MENI

Naslovna » Dokumenta » TSI

Tehničke specifikacije interoperabilnosti

Napomena:

Prevodi uredbi i odluka EU o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti objavljeni na internet prezentaciji Direkcije za železnice predstavljaju privremene radne verzije ovih dokumenata koji će biti zamenjeni kada se okonča ujednačavanje terminologije i nakon pravnotehničke redakture.

1. Uredba Komisije (EU) br. 1301/2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti podsistema „energija“ železničkog sistema u Uniji

2. Uredba Komisije (EU) br. 1299/2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti koje se odnose na podsistem „infrastrukture“ železničkog sistema u Evropskoj uniji

3. Uredba Komisije (EU) br. 1302/2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti koja se odnosi na podsistem „vozna sredstva – lokomotive i putnička železnička vozila“ železničkog sistema u Evropskoj uniji

4. Uredba Komisije (EU) br. 1304/2014 od 26. novembra 2014. godine o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u vezi sa podsistemom „železnička vozila – buka“ o izmeni Odluke 2008/232/EZ i o stavljanju van snage Odluke 2011/229/EU

5. Uredba Komisije (EU) br. 321/2013 od 13. marta 2013. godine o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u vezi sa podsistemom „vozna sredstva – teretna kola“ železničkog sistema u Evropskoj uniji i na osnovu koje prestaje da važi Odluka 2006/861/EZ

6. Uredba Komisije (EU) br. 1236/2013 od 2. decembra 2013. godine o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u vezi sa podsistemom „vozna sredstva – teretna kola“ železničkog sistema u Evropskoj uniji i o izmeni Uredbe (EU) br. 321/2013

7. Uredba Komisije (EU) 2015/924 od 8. juna 2015. godine o izmeni Uredbe (EU) br. 321/2013 o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u vezi sa podsistemom „vozna sredstva – teretna kola“ železničkog sistema u Evropskoj uniji

8. Uredba Komisije (EU) br. 1303/2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti koja se odnosi na „bezbednost u železničkim tunelima“ železničkog sistema Evropske unije

9. Uredba Komisije (EU) 2016/919 od 27. maja 2016. godine o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti koja se odnosi na podsisteme „kontrole, upravljanja i signalizacije“ železničkog sistema u Evropskoj uniji

10. Uredba Komisije (EU) br. 1300/2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti koje se odnose na pristupačnost železničkog sistema Unije osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti

11. Odluka Komisije od 14. novembra 2012. godine koja se odnosi na tehničku specifikaciju interoperabilnosti u vezi sa „odvijanjem i upravljanjem saobraćajem“ železničkog sistema u Evropskoj uniji i koja menja i dopunjuje Odluku 2007/756/EZ

12. Uredba Komisije (EU) br. 2015/995 od 8. juna 2015. godine o izmeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti koja se odnosi na podsistem „regulisanje i upravljanje saobraćajem“ železničkog sistema u Evropskoj uniji

13. Uredba Komisije (EU) br. 454/2011 od 5. maja 2011. godine o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema „telematske aplikacije za prevoz putnika“ transevropskog železničikog sistema

14. Uredba komisije (EU) 2016/527 od 4. aprila 2016. godine o izmeni Uredbe (EU) br. 454/2011 o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti koja se odnosi na podsistem „telematske aplikacije za prevoz putnika“ transevropskog železničkog sistema

15. Uredba Komisije (EU) br. 1273/2013 od 6. decembra 2013. godine o izmeni Uredbe (EU) br. 454/2011 o tehnčkoj specifikaciji interoperabilnosti u vezi sa podsistemom „telematske aplikacije za prevoz putnika“ transevropskog železničkog sistema

16. Uredba Komisije (EU) br. 1305/2014 od 11. decembra 2014. godine o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u vezi sa podsistemom telematskih aplikacija za prevoz robe železničkog sistema u Evropskoj uniji i o stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 62/2006

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata