturnih i ostalih projekata.

Takođe, razmatran je i status aktivnosti na projektima koji su trenutno u fazi realizacije a ostvaruju se pod rukovodstvom Transportne zajednice, kao što su projekst kampanje poboljšanja bezbednosti na putnim prelazima („Level Crossings Campaign“), projekat TODIS (Transport Observatory Database) i projekat procene železničkog tržišta Zapadnog Balkana („Assessment of the Rail Market at the Western Balkan“).

16. jun 2023.

OBAVEŠTENjE O USPOSTAVLjANjU EVIDENCIJE ŽIČARA I IZDAVANjU ODOBRENjA ZA RAD ŽIČARA OD STRANE DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

Direkcija za železnice počinje sa sprovođenjem svojih nadležnosti propisanih Zakonom o žičarama za transport lica („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015, 113/2017 - drugi zakon i 31/2019) obzirom da je ispunjen i jedini preostali uslov za početak potpunog sprovođenja zakona. Od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 15. 5. 2023. izdato je ovlašćenje za poslove stručnog pregleda žičara Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor, čime je omogućen stručni pregled žičara i specifičnih vučnih instalacija od strane ovlašćenog lica u skladu sa Zakonom, nakon koga upravljač žičare dobija izveštaj u propisanoj formi koji predstavlja jedan od ključnih uslova za dobijanje odobrenja za rad žičare.

Nadležnosti Direkcije za železnice u oblasti žičara su:

Vođenje evidencije žičara i svih subjekata određenih ovim zakonom koji utiču na bezbednost rada žičara,

Vođenje evidencije ovlašćenja za poslove stručnog pregleda žičara i specifičnih vučnih instalacija,

Izdavanje Odobrenja za rad žičara sa rokom važenja od godinu dana, i

Izdavanje Odobrenja za rad specifičnih vučnih instalacija sa rokom važenja od godinu dana.

Detaljne informacije o podnošenju zahteva za odobrenje za rad žičare i specifične vučne instalacije i upisu u evidenciju žičara nalaze se na linku https://www.raildir.gov.rs/usluge-upravljaci-zicara.php

Prezentacija

Kontakt osoba: Dušan Cmiljanović e-mail:dusan.cmiljanovic@raildir.gov.rs

31. maj 2023.

IRG-RAIL – PLENARNO ZASEDANjE ODRŽANO U BONU OD 23. DO 24. MAJA 2023.

Plenarna skupština Grupe nezavisnih regulatora železničkog tržišta - IRG-Rail okupila se na svom prolećnom zasedanju u Bonu kojim su predsedavali dr Anegret Grebl i prof. dr Karsten Ote iz nemačkog regulatornog tela Bundesnetzagentur. Predsednik nemačkog regulatornog tela Klaus Miler u svom uvodnom govoru obratio se predstavnicima 22 regulatorna tela koji su prisustvovali sednici u Bonu i 8 regulatornih tela koji su sastanak pratili daljinskim putem.

IRG-RAIL plenarno zasedanje održano u Bonu od 23. do 24. maja 2023.

Izvor: IRG-Rail

Pored predstavljanja izveštaja radnih grupa o realizaciji programa rada za 2023. i daljih planiranih aktivnosti, članice IRG-Rail-a bavile su se tekućim dešavanjima u železničkom sektoru, kao i unutar same organizacije.

Plenarna skupština usvojila je sledeća dokumenta:

• Stavovi IRG-Rail-a o inicijativi Evropske komisije u cilju uspostavljanja bolje koordinacije nad evropskim železničkim kapacitetima i upravljanjem saobraćajem;

• Smernice za opis uslužnih objekata;

• Ažurirana tabela rokova za odgovor na zahteve za dodelu kapaciteta prema članu 9 (1) Sprovedbene uredbe (EU) 2017/2177 o pristupu uslužnim objektima i uslugama vezanim za železnički saobraćaj;

• Jedanaesti godišnji izveštaj o praćenju tržišta usvojen je elektronskim putem neposredno pred plenarno zasedanje.

Sva četiri izveštaja objavljena su na veb sajtu organizacije (https://www.irg-rail.eu/).

Na sastanku je Dragica Flam iz hrvatskog regulatornog tela HAKOM izabrana za novog kopredsednika Grupe za pristup uslužnim objektima.

Sledeće plenarno zasedanje IRG-Rail-a biće održano u Berlinu u novembru 2023.

17. maj 2023.

PRAVILNICI OBJAVLjENI U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 39/2023

Direkcija za železnice donela je sledeće pravilnike koji su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, broj 39/2023 od 12. maja 2023. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku:

5. maj 2023.

IPA ERA ERTMS obuka

U organizaciji Železničke agencije Evropske unije (ERA) i Transportne zajednice , u okviru ERA IPA projekta finansiranog od strane Evropske komisije, u prostorijama kompanije CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), od 18. do 20. aprila 2023. godine održana je obuka na temu izazova u implementaciji ERTMS sistema (European Rail Traffic Management System - Evropski sistem upravljanja železničkim saobraćajem).

IPA ERA ERTMS obuka

Cilj ove obuke bio je upoznavanje svih učesnika sa istorijom, razvojem i funkcionisanjem ERTMS-a, prednostima ERTMS-a u poređenju sa nacionalnim sistemima (klasa B), kao i upoznavanje sa pravnim okvirom vezanim za uvođenje ERTMS sistema. ERTMS je jedinstven evropski sistem signalizacije i kontrole brzine koji obezbeđuje interoperabilnost nacionalnih železničkih sistema, povećava brzinu vozova, kapacitet infrastrukture i nivo bezbednosti u železničkom saobraćaju, a istovremeno smanjuje troškove nabavke i održavanja sistema signalizacije.

Na trodnevnoj obuci su eksperti Železničke agencije Evropske unije (ERA) iz ove oblasti održali predavanja sa fokusom na neke od najvažnijih tema, kao što su pravni okvir i sadržaj TSI CCS i specifikacije u Aneksu A, arhitektura ERTMS sistema, princip rada i način prenosa podataka (komunikacije) između dela na vozilu i pružnog dela, evolucija i razvoj ERTMS-a predviđeni predlogom novog TSI CCS koji treba da bude donesen u 2023. godini, itd.

IPA ERA ERTMS obuka

Na obuci je naglašeno da ERTMS osim interoperabilnosti ima brojne prednosti u poređenju sa nacionalnim sistemima (klasom B):

 • veću bezbednost - kontinuirani nadzor brzine kretanja vozova podrazumeva viši nivo bezbednosti u poređenju sa većinom nacionalnih sistema zaštite vozova,
 • povećanje kapaciteta - ERTMS omogućava smanjenje minimalne udaljenosti ili vremena između vozova, čime se povećava kapacitet vozova,
 • potencijalno smanjenje troškova održavanja, itd.

Učesnici su osim teorijske imali i praktičnu obuku, odnosno demonstraciju hardvera i principa decentralizovanog ETCS sistema nivoa L1 u centru za ispitivanje kompanije CAF, a organizovana je i vožnja vozom na liniji Luksemburg-Etelbruk gde je praktični deo obuke sproveden u upravljačnici.

28. april 2023.

IPA RADIONICA O EVROPSKOM REGISTRU ŽELEZNIČKIH VOZILA (EVR)

U organizaciji Železničke agencije Evropske unije (ERA), u okviru ERA IPA projekta finansiranog od strane Evropske komisije, u prostorijama Transportne zajednice u Beogradu, 25. aprila održana je radionica na temu uvođenja evropskog registra železničkih vozila (EVR - European Vehicle Register).

IPA RADIONICA O EVROPSKOM REGISTRU ŽELEZNIČKIH VOZILA (EVR)

U skladu sa odlukom Komisije EU 2018/1614, zemlje članice EU postepeno prelaze na novoformirani, centralizovani model registra vozila EVR u okviru kojeg će celokupna baza podataka svih železničkih vozila EU biti na jednom mestu i koja će biti isključivo u nadležnosti Železničke agencije Evropske unije (ERA), a 2022. godine ERA je donela odluku da obezbedi slobodan pristup EVR-u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za pristup EU.

Novi registar ima skoro identičnu strukturu kao Nacionalni registar železničkih vozila ( NVR), što su učesnici radionice imali priliku da vide kroz praktične vežbe. Najveća novina u odnosu na trenutni registar je to da se kompletan proces upisivanja vozila u registar obavlja elektronski putem linka koji je predviđen za to i nalazi se na sajtu ERA, a registraciju vozila obavlja isključivo imalac železničkog vozila tako što popunjava podatke u elektronskom obrascu nakon čega nacionalno telo za bezbednost, odnosno u Republici Srbiji Direkcija za železnice, vrši kontrolu tačnosti podataka i odobrava registraciju.

IPA RADIONICA O EVROPSKOM REGISTRU ŽELEZNIČKIH VOZILA (EVR)

Zaključak sa radionice je da prebacivanje podataka iz Nacionalnog registra železničkih vozila (NVR) u Evropski registar železničkih vozila (EVR), kao i način korišćenja novog registra, zahteva temeljnu pripremu u saradnji sa Železničkom agencijom Evropske unije.

27. april 2023.

Mokra Gora – sastanak na temu pograničnog železničkog saobraćaja između Srbije i Crne Gore

Predstavnici železničkog sektora Srbije i Crne Gore okupili su se 20. aprila na Mokroj Gori povodom skorašnjeg završetka građevinskih radova na staničnoj zgradi u Bijelom Polju, budućoj zajedničkoj pograničnoj stanici Srbije i Crne Gore. Ispred delegacije železničkog sektora iz Srbije prisutne je pozdravio Lazar Mosurović, v. d. direktora Direkcije za železnice. On je u svom uvodnom izlaganju istakao značaj ovog skupa pogotovo imajući u vidu da se održava u vreme privođenja kraju radova i planiranog skorašnjeg otvaranja rekonstruisane stanice u Bijelom Polju, projekta od izuzetnog značaja za Srbiju i Crnu Goru.

Mokra Gora – sastanak na temu pograničnog železničkog saobraćaja između Srbije i Crne Gore

Miroslav Brajović, predsednik Odbora direktora „Montekarga“, crnogorske železničke kompanije za prevoz robe, istakao je veliki značaj ove stanice u pograničnom saobraćaju između Srbije i Crne Gore naročito kada je u pitanju teretni saobraćaj. Na skupu su takođe predstavljeni planovi vezani za bolji i efikasniji rad u pograničnom saobraćaju, između ostalog i za implementaciju telematskih aplikacija za prevoz putnika i robe u skladu sa tehničkim specifikacijama interoperabilnosti Evropske unije (TSI TAF/TAP). Pored toga, najavljen je početak radova na dovršetku muzejsko-turističke pruge od stanice Šargan Vitasi do Kremana čime će cela kremanska oblast dodatno dobiti na značaju.

Predstavnici Željezničke infrastrukture Crne Gore i kompanije „Montekargo“ u kratkim crtama su predstavili svoje kompanije, kao i planove koje imaju za naredni period, sa posebnim osvrtom na predstojeću turističku sezonu i najave povećanja obima prevoza tereta na barskoj pruzi. Skup je završen predstavljanjem turističke ponude Šarganske osmice, kao i istorijata i saobraćaja muzejskog voza „Nostalgija“, nakon čega su članovi delegacija imali priliku i da se provozaju po čuvenoj „Šarganskoj osmici“.

Mokra Gora – sastanak na temu pograničnog železničkog saobraćaja između Srbije i Crne Gore

Nastavak saradnje najavljen je za početak juna u Podgorici kada je planiran trojni sastanak predstavnika crnogorskog i srpskog železničkog sektora sa predstavnicima železničkog sektora Republike Srpske.

25. april 2023.

Insbruk – seminar o prevozu žičarama

U organizaciji O.I.T.A.F.-a (International Organization For Transport By Rope), jedne od najznačajnijih internacionalnih organizacija za sve vidove transporta žičarama koja trenutno ima 155 članova iz 35 države, 6 tehničkih komisija i 2 radne grupe koje se bave svim tehničkim pitanjima vezanim za žičare, 20. aprila 2023. godine održan je međunarodni naučno-stručni seminar na temu ekspanzije prevoza putnika žičarama u Insbruku, u Austriji.

Insbruk – seminar o prevozu žičarama

Na ovom skupu, koji se održava jednom godišnje, gde se okupio veliki broj stručnjaka iz oblasti žičara, predstavnika upravljača žičara, predstavnika nacionalnih tela u čijoj su nadležnosti žičare, predstavnika velikih kompanija iz oblasti proizvodnje, distribucije i montaže sistema žičara i propratne opreme i Direkcija za železnice je imala svog predstavnika.

U skladu sa svetskim trendovima, neke od glavnih tema predavanja i diskusije bile su implementacije sistema žičara u urbana područja, održivi razvoj ovih sistema prevoza, procena uticaja implementacije i održavanja ovih sistema na životnu sredinu i dr.

Predavanje dr Konsantina Kuhnera iz kompanije Jakob Rope Systems, na temu ekspanzije korišćenja sistema žičara u urbanim područjima, kao i izazovima sa kojima se suočavaju komponente ovih sistema prilikom rada u drugačijim uslovima u odnosu na planinska područja, privuklo je posebnu pažnju, kao i zaključak da troškovi održavanja žičara u urbanim područjima višestruko prevazilaze troškove održavanja ski liftova u planinskim predelima, te da na to treba obratiti pažnju prilikom planiranja implementacije ovih sistema.

Seminar, kao i serija predavanja na temu žičara, održan je u sklopu sajma INTERALPIN INSPIRATION DAYS 2023, koji je održan od 20. do 22. aprila 2023. godine u Insbruku.

Insbruk – seminar o prevozu žičarama Insbruk – seminar o prevozu žičarama

Na sajmu su se, pored predstavljanja velikog broja sistema i proizvoda nekih od najznačajnijih proizvođača žičara i propratne opreme, mogle videti i najsavremenije inovacije u prevozu putnika pomoću žičara. Na preko 40 000 kvadratnih metara preko 650 izlagača iz skoro 117 zemalja prikazalo je najmodernije instalacije za prevoz putnika, opremu za generisanje veštačkog osnežavanja, sisteme naplate karata i prebrojavanja putnika, bezbednosnu opremu, opremu za pripremu i održavanje ski staza i puteva, opremu za kontrolisanje i monitoring i slično.

Insbruk – seminar o prevozu žičarama

Najveću pažnju posetilaca privuklo je predstavljanje i demonstracija rada topova za veštačko osnežavanja, najnovijeg Ghost sistema, koji se odlikuje skrivenim kućištem ukopanim u zemlju, sa mogućnošću izvlačenja do 7 metara, što predstavlja nov nivo u bezbednosti skijaša na samoj stazi.

23. decembar 2022.

OBUKA O INTEROPERABILNOSTI – NOVI SAD

Železnička agencija Evropske unije - ERA u saradnji sa Direkcijom za železnice organizovala je od 13. do 15. decembra 2022. u Novom Sadu obuku na temu interoperabilnosti na železnici. Ovaj događaj okupio je oko 40 učesnika iz zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji, Danske, Rumunije, predstavnike Transportne zajednice i Delegacije EU u Srbiji.

OBUKA O INTEROPERABILNOSTI – NOVI SAD

Najvažnija tema obuke bila je primena tehničkih specifikacija interoperabilnosti (TSI) u skladu sa Direktivom o interoperabilnosti (Direktiva (EU) 2016/797) i njihova veza sa nacionalnim propisima. Naime, kako bi se eliminisale prepreke za interoperabilnost i kao posledica širenja oblasti primene TSI na čitav železnički sistem Unije, neophodno je postepeno smanjenje obima nacionalnih tehničkih propisa. U organizaciji Železničke agencije EU (ERA) već je održano nekoliko sastanaka na ovu temu sa predstavnicima železničkih institucija Zapadnog Balkana i Turske u cilju pružanja tehničke pomoći za smanjenje obima nacionalnih propisa po ugledu na države članice EU. Ovaj proces će se na nivou regiona nastaviti u saradnji sa Transportnom zajednicom.

Seminar se takođe bavio i sertifikacijom mašinovođa, ulogama nacionalnog tela za bezbednost i poslodavca u skladu Direktivom o mašinovođama (Direktiva (EU) 2016/797), kriterijumima za priznavanje centara za stručno osposobljavanje i registrima koje vodi Železnička agencija EU (EVR, RINF, itd.). ERA je takođe najavila da se u 2023. godini planira održavanje radionice koja će se baviti posebno stručnim osposobljavanjem i izdavanjem dozvola za mašinovođe, kao i nekoliko obuka vezanih za Evropski registar vozila. U narednom periodu, zahvaljujući produžetku ugovora između Železničke agencije EU i Evropske komisije – DG NEAR o sprovođenju projekta za podršku IPA korisnicima, ERA će nastaviti da podržava železničke institucije u regionu u njihovim naporima za približavanje evropskim standardima u saradnji sa Transportnom zajednicom i u skladu sa njenim Akcionim planom za železnički transport.

OBUKA O INTEROPERABILNOSTI – NOVI SAD

Obuka o interoperabilnosti završena je tehničkom posetom gradilištu sa obilaskom radova na izgradnji brze pruge na deonici Novi Sad – Subotica koju su za učesnike radionice organizovali „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. i izvođač radova, kineski konzorcijum „China Railway International“ i „China Communications Construction Company“.

25. novembar 2022.

IRG-RAIL – PLENARNO ZASEDANjE, NOVEMBAR 2022.

Grupa nezavisnih regulatora železničkog tržišta – IRG-Rail održala je svoje drugo zasedanje u 2022. godini od 15. do 16. novembra u Dubrovniku. Sastanak je organizovala hrvatska regulatorna agencija za mrežne delatnosti HAKOM od koje će predsedavanje u 2023. godini preuzeti nemačko regulatorno telo Bundesnetzagentur.

IRG-RAIL – PLENARNO ZASEDANjE, NOVEMBAR 2022.

Izvor: IRG-Rail

Predstavnici su se na zasedanju bavili tekućim pitanjima u oblasti regulisanja tržišta železničkih usluga sa fokusom na cenama pristupa železničkoj infrastrukturi, odnosno modalitetima obračuna troškova nastalih direktno kao rezultat saobraćanja voza i njihovom primenom u Evropi. Radna grupa za naknade je na ovu temu izradila i predstavila dokument pod nazivom Pregled implementacije direktnih troškova u Evropi, dok je Radna grupa za naknade za uslužne objekte kao glavni rezultat svog rada u protekloj godini pripremila dokument o naknadama za struju vuče. Rezultat rada Radne grupe za pristup uslužnim objektima predstavljen je u dokumentu Regulatorni pristup konceptu industrijskih koloseka. Pored rezultata rada u protekloj godini, radne grupe su iznele i svoje planove za narednu godinu u okviru Programa rada za 2023. Navedena dokumenta dostupna su na sajtu IRG-Rail-a putem sledećeg linka: Dokumenti

Za poziciju kopredsedavajućeg u 2023. godini kandidovalo se švedsko regulatorno telo (Transportstyrelsen) koje će predsedavanje Grupom nezavisnih regulatora železničkog tržišta preuzeti u 2024. godini.

28. oktobar 2022.

BILATERALNA SARADNjA - POSETA BUGARSKE AGENCIJE ZA ŽELEZNICE

Direkcija za železnice bila je domaćin bilateralnog sastanka sa Agencijom za železnice Republike Bugarske održanog 25. i 26. oktobra u Beogradu.

Ovom prilikom gost Direkcije bio je izvršni direktor bugarske Agencije za železnice, g. Veselin Vasilev, zajedno saradnicima koji rukovode poslovima tela za regulisanje železničkog tržišta i nacionalnog tela za bezbednost. Sastanku je prisustvovao i g. Dejan Lasica iz Transportne zajednice. Cilj sastanka bio je unapređenje međusobne saradnje ove dve srodne institucije, kao i doprinos unapređenju železničkog saobraćaja između dve zemlje posebno imajući u vidu da se ubrzo očekuje početak rekonstrukcije pruge Niš – Dimitrovgrad.

BILATERALNA SARADNjA - POSETA BUGARSKE AGENCIJE ZA ŽELEZNICE BILATERALNA SARADNjA - POSETA BUGARSKE AGENCIJE ZA ŽELEZNICE

Predstavljajući ukratko stanje na železničkom tržištu, predstavnici Bugarske istakli su da su se uslovi za otvaranje tržišta za privatne prevoznike u Bugarskoj stekli 2001. godine donošenjem novog Zakona o železnici koji je omogućio razdvajanje infrastrukture od prevoza, odnosno podelu nacionalne železničke kompanije na upravljača infrastrukture i prevoznike. Trenutno Bugarska ima 18 licenciranih železničkih prevoznika, od kojih 1 za prevoz putnika i 17 za prevoz robe.

Predstavnici su se tokom sastanka bavili glavnim temama iz delokruga rada oba organa, odnosno razgovarali su o regulisanju tržišta železničkih usluga, pravima putnika, licenciranju železničkih prevoznika, bezbednosti železničkog saobraćaja i interoperabilnosti železničkog sistema. Bilo je reči i o izdavanju sertifikata o bezbednosti i dozvola za vozna sredstva sa posebnim osvrtom na procedure koje se u Bugarskoj, kao zemlji članici Evropske unije, sprovode od uspostavljanja četvrtog železničkog paketa. Takođe, razmenjene su informacije i dati predlozi u vezi Nacrta sporazuma između o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Dimitrovgrad – Dragoman, čije usaglašavanje je u toku.

Sastanak je zaključen predlogom za ustanovljavanje okvira za stalnu saradnju u oblasti bezbednosti i interoperabilnosti u železničkom saobraćaju između dve institucije, a sve u cilju razmene iskustava u svim aspektima rada i unapređenja železničkog saobraćaja između Srbije i Bugarske.

BILATERALNA SARADNjA - POSETA BUGARSKE AGENCIJE ZA ŽELEZNICE BILATERALNA SARADNjA - POSETA BUGARSKE AGENCIJE ZA ŽELEZNICE

Nakon zvaničnog dela sastanka, za predstavnike je organizovana vožnja brzim vozom „Soko“ na relaciji Beograd – Novi Sad i poseta Železničkom muzeju u Beogradu.

21. oktobar 2022.

20. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA O ŽELEZNICI RAILCON ’22

Jubilarna međunarodna naučno-stručna konferencija o železnici RAILCON ’22, održana je po dvadeseti put na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu od 13. do 14. oktobra 2022. Kao i prethodnih godina, RAILCON je okupio veliki broj naučnika i stručnjaka različitih profila, predstavnike kompanija i institucija iz železničkog sektora. Od svog osnivanja 1984. godine, ovaj stručni skup kontinuirano podržava razvoj železnice sa osnovnim ciljem da je učini što konkurentnijom i privlačnijom i da doprinese povećanju udela ovog vida transporta u prevozu putnika i robe. U kontekstu brige o zaštiti životne sredine, energetskoj efikasnosti i bezbednosti, kao što je naveo direktor Transportne zajednice Zapadnog Balkana, Matej Zakonjšek, železnica ima svetlu budućnost. Naime, on je u svom uvodnom obraćanju na otvaranju konferencije istakao da Evropska unija nikada nije više ulagala u železničku infrastrukturu, razvoj železničkih sistema i reformu železnice te da je ovo pravi trenutak za podršku modernizaciji železničkog sektora u regionu.

20. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA O ŽELEZNICI RAILCON ’22 20. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA O ŽELEZNICI RAILCON ’22

Izvor: RAILCON ’22

Na ovogodišnjoj konferenciji predstavljeno je oko 60 radova od preko 140 autora iz 58 organizacija i 16 zemalja koji su se bavili aktuelnim tematskim oblastima kao što su železnička vozila, saobraćaj, infrastruktura, održavanje vozila i infrastrukture i razvoj železničkog tržišta.

Direkcija za železnice učestvovala je na ovom događaju sa radom koji se bavi železničkim tržištem i predstavljanjem rezultata prikupljanja podataka i praćenja razvoja tržišta u Srbiji od njegove liberalizacije 2016. godine (Otvaranje tržišta železničkih usluga u Republici Srbiji), kao i sa radom na temu uticaja društveno-političkih i ekonomskih uslova na razvoj železnice u Srbiji (Uticaj društveno ekonomskih okolnosti na izgradnju železničkih pruga od vazalske kneževine do savremene Srbije). Predstavnici Direkcije učestvovali su takođe u radovima na temu budućih trendova u obrazovanju železničkih inženjera, kao i na temu konkurencije, odnosno uvođenja tenderske procedure u postupak dodele ugovora o javnom prevozu putnika.

20. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA O ŽELEZNICI RAILCON ’22 20. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA O ŽELEZNICI RAILCON ’22

Izvor: RAILCON ’22

U okviru konferencije izloženi su i eksponati u cilju predstavljanja primene najnovijih tehničkih dostignuća na železnici među kojima i železnički robot koji je razvio tim naučnika u Srbiji na čelu sa profesorom Aleksandrom Miltenovićem sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Autonomni robot za vizuelni pregled donjih delova voza (ATUVIS) predstavlja efikasno rešenje zasnovano na veštačkoj inteligenciji koje će omogućiti pregled vozova bez njihovog stavljanja van upotrebe time što će se postaviti ispod voza. Ovaj izum posebno je značajan u kontekstu liberalizacije železničkog tržišta zahvaljujući kojem i u Srbiji već postoji određen broj malih privatnih prevoznika za prevoz robe koji će zahvaljujući ovom novom sistemu biti u mogućnosti da izbegnu velike troškove pregleda vozila u depoima.

11. oktobar 2022.

OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodne prevoze železnicama

Uz podršku Ministarstva saobraćaja Ujedinjenog Kraljevstva, OTIF je održao treće zasedanje svoje ad hoc Komisije za pravna pitanja i međunarodnu saradnju u Londonu od 4. do 6. oktobra 2022. Ova Komisija osnovana je na period od tri godine (2021-2024) kako bi se bavila pripremom nacrta izmena i dopuna Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), pružala pravne savete na sopstvenu inicijativu ili na zahtev organa OTIF-a, promovisala i olakšavala funkcionisanje i implementaciju COTIF-a, vršila ocenu pravnih instrumenata i donosila odluke o saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama i udruženjima.

OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodne prevoze železnicama

Izvor: OTIF

Jedna o glavnih tema sastanka i najvažnijih zadataka ove Komisije je izrada dugoročne strategije OTIF-a koja će, između ostalog, postaviti operativne ciljeve Organizacije sa namerom da se doprinese harmonizaciji postojećih različitih međunarodnih železničkih pravnih sistema, da se promoviše primena COTIF-a na što većem geografskom prostoru, kao i da se nastavi razvoj pravnog okvira OTIF-a uzimajući u obzir inovacije i tehnički napredak.

OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodne prevoze železnicama

Izvor: OTIF

U cilju jačanja međunarodne saradnje i transparentnog uključivanja zainteresovanih strana u rad OTIF-a, međunarodnim udruženjima od značaja za železnički sektor, visokoškolskim ustanovama, univerzitetskim profesorima, istraživačima i stručnjacima u oblasti železničkog transporta, omogućeno je da dobiju status registrovane zainteresovane strane ad hoc Komisije za pravna pitanja i međunarodnu saradnju. Od usvajanja preporuke kojom se reguliše ovaj status na zasedanju u aprilu ove godine pa do zasedanja u Londonu, ovaj status dobilo je šest međunarodnih udruženja, jedan univerzitetski profesor i tri stručnjaka za železnički transport.

Prisutni predstavnici takođe su imali priliku da učestvuju u panel diskusijama na temu propisa o korišćenju elektronskog tovarnog lista i mogućnošću korišćenja prenosivih transportnih dokumenata u železničkom transportu. Kao uvod u ovu diskusiju poslužili su rezultati istraživanja na ovu temu sprovedenih u julu ove godine među državama članicama OTIF-a.


OTIF je međuvladina organizacija posvećena međunarodnom železničkom transportu i razvoju jedinstvenog železničkog prava u cilju povezivanja zemalja Evrope, Azije i Afrike. Aktivna je od 1893. godine i najstarija je međunarodna organizacija u ovom sektoru. Trenutno broji 50 država članica, među kojima je i Srbija, i jednog pridruženog člana.

4. oktobar 2022.

POSETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE VODEĆEM MEĐUNARODNOM SAJMU TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA – INNOTRANS 2022

Predstavnici Direkcije za železnice, posetili su sajam INNOTRANS 2022, koji je održan u periodu od 20. - 23. 9. 2022. u Berlinu, u organizaciji Berlinskog sajma.

POSETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE VODEĆEM MEĐUNARODNOM SAJMU TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA – INNOTRANS 2022

INNOTRANS je vodeći međunarodni sajam transportnih tehnologija koji se svake dve godine održava u Berlinu i ove godine održan je po trinaesti put.

Na sajmu je ove godine bilo prisutno 2834 izlagača iz 131 zemlje, koji su prikazali veliku raznolikost i inovativnost proizvoda i usluga u železničkom saobraćaju,čak 250 inovacija i 128 novih vozila, što predstavlja najveći broj inovacija do sada.

Glavne tendencije INNOTRANS-a 2022 su bile održivi razvoj, digitalizacija, energetska efikasnost i ekologija.

Posetioci sajma su imali prilike da vide najnovije tehnologije na prostoru od 200.000 m2 u 42 hale, kao i na izložbenom prostoru na otvorenom, koji je između ostalog sadržao 3500 m šina, gde su bila izložena vučna i vučena železnička vozila (teretna kola, hibridni vozovi, EMV za velike brzine itd.), kao i vozila namenjena i drumskom i železničkom saobraćaju.

U cilju boljeg snalaženja posetilaca na ovako velikom prostoru, INNOTRANS 2022 je bio podeljen na pet tematskih celina: železničke tehnologije, železnička infrastruktura, javni prevoz, unutrašnjost vozila i konstrukcija tunela.

Predstavnici Direkcije za železnice naročitu pažnju su posvetili sledećim izlagačima: Knorr-Bremse GmbH (sistemi kočnica, elektromehaničke komponente, kompresori, spojnice, rashladni sistemi, automatski sistemi vrata, održavanje i dr), Dako (hidraulični sistemi, sistemi kočnica, spojnice i dr), Alstom, Siemens Mobility GmbH, Stadller, Thales, CRRC Corporation Ltd, TZV Gredelj d.o.o (lokomotive, HSR vozovi, regionalne i prigradske železnice, metro vozila, lake železnice i tramvaji), Stadler Signalling AG (kontrola i signalizacija, rešenja na području automatske vožnje (ATO), zaštite vozova (ETCS), kao i metroa bez vozača (CBTC) i bezbednosnih sistema železnica), Siemens AG (infrastruktura, logistika teretnog saobraćaja, konstrukcija tunela), Tatravagonka A.S. Poprad, Tatravagonka Bratstvo DOO, Zos Vrutky a.s. (razvoj i proizvodnja teretnih vagona), Geismar SAS, ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH (vozila za održavanje infrastrukture), Schunk, Secheron, Wabtec, Altpro, Ganz Motor Kft., Voith Group, Sécheron Hasler Group, HaslerRail AG, DB Cargo i dr.

POSETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE VODEĆEM MEĐUNARODNOM SAJMU TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA – INNOTRANS 2022   POSETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE VODEĆEM MEĐUNARODNOM SAJMU TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA – INNOTRANS 2022

POSETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE VODEĆEM MEĐUNARODNOM SAJMU TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA – INNOTRANS 2022   POSETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE VODEĆEM MEĐUNARODNOM SAJMU TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA – INNOTRANS 2022

Na izložbenom prostoru na otvorenom , predstavnici Direkcije su se upoznali sa najnovijim železničkim vozilima različitih proizvođača, i to:

Stadller (EURO9000 locomotive, FLIRT AKKU, FLIRT (trimodal), FLIRT H2, METRO CLASS 777 IPEMU), Alstom (Traxx 3 locomotive, Coradia Stream), Siemens (Mireo Plus H, Desiro HC, Mireo Plus B, Metro X-Wagen, Vectron 230kmh, Vectrom Dual Mode), CRRC Corporation Ltd. (350km/h High-speed trains, BISON Multi-voltage Electric Locomotive),DB Cargo AG (m²-Waggon, m2coil, m²timber),Tatravagonka A.S. Poprad (Sdggmrss (T4000), Sagmms/ 6-axle flat wagon, Sagmms/ 6-axle flat wagon, Sagmms/ 6-axle flat wagon, Sagmms/ 6-axle flat wagon, CMW CORE MARKET WAGON, Y25 LsAl-C-K/2).

POSETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE VODEĆEM MEĐUNARODNOM SAJMU TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA – INNOTRANS 2022   POSETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE VODEĆEM MEĐUNARODNOM SAJMU TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA – INNOTRANS 2022

03. oktobar 2022.

SARADNjA REGULATORNIH TELA ZA ŽELEZNIČKO TRŽIŠTE

Direkcija za železnice, kao regulatorno telo za železničko tržište, bila je domaćin bilateralnog sastanka sa Agencijom za regulisanje železničkog sektora Severne Makedonije, održanog 29. septembra u Beogradu.

Srbija i Severna Makedonije su potpisnice Ugovora o osnivanju Transportne zajednice (u daljem tekstu: Ugovor), čiji je cilj, između ostalog, progresivna integracija transportnih tržišta strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope u transportno tržište Evropske unije na osnovu relevantnih pravnih tekovina. Ovim ugovorom je predviđeno regionalno otvaranje železničkog tržišta u drugoj implementacionoj fazi.

Sa aspekta funkcionisanja železničkog tržišta, ključni propis Evropske unije, čije je transponovanje predviđeno Ugovorom, je Direktiva 2012/34/EU o uspostavljanju jedinstvenog evropskog železničkog prostora. Ovom direktivom je, između ostalog, propisano da regulatorna tela razmenjuju informacije o svom radu i načelima odlučivanja i praksi i, naročito, razmenjuju podatke o glavnim pitanjima u svojim postupcima i o problemima tumačenja prenetog zakonodavstva Evropske unije u oblasti železnice.

U tom smislu, ovim sastankom regulatornih tela za železničko tržište Srbije i Severne Makedonije započeta je njihova saradnja u kontekstu dalje implementacije Ugovora.

 SARADNjA REGULATORNIH TELA ZA ŽELEZNIČKO TRŽIŠTE

Sastanak je otvorio g. Lazar Mosurović, v. d. direktor Direkcije za železnice, zahvalivši se predstavnicima iz Severne Makedonije na inicijativi za uspostavljanje ove saradnje, posebno imajući u vidu značaj Koridora X za obe države.

Na sastanku je predstavljen pravni okvir koji uređuje osnivanje i delokrug Direkcije za železnice kao tela nadležnog za regulisanje tržišta železničkih usluga u Srbiji, unutrašnja organizacija ovog organa, sa posebnim akcentom na regulatorne poslove, kao i trenutno stanje na železničkom tržištu.

 SARADNjA REGULATORNIH TELA ZA ŽELEZNIČKO TRŽIŠTE

U Srbiji je nacionalno železničko tržište otvoreno 2016. godine, kada je između ostalog, objavljena prva Izjava o mreži. Nakon toga, ovo tržište nastavilo je intenzivno da se razvija. Trenutno na železničkoj mreži saobraća 16 železničkih prevoznika i to: 1 železnički prevoznik za prevoz putnika (u državnom vlasništvu), 12 železničkih prevoznika za prevoz robe (od toga 1 u državnom vlasništvu, a 11 u privatnom) i 3 železnička prevoznika za sopstvene potrebe. Očekuje se pojava novih prevoznika na mreži budući da je do sada izdato 24 licence za prevoz u železničkom saobraćaju i 19 sertifikata o bezbednosti za prevoz. Železničkom mrežom upravlja državno preduzeće „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. Pored otvaranja tržišta, država vodi intenzivnu politiku ulaganja u železničku mrežu. Trenutno su u toku brojne investicije na Koridoru X, kako od Novog Sada do granice sa Mađarskom, tako i od Niša prema Severnoj Makedoniji (Niš – Brestovac), dok su u toku i pregovori sa bankama za finansiranje rekonstrukcije i modernizacije pruge Beograd – Niš.

Kada je u pitanju stanje železničkog tržišta u Severnoj Makedoniji, g. Bore Erkečov, direktor Agencije za regulisanje železničkog sektora Severne Makedonije, naveo je da je njihov upravljač železničke infrastrukture takođe u državnom vlasništvu. Ovo preduzeće intenzivno radi na poboljšanju kvaliteta usluga na Koridoru X o čemu svedoči završen ogranak Koridora Xd za Grčku. Trenutno se ulažu napori za bolje uspostavljanje saobraćaja između Grčke i Severne Makedonije.

U narednom periodu očekuje se dalja harmonizacija nacionalnih propisa Severne Makedonije sa relevantnim propisima Evropske unije, čime će se omogućiti otvaranje železničkog tržišta, u skladu sa Ugovorom o osnivanju Transportne zajednice.

Nakon što su razmenjena dosadašnja iskustva u radu dva regulatorna tela, za učesnike je organizovana poseta Plavom vozu na Topčideru.

 SARADNjA REGULATORNIH TELA ZA ŽELEZNIČKO TRŽIŠTE

Dogovoreno je da će dva regulatorna tela nastaviti saradnju i razmenu informacija i prakse u narednom periodu, u cilju obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja železničkog tržišta.

30. септембар 2022.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 107/22

Дирекција за железнице донела је Правилник о изменама и допунама саобраћајног правилника који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 107/22 од 16. септембра 2022. године. Овај правилник ступио је на снагу 24. септембра 2022.

30. septembar 2022.

IZVEŠTAJ DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE O STANjU BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ZA 2021. GODINU

U skladu sa odredbama člana 6. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 41/18), Direkcija za železnice objavljuje Izveštaj o stanju bezbednosti u železničkom saobraćaju za 2021. godinu.

Izveštajem je dat pregled ostvarenog nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na osnovu zajedničkih pokazatelja bezbednosti i drugih relevantnih podataka prikupljenih iz Godišnjih izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkih prevoznika i činjenica koje su utvrđene tokom sprovođenja aktivnosti od strane državnih organa.

Pored navedenog, predmet izveštaja je i pregled aktivnosti u vezi sa bezbednošću železničkog saobraćaja koje su sprovele sledeće institucije:

1) Direkcija za železnice (Odeljenje za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti u železničkom saobraćaju, žičare i metro),

2) Republička inspekcija za železnički saobraćaj (Grupa za inspekcijske poslove železnice u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture)

3) Pokrajinska inspekcija za železnički saobraćaj (Odeljenje za inspekcijski nadzor, Sektora za saobraćaj i inspekcijski nadzor u sastavu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj), i

4) Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju.

Izveštaja je izrađen u skladu sa zahtevima Priloga 1. Pravilnika o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice („Službeni glasnik RS”, broj 49/19).

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O BEZBEDNOSTI ZA 2021. GODINU

12. jul 2022.

ERA IPA II SEMINAR – NADLEŽNOSTI NACIONALNOG TELA ZA BEZBEDNOST I NACIONALNOG TELA ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

U okviru IPA projekta (2020 – 2022), koji sprovodi Evropska agencija za železnice (ERA), organizovan je seminar u Ankari u trajanju od tri dana, od 28. do 30. juna 2022. godine. Seminaru su prisustvovali predstavnici nacionalnih tela za bezbednost i nacionalnih tela za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju iz više zemalja učesnica IPA projekta: Turska, Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija.

 ERA IPA II SEMINAR – NADLEŽNOSTI NACIONALNOG TELA ZA BEZBEDNOST I NACIONALNOG TELA ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Prvog dana seminara obrađivane su teme koje se tiču administrativnih poslova koje reforma železničkog sistema nosi sa sobom, što je podrazumevalo razmenu dosadašnjih iskustava iz zemalja Evropske unije koje su prošle proces reformi ili u kojima je proces reformi uveliko započet. Diskusija je bila uglavnom na temu komunikacije između železničkog sektora i vlada zemalja članica, poteškoća sa kojima su se zemlje članice susretale tokom reformi, ali i primera dobre prakse o prevazilaženju prepreka koje donose reforme.

Drugi dan seminara se ticao najpre nacionalnih tela za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju. U tom smislu dat je veliki broj primera iz prakse kako bi nesreće i nezgode trebalo da se obrađuju. Predavač je takođe preneo i značajna iskustva o tome kako bi sama organizaciona struktura nacionalnih tela za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju trebalo da izgleda u odnosu na veličinu železničke mreže određene zemlje, kao i njegov status u odnosu na ostale organizacije u železničkom sektoru.

Poslednji dan seminara započet je predavanjem na temu Direktive 2016/798 – Poglavlje IV. Teme su bile vezane za izdavanje licenci za prevoz i sertifikata za bezbednost, izdavanje dozvola za upravljanje vučnim vozilom, nadzor Sistema za upravljanje bezbednošću i sertifikaciju Lica zaduženih za održavanje. Obuka je bila osmišljena tako da je obuhvatala rad po grupama, odnosno aktivno učešće predstavnika nacionalnih tela za bezbednost i nacionalnog tela za istraživanje nesreća u saobraćaju u vidu simulacije realnih slučajeva koji mogu da se dese u svakodnevnom obavljanju aktivnosti nacionalnih tela nadležnih za bezbednost železničkog saobraćaja.

14. jun 2022.

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 66/22

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o stručnoj spremi, stručnom osposobljavanju i stručnom ispitu za radna mesta železničkih radnika koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 66/22 od 10. juna 2022. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

10. jun 2022.

Sastanak RESCOR 2022, Kopenhagen

RESCOR 2022, sastanak predstavnika nacionalnih tela zemalja članica EU nadležnih za metro i gradsku železnicu koji se održava jednom godišnje održan je ove godine u Kopenhagenu, u periodu od 2. do 3. juna, a organizator je bilo telo za bezbednost (NSA) Danske – Trafikstyrelsen, koje pored svoje osnovne nadležnosti u skladu sa EU propisima ima i nadležnost odobravanja i nadzora metro sistema i gradske železnice. Sastanku su prisustvovali predstavnici Danske, Francuske, Nemačke, Švajcarske, Španije, Irske i po prvi put predstavnik Direkcije za železnice.

 Sastanak RESCOR 2022, Kopenhagen

Prvog dana sastanka RESCOR 2022 je organizovana poseta učesnika sastanka upravljaču metro sistema u Kopenhagenu, Copenhagen Metro – Metroselskabet, gde se nalazi kontrolni centar celokupnog metro sistema i vrši održavanje delova podsistema.

Tom prilikom, predstavnici upravljača metroa su prikazali sve četiri linije metroa u Kopenhagenu i način njihovog puštanja u rad, kao i planove za izgradnju novih metro stanica na liniji M4.

Nakon toga, organizovana je i vožnja najnovijom metro linijom M4 do stanice Orientkaj koja je specijalno projektovana da bude nadzemna metro stanica.

 Sastanak RESCOR 2022, Kopenhagen

Drugog dana sastanka u prostorijama tela za bezbednost (NSA) Danske – Trafikstyrelsen održane su prezentacije u kojima su, između ostalog, obrađene teme vezane za bezbednost metro sistema, kao i putnika koji se njime voze, a posebno način na koji telo za bezbednost (NSA) Danske sprovodi svoje nadležnosti u delu koji se odnosi na metro i gradsku železnicu. Takođe, tema su bili i nacionalni danski propisi iz oblasti metroa, koji su suštinski bazirani na propisima koji se odnose na konvencionalnu železnicu, s obzirom na činjenicu da su iz oblasti primene 4. železničkog paketa isključeni metroi i gradska železnica.

9. jun 2022.

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 62/22

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za procenu i ocenu rizika i uslovima koje treba da ispuni telo za ocenu rizika koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 62/22 od 27. maja 2022. godine. Ovaj pravilnik stupio je na snagu 4. juna 2022.

6. jun 2022.

OBUKA O UPRAVLjANjU RIZICIMA, IZMIR

U nastavku serije seminara koje su u ogranizaciji ERA IPA II projekta (2020 – 2022) posvećeni oblasti upravljanja bezbednošću, predstavnici Direkcije za železnice su prisustvovali treningu posebno posvećenom upravljanju rizicima - IPA Risk Management Training, održanom u Izmiru u periodu od 31. maja do 2. juna 2022. godine. Ovim seminarom je zaokružena serija seminara i treninga iz oblasti sistema upravljanja bezbednošću, započeta prošle godine u Podgorici.

 Obuka o upravljanju rizicima, Izmir

Sem predstavnika Direkcije za železnice, učesnici seminara su bili i predstavnici svih nacionalnih tela za bezbednost država korisnica IPA projekta kao i predstavnici železničkih kompanija iz zemlje domaćina – Turske.

Tokom tri radna dana, kroz prezentacije predstavnika Agencije za železnički saobraćaj EU (ERA) i interaktivne treninge u kojima su učestvovali svi prisutni, detaljno su obrađene sve faze upravljanje rizicima sa posebnim osvrtom na upravljanje rizicima pri promenama, primenu zajedničke bezbednosne metode za procenu i ocenu rizika i upravljanje rizicima u transportu opasnog tereta (RID).

 Obuka o upravljanju rizicima, Izmir     Obuka o upravljanju rizicima, Izmir

Pored navedenih tema, učesnici seminara su upoznati sa zahtevima i očekivanjima u praktičnoj primeni nove Uredbe EU – Zajedničke bezbednosne metode za ocenjivanje nivoa bezbednosti i bezbednosnih performansi železničkih prevoznika (CSM ASLP), čije se stupanje na snagu u EU očekuje do kraja tekuće godine.

3. jun 2022.

IRG-RAIL – PLENARNO ZASEDANjE, MAJ 2022.

Plenarna skupština Grupe nezavisnih regulatora železničkog tržišta - IRG-Rail sastala se 24. maja u Splitu na svom prolećnom zasedanju kojim je predsedavao dr Nikola Popović iz HAKOM-a, hrvatske regulatorne agencije za mrežne delatnosti. Predsedavanje IRG-Rail-om će u 2023. godini preuzeti Bundesnetzagentur, nemačko regulatorno telo na čelu sa dr Anegret Grebel i prof. dr Karsten Ote.

 IRG-RAIL – PLENARNO ZASEDANjE, MAJ 2022.

Na plenarnom zasedanju članice IRG-Rail-a bavile su se aktuelnim dešavanjima u železničkom sektoru i unutar same organizacije. Na dnevnom redu bili su, između ostalog, izveštaji o realizaciji Programa rada za 2022. godinu i planovi za buduće aktivnosti. Sastanku je prethodilo usvajanje dva značajna dokumenta putem elektronskog glasanja. U pitanju su Deseti godišnji izveštaj o praćenju tržišta i Izjava o ulozi regulatornih tela u odnosu na objavljivanje opisa uslužnih objekata na veb portalima, koji su javno dostupni na sajtu IRG-Rail-a i mogu se preuzeti na sledećim linkovima:

Deseti godišnji izveštaj o praćenju tržišta

Izjava o ulozi regulatornih tela u odnosu na objavljivanje opisa uslužnih objekata na veb portalima

Plenarna skupština IRG-Rail-a sastaće se ponovo u novembru 2022. godine.

17. maj 2022.

KONFERENCIJA ERTMS 2022

Više od 500 stručnjaka iz svih oblasti železničkog saobraćaja, uključujući predstavnike Direkcije za železnice Republike Srbije, učestvovalo je na Konferenciji ERTMS 2022, koju je organizovala Agencija za železnice EU (ERA) u Valensijenu, od 25. do 29. aprila 2022. godine.

Prvog dana konferencije, nakon svečanog otvaranja od strane Matijasa Ruetea, Evropskog kordinatora za ERTMS, organizovano je 10 radionica u kojima je u manjim grupama prema oblastima interesovanja vođena intezivna koordinirana diskusija koja je imala za cilj unapređenje znanja vezano za ubrzanu i sinhronizovanu implementaciju sistema ERTMS kroz razmenu primera dobre prakse u ovoj oblasti.

 KONFERENCIJA ERTMS 2022

Predstavnici Direkcije za železnice učestvovali su u radu sledećih radionica: Mogućnosti i izazovi implementacije sistema ERTMS duž pruge i u vozu – moderator Marćin Vojćik (DG Move), Arhitektura u vozu i duž pruge predviđena tehničkom specifikacijom interoperabilnosti TSI CCS 2022 – moderator Klaus Mindel (UNISIG) i Odobravanje pružnog dela ERTMS i prethodna iskustva – moderator Džo de Bošere (šef Jedinice za ERTMS i telematske aplikacije - ERA).

 KONFERENCIJA ERTMS 2022

Drugog i trećeg dana konferencije u fokusu su bili glavni pravci razvoja sistema ERTMS i ciljevi za naredni period, a poseban značaj je dat planiranim izmenama tehničkih specifikacija interoperabilnosti za podsistem „kontrola, upravljanje i signalizacija“ (TSI CCS 2022) koje donose novine vezano za uvođenje automatskog upravljanja vozom (ATO) i uvođenje železničkog mobilnog radio komunikacionog sistema nove generacije (Future Radio Mobile Communication System).

IRG-Rail – Deseti godišnji izveštaj o praćenju tržišta

15. april 2022.

IRG-Rail - Grupa nezavisnih evropskih regulatora železničkog tržišta objavila je svoj Deseti godišnji izveštaj o praćenju tržišta. Ovaj izveštaj odnosi se na 2020. godinu i obuhvata podatke koje je dostavila 31 članica, uključujući i Srbiju.

Izveštaj sadrži godišnji pregled kretanja na železničkom tržištu i ekonomskih uslova u železničkom sektoru i omogućuje poređenje podataka kroz vreme, kao i sagledavanje razvoja konkurencije na evropskom železničkom tržištu. Ovogodišnje izdanje izveštaja bilo je posebno fokusirano na analizu uticaja pandemije COVID-19 na železničko tržište u 2020. godini.

Izveštaj sa pratećim dokumentima možete pronaći na sledećem linku.

17. mart 2022.

SAJAM SAOBRAĆAJA – TRAFFIC SOLUTIONS EXPO

U Novom Sadu, u Kongresnom centru Master na Novosadskom sajmu, 17. marta 2022. održan je međunarodni sajam saobraćaja Traffic Solutions Expo na kojem su, pored predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Departmana za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, predstavnika Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, železničkih prevoznika i upravljača infrastrukture, prisustvovali i predstavnici Direkcije za železnice.

 SAJAM SAOBRAĆAJA – TRAFFIC SOLUTIONS EXPO

Sajam je otvorio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Tomislav Momirović, a uvodnu reč su održali pokrajinski sekretar za građevinarstvo, energetiku i saobraćaj, Ognjen Bjelić i generalni direktor Novosadskog sajma, Slobodan Cvetković.

Jedna od najznačajnijih tema iz oblasti železničkog saobraćaja na ovoj manifestaciji je bila „Pregled usaglašenosti TEN-T standarda železničke mreže Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na Srbiju” o kojoj je govorio Dejan Lasica, predstavnik Transportne zajednice.

Transevropske transportne mreže (TEN-T) doprinose održivom i multimodalnom razvoju transportnog sistema i otklanjaju potencijalne zastoje pri odvijanju saobraćaja, a pravni osnov za prioritete i smernice za razvoj ove mreže na Zapadnom Balkanu je Uredba 1315/2013 Evropskog parlamenta i Saveta.

S obzirom na to da TEN-T mreža obuhvata dvoslojnu strukturu, odnosno osnovnu mrežu i proširenu mrežu, predstavljen je izveštaj o ispunjenosti specifičnih zahteva za koje se očekuje da u celosti budu ispunjeni do 2030. godine na osnovnoj mreži, a do 2050. na proširenoj mreži. Kada govorimo o železničkom saobraćaju, zahtevi se odnose na elektrificiranost cele mreže koja za osnovnu mrežu za sada iznosi 73%, osovinsko opterećenje od 22,5 t koje je na osnovnoj mreži za sada zastupljeno čak 87%, brzinu od 100 km/h i veću, opremljenost mreže ERTMS-om, dužinu voza jednaku ili veću od 740 m i ostali zahtevi.

Iz svega navedenog u ovom izlaganju može se zaključiti da će postizanje potpune usaglašenosti sa specifičnim zahtevima iziskivati još puno ulaganja i napora kako bi cilj bio postignut.

Takođe, pored ove teme bilo je reči i o načinu podnošenja zahteva za korišćenje trase na teretnom Alpsko-zapadnobalkanskom koridoru dugačkom 2133 km, koji prolazi kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Bugarsku, pri čemu najveći deo prolazi kroz Republiku Srbiju.

17. mart 2022.

SAOBRAĆAJNI PRAVILNIK

Direkcija za železnice donela je Saobraćajni pravilnik koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 34/22 od 16. marta 2022. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, а примењиваће се од 1. јула 2022.

14. mart 2022.

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 33/22

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za koiršćenje strukturnih podsistema koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 33/22 od 11. marta 2022. godine. Ovaj pravilnik stupio je na snagu 12. marta 2022.

21. februar 2022.

Obaveštenje o donošenju železničkog standarda SŽS G2. 402

Direkcija za železnice donela je srpski železnički standard SŽS G2. 402 Gornji stroj pruga – skretnice, ukrštaji i kolosečne veze, tehnički propisi za izradu i isporuku. Donošenjem ovog standarda prestaje da važi standard JŽS G2. 402 - 2. izdanje iz 1987. godine. Rešenje o donošenju standarda možete preuzeti ovde.

16. decembar 2021.

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 118/21

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 118/21 od 9. decembra 2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

7. decembar 2021.

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 117/21

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o održavanju podsistema energija koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 117/21 od 3. decembra 2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

17. novembar 2021.

GRUPA NEZAVISNIH REGULATORA ŽELEZNIČKOG TRŽIŠTA – PLENARNO ZASEDANjE, NOVEMBAR 2021.

Grupa nezavisnih regulatora železničkog tržišta, IRG-Rail, čiji je Direkcija za železnice član od 2016. godine, održala je od 9. do 10. novembra u Beču svoje drugo plenarno zasedanje u ovoj godini. Sastanak je okupio preko šezdeset predstavnika regulatornih tela iz Evrope od kojih je velika većina prisustvovala zasedanju u Beču, dok je za jedan deo učesnika omogućeno praćenje sastanka putem video konferencije.

 GRUPA NEZAVISNIH REGULATORA ŽELEZNIČKOG TRŽIŠTA – PLENARNO ZASEDANjE, NOVEMBAR 2021.

Jedna od glavnih tačaka dnevnog reda bila je sveobuhvatna reforma IRG-Rail-a započeta još prethodne godine prilikom predsedavanja Belgije. Tokom mandata austrijskog regulatornog tela Schienen Control nastavljen je intenzivan rad na reformi koji je zvanično i okončan na ovom zasedanju, i to jednoglasnim usvajanjem revizije dva statutarna dokumenta od izuzetnog značaja za funkcionisanje i dalji razvoj aktivnosti organizacije: Memoranduma o razumevanju i Poslovnika o radu.

Takođe su predstavljeni rezultati radnih grupa koje se bave različitim aspektima železničkog tržišta, kao što su praćenje tržišta, naknade i pristup železničkoj infrastrukturi i uslužnim objektima, i njihov doprinoc Programu rada IRG-Rail-a za 2022. godinu.

 GRUPA NEZAVISNIH REGULATORA ŽELEZNIČKOG TRŽIŠTA – PLENARNO ZASEDANjE, NOVEMBAR 2021.

Među najznačajnijim rezultatima rada organizacije su izveštaji o praćenju železničkog tržišta koje IRG-Rail objavljuje na osnovu podataka prikupljenih od strane njegovih članova, a koji predstavljaju godišnji pregled ekonomskih uslova i tržišnih kretanja u železničkom sektoru. Oni takođe pokazuju i razvoj evropskog železničkog tržišta i njegovu konkurentnost u odnosu na prethodne godine. Objavljivanje 10. izveštaja o praćenju tržišta očekuje se na proleće 2022. godine. Ovaj izveštaj će opisati i analizirati uticaje pandemije Kovid-19 na evropsko železničko tržište u 2020. godini, a pored uključivanja uobičajenih indikatora, izveštaj će se takođe baviti finansijskim pokazateljima i pregledom saobraćaja prema tipovima železničkih prevoznika i usluga.

Predsedavanje IRG-Rail-om preuzeće u 2022. godini aktuelni potpredsednik organizacije Nikola Popović iz hrvatskog regulatornog tela HAKOM, dok se izbor novog potpredsednika očekuje najkasnije na prvom sledećem plenarnom zasedanju koje će se održati u maju 2022. godine.

12. novembar 2021.

Evropski dani bezbednosti na železnici 2021, Porto

Više od 250 stručnjaka iz svih oblasti železničkog saobraćaja, uključujući predstavnike Direkcije za železnice Republike Srbije, učestvovalo je na Evropskim danima bezbednosti na železnici (European Rail Safety Days), koje je organizovala Agencija za železnice EU (ERA) od 3. do 5. novembra 2021. godine u Portugaliji.

 Evropski dani bezbednosti na železnici 2021, Porto

Porto je tri dana bio evropska prestonica železnice, i u tom periodu su održavani raznovrsni paneli i debate, vođeni od strane stručnjaka iz oblasti železnice, kao i od strane stručnjaka iz drugih bezbednosno rizičnih grana industrije.

 Evropski dani bezbednosti na železnici 2021, Porto

Nakon svečanog otvaranja konferencije od strane Pedra Nunja Sanoša, Ministra infrastrukture Portugalije i Džozefa Doplbauera, Izvršnog direktora Agencije za železnice EU, prvog dana su eksperti Agencije prezentovali rezultate istraživanja bezbednosti u železničkom saobraćaju EU (ERA Safety Survey), bazirane na odgovorima preko 45.000 lica zaposlenih na železnici, na raznim hijerarhijskim nivoima, i time potvrdili da dosadašnje aktivnosti na povećanju bezbednosti u železničkom saobraćaju, iz godine u godinu, postižu sve bolje rezultate.

 Evropski dani bezbednosti na železnici 2021, Porto

Prva dva dana konferencije su bila najvećim delom posvećena kulturi bezbednosti u železničkom sistemu. Prvog dana je održano i deset interaktivnih radionica, od kojih je svaki učesnih bio u mogućnosti da izabere teme koje su za njega najrelevantnije u praksi. U vezi sa tim, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa kulturom bezbednosti, ljudskim i organizacionim faktorima, komponentama kritičnim za bezbednost, ocenom rizika i drugim, za bezbednost železničkog saobraćaja, bitnim temama.

 Evropski dani bezbednosti na železnici 2021, Porto

Diskusije i debate su vodili iskusni stručnjaci, kako iz Agencije za železnice EU tako i iz drugih EU i nacionalnih institucija nadležnih za železnicu, značajnih proizvođača opreme i uređaja, velikih železničkih kompanija, relevantnih obrazovnih institucija i dr.

Završnog dana konferencije, akcenat je stavljen na odgovornosti vezane za održavanje železničkih vozila, a naročito na nove uloge Agencije za železnice EU, proizvođača železničkih vozila, lica zaduženog za održavanje (ECM), prevoznika i imaoca železničkih vozila u svetlu novih evropskih propisa, posebno Uredbe ECM – Sprovedbena uredba Komisije (EU) 2019/779 od 16. maja 2019. o utvrđivanju detaljnih odredaba o sistemu sertifikacije lica zaduženih za održavanje vozila u skladu sa Direktivom (EU) 2016/798 Evropskog parlamenta i Saveta i o stavljanju van snage Uredbe Komisije (EU) br. 445/2011. Razmotrene su prednosti i ograničenja koja donose novi propisi. Posebna pažnja je posvećena pravilnoj primeni odredaba propisa u delu koji se odnosi na komponente kritične za bezbednost i novim obavezama proizvođača železničkih vozila i aktivnostima lica zaduženog za održavanje (ECM).

4. novembar 2021.

ŽELEZNIČKA AGENCIJA EU – NASTAVAK OBUKE O SISTEMU UPRAVLjANjA BEZBEDNOŠĆU

Predstavnici Direkcije za železnice prisustvovali su seminaru vezanom za sistem upravljanja bezbednošću održanom u Podgorici u periodu od 26. do 28. oktobra 2021. godine. Ovaj događaj, kao i prethodni koji je održan u Podgorici, organizovan je u okviru ERA IPA II projekta (2020 -2022) pod nazivom ,,Nastavak podrške korisnicima IPA II od strane Železničke agencije Evropske Unije (ERA)”.

 ŽELEZNIČKA AGENCIJA EU – NASTAVAK OBUKE O SISTEMU UPRAVLjANjA BEZBEDNOŠĆU

Pored predstavnika Direkcije za železnice, seminaru su prisustvovali predstavnici ostalih železničkih institucija korisnica ovog projekta, odnosno Zapadnog Balkana i Turske. Prvog dana seminara stručnjaci Železničke agencije EU su prezentovali ključne faktore sistema upravljanja bezbednošću, iskustva država članica EU i korisnica ERA IPA II projekta, kao i metode procene rizika. Dalji tok seminara bazirao se na planovima za uvođenje četvrtog železničkog paketa sa preduslovima i preprekama za njegovu primenu. Predavači su predstavili i neophodne kompetencije koje mašinovođe treba da poseduju u međunarodnom saobraćaju, kao i primere železničkih prevoznika koji već koriste usluge jedinstvenog šaltera (One-StopShop) za pribavljanje neophodnih informacija i dokumenata u vezi sa železničkim saobraćajem.

 ŽELEZNIČKA AGENCIJA EU – NASTAVAK OBUKE O SISTEMU UPRAVLjANjA BEZBEDNOŠĆU

Trećeg dana seminara predstavljeni su standardi, rizici i dokumentacija vezana za prevoz opasnog tereta na železnici, kao i važnost vođenja registra ključnih komponenata u železničkom saobraćaju.

Seminar je završen diskusijom o najznačajnijim tehnologijama i budućim pravcima razvoja i unapređenja železničkog saobraćaja u Evropi.

21. oktobar 2021.

Seminar o sistemu upravljanja bezbednošću – uticaj ljudskih i organizacionih faktora

U Podgorici je 13. i 14. oktobra 2021. održan seminar na temu sistema upravljanja bezbednošću na železnici sa fokusom na integrisanju ljudskih i organizacionih faktora u cilju daljeg unapređenja nivoa bezbednosti. Ovaj događaj organizovan je u okviru ERA IPA II projekta (2020-2022) pod nazivom „Nastavak podrške korisnicima IPA II od strane Železničke agencije Evropske Unije (ERA)“. Projekat je finansiran od strane Evropske komisije sa namerom da se nastavi dugogodišnja saradnja i pružanje tehničke pomoći železničkim institucijama u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za pristupanje EU, i to posebno u oblasti bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja.

 Seminar o sistemu upravljanja bezbednošću – uticaj ljudskih i organizacionih faktora

Seminaru su prisustvovali predstavnici železničkih institucija korisnica ovog IPA projekta, među kojima i predstavnici Direkcije za železnice, dok su predavanja bila organizovana od strane stručnjaka Železničke agencije EU. Učesnicima je u uvodnim predavanjima predstavljen koncept ljudskih i organizacionih faktora i njegovo značenje nakon čega su usledile prezentacije na temu primene ovog koncepta u oceni rizika i drugim oblastima koje se tiču bezbednosti na železnici.

 Seminar o sistemu upravljanja bezbednošću – uticaj ljudskih i organizacionih faktora

Ova obuka takođe predstavlja uvod u niz seminara koji će se u organizaciji Železničke agencije EU realizovati u narednom periodu, i to nakon duže pauze tokom koje su se ovakvi događaji usled pandemije Kovid-19 održavali isključivo u formi vebinara. Prvi sledeći događaj na temu sistema upravljanja bezbednošću na železnici najavljen je već za 26. oktobar 2021, a održaće se takođe u Podgorici. Seminar će trajati tri dana, a neke od tema biće: jedinstveni evropski železnički prostor, tehnički stub Četvrtog železničkog paketa, izrada i implementacija sistema upravljanja bezbednošću, ocena rizika, tehničke specifikacije interoperabilnosti i obuka mašinovođa.

7. oktobar 2021.

Generalna skupština i izbor generalnog sekretara OTIF-a

U Bernu je 28. i 29. septembra 2021. održano 15. zasedanje Generalne skupštine Međuvladine organizacije za međunarodni prevoz železnicom (OTIF). Ovaj značajni događaj okupio je predstavnike čak 43 od ukupno 50 država članica, Evropske unije, dve države sa statusom posmatrača i četiri međunarodne železničke asocijacije, a Republiku Srbiju predstavljala je delegacija sastavljena od predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Direkcije za železnice.

 Generalna skupština i izbor generalnog sekretara OTIF-a

Izvor: OTIF

Predstavnici država članica OTIF-a su na ovom zasedanju, između ostalog, glasali za izbor generalnog sekretara za period od 1. januara 2022. do 31. decembra 2024. Nakon sprovedenog izbornog postupka na čelo Sekretarijata organizacije reizabran je g. Volfgang Kiper koji svoj prvi mandat na ovoj poziciji služi već skoro tri godine (od aprila 2019). U skladu sa odlukama donetim tokom zasedanja, jedan od glavnih zadataka g. Kipera tokom njegovog drugog mandata biće izrada i implementacija dugoročne strategije organizacije zasnovane na održivom razvoju, bezbednosti i daljoj harmonizaciji železničkog prava.

 Generalna skupština i izbor generalnog sekretara OTIF-a

Izvor: OTIF

Srbija će, kao izuzetno aktivna članica OTIF-a koja je u prethodnom periodu imala čast da bude jedna od samo osam država članica koje su predsedavale Upravnim odborom od osnivanja organizacije (Srbija je predsedavala Upravnom odborom OTIF-a u trogodišnjem mandatu od 1. 10. 2015. do 30. 9. 2018), nastaviti da učestvuje u radu svih organa OTIF-a, između ostalog i kao zamenik člana Upravnog odbora gde će tokom narednog trogodišnjeg perioda po potrebi zamenjivati predstavnike Austrije.

20. septembar 2021.

Sajam saobraćajnih tehnologija – SEE Mobility 2021

Treći regionalni sajam saobraćajnih tehnologija South East Europe Mobility 2021 održan je u Beogradu od 15. do 17. septembra stavljajući akcenat na oporavak dobavljača železničke i transportne industrije i niz infrastrukturnih projekata u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj i drugim zemljama regiona u post kovid periodu. Nakon ceremonije svečanog otvaranja, na programu je bila centralna panelna diskusija koja se prvenstveno bavila istraživanjima i inovacijama u oblasti železnica, kao i implementacijom novih tehnologija u regionu jugoistočne Evrope.

 Sajam saobraćajnih tehnologija – SEE Mobility 2021

Predstavnici Direkcije za železnice imali su priliku da učestvuju i u dve dodatne manifestacije ovogodišnjeg događaja, tj. da se uključe u dve posete kompanijama organizovane za izlagače i specijalne goste drugog i trećeg dana sajma. U okviru ove manifestacije, učesnici su najpre posetili najveći privatni intermodalni terminal u Srbiji – Dry Port Nelt gde su se upoznali sa logističkim kapacitetima terminala tokom prezentacije i obilaska poslovnog kompleksa u Dobanovcima, a zatim i najveći industrijski park namenjen dobavljačima železničke industrije u jugoistočnoj Evropi – MIND Park u Lužnicama kod Kragujevca.

15. septembar 2021.

Održan prvi Železnički samit Zapadnog Balkana

Predstavnici Direkcije za železnice su učestvovali na prvom Železničkom samitu Zapadnog Balkana pod parolom „Budućnost je na šinama“, koji je održan u Beogradu 13. 9. 2021. u organizaciji Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Samit je okupio zvaničnike zemalja Zapadnog Balkana, predstavnike međunarodnih finansijskih institucija, transportne industrije i univerziteta.

 Održan prvi Železnički samit Zapadnog Balkana

Cilj ovog događaja bio je, između ostalog, da pospeši integraciju železničkog sistema zemalja Zapadnog Balkana u železnički sistem Evropske unije, ali i da promoviše Evropsku godinu železnice tako što je njegovo održavanje koincidiralo sa dolaskom specijalnog voza Connecting Europe Express u Beograd.

Ključni prioritet dokumenta pod nazivom „Posvećenost železnici“, koji su ovom prilikom potpisali ministri saobraćaja Zapadnog Balkana, predstavlja ponovno uspostavljanje mreže direktnih međugradskih vozova u cilju bolje povezanosti u regionu i EU. Pored toga, zvaničnici su se obavezali na unapređenje procesa digitalizacije železničkog sistema, otvaranje železničkog tržišta, povećanje bezbednosti, izgradnja multimodalnih terminala i razvoj intermodalnog transporta i olakšavanje transporta na graničnim prelazima.

 Održan prvi Železnički samit Zapadnog Balkana

Ovaj značajan događaj omogućio je vođenje diskusija na temu unapređenja regionalne i evropske transportne politike i doprinosa razvoju bezbednijih, efikasnijih i ekološki održivijih sistema železničkog saobraćaja, posluživši istovremeno i kao platforma za razmenu znanja i stručnih mišljenja među različitim donosiocima odluka u transportnom sektoru i predstavnicima civilnog društva.

Takođe, tokom Samita potpisan je i Memorandum o razumevanju između upravljača železničke infrastrukture na Zapadnom Balkanu koji predstavlja osnovu za stvaranje tzv. Mreže upravljača železničke infrastrukture od strane svih strana potpisnica Ugovora o osnivanju Transportne zajednice. Ovim je postavljena platforma za redovne konsultacije, koordinaciju i razmenu iskustva upravljača infrastrukture, povodom svih železničkih aktivnosti, na regionalnom nivou. Osnovni pojedinačni ciljevi ovakve Mreže bili bi, između ostalog, bolje planiranje održavanja pruga, priprema zajedničke (regionalne) Izjave o mreži, primena Evropskog sistema upravljanja železničkim saobraćajem (ERTMS), zajedničko nadgledanje stanja železničke infrastrukture, poboljšanje bezbednosti na pružnim prelazima i dr.

15. septembar 2021.

UPUTSTVO O NAČINU PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE, OBNAVLjANjE I AŽURIRANjE/IZMENU SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI LICA ZADUŽENOG ZA ODRŽAVANjE I SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ZA FUNKCIJE ODRŽAVANjA U SKLADU SA NOVIM PRILOGOM A ATMF-A (DODATKA G COTIF-A) - PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM)

Direkcija za železnice je imajući u vidu da je novi Prilog A ATMF–a (Dodatka G COTIF –a) - PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM) stupio na snagu 1. aprila 2021. godine, a da lica zadužena za održavanje železničkih vozila koja nisu teretna kola moraju pribaviti ESM sertifikat u veoma kratkom roku, najkasnije do 16. juna 2022. godine, donela „INTERNO UPUTSTVO O SPROVOĐENjU POSTUPKA ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI LICA ZADUŽENOG ZA ODRŽAVANjE (ECM) I SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ZA FUNKCIJE ODRŽAVANjA”.

Cilj donošenja ovog uputstva je, između ostalog, precizno definisanje načina podnošenja zahteva Direkciji za železnice, posebno u delu koji se odnosi na formu i sadržaj prateće dokumentacije, kako bi se postigla maksimalna efikasnost i brzina u obradi velikog broja zahteva u kratkom roku.

Podnosioci zahteva za izdavanje, obnavljanje i ažuriranje/izmenu sertifikata o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje i sertifikata o usaglašenosti za funkcije održavanja su u skladu sa internim uputstvom Direkcije za železnice u obavezi da primenjuju sledeće:

1. Zahtev za izdavanje, obnavljanje i ažuriranje/izmenu sertifikata o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje i sertifikata o usaglašenosti za funkcije održavanja podnosi se na obrascima datim u Aneksu III Priloga A ATMF– a.- PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM).

2. U polju 5.2 obrasca zahteva za izdavanje sertifikata o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje i u polju 5.2 obrasca zahteva za izdavanje sertifikata o usaglašenosti za funkcije održavanja navodi se kategorija vozila za koja su ECM odnosno radionica zaduženi.

3. Za popunjavanje polja 5.4 – 5.6 u obrascu zahteva za izdavanje sertifikata o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje važi sledeće:

 1. ako podnosilac zahteva u potpunosti obavlja funkcije razvoja održavanja, upravljanja održavanjem kolskog parka i izvršenja održavanja čekiraju se polja 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1;
 2. ako navedene funkcije delimično obavlja podnosilac zahteva a delimično angažovani spoljni saradnici, čekiraju se polja 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2;
 3. ako navedene funkcije u potpunosti obavljaju angažovani spoljni saradnici, čekiraju se polja 5.4.3, 5.5.3 i 5.6.3.

4. Za popunjavanje polja 5.5, 5.6 i 5.7 u obrascu zahteva za izdavanje sertifikata o usaglašenosti za funkcije održavanja važi sledeće:

 1. ako podnosilac zahteva u potpunosti obavlja funkcije održavanja, čekiraju se polja „DA”;
 2. ako podnosilac zahteva delimično obavlja funkcije održavanja a delimično ih obavljaju angažovni spoljni saradnici, čekiraju se polja „Delimično”;
 3. ako funkcije održavanja u potpunosti obavljaju angažovni spoljni saradnici, čekiraju se polja „NE”.

5. Uz zahtev iz tačke 1. podnosi se obavezna odgovarajuća dokumentacija u sledećoj formi:

 1. Uporedna tabela u kojoj su u levoj koloni navedni svi zahtevi i kriterijumi iz Aneksa II Uredbe ECM (Prilog A uz ATMF) po funkcijama I-IV odnosno za određenu funkciju održavanja, a u desnoj koloni nazivi i oznake procedura i sl. koje se odnose na konkretne zahteve i kriterijume iz leve kolone;
 2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u kome će biti jasno naznačeno koja radna mesta učestvuju u poslovima ECM i u kojoj funkciji, odnosno u poslovima funkcije održavanja za koju se traži sertifikat;
 3. organizaciona šema ECM sa radnim mestima prikazanim po funkcijama I-IV, odnosno organizaciona šema organizacije sa radnim mestima za traženu funkciju održavanja;
 4. serije vozila za koje se traži sertifikat;
 5. u slučaju angažovanja spoljnih saradnika za obavljanje pojedinih funkcija održavanja (delimično ili potpuno):
    a. spisak poslova koje podnosilac zahteva samostalno obavlja,
    b. spisak spoljnih saradnika sa precizno definisanim poslovima koje oni obavljaju i kopije ugovora sa angažovnim spoljnim saradnicima;
 6. dokaz da angažovani spoljni saradnici ispunjavaju potrebne uslove i kriterijume - sertifikat(i) za funkcije održavanja ili rezultat audita koji je sproveo sam ECM.
 7. Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost zahteva i kriterijuma definisanih u Aneksu II Uredbe ECM (Prilog A uz ATMF) (procedure, uputstva i sl.).

6. Dokumentacija se dostavlja u elektronskoj formi, a nakon otklanjanja neusaglašenosti ukoliko ih ima, a pre izdavanja, ažuriranja ili obnavljanja, dostavlja se i u štampanoj formi, potpisana i overena.

19. avgust 2021.

2021 – Evropska godina železnice

2021. godina proglašena je evropskom godinom železnice stavljajući tako u centar pažnje jedan od najodrživijih, ekološki najprihvatljivijih i najbezbednijih vidova transporta. Čitav niz aktivnosti u cilju promovisanja železničkog transporta održavaće se tokom ove godine širom kontinenta, a jedna od najistaknutijih inicijativa započeće 2. septembra polaskom specijalnog voza pod nazivom Connecting Europe Express iz Lisabona.

 2021 – Evropska godina železnice

Na svom putu kroz Evropu, koji se završava 7. oktobra u Parizu, ovaj voz će proći kroz 26 zemalja, prelazeći 33 granična prelaza i zaustavljajući se na preko 100 stanica, a njegova uloga je da nam približi izazove koje železnica treba da prevaziđe kako bi postala omiljeno prevozno sredstvo, kako za putnike tako i za privredu.

 2021 – Evropska godina železnice

Ovaj specijalni promotivni voz će se na svom proputovanju kroz evropski kontinent zaustaviti i u Beogradu. Dolazak voza Connecting Europe Express očekuje se 12. septembra u 18:12 na stanici Beograd (Centar) odakle će putovanje nastaviti 13. septembra u 12 časova.

Više informacija o ovom događaju potražite na https://www.connectingeuropeexpress.eu/

5. avgust 2021.

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 78/21

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o specifikaciji Registra infrastrukture koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 78/21 od 3. avgusta 2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

19. jul 2021.

Pravilnik o kočnicama i kočenju vozova i vozila

U vezi sa Pravilnikom o kočnicama i kočenju vozova i vozila objavljenim 7. jula 2021. godine u „Službenom glasniku RS“ broj 68/21, i članom 48. istog koji propisuje stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja, obaveštavamo da Direkcija za železnice preduzima mere da se primena ovog pravilnika odloži do 12. decembra 2021. godine.

19. jul 2021.

Tvining projekat – Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji

Tvining projekat – Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji finansiran je od strane Evropske unije, a počev od 21. januara 2019. godine zajednički su ga sprovodili italijansko telo za zaštitu konkurencije i prava potrošača (AGCM) i Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Cilj ovog projekta čije je svečano zatvaranje održano 15. jula 2021. bio je da stimuliše razvoj okruženja koje istinski podstiče tržišnu konkurenciju i time pozitivno utiče na ekonomski razvoj.

U okviru komponente koja se odnosi na unapređenje kapaciteta državnih službenika i regulatora za praktičnu primenu prava konkurencije Direkcija za železnice bila je uključena u projektne aktivnosti u svojstvu sektorskog regulatora, tj. tela nadležnog za regulisanje i praćenje železničkog tržišta. U saradnji sa predstavnicima Direkcije organizovana je posebna obuka o konkurenciji i regulisanju tržišta u železničkom sektoru tokom koje su učesnici imali prilike da se bliže upoznaju sa sledećim temama: dodela ugovora o obavezi javnog prevoza u železničkom sektoru iz perspektive tela nadležnog za regulisanje železničkog tržišta i iz perspektive tela nadležnog za zaštitu konkurencije, metode za unapređenje i praćenje realizacije ugovora o obavezi javnog prevoza, kao i nediskriminatorski pristup železničkoj infrastrukturi. Obuka se takođe bavila konkretnim iskustvima i studijama slučaja u oblasti zloupotrebe povlašćenog položaja na tržištu železničkih usluga.

 Studijska poseta italijanskom telu za zaštitu konkurencije u Rimu, 5-9 jul 2021.

Studijska poseta italijanskom telu za zaštitu konkurencije u Rimu, 5-9 jul 2021.

U završnom delu projekta organizovana je studijska poseta italijanskom telu za zaštitu konkurencije i prava potrošača sa sedištem u Rimu koja je održana od 5. do 9. jula 2021. Delegaciju pozvanu da učestvuje u ovom događaju činili su predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, Kancelarije za javne nabavke, Republičkog sekretarijata za javne politike i Direkcije za železnice. Tokom studijske posete učesnici su imali prilike da slušaju predavanja istaknutih italijanskih stručnjaka iz oblasti zaštite konkurencije, i to pre svega na temu javnog zagovaranja konkurencije (competition advocacy), tj. preduzimanja konkretnih aktivnosti koje utiču na podizanje svesti o važnosti politike konkurencije sa krajnjim ciljem usklađivanja poslovnih praksi tržišnih aktera sa pravilima konkurencije. Posebno je istaknut značaj koordinacije aktivnosti sa ministarstvima i drugim državnim organima i saradnje ovih institucija sa telom nadležnim za zaštitu konkurencije u procesu pripreme i donošenja propisa, odnosno konsultacija sa ovim telom pre usvajanja propisa. Kao jedan od pozitivnih primera od strane srpske Komisije za zaštitu konkurencije navedena je saradnja sa nadležnim institucijama u procesu donošenja Zakona o železnici, kada je nacrt ovog zakona iz 2017. dostavljen Komisiji na mišljenje u redovnoj proceduri.

U zaključku svečanog zatvaranja istaknuto je da je projekat stvorio dobre osnove za buduću saradnju između srpskih i evropskih institucija i za kvalitetniju međuresornu koordinaciju, kao i za dalju transformaciju konkurencije u Srbiji.

13. jul 2021.

OBAVEŠTENjE O STUPANjU NA SNAGU NOVOG PRILOGA A ATMF-A (DODATKA G COTIF-A) - PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM)

Na osnovu notifikacije Generalnog sekretara OTIF NOT-21007 od 1. marta 2021. godine, novi Prilog A ATMF –a (Dodatka G COTIF –a) - PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM) je stupio na snagu 1. aprila 2021. godine.

Na osnovu člana 2a stav 1. Zakona o potvrđivanju Protokola od 3. juna 1999. godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine („Službeni glasnik RS”, broj 102/07 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i tačke 2. Zaključka Vlade 05 broj 340-5556/2021, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavilo novi Prilog A ATMF –a (Dodatka G COTIF –a) - PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM) u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori", broj 12 od 1. jula 2021.

Ovim propisom se oblast sertifikacije lica zaduženih za održavanje, koja je u skladu sa prethodnim propisom važila samo za lica koja održavaju teretna kola, proširuje na sertifikaciju lica zaduženih za održavanje i svih drugih vrsta železničkih vozila.

Sertifikacija funkcija održavanja, uključujući i funkciju d) – izvršenje održavanja, poverenih spoljnim partnerima je i dalje na dobrovoljnoj osnovi.

Svi sertifikati lica zaduženih za održavanje teretnih kola i sertifikati za funkcije održavanja izdati u skladu sa prethodnim propisom za sertifikaciju i kontrolu lica zaduženih za održavanje (ECM) ostaju važeći do roka navedenim u njima.

Za izdavanje novih sertifikata i obnavljanje postojećih sertifikata primenjuje se novi prilog A -Pravila za sertifikaciju i kontrolu lica zaduženih za održavanje (ECM).

Lica zadužena za održavanje železničkih vozila koja nisu teretna kola moraju pribaviti ESM sertifikat najkasnije do 16. juna 2022. godine.

Imajući u vidu gore navedeni rok za pribavljanje ESM sertifikata , molimo vas da što pre podnesete zahtev za izdavanje predmetnog sertifikata Direkciji za železnice.

Prilog A ATMF-A (DODATKA G COTIF-A)- PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM) je objavljen na sajtu Direkcije za železnice.

Tekst propisa možete preuzeti ovde.

2. jun 2021.

IRG-Rail – Deveti godišnji izveštaj o praćenju tržišta

Grupa nezavisnih regulatora železničkih tržišta - IRG-Rail objavila je svoj Deveti godišnji izveštaj o praćenju tržišta koji se odnosi na 2019. godinu sa posebnim osvrtom na uticaj krize COVID-19 na evropsko železničko tržište u prvoj polovini 2020. godine. U prikupljanju podataka učestvovalo je 30 zemalja, uključujući i Srbiju.

 IRG-Rail – Deveti godišnji izveštaj o praćenju tržišta

Izveštaj se sastoji iz Glavnog izveštaja, koji predstavlja sveobuhvatne rezultate na evropskom nivou, i Radnog dokumenta, koji sadrži specifične detalje vezane za pojedine zemlje, kao i podatke korišćene za izradu grafikona. U fokusu ovogodišnjeg izveštaja bile su posebno sledeće oblasti: karakteristike mreže i naknade za pristup železničkoj infrastrukturi, železnički prevoznici i evropski saobraćaj, tržišta putničkog i teretnog železničkog prevoza i kriza COVID-19 tokom prve polovine 2020. godine.

IRG_9th_MM_Report_-_Main_Report

IRG_9th_MM_Report_-_Working_Document

IRG_9th_MM_Report_-_Dataset

25. maj 2021.

OBAVEŠTENjE
o imenovanju tela za verifikaciju podsistema, ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema

DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE od dana 14.05.2021. vrši poslove imenovanog tela, odnosno ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti i verifikaciju u skladu sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima za podsistem - vozna sredstva sa izuzetkom terenih kola, a za ostale podsisteme i teretna kola, navedene poslove vrše tela imenovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Naime, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je rešenjem broj 119-01-00124/2020-04 od 16.03.2021. godine imenovalo Privredno društvo TOK-KONTROL DOO NOVI SAD, Augusta Cesarca 16, 21000 Novi Sad kao telo za verifikaciju podsistema, ocenjivanje usaglašenosti i ocenjivanje pogodnosti za upotrebu za podsisteme:

1) infrastruktura;
2) kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo;
3) železnička vozila – teretna kola,

i rešenjem broj 340-01-00467/2020-04/2 od 14.05.2021. imenovalo Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o. – Beogradčvor, Stjepana Filipovića 45 ,11000 Beograd, kao telo za verifikaciju podsistema, ocenjivanje usaglašenosti i ocenjivanje pogodnosti za upotrebu za podsisteme:

1) infrastruktura;
2) energija;
3) kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo;
4) kontrola, upravljanje i signalizacija – deo u vozilu;

Imajući u vidu navedeno, a shodno odredbama člana 19. stav 11. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/18) i člana 114. stav 6. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, broj 41/18), Direkcija za železnice počevši od 16.03.2021, odnosno od 14.05.2021. godine više ne obavlja verifikaciju podsistema iz stava 2. ovog obaveštenja, niti ocenjivanje usaglašenosti i ocenjivanje pogodnosti za upotrebu elemenata navedenih podsistema.

Izuzetno od stava 3. ovog obaveštenja, Direkcija za železnice će okončati postupke verifikacije i ocenjivanja usaglašenosti i ocenjivanja pogodnosti za upotrebu koji su započeti pre 14.05.2021. godine.

26. april 2021.

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 41/2021

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o elementima registra dozvola za upravljanje vučnim vozilom i elementima registra dodatnih uverenja koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 41/2021 od 23. aprila 2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

22. april 2021.

PROPIS U PRIPREMI – ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIMEDBI I PREDLOGA DO 29. 4. 2021.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o potrebnom nivou stručne spreme, programima stručnog osposobljavanja, programima za polaganje stručnog ispita za radna mesta železničkih radnika, načinu obavljanja stručnog ispita, uslovima koje moraju da ispune članovi komisije za polaganje stručnih ispita i radna mesta železničkih radnika, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 29. aprila 2021. godine.

21. april 2021.

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 38/2021

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila koji je obajvljen u „Službenom glasniku RS“, br. 38/2021 od 16. aprila 2021. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

9. april 2021.

PRAVILNICI OBJAVLjENI U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 32/2021

Direkcija za železnice donela je sledeće pravilnike koji su obajvljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 32/2021 od 2. aprila 2021. godine, a stupaju na snagu 10. aprila 2021:

- Pravilnik o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću;

- Pravilnik o prijavljivanju, istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama.

5. mart 2021.

OBAVEŠTENjE
O STUPANjU NA SNAGU NOVOG ATMF PRILOG A DODATAK G COTIF

Na osnovu notifikacije Generalnog sekretara OTIF NOT-21007 od 1. marta 2021. godine, novi ATMF Prilog A Dodatak G COTIF - PROPISI ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM) stupa na snagu 1. aprila 2021. godine.

Ovim propisima proširuje se oblast sertifikacije na lica za održavanje svih vrsta železničkih vozila, a ne samo za teretna kola kao što je bilo propisano u prethodnim propisima.

Sertifikacija funkcija održavanja, uključujući i funkciju d) – izvršenje održavanja, poverenih spoljnim partnerima je i dalje na dobrovoljnoj osnovi.

Svi sertifikati lica zaduženih za održavanje teretnih kola i sertifikati za funkcije održavanja izdati u skladu sa prethodnim Propisima za sertifikaciju i kontrolu lica zaduženih za održavanje (ECM) ostaju važeći do roka navedenim u njima.

Za izdavanje novih sertifikata i obnavljanje postojećih sertifikata nakon 1. aprila 2021. godine primenjivaće se novi Propisi za sertifikaciju i kontrolu lica zaduženih za održavanje (ECM).

Lica za održavanje železničkih vozila koja nisu teretna kola moraju pribaviti ESM sertifikat najkasnije do 16. juna 2022. godine.

ATMF Prilog A Dodatak G COTIF - PROPISI ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM) na srpskom jeziku biće objavljen na sajtu Direkcije za železnice čim bude preveden.

Tekst propisa na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

12. februar 2021.

Najava događaja - Radionica o ljudskim i organizacionim faktorima – 17. februar 2021.

17. februara 2021. održaće se onlajn Radionica o ljudskim i organizacionim faktorima u organizaciji Železničke Agencije Evropske unije (ERA).

Svrha radionice je da se učesnici bolje upoznaju sa pojmom i konceptom ljudskih i organizacionih faktora, kao i metodama koje se koriste za upravljanje ljudskim i organizacionim faktorima i njihovo integrisanje u okviru sistema upravljanja bezbednošću sa ciljem daljeg unapređenja bezbednosnih performansi. Ovaj događaj poslužće takođe i kao priprema zainteresovanih stručnjaka za učešće u sličnim radionicama planiranim za Evropske dane bezbednosti na železnici 2021 (14-16 jun 2021).

Teme radionice obuhvatiće regulatorne zahteve, osnovna načela i sisteme klasifikacije, metodologiju za evaluaciju integracije ljudskih i organizacionih faktora, upravljanje rizicima i promenama, kao i studiju slučaja jednog od evropskih upravljača železničke infrastrukture.

Seminar će, pored predstavnika Direkcije za železnice, okupiti i predstavnike drugih železničkih institucija iz Srbije i regiona, kao i evropske stručnjake iz oblasti sistema upravljanja bezbednošću, ocene rizika i drugih srodnih oblasti.

Nacrt dnevnog reda radionice

19. januar 2021.

Vebinar o železničkom teretnom saobraćaju - Prof. dr Bernd H. Korčak

U okviru dugogodišnje saradnje sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za pristupanje EU na ERA IPA II projektu, Železnička agencija EU (ERA) organizovala je 17. decembra 2020. onlajn seminar na temu železničkog teretnog saobraćaja.

Seminaru su prisustvovali predstavnici železničkih institucija iz zemalja korisnica ovog IPA projekta, među kojima i predstavnici Direkcije za železnice, kao i zainteresovani stručnjaci iz Železničke agencije EU.

Predavanje na temu teretnog saobraćaja na železnici održao je prof. dr Bernd H. Korčak, predavač na Institutu za transport i logistiku – Bečki univerzitet za ekonomiju i biznis. Prof. dr Bernd H. Korčak je stručnjak u oblasti teretnog saobraćaja sa mnogo godina iskustva kao istraživač i predavač u oblasti transporta i logistike.

Profesor Korčak govorio je o teretnom saobraćaju na železnici u kontekstu aktuelnih dešavanja u Evropskoj uniji, a pre svega sa osvrtom na strategije kao što su Evropski zeleni dogovor (European Grean Deal), koji predstavlja strategiju EU za borbu protiv klimatskih promena, i nedavno objavljen dokument EK (9. 12. 2020) pod nazivom Održiva i pametna strategija za mobilnost (Sustainable and Smart Mobility Strategy) koji se može naći na sledećem linku Evropske komisije: https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en

Video snimak seminara može se pogledati na sledećem linku: https://youtu.be/kyfD3YFyIFs

25. decembar 2020.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA KOJE VODE ŽELEZNIČKI PREVOZNIK I UPRAVLjAČ ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 154/20 od 23. decembra 2020. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 31. 12. 2020.

11. decembar 2020.

Aktivnosti Direkcije za železnice u okviru Grupe regulatornih tela Evrope - Učešće na Plenarnom zasedanju 17. i 18. novembra 2020.

Grupa nezavisnih regulatora železničkog tržišta - IRG-Rail održala je svoj drugi plenarni sastanak u 2020. godini putem video konferencije organizovane 17. i 18. novembra. Ovom događaju prisustvovalo je 58 predstavnika država članica IRG-Rail-a, među kojima i predstavnici Regulatornog tela Republike Srbije.

 IRG-Rail - Plenarno zasedanje, novembar 2020

Izvor: zvanični sajt IRG-Rail. Plenarno zasedanje, novembar 2020.

Pored brojnih proceduralnih i pravnih mera i usvajanja dokumenata, najznačajnija tema dnevnog reda je bila analiza mogućnosti i donošenje određenih zajedničkih mera sa ciljem smanjenja negativnih efekata krize COVID-19 na železnički sektor.

Naime, nakon sveobuhvatne analize ekonomskog stanja u izvršenju prevoza u železničkom saobraćaju, na inicijativu predsedavajućeg IRG-Rail-a g. Serža Drigmana i potpredsedavajuće gđe Marije Terezije Resler, 19. maja usvojena je Izjava koja predstavlja doprinos evropskih železničkih regulatora ublažavanju posledica tekuće pandemije, čije odredbe postavljaju određene ciljeve i mere za njihovo postizanje.

Najvažnija dokumenta usvojena na ovom poslednjem plenarnom zasedanju u 2020. godini su Strateški dokument za naredne četiri godine i Program rada IRG-Rail-a za 2021. Pored toga, objavljeno je nekoliko izveštaja i drugih dokumenata koji predstavljaju pre svega osvrt na optimizaciju korišćenja postojeće infrastrukture u Evropi (TTR projekat) i na međunarodni putnički saobraćaj.

U cilju realizacije usvojenih mera i usvajanja određenih dokumenata, sagledani su rezultati rada sledećih radnih grupa: radne grupe za zakonske predloge u nastajanju (WG Emerging Legislative Proposals), radne grupe za praćenje tržišta (WG Market Monitoring), radne grupe za pristup (WG Access), radne grupe za uslužne objekte (WG Service Facilities), radne grupe za naknade (WG Charges), radne grupe za naknade za uslužne objekte (WG Charges for Service Facilities) i grupe za multimodalnost (Multimodality Task Force).

U cilju posebne posvećenosti iznalaženju rešenja za novonastalu situaciju zbog pandemije, radna grupa za zakonske predloge u nastajanju donela je dokument pod nazivom Doprinos vanrednim COVID-19 merama (smanjenje naknada za pristup).

Podaci prikupljeni od strane radne grupe za praćenje tržišta neophodni su kao putokaz za planiranje aktivnosti za naredni period jer se procenjuje da će posledice i pogođenost žlezničkog sektora imati dugoročniji karakter, što će zahtevati duži period oporavka. Za svrhe izrade godišnjeg izveštaja o praćenju železničkog tržišta, u oktobru 2020. obavljeno je prikupljanje podataka, i to sa izuzetno velikim odzivom - podatke za redovnu bazu podataka je dostavilo 30 zemalja (uključujući i Srbiju) od 31. Pored toga, podatke vezane za uticaj COVIDA-19 dostavile su 24 zemlje (uključujući i Srbiju).

Na osnovu prikupljenih podataka, IRG-Rail objaviće svoj 9. izveštaj o praćenju tržišta u aprilu 2021. godine, dok će pregled uticaja COVIDA-19 na krizu na železničkom tršištu u 2020. biti objavljen sredinom 2021. godine.

Radna grupa za pristup izradila je izveštaj o razvoju projekta TTR (redizajn međunarodnog procesa utvrđivanja voznog reda). Ovaj projekat, koji se završava 2025. godine i u koji je uloženo 600 miliona dolara za razvoj IT sistema, verovatno će značajno uticati na dodelu kapaciteta i na druge aspekte železničkog tržišta, a njegovi rezultati će sasvim sigurno predstavljati revoluciju u železničkom svetu.

Oblast uslužnih objekata u železničkom sektoru takođe predstavlja izuzetno izazovnu i zahtevnu pravnu oblast s obzirom da je potreba za posebnim odredbama u ovom domenu nastala reformom železnice i zakonskom mogućnošću da se isti nalaze u vlasništvu raznih subjekata, a da moraju biti dostupni pod jednakim uslovima svim korisnicima. Radna grupa za pristup uslužnim objektima zadužena za praćenje ove oblasti u prethodnom periodu posebno se bavila odlukom Evropskog suda pravde o regulisanju putničkih perona, kao i klasifikacijom koloseka u lukama.

Pored sagledavanja rezultata rada navedenih stručnih radnih grupa i usvajanja relevantnih dokumenata, na Plenarnom zasedanju izabran je potpredsenik IRG-Rail-a za 2021, Nikola Popović iz hrvatskog regulatornog tela.

U 2021. godini grupom IRG-Rail predsedavaće Marija Terezija Resler iz austrijskog regulatornog tela Schienen Controlza koje se može reći da poseduje izuzetno iskustvo u regulisanju železničkog tržišta, kao i u oblasti ostvarivanja prava putnika u železničkom prevozu, i sa kojim Regulatorno telo RS, odnosno Direkcija za železnice ima odličnu stručnu saradnju.

U toku 2021. godine Schienen Control planira, između ostalog, da nastavi i dovrši rad na reformi IRG-Rail-a, da razvije nova IT rešenja koja treba da olakšaju zajednički rad na dokumentima, kao i da radi na povećanju učešća svih članova u aktivnostima grupe.

Prvo plenarno zasedanje u okviru predsedavanja austrijskog regulatornog tela održaće se u maju 2021.

Od svog članstva u Grupi nezavisnih regulatora železničkog tržišta, od 2016. godine, pa do danas, predstavnici Direkcije za železnice aktivno učestvuju u radu svih navedenih stručnih grupa u cilju razmene iskustava i mišljenja po ključnim pitanjima koja se odnose na regulisanje i razvoj konkurencije na evropskom železničkom tržištu. Usled pandemije korona virusa ta aktivnost se u velikoj meri preusmerila na opisane sadržaje i učešće na izradi predmetnih dokumenata.

1. decembar 2020.

PRAVILNIK O ODRŽAVANjU ŽELEZNIČKIH VOZILA – „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 144/20

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o održavanju železničkih vozila koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 144/20 od 27. novembra 2020. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o održavanju železničkih vozila („Službeni glasnik RS“, br. 101/15, 24/16 i 36/17).

16. novembar 2020.

Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja - „Službeni glasnik RS“, br. 136/20

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 136/20 od 13. novembra 2020. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja („Službeni glasnik RS“, br. 80/15).

16. novembar 2020.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 134/20

Direkcija za železnice donela je sledeće pravilnike koji su obajvljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 134/20 od 10. novembra 2020. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana obajvljivanja u službenom glasniku:

- Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga („Službeni glasnik RS“, broj 61/16) i

- Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova održavanja podsistema energija. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za obavljanje održavanja podsistema energija („Službeni glasnik RS“, broj 61/16).

05. novembar 2020.

PRAVILNIK O OZNAČAVANjU ŽELEZNIČKIH VOZILA I VOZOVA

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o označavanju železničkih vozila i vozova koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 130/20 od 28. oktobra 2020. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku.

23. oktobar 2020.

19. međunarodna naučno-stručna konferencija o železnici RAILCON ’20

Konferencija RAILCON ’20, koja ima međunarodni karakter, održana je 15. i 16. oktobra 2020. tradicionalno na Mašinskom fakultetu u Nišu. Na ovogodišnjoj konferenciji predstavljeno je 54 rada od ukpno 124 autora iz 46 različtih institucija i iz 12 zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Nemačka, Severna Makedonija, Rumunija, Poljska, Mađarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Srbija.

Skoro dve trećine autora činili su stručnjaci sa različitih univerziteta ili iz visokoškolskih institucija, dok su ostali bili predstavnici železničkih institucija, preduzeća, industrije i instituta.

Uprkos brojnim teškoćama u tekućoj godini zbog pandemije virusa COVID-19, organizacioni i programski odbor su učinili ogroman napor da se višedecenijska tradicija ne prekine i da se konferencija uspešno održi. U skladu sa navedenim, konferencija je ove godine održana u vanrednim okolnostima i sa znatno manjim brojem učesnika u Nišu, ali je zato veći deo konferencije bilo moguće pratiti putem onlajn striminga. Radovi su predstavljeni u vidu usmenih ili poster prezentacija, dok je jedan deo radova takođe je bio predstavljen onlajn, pri čemu je učesnicima bilo omogućeno da postavljaju pitanja onlajn i da aktivno učestvuju u diskusiji.

Na otvaranju skupa učesnicima su se obratili uvaženi stručnjaci iz železničkog sektora i naučnih krugova predstavljajući najnovija dostignuća i aktuelne projekte u oblasti železnice. Gospodin Karlo Borgini, izvršni direktor organizacije Shift2Rail Joint Unedertaking predstavio je aktivnosti Shift2Rail i njihov uticaj na evropski železnički sistem. Profesor Simon Ivnicki sa Univerziteta u Hadresfildu govorio je o najnovijim dostignućima u oblasti projektovanja železničkih vozila sa osvrtom na inovativna rešenja koja imaju potencijal da unaprede perfomanse železničkih vozila. Dr Kristijan Ulianov sa Unieverziteta u Njukaslu predstavio je istraživanje o mogućnosti projektovanja lakih teretnih vozila uz pomoć korišćenja naprednih klasa čelika i novih strukturalnih profila kombinovanih sa kompozitnim materijalima, i to integrisanjem pametnih rešenja za dizajn i proizvodnju kao što su ona implementirana u okviru INNOWAG projekta organizacije Shif2Rail. U svom obraćanju skupu, dr Danijela Ristić-Diran sa Univerzitea u Bremenu predstavila je pregled istraživanja na polju sistema za detekciju prepreka ili predmeta na kolosecima sa ciljem uvođenja autonomnog upravljanja vozovima na primeru projekta SMART koji takođe sprovodi Shif2Rail.

Teme kojima su se bavili radovi predstavljeni na konferenciji RAILCON ’20 bile su:

 • primena savremenih tehnologija u železničkom transportu,
 • energetska efikasnost železničkog transporta,
 • liberalizacija evropskog železničkog tržišta i mogućnosti za unapređenje transporta na koridorima u regionu,
 • analiza putničkog i teretnog železničkog saobraćaja u regionu,
 • modeliranje, proračuni i eksperimentalno testiranje železničkih vozila,
 • primena modernih dijagnostičkih sistema za održavanje vozila i infrastrukture, i
 • razvoj sistema za autonomna železnička vozila.

Direkcija za železnice, želeći da u ovim teškim okolnostima pruži posebnu podršku unapređenju železničkog sektora u oblasti stručnog sagledavanja svih relevantnih oblasti, na ovom prestižnom događaju u međunarodnim železničkim krugovima učestvovala je sa čak šest radova. Radovi Direkcije za železnice obuhvatili su niz stručnih i aktuelnih tema iz delatnosti organa sa osvrtom na najznačajnije aktivnosti u prethodnoj i tekućoj godini. Radovi su se posebno bavili temom otvaranja železnikog tržišta i njegovim praćenjem kao izuzetno važnim segmentom u ovoj oblasti (Zapadnobalkansko železničko tržište sa aspekta regulatornog tela i u poređenju sa evropskim tržištem), zatim početkom funkcionisanja Transportne zajednice i njenim uticajem na povezivanje železnica u regionu (Uloga ugovora o osnivanju Transportne zajednice u razvoju železničkog transportnog tržišta u Srbiji), ekološkim aspektima (Žičare i železnica sa ekološkog aspekta), implementacijom četvrtog železničkog paketa u domaće zakonodavstvo (Četvrti železnički paket – novi koncepti u oblasti bezbednosti i interoperabilnosti i njihovo transponovanje u pravni okvir RS), temom bezbednosti na putnim prelazima (Bezbednost na putnim prelazima), kao i reakcijom ključnih železničkih organizacija i merama za podršku železnčkom sektoru u kontekstu krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 (Evropske železnice kroz vreme i „nevreme“).

 19. međunarodna naučno-stručna konferencija o železnici RAILCON ’20

Sledeća jubilarna 20. međunarodna naučno-stručna konferencija o železnici održaće se u Nišu 2022. godine.

Do tada ostaje na stručnjacima iz svih institucija u železničkom sektoru da pomno prate aktuelna dešavanja i učestvuju u unapređenju rešenja za mnoga stručna pitanja u pojedinim železničkim oblastima i da to kvalitetno i stručno predstave na ovoj najvećoj železničkoj pozornici u Republici Srbiji i regionu.

19. oktobar 2020.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 124/20

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za nadzor bezbednosnog učinka posle izdavanja sertifikata o bezbednosti za prevoz ili sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom i Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bzbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema, u skladu sa Zakonom o bezbednosti železničkog saobraćaja. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 124/20 od 16. oktobra 2020. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku.

7. oktobar 2020.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 121/2020

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila, Pravilnik o uslovima za centre stručnog osposobljavanja u železničkom saobraćaju i Pravilnik o granskim standardima iz oblasti železničkog saobraćaja. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 121/2020 od 5. oktobra 2020. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku.

17. septembar 2020.

Stupanje na snagu Sporazuma o saradnji regulatornih tela na železničkom teretnom Alpsko-zapadnobalkanskom koridoru

Sporazum o saradnji između regulatornih tela smeštenih u zemljama Alpsko-zapadnobalkanskog koridora stupio je na snagu 16. septembra 2020. Potpisnici sporazuma su regulatorna tela Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bugarske nadležna za praćenje konkurencije na Koridoru: Schienencontrol GmbH, AKOS - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Direkcija za železnice Republike Srbije i Izpъlnitelna agenciя „Železopъtna administraciя“ / Railway Administration Executive Agency, sa ciljem da se utvrde odgovornosti i načela saradnje u slučaju pritužbe ili postupanja po službenoj dužnosti i obezbedi nediskriminatorski pristup Koridoru.

 Stupanje na snagu Sporazuma o saradnji regulatornih tela na železničkom teretnom Alpsko-zapadnobalkanskom koridoru

Alpsko-zapadnobalkanski železnički teretni koridor zvanično je uspostavljen 27.juna 2019. osnivanjem Upravnog odbora Koridora sa sedištem u Ljubljani (Slovenija). Koridor obuhvata železničke pruge Salzburg-Villach (AT)-Ljubljana (SI)-/Wels/Linz-Graz (AT)-Maribor (SI) -Zagreb-Vinkovci/Vukovar-Tovarnik (HR)-Beograd (SRB)-Sofia-Svilengrad (BG), proteže se na dužini od 2 152 km i obuhvata 19 intermodalnih terminala i 12 ranžirnih stanica.

Pored obezbeđivanja nesmetanog odvijanja železničkog saobraćaja duž koridora, jedna od osnovnih uloga Alpsko-zapadnobalkanskog koridora, kao i uspostavljanja železničkih koridora uopšte, jeste povećanje konkurentnosti međunarodnog železničkog tretnog saobraćaja u odnosu na druge vidove transporta i promovisanje ključne uloge železnice u održivom transportnom sistemu.

Sporazum o saradnji

Cooperation Agreement

18. avgust 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 1. 9. 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o tehničkim uslovima podsistema infrastruktura i Nacrt pravilnika o održavanju gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga, koji se trenutno nalaze na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 1. septembra 2020. godine.

17. jul 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 30. 7. 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o održavanju železničkih vozila, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 30. jula 2020. godine.

23. jun 2020.

Izjava grupe nezavisnih regulatora – IRG-Rail o oporavku od krize COVID-19

Grupa nezavisnih regulatora železničkog tržišta - IRG-Rail održala je svoj prvi plenarni sastanak u 2020. godini putem video konferencije organizovane 18. i 19. maja. Ovom događaju prisustvovalo je 27 predstavnika država članica IRG-Rail-a.

Najznačajnija tema dnevnog reda ovog sastanka bila je kriza COVID-19 i njen uticaj na železnički sektor. Na inicijativu predsedavajućeg g. Serža Drigmana i potpredsedavajuće gđe Marije Terezije Resler, 19. maja usvojena je izjava koja predstavlja doprinos evropskih železničkih regulatora oporavku od krize izazvane korona virusom (kompletan tekst izjave možete preuzeti ovde).

Članice IRG-Rail-a takođe su razmatrale mogućnost da ujedine svoje snage kako bi procenile uticaj krize na železnički sektor te je radnoj grupi za monotoring poveren zadatak da na osnovu konsultacija sa svim članicama utvrdi da li postoje uslovi za uspešno sprovođenje takve procene.

6. jun 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 17. 6. 2020.

Primedbe i predlozi na Predlog pravilnika o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 17. juna 2020. godine.

10. april 2020.

Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 51/20. Ovaj pravilnik stupa na snagu 14. aprila 2020, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine.

12. mart 2020.

Međunarodni seminar o transportu opasne robe

Cilj je smanjenje rizika u prevozu opasnih materija

Železnička agencija Evropske unije ERA, u okviru projekta EUMedRail, a u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Direkcijom za železnice, organizovala je 2. i 3. marta Seminar o transportu opasne robe u Beogradu.

 Međunarodni seminar o transportu opasne robe

Lazar Radaković, pomoćnik ministra za železnice i intermodalni transport u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, naglasio je da je ovo veoma važna tema za železnički sistem u Srbiji i regionu, jer su se pojavili privatni prevoznici i sve kompanije imaju zadatak da uspostave sistem upravljanja bezbednošću.

Pored procedura koje smo u obavezi da obezbedimo, naš zadatak je i da unapredimo saznanja o ovom važnom pitanju za železnicu, a u tome značajnu ulogu ima Direkcija za železnice, rekao je Radaković.

V. d. direktora Direkcije za železnice Lazar Mosurović, zahvalio se Železničkoj agenciji EU na organizaciji seminara koji predstavlja razmenu iskustava i daje doprinos povećanju bezbednosti u prevozu opasne robe.

Seminaru su prisustvovali, osim predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Direkcije za železnice, predstavnici Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju RS, Regulatornog odbora železnica BiH, predstavnici državne železnice i kancelarije za istrage nesreća u saobraćaju iz Letonije, Ministarstva saobraćaja iz Tunisa, Nacionalne železničke kompanije iz Maroka, železničkih kompanija iz Jordana, Ministarstva transporta iz Palestine, predstavnici Železničke agencije EU, OTIF-a, Transportne zajednice, kao i predstavnici stručnih službi nadležnih za prevoz opasne robe „Infrastrukture železnice Srbije“ i „Srbija Karga“. Skupu su prisustvovali i predstavnici privatnih prevoznika, Privredne komore Vojvodine, NIS Gazprom Neft-a, EPS-a, HIP – Petrohemije, Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Mašinskog fakulteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Visoke železničke škole strukovnih studija u Beogradu.

Prvi deo seminara bio je posvećen evropskim i međunarodnim propisima u transportu opasne robe koji se primenjuju u svim vidovima kopnenog transporta, tj. u železničkom, drumskom i rečnom saobraćaju. Propise je prisutnima predstavio Johan Konrad, rukovodilac Odeljenja za opasnu robu Međuvladine organizacije za međunarodni prevoz železnicom OTIF. On je istakao da su zemlje čiji su predstavnici prisutni na ovom skupu većinom i članice OTIF-a te da primenjuju RID (Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe) – dodatak C Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF). Najvažniji zakonodavni akti su RID koji se odnosi na železnički transport opasne robe, ADR koji reguliše uslove transporta u drumskom i ADN u vodnom saobraćaju.

 Međunarodni seminar o transportu opasne robe

Prema rečima šefa Odseka za prevoz opasne robe u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Bojana Miljkovića, propisima su regulisani uslovi za transport opasne robe, učesnici, prevozna sredstva, pakovanja i inspekcijski nadzor za sprovođenje. Važeći Zakon o transportu opasne robe iz 2016. godine propisuje uslove za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju.

Opasna roba, koja se svrstava u nekoliko klasa, eksplozivne, zapaljive, otrovne, zarazne i radioaktivne materije, kao i opasni otpad, mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi, imovinu i zagade životnu sredinu, pa je zbog toga vrlo važno regulisanje ove oblasti, istakao je Miljković.

Načelnik Odeljenja za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja i žičare za transport lica Direkcije za železnice Nataša Cerović, objasnila je ulogu Direkcije kao Nacionalnog tela za bezbednost koje u pogledu transporta opasne robe ima sledeće nadležnosti: izdavanje dozvola za korišćenje za teretna kola koja, između ostalog, prevoze i opasnu robu i ocenjivanje i nadzor sistema upravljanja bezbednošću gde su zahtevi koji se inače proveravaju dodatno prošireni kod prevoznika koji se bave i prevozom opasne robe. Ona je navela da u našoj zemlji 12 prevoznika ima sertifikat o bezbednosti za prevoz, od kojih 6 trenutno prevozi opasnu robu.

U prvoj sesiji seminara Emanuel Rufin, kordinator transporta opasne robe u Železničkoj agenciji EU, predstavio je evropsku Direktivu 2008/68/EC navodeći da ona obuhvata sve propise koji se odnose na kopneni transport opasne robe koji se ne primenjuju samo na međunarodni, već važe i za nacionalni transport.

U drugoj sesiji bilo je reči o okviru za upravljanje rizicima koji je nastao iz zajedničkih napora stručnjaka za transport opasne robe UNECE-a i OTIF-a, Evropske komisije (DG-MOVE) i Železničke agencije EU (ERA), u cilju harmonizacije pristupa bezbednosti i interoperabilnosti u transportu opasne robe. Okvir za upravljanje rizicima predstavlja priručnik koji se sastoji od opšteg uputstva, uputstva za procenu rizika, uputstva za donošenje odluka i glosara.

Ujednačavanje kriterijuma rizika završeno je 2013. godine, kada je započeto tehničko usaglašavanje smernica, pa su tehničke harmonizovane smernice objavljene 2018. godine, objasnio je Rufin.

Cilj vlasti svake države, agencija i nacionalnih tela za bezbednost je da se rizici smanje i da transportni sistemi budu sve bezbedniji. Za to je neophodna komunikacija između operatera i organa vlasti, a transparentnost u ovoj oblasti je izuzetno važna, zaključio je Rufin.

 Međunarodni seminar o transportu opasne robe

Drugog dana učesnici seminara imali su priliku da se upoznaju sa praktičnom primenom okvira za upravljanje rizicima, i to najpre kroz studiju slučaja koju je predstavio Stejn Mihels iz Železničke agencije EU. U pitanju je studija slučaja italijanskog nacionalnog upravljača železničke infrastrukture FER izrađena uz korišćenje okvira za upravljanje rizicima u transportu opasne robe. U drugoj sesiji predstavnik NIS-a, Momčilo Matijašević, menadžer za bezbednost transporta Bloka „Promet“, prezentovao je na temu iskustava u vezi sa proverom usklađenosti aktivnosti svoje kompanije sa zakonskim odredbama železničkog prevoza opasne robe.

U završnom delu ove sesije, načelnik Odeljenja za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove Direkcije za železnice Branka Nedeljković istakla je posvećenost Republike Srbije regulativi o transportu opasne robe kroz dugogodišnju saradnju sa OTIF-om i kontinuiran rad na primeni RID-a, kao i na njegovom usaglašavanju sa propisima ADN i ADR, bez obzira na velike institucionalne promene u transportom, a posebno železničkom sektoru, koje su nastupile u poslednjih 20 godina. Pored toga, ona je naglasila da Republika Srbija daje izuzetnu podršku unifikaciji železničkog transportnog prava OTIF-a i prava OSŽD (Organizacije za saradnju između železnica) te da su posle stogodišnjeg postojanja dva različita pravna sistema na pomolu harmonizovani propisi za prevoz putnika i robe u železničkom saobraćaju. Budući da je svesna značaja razvoja i implementacije harmonizovanih železničkih propisa na evropskom i međunarodnom nivou u cilju povećanja konkurentnosti železničkog saobraćaja i razvoja železničkog tržišta, Republika Srbija dugi niz godina ostvaruje uspešnu međunarodnu saradnju sa organizacijama OTIF i ERA dajući svoj doprinos na svim poljima koja se tiču železničkog transportnog prava.

Tehnička poseta Rafineriji nafte Pančevo

 Međunarodni seminar o transportu opasne robe

Poslednja sesija drugog dana seminara bila je posvećena praktičnom pristupu transportu opasne robe u okviru koje je kompanija NIS za učesnike seminara organizovala tehničku posetu Rafineriji nafte Pančevo. Tom prilikom učesnici su prisustvovali transportno-manipulativnim manevarskim kretanjima po kolosecima Ranžirne stanice RNP i upoznali su se sa postupcima obezbeđivanja uslova za manipulaciju pošiljkama opasne robe, pokretanjem kompozicija, tehničko-preglednim i ostalim poslovima u ovoj ranžirnoj stanici.

Sastanak radne grupe EU za implementaciju okvira za upravljanje rizicima

U nastavku ovog događaja, tj. 4. i 5. marta 2020, u Beogradu je održan i 7. sastanak radne grupe EU za implementaciju okvira za upravljanje rizicima u transportu opasne robe (EUDG - Expert Users and Developent Group) čijim radom koordinira Železnička agencija EU (ERA). Ovom prilikom predstavnicima Odseka za transport opasne robe u MGSI omogućeno je da prisustvuju sastanku u svojstvu posmatrača i da se upoznaju sa načinom rada ove radne grupe, kao i sa nizom aktivnosti koje ona preduzima kako bi se olakšalo korišćenje ovog okvira.

12. mart 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 26. 3. 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o kočnicama i kočenju vozova i vozila, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 26. marta 2020. godine.

11. mart 2020.

Predstavnici Direkcije za železnice boravili u poseti nemačkoj pokrajini Saksoniji u organizaciji Klastera železnica za jugoistočnu Evropu u cilju regionalne saradnje

Predstavnici Direkcije za železnice su od 25. do 29. februara 2020. u organizaciji Klastera železnica za jugoistočnu Evropu (RCSEE) u saradnji sa klasterom železnica BTS Rail Saxony i Ekonomskom razvojnom korporacijom Saksonije (WFS) boravili u poseti nemačkoj pokrajini Saksoniji u cilju regionalne saradnje.

 Predstavnici Direkcije za železnice boravili u poseti nemačkoj pokrajini Saksoniji u organizaciji Klastera železnica za jugoistočnu Evropu u cilju regionalne saradnje

Delegaciju je sačinjavalo ukupno 16 predstavnika iz 14 kompanija, organizacija i institucija, uglavnom iz našeg regiona:

RCSEE, Mreža za poslovnu podršku (BSN), Direkcija za železnice Republike Srbije, Saobraćajni fakultet iz Beograda, kao i kompanije Encode d.o.o, Minel General Electric, Techco Electrics i Perfom d.o.o. iz Srbije, Fakultet prometnih znanosti (Zagreb), Oilco KDA (Severna Makedonija), GVO d.o.o. (Slovenija), Techco Group GmbH (Austrija) i Database & Technology (Italija).

 Predstavnici Direkcije za železnice boravili u poseti nemačkoj pokrajini Saksoniji u organizaciji Klastera železnica za jugoistočnu Evropu u cilju regionalne saradnje

Već prvog dana predstavnici delegacije bili su gosti svojim domaćinima i partneru, klasteru železnica iz Saksonije BTS Rail Saxony, dok je ovaj susret značajno od samog početka podržala Razvojna agencija Saksonije (Wirtschaftsförderung Sachsen).

Tom prilikom delegacija je posetila pogone koji se bave proizvodnjom i/ili održavanjem železničkih vozila i kompaniju koja se bavi projektovanjem i tipskim ispitivanjem železničkih vozila, ukupno 6 kompanija iz Saksonije i to: Nemačke železnice (DB), Bombardier, RailMaint, Heiter Blick, Hörmann Vehicle Engineering i DVB (Javni prevoz iz Drezdena).

Osim toga, članovi delegacije učestvovali su aktivno na B2B susretima koje je organozavala partnerska organizacija, Klaster železnica BTS iz Drezdena, kao i na dve radionice koju su organizovale nemačke železnice (DB Vehicle and Technology Center) i Hörmann Vehicle Engineering.

24. februar 2020.

Najava događaja - Seminar o transportu opasne robe

Železnička agencija Evropske unije, u okviru projekta EUMedRail finansiranog od strane Evropske komisije, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Direkcijom za železnice, organizovaće 2. i 3. marta u Beogradu Seminar o transportu opasne robe.

Prvi dan seminara biće posvećen evropskim i međunarodnim propisima o transportu opasne robe i realizovaće se u saradnji sa Međuvladinom organizacijom za međunarodne prevoze železnicama (OTIF), dok će drugog dana biti predstavljen Okvir za upravljanje rizicima u transportu opasne robe za drumski, železnički i unutrašnji vodni saobraćaj.

Okvir za upravljanje rizicima (Risk Management Framework / RMF) predstavlja zajedničku inicijativu stručnjaka za transport opasne robe Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE), OTIF-a, Evropske komisije (DG-MOVE) i Železničke agencije EU (ERA) u cilju dalje harmonizacije pristupa bezbednosti i interoperabilnosti u transportu opasne robe.

Dokumenta u vezi sa Okvirom za upravljanje rizicima mogu se naći na sledećem linku: https://www.era.europa.eu/activities/transport-dangerous-goods/inland-tdg_en

Dnevni red seminara

29. januar 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 14. 2. 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 14. februara 2020. godine.

29. januar 2020.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2020

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog uverenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja i Pravilnik o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2020 od 24. januara 2020. godine, a stupaju na snagu 1. februara 2020. godine.

22. januar 2020.

Sastanak sa predsednikom kineske železnice – projekat modernizacije brze pruge od Beograda do Budimpešte

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrutkure Zorana Mihajlović sastala se 14. januara 2020. sa predsednikom kineske kompanije China Railway International Company (CRIC) Jan Žongminom kako bi razgovarala o realizaciji projekta modernizacije brze pruge od Beograda do Budimpešte.

 Sastanak sa predsednikom kineske železnice – projekat modernizacije brze pruge od Beograda do Budimpešte

Potpredsednica Vlade je istakla da vrednost infrastrukturnih projekata koje naša zemlja realizuje sa Kinom iznosi 15 milijardi evra i prenela da je sa predsednikom kineskih železnica dogovoren početak radova na trećoj deonici od Novog Sada do granice sa Mađarskom. Takođe je objasnila da će u martu ove godine biti završena 34 kilometra levog koloseka na pruzi Beograd-Stara Pazova, a do oktobra i desni kolosek, što je važno za Beograd i Beovoz. Na jesen 2021. biće gotova deonica do Novog Sada, do kojeg će se iz Beograda stizati za 25 minuta, pri čemu će se u martu, kako je objasnila, započeti sa radovima i na trećoj deonici od Novog Sada do granice sa mađarskom.

Realizacija projekta modernizacije brze pruge u saradnji sa kineskim železnicama probudila je interesovanje i drugih kineskih kompanija za železničko tržište u Srbiji. Direkcija za železnice, čiji je v. d. direktora Lazar Mosurović takođe prisustvovao sastanku, proizvođačima železničke opreme i vozila iz NR Kine već je izdala određen broj isprava, od kojih se jedan broj odnosi na železnička vozila proizvođa CRRC ZELC iz Pekinga (jednu tipsku i dve dozvole za korišćenje kineskih lokomotiva), dok su ostale vezane za signalno-sigurnosne uređaje proizvođača CRSC International Co. Ltd i CARS iz Pekinga i Heilongijang Railway Signal Technology Co. LTD iz Harbina (ukupno osam sertifikata o ispitivanju tipa) i nastaviće da podržava realizaciju projekta modernizacije brze pruge sprovođenjem poslova iz svoje nadležnosti.

Spisak izdatih isprava može se naći na sledećoj stranici internet prezentacije Direkcije: http://www.raildir.gov.rs/registri-evidencije.php

21. januar 2020.

Reportaža o IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć) samitu o kulturi bezbednosti održanom u novembru 2019. u Beogradu

izvor: ERA

Za više informacija o IPA samitu 2019 pogledajte:

14. januar 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 30. 1. 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o održavanju železničkih vozila, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 30. januara 2020. godine.

18. novembar 2019.

IPA SAMIT 2019 – 36 NADLEŽNIH ORGANA, PREDUZEĆA I INSTITUCIJA IZ ŽELEZNIČKOG SEKTORA POTPISALO DEKLARACIJU O BEZBEDNOSNOJ KULTURI EVROPSKE ŽELEZNICE

 IPA samit 2019

Uticaj ljudskih i organizacionih faktora na bezbednost i promovisanje pozitivne bezbednosne kulture na železnici bile su glavne teme IPA samita održanog 13. i 14. novembra 2019. u Privrednoj komori Srbije u Beogradu.

 IPA samit 2019

Ovaj događaj, kao deo ERA IPA II projekta finansiranog od strane Evropske komisije, organizovala je Železnička agencija Evropske unije u saradnji sa Direkcijom za železnice.

 IPA samit 2019

Potpredsednica Vlade i ministarka, prof. dr Zorana Mihajlović, potpisala je Deklaraciju o bezbednosnoj kulturi evropske železnice i otvorila ovaj međunarodni skup ističući da su ulaganje u železnički saobraćaj i unapređenje bezbednosti saobraćaja strateški interesi Vlade Srbije.

 IPA samit 2019

Pored potpredsednice Vlade, uvodne govore na otvaranju događaja održali su Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji, Miroslav Lutovac, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, Lazar Mosurović, v. d. direktora Direkcije za železnice i Peter Mim, menadžer IPA projekta u Železničkoj agenciji EU. Prvog dana samit je okupio preko sto učesnika iz Srbije i regiona, i, tom prilikom, nakon potpisivanja Deklaracije o bezbednosnoj kulturi evropske železnice od strane potpredsednice Vlade i v. d. direktora Direkcije za železnice, ovu deklaraciju potpisalo je još 34 rukovodioca nadležnih organa, preduzeća i institucija iz železničkog sektora iz zemlje i regiona.

 IPA samit 2019

Drugog dana samita učesnici su kroz niz radionica imali prilike da se upoznaju sa Evropskim modelom bezbednosne kulture i praktičnim primerima ocene kulture bezbednosti u okviru organizacije.

 IPA samit 2019

Skup je zatvoren zaključcima koji su potvrdili da ljudski i organizacioni faktori predstavljaju ključne činioce bezbednog železničkog saobraćaja u nadi da će ovaj događaj biti podsticaj za uspostavljanje regionalne mreže za saradnju na ovu temu u cilju podizanja bezbednosti na železnici na viši nivo i približavanja bezbednosnim standardima Evropske unije.

5. novembar 2019.

IPA samit 2019 – Ceremonija potpisivanja Izjave o bezbednosnoj kulturi evropske železnice

Železnička agencija Evropske unije u saradnji sa Direkcijom za železnice organizuje IPA samit 2019. o Izjavi o bezbedsnosnoj kulturi evropske železnice koji će se održati 13. i 14. novembra 2019. u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, Beograd.

Oslanjajući se na prvi Evropski železnički samit održan 2018. godine u Dubrovniku, cilj IPA samita je podizanje svesti o uticaju ljudskih i organizacionih faktora na bezbednost i potpisivanje Izjave o bezbednosnoj kulturi evropske železnice od strane rukovodilaca nadležnih organa i preduzeća koja se bave delatnostima iz oblasti železnčkog sektora u smislu potvrde njihove posvećenosti promovisanju pozitivne bezbednosne kulture u oblasti železnice.

Skup će se sastojati iz dva dela:

- ceremonija potpisivanja Izjave o bezbednosnoj kulturi evropske železnice, 13. novembra;

- radionice na temu bezbednosne kulture, 14. novembra.

Dnevni red

Izjava o bezbednosnoj kulturi evropske železnice

1. novembar 2019.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 74/2019

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka i Pravilnik o sadržini akta o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 74/2019 od 18. 10. 2019. godine, a stupili su snagu 26. 10. 2019. godine.

17. oktobar 2019.

Radionica o regionalnoj povezanosti u oblasti železnice

UNECE (Evropska ekonomska komisija pri Ujedinjenim nacijama) i EUSDR (Strategija EU za Dunavski region) održale su 3. i 4. oktobra 2019. u Beogradu radionicu na temu regionalne povezanosti u oblasti železnice.

 Radionica o regionalnoj povezanosti u oblasti železnice

Radionica je organizovana u okviru prioritetne oblasti EUSDR 1b: „Unapređenje mobilnosti i multimodalnost - veze u drumskom, železničkom i vazdušnom saobraćaju“ koja se bavi izazovima održivog i efikasnog transportnog sistema.

Ovaj međunarodni događaj okupio je predstavnike ministarstava nadležnih za transport, regionalnih i međunarodnih organizacija koje se bave povezanošću u oblasti železnice, kao i predstavnike prevoznika, logističkih asocijacija i luka iz preko deset evropskih zemalja.

Cilj radionice bio je povećanje svesti o značaju bolje železničke povezanosti u Dunavskom regionu i jačanje saradnje između zainteresovanih strana u regionu u smislu uspostavljanja zajedničkih, pouzdanih i održivih železničkih usluga na međunarodnom tržištu. Učesnicima je omogućeno da uspostave vezu između regionalne železničke povezanosti i nacionalnih transportnih politika i da razmotre mogućnosti regiona da privuče međunarodne transportne tokove. Ključni aspekt radionice bio je razmena informacija i iskustava učesnika u vezi sa železničkom povezanošću u Dunavskom regionu.

Kao učesnik ovog skupa, Direkcija za železnice predstavila je svoje nadležnosti i ulogu u železničkom sektoru i ukazala na to da je zajednički interes svih aktera u železničkom sektoru, između ostalog, povećanje udela železničkog transporta u odnosu na druge vidove saobraćaja. Takođe, istakla je značaj ostvarivanja saradnje i razmene informacija, kako između regulatora železničkog tržišta, nacionalnih tela za bezbednost, tela za licenciranje železničkih prevoznika i tela nadležnih za prava putnika na regionalnom i evropskom nivou, tako i između železničkih prevoznika, upravljača infrastrukture i uslužnih objekata, sa ciljem obezbeđivanja bezbednosti železničkog sistema, podizanja kvaliteta usluga i uspostavljanja konkurentne, okrenute korisnicima i efikasne grane saobraćaja.

https://www.unece.org/index.php?id=52662

8. oktobar 2019.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 68/2019

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom i Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti održavanja železničke telekomunikacione mreže. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 68/2019 od 25. 9. 2019. godine, a stupaju na snagu 3. 10. 2019. godine.

13. septembar 2019.

Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz

U „Službenom glasniku RS“, br. 63 od 4. septembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz koji je donela Direkcija za železnice. Ovaj pravilnik stupio je na snagu 12. septembra 2019. godine.

27. avgust 2019.

Pravilnik o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica

U „Službenom glasniku RS“, br. 58 od 16. avgusta 2019. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica koji je doneo Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

27. avgust 2019.

Pravilnik o redu vožnje

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o redu vožnje objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 58 od 16. avgusta 2019. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o redu vožnje („Službeni glasnik RS“, br. 39/14 i 36/17).

26. avgust 2019.

Pravilnik o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture koji je stupio na snagu 15. 8. 2019, a primenjuje se od 1. 1. 2020. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 56/2019 od 7. 8. 2019. godine.

19. avgust 2019.

Objašnjenje u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište

Direkciji za železnice se obraćaju proizvođači delova i opreme koji se koriste na železnici sa pitanjem da li Direkcija za železnice izdaje dozvole za korišćenje tih proizvoda. Najčešći razlog za postavljanje takvog pitanja su uslovi pojedinih tendera u kojima se često traži da konkretni proizvod ima dozvolu za korišćenje izdatu od strane Direkcije za železnice.

Članom 21. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/2018) propisano je da dozvolu za korišćenje koju izdaje Direkcija moraju imati strukturni podsistemi, a članom 6. stav 2. istog zakona propisano je koji delovi železničkog sistema spadaju u strukturne podsisteme. Istovetne odredbe su postojale i u članu 22. prethodnog Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice iz 2013. godine, sa razlikom da se dozvola za korišćenje izdavala i za elemente strukturnih podsistema. Obaveza izdavanja dozvola za korišćenje elemenata strukturnih sistema brisana je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Sl. glasnik RS”, broj 92/15).

Ovo znači da se po važećim propisima dozvola za korišćenje izdaje samo za kompletne strukturne podsisteme, a da se NE IZDAJE za njihove pojedinačne sastavne delove, bilo da su oni definisani kao „činioci interoperabilnosti” u čl. 12 i 13. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/18). ili kao „elementi strukturnih podsistema” u čl. 113 i 114. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, broj 41/18).

Činioci interoperabilnosti i određeni elementi strukturnih podsistema mogu se staviti na tržište i koristiti samo ako imaju deklaraciju o usaglašenosti, odnosno deklaraciju o pogodnosti za upotrebu, koju sastavlja proizvođač, a nakon sprovedenog postupka ocenjivanja usaglašenosti sa relevantnim propisima (tehničke specifikacije interoperabilnosti –TSI i/ili nacionalni tehnički propisi), odnosno ocenjivanja pogodnosti za upotrebu.

U Prilogu 1 Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, broj br. 5/2016), u daljem tekstu: Pravilnik, eksplicitno su navedeni činioci interoperabilnosti i elementi strukturnih podsistema koji podležu oceni usaglašenosti i oceni pogodnosti za upotrebu.

Prijavljeno telo (Notified Body) vrši ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu za činioce interoperabilnosti, dok Direkcija za železnice vrši ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu za elemente strukturnih podsistema na koje se primenjuju nacionalni železnički tehnički propisi. Ova tela zatim izdaju odgovarajuće sertifikate na osnovu kojih proizvođač sastavlja deklaraciju o usaglašenosti i deklaraciju o pogodnosti za upotrebu.

Ocena usaglašenosti i ocena pogodnosti za upotrebu proizvoda sprovodi se primenom odgovarajućih modula. Uz svaki činilac interoperabilnosti / element strukturnog podsistema naveden u Prilogu 1 Pravilnika naznačeni su moduli koji se mogu upotrebiti za ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu, a svaki modul je detaljno opisan u Prilogu 2 Pravilnika.

Ukoliko je u Prilogu 1 Pravilnika uz neki proizvod naveden modul SA* ili neki drugi modul sa zvezdicom, zvezdica označava da proizvođač može da primeni taj modul i napiše deklaraciju o usaglašenosti samo u slučaju proizvoda stavljenih na tržište pre stupanja na snagu Pravilnika i ako telu za ocenu usaglašenosti:

1. dokaže da su ranija ispitivanja i odobrenje proizvoda sprovedeni uspešno pod sličnim uslovima, npr. posedovanjem dozvole za korišćenje proizvoda i

2. da predmetni proizvod ispunjava zahteve važećih TSI odnosno nacionalnih železničkih tehničkih propisa.

Ukoliko oba ova uslova nisu ispunjena, za ocenjivanje usaglašenosti se primenjuju drugi raspoloživi moduli npr. CB+CC ili CB+CD i sl.


Zaključak:

1. Za elemente (delove) strukturnih podsistema po važećim propisima više se ne izdaje dozvola za korišćenje proizvoda.

2. Samo elementi (delovi) strukturnih podsistema koji su navedeni u Prilogu 1 Pravilnika podležu oceni usaglašenosti i oceni pogodnosti za upotrebu.

3. Ocena pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema obavezna je ako je propisana tehničkim propisima. U suprotnom, sprovodi se samo na zahtev proizvođača. Ocena pogodnosti za upotrebu sprovodi se posle izdavanja sertifikata o usaglašenosti i deklaracije o usaglašenosti.

4. Dozvola za korišćenje proizvoda izdata u prethodnom periodu nije više merodavan dokument sa kojim se novi proizvod može staviti na tržište. Merodavan dokument je, u skladu sa važećim propisima, deklaracija o usaglašenosti, koja se sastavlja na način propisan članom 7. Pravilnika.

Dozvole za korišćenje se koriste za postojeće proizvode kao prilog Deklaracije o usaglašenosti i Deklaracije o podobnosti za upotrebu u skladu sa Pravilnikom, po modulu CA uz dokaz da proizvod za koji je ranije izdata dozvola za korišćenje ispunjava zahteve tehničkih propisa koji važe u trenutku stavljanja proizvoda na tržište.

5. U tenderskim uslovima Korisnik može da zahteva da se uz Deklaraciju o usaglašenosti, i Deklaraciju o podobnosti za upotrebu, za elemente strukturnih podsistema priloži:

5.1. Za nove proizvode za koje su izdati Sertifikati:
- Sertifikat o usaglašenosti (po modulu CB), i
- Sertifikat o podobnosti za upotrebu (po modulu CV), ako je propisano odgovarajućim nacionalnim železničkim tehničkim propisima.

5.2. Za postojeće proizvode za koje su izdate Dozvole za korišćenje:
- Dozvola za korišćenje proizvoda (po modulu CA), i
- dokaz o ispunjenosti zahteva tehničkih propisa koji važe u trenutku stavljanja proizvoda na tržište.

14. avgust 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 16. 9. 2019.

Primedbe i predlozi na Pravilnik o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 16. septembra 2019. godine.

7. avgust 2019.

OBJAVLjEN NOVI PRAVILNIK O LICENCAMA ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

U „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 53/19 od 24. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju koji je donela Direkcija za železnice. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. avgusta 2019. godine.

Članom 145. stav 1. Zakona o železnici propisano je da su železnički prevoznici dužni da dostave Direkciji za železnice dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 81. st. 4, 9. i 10. tog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu akta iz člana 81. stav 18. tog zakona, odnosno Pravilnika o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju, a ako to ne učine Direkcija će rešenjem oduzeti licencu. Rok za dostavljanje navedenih dokaza Direkciji za železnice ističe 1. februara 2020. godine.

19. jul 2019.

Informacija o oduzetim sertifikatima

Nakon što je nadzorom utvrđeno da privredna društva Bauwesen“ d.o.o Lazarevac i GIP Konstruktor“ d.o.o. Beograd više ne ispunjavaju uslove za posedovanje sertifikata o ispunjenosti uslova za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga, Direkcija za železnice je 25. juna 2019. godine izdala rešenja kojima se ovim privrednim društvima oduzimaju navedeni sertifikati.

Direkcija za železnice je takođe 31. maja 2019. godine izvršila proveru ispunjenosti uslova za posedovanje Sertifikata o bezbednosti za prevoz – deo A i deo B za železnički prevoz robe na svim prugama javne železničke infrastrukture Republike Srbije, koji uključuje prevoz opasnog tereta, izdatog privrednom društvu EURORAIL LOGISTICS“ DOO BEOGRAD,kojom je uvrđeno da ovo privredno društvo ne ispunjava potrebne uslove te je shodno tome Direkcija za železnice 8. jula 2019. godine donela rešenje kojim se ovom prevozniku oduzima Sertifikat o bezbednosti za prevoz – deo A i deo B.

11. jul 2019.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 49/2019

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice, Pravilnik o sadržini akta o industrijskom koloseku i sadržini akta o industrijskoj železnici i Pravilnik o obrascu službene legitimacije ovlašćenih lica Direkcije za železnice. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 49/2019 od 8. 7. 2019, a stupaju na snagu 16. 7. 2019.

2. jul 2019.

Nacionalni tehnički propisi u odnosu na zakonodavstvo EU - TSI

Železnička agencija EU organizovala je u Istanbulu, 27. juna 2019, prvi sastanak Radne grupe za analizu nacionalnih tehničkih propisa u odnosu na evropske propise, tj. tehničke specifikacije interoperablnosti (TSI). Ova radna grupa organizovana je u okviru ERA IPA projekta (ERA IPA II 2018-2019) sa ciljem da se korisnicima projekta (železničke institucije zemalja Zapadnog Balkana i Turske) pruži tehnička pomoć kako bi, po ugledu na zemlje članice EU, izvršili tzv. „čišćenje nacionalnih propisa“ zadržavajući samo one koji se odnose na oblasti koje još nisu obuhvaćene tehničkim specifikacijama interoperabilnosti ili iz nekog razloga to nije ni predviđeno.

 Nacionalni tehnički propisi u odnosu na zakonodavstvo EU - TSI

Radna grupa je na prvom sastanku utvrdila svoje ciljeve, strukturu, organizaciju i postupak rada, odnosno način poređenja i klasifikacije propisa i dokumentovanja postignutih rezultata. Sledeći sastanak Radne grupe predviđen je za septembar 2019. godine.

26. jun 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 31. 7. 2019.

Primedbe i predlozi na Predlog pravilnika o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 31. jula 2019. godine.

19. jun 2019.

Predavanje na temu: Sistem za upravljanje bezbednošću u železničkom saobraćaju

Na inicijativu Direkcije za železnice 18. juna 2019. održano je predavanje na temu Sistem za upravljanje bezbednošću u železničkom saobraćaju. Predavanje je održao savetnik generalnog direktora za bezbednost saobraćaja Infrastrukture železnica Srbije a.d, gospodin Slobodan Rosić. U svojoj prezentaciji gospodin Rosić predstavio je pravni okvir za uvođenje sistema za upravljanje bezbednošću pozivajući se na evropsko zakonodavstvo sa kojim se usklađuju naši domaći železnički propisi, kao i osnovne razloge za uvođenje ovakvog sistema koji podrazumevaju kontrolu rizika i ispunjavanje uslova za dobijanje sertifikata o bezbednosti. Kroz niz primera iz prakse, izlaganje je obuhvatilo osnovne izazove u uvođenju sistema za upravljanje bezbednošću i neke od kriterijuma za ocenu ispunjenosti zahteva za izdavanje sertifikata o bezbednosti.

Ovo predavanje, kojem su prisustvovali i predstavnici upravljača infrastrukture i železničkih prevoznika, predstavlja uvod u niz stučnih diskusija koje u narednom periodu treba da razjasne nedoumice koje prate ovu materiju i pomognu železničkim prevoznicima i upravljaču infrastrukture da uspostave što bolji sistem za upravljanje bezbednošću.

12. jun 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 12. 7. 2019.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o uslovima za obavljanje poslova održavanja podsistema infrastruktura, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 12. jula 2019. godine.

12. jun 2019.

Nacionalni registar železničkih vozila – obaveštenje

Obaveštavamo korisnike da je, nakon završenih radova na održavanju servera za Nacionalni registar vozila (NVR), ponovo uspostavljen normalan rad NVR aplikacije te da je nadalje moguće korišćenje ključne funkcije koja se odnosi na pristup detaljima o vozilu (vehicle details).

S obzirom da je u toku revizija NVR korisničkih naloga, pojedini korisnici će o novim pristupnim podacima za NVR aplikaciju biti obavešteni putem dopisa ili e-mejla.

28. maj 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 1. 7. 2019.

Primedbe i predlozi na Saobraćajni pravilnik, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 1. jula 2019. godine.

24. april 2019.

Dozvola za upravljanje vučnim vozilom – važno obaveštenje

Pri podnošenju zahteva za izdavanje dozvola za upravljanje vučnim vozilom od 8. maja 2019. godine slike i potpisi dostavljaju se u elektronskoj formi u .png formatu, sa rezolucijom 300 dpi i prema sledećim dimenzijama:

 • slike – širina 880 piksela, visina 1100 piksela,
 • potpisi – širina 1100 piksela, visina 200 piksela.

Pozadine za slike i potpise treba da budu transparentne.

10. april 2019.

Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju

Direkcija za železnice donela je novi Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju koji stupa na snagu 11. 4. 2019. godine. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 25/2019 od 3. 4. 2019. godine.

12. mart 2019.

Propisi u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 29. 3. 2019.

Primedbe i predlozi na sledeće propise, koji se trenutno nalaze na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi:

- Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka i

- Pravilnik o prijavljivanju, istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama

mogu se dostaviti do 29. marta 2019. godine.

6. mart 2019.

OTIF – Volfgang Kiper novi Generalni sekretar OTIF-a

Na vanrednom 14. zasedanju Generalne skupštine Međuvladine organizacije za međunarodne prevoze železnicama (OTIF) održanom 27. februara 2019. godine, za novog Generalnog sekretara Organizacije izabran je Volfgang Kiper iz Nemačke. Njegov mandat trajaće od 8. aprila 2019. do 31. decembra 2021. godine.

 Volfgang Kiper

Izvor: OTIF

Novoizabrani Generalni sekretar je po obrazovanju pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti domaće i međunarodne železničke politike, a na čelo OTIF-a dolazi sa pozicije šefa odseka u nemačkom Ministarstvu saobraćaja u kojem je bio odgovoran za celokupnu železničku politiku na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, kao i za odnose sa železničkom industrijom. Kao šef Organizacije nastaviće sa razvojem njene uspešne strategije i daljim promovisanjem jedinstvenog međunarodnog železničkog prava.

5. mart 2019.

Produžen rok za podnošenje primedbi i predloga na propise u pripremi do 11.3.2019.

Rok za podnošenje primedbi i predloga na sledeće propise, koji se trenutno nalaze na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi:

- Pravilnik o kočnicama i kočenju vozova i vozila,

- Pravilnik o označavanju železničkih vozila i vozova i

- Signalni pravilnik,

produžen je do 11. marta 2019. godine.

26. februar 2019.

Radionica o sistemu upravljanja bezbednošću i kulturi bezbednosti u železničkom saobraćaju

Železnička agencija Evropske unije, u okviru IPA (ERA IPA II 2018-2019) i EUMedRail projekta, organizovala je u saradnji sa Direkcijom za železnice trodnevnu radionicu o sistemu upravljanja bezbednošću (SMS) i kulturi bezbednosti. Domaćin ovog događaja održanog od 12. do 14. februara 2019. u Beogradu bila je Privredna komora Srbije.

 Radionica o sistemu upravljanja bezbednošću i kulturi bezbednosti u železničkom saobraćaju

Cilj seminara bio je da učesnicima pruži detaljne informacije o zakonodavstvu EU vezanom za bezbednost, kao i o razvoju kulture bezbednosti u okviru železničkog saobraćaja.

Sastanak su otvorili Petar Odorović, direktor Direkcije za železnice, Milica Dubljebić, sekretar Udruženja za saobraćaj i direktor Centra za stručno osposobljavanje u transportu u Privrednoj komori Srbije, i Peter Mim, rukovodilac IPA i EUMedRail projekta u Železničkoj agenciji Evropske unije.

Ovaj međunarodni događaj okupio je više od sedamdeset učesnika među kojima su bili predstavnici železničkih državnih institucija, železničkih operatera i preduzeća koja upravljaju železničkom infrastrukturom, kao i stručnjaci iz Železničke agencije EU.

Tokom radionice predstavljena su iskustva upravljača infrastrukture i železničkih operatera u razvoju, implementaciji i nadzoru sistema upravljanja bezbednošću. Učesnici su takođe imali prilike da se upoznaju sa pojmom kulture bezbednosti i osnovnim principima koje promoviše Evropska deklaracija o kulturi bezbednosti na železnici.

Radionica je završena tehničkom posetom Akcionarskom društvu za železnički prevoz putnika „Srbija Voz“.

 Vrh strane
 Obaveštenja  Informator o radu Zahtev za informacije od javnog značaja Nacionalni registar vozila NVR Propisi u pripremi RULEBOOK Ukidanje pečata  Portal Registra administrativnih postupaka