MENI

Naslovna » Nadležnosti » Bezbednost u železničkom saobraćaju

Bezbednost u železničkom saobraćaju

U oblasti bezbednosti železničkog saobraćaja, kao nacionalno telo za bezbednost železničkog saobraćaja, Direkcija za železnice ima sledeće nadležnosti:

 1. izdaje sertifikate o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom,
 2. izdaje sertifikate o bezbednosti za upravljanje infrastrukturom industrijske železnice,
 3. izdaje sertifikate o bezbednosti za prevoz,
 4. izdaje sertifikat o bezbednosti za prevoz industrijske železnice,
 5. obavlja nadzor nad sistemima upravljanja bezbednošću nakon izdavanja sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom i sertifikata o bezbednosti za prevoz,
 6. izdaje sertifikat o ispunjenosti uslova koje mora da ispuni telo za ocenu rizika,
 7. izdaje sertifikate licu zaduženom za održavanje teretnih kola,
 8. obavlja nadzor aktivnosti lica zaduženih za održavanje teretnih kola kojima je izdala sertifikat,
 9. izdaje sertifikate radionicama za održavanje železničkih vozila
 10. izdaje sertifikate privrednim subjektima za obavljanje tehničkog pregleda železničkih vozila
 11. izdaje sertifikate privrednim subjektima za poslove održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga,
 12. izdaje sertifikate privrednim subjektima za poslove održavanja podsistema energija,
 13. izdaje sertifikate privrednim subjektima za održavanje signalno sigurnosnih uređaja,
 14. izdaje sertifikate privrednim subjektima za održavanje železničke telekomunikacione mreže,
 15. obavlja periodične provere da li nosioci sertifikata za održavanje i tehnički pregled ispunjavaju uslove pod kojima su im sertifikati izdati
 16. izdaje sertifikate centrima stručnog osposobljavanja železničkih radnika
 17. vrši periodične provere da li nosilac sertifikata za centar stručnog osposobljavanja ispunjava uslove pod kojim je sertifikat izdat,
 18. izdaje sertifikate ispitivačima za obavljanje ispita za mašinovođe,
 19. izdaje dozvole za upravljanje vučnim vozilom,
 20. daje saglasnost o održavanju industrijske železnice uzanog koloseka i vozila koja se koriste na njoj, kao i način regulisanja železničkog saobraćaja,
 21. daje saglasnost o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice, kao i način regulisanja železničkog saobraćaja na toj železnici,
 22. vodi i ažurira registar dozvola za upravljanje vučnim vozilom,
 23. donosi propise iz oblasti železničkog saobraćaja,
 24. donosi granske standarde iz oblasti železničkog saobraćaja,
 25. vodi sve evidencije na osnovu Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja,
 26. obavlja i druge poslove na osnovu Zakona.

Na osnovu Zakona o železnici , Direkcija za železnice ima sledeće nadležnosti u oblasti bezbednosti:

 1. daje saglasnost na akt o uslovima i načinu obavljanja prevoza na industrijskoj železnici.

 

 Vrh strane
 Obaveštenja  Informator o radu Zahtev za informacije od javnog značaja Nacionalni registar vozila NVR Propisi u pripremi RULEBOOK Ukidanje pečata  Portal Registra administrativnih postupaka