MENI

Naslovna » O nama » O Direkciji

O Direkciji

Direkcija za železnice, kao posebna organizacija državne uprave Republike Srbije, obavlja poslove u okviru železničkog sektora utvrđene Zakonom o železnici, Zakonom o bezbednosti u železničkom saobraćaju, Zakonom o interoperabilnosti železničkog sistema, Zakonom o žičarama za transport lica i Zakonom o metrou i gradskoj železnici.

Osnovne aktivnosti Direkcije vezane su za regulisanje tržišta železničkih usluga, regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja, prava putnika i rad žičara i specifičnih vučnih instalacija. Pored toga, Direkcija donosi podzakonske akte na osnovu ovlašćenja iz navedenih zakona i ostvaruje međunarodnu saradnju u okviru svoje nadležnosti.

U skladu sa propisima Evropske unije, Direkcija ima ulogu tela za regulisanje železničkog tržišta, tela nadležnog za izdavanje licenci u železničkom saobraćaju, nacionalnog tela za bezbednost železničkog saobraćaja i imenovanog tela za verifikaciju podsistema železnička vozila (osim teretnih kola) i ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnog podsistema železnička vozila (osim teretnih kola).

Svojim radom Direkcija omogućava dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva iz oblasti železnica sa evropskim propisima sa ciljem da se stvore ravnopravni uslovi za sve učesnike na tržištu železničkih usluga, da se podigne nivo bezbednosti i omogući interoperabilnost, tj. nesmetano odvijanje železničkog saobraćaja, doprinoseći tako većoj konkurentnosti železnice.

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka