MENI

Naslovna » Dokumenta » Kodeks ponašanja državnih službenika

Kodeks ponašanja državnih službenika

Obaveštenje:

Državni službenici Direkcije za železnice dužni su da se pridržavaju Kodeksa ponašanja državnih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 29/2008, 30/2015, 20/2018, 42/2018, 80/2019 i 32/2020).

Pritužbe na ponašanje državnih službenika Direkcije mogu se podneti neposredno na pisarnicu Direkcije, poštom ili elektronskom poštom na adresu: kontakt@raildir.gov.rs.

Kodeks ponašanja državnih službenika

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka