MENI

Naslovna strana

Aktuelnosti

OBUKA O INTEROPERABILNOSTI – NOVI SAD

23. decembar 2022.

Železnička agencija Evropske unije - ERA u saradnji sa Direkcijom za železnice organizovala je od 13. do 15. decembra 2022. u Novom Sadu obuku na temu interoperabilnosti na železnici. Ovaj događaj okupio je oko 40 učesnika iz zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji, Danske, Rumunije, predstavnike Transportne zajednice i Delegacije EU u Srbiji.

OBUKA O INTEROPERABILNOSTI – NOVI SAD

Detaljnije

IRG-RAIL – PLENARNO ZASEDANjE, NOVEMBAR 2022.

25. novembar 2022.

Grupa nezavisnih regulatora železničkog tržišta – IRG-Rail održala je svoje drugo zasedanje u 2022. godini od 15. do 16. novembra u Dubrovniku. Sastanak je organizovala hrvatska regulatorna agencija za mrežne delatnosti HAKOM od koje će predsedavanje u 2023. godini preuzeti nemačko regulatorno telo Bundesnetzagentur.

Detaljnije

BILATERALNA SARADNjA - POSETA BUGARSKE AGENCIJE ZA ŽELEZNICE

28. oktobar 2022.

Direkcija za železnice bila je domaćin bilateralnog sastanka sa Agencijom za železnice Republike Bugarske održanog 25. i 26. oktobra u Beogradu.

Ovom prilikom gost Direkcije bio je izvršni direktor bugarske Agencije za železnice, g. Veselin Vasilev, zajedno saradnicima koji rukovode poslovima tela za regulisanje železničkog tržišta i nacionalnog tela za bezbednost. Sastanku je prisustvovao i g. Dejan Lasica iz Transportne zajednice. Cilj sastanka bio je unapređenje međusobne saradnje ove dve srodne institucije, kao i doprinos unapređenju železničkog saobraćaja između dve zemlje posebno imajući u vidu da se ubrzo očekuje početak rekonstrukcije pruge Niš – Dimitrovgrad.

Detaljnije

20. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA O ŽELEZNICI RAILCON ’22

21. oktobar 2022.

Jubilarna međunarodna naučno-stručna konferencija o železnici RAILCON ’22, održana je po dvadeseti put na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu od 13. do 14. oktobra 2022. Kao i prethodnih godina, RAILCON je okupio veliki broj naučnika i stručnjaka različitih profila, predstavnike kompanija i institucija iz železničkog sektora. Od svog osnivanja 1984. godine, ovaj stručni skup kontinuirano podržava razvoj železnice sa osnovnim ciljem da je učini što konkurentnijom i privlačnijom i da doprinese povećanju udela ovog vida transporta u prevozu putnika i robe. U kontekstu brige o zaštiti životne sredine, energetskoj efikasnosti i bezbednosti, kao što je naveo direktor Transportne zajednice Zapadnog Balkana, Matej Zakonjšek, železnica ima svetlu budućnost. Naime, on je u svom uvodnom obraćanju na otvaranju konferencije istakao da Evropska unija nikada nije više ulagala u železničku infrastrukturu, razvoj železničkih sistema i reformu železnice te da je ovo pravi trenutak za podršku modernizaciji železničkog sektora u regionu.

Detaljnije

OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodne prevoze železnicama

11. oktobar 2022.

Uz podršku Ministarstva saobraćaja Ujedinjenog Kraljevstva, OTIF je održao treće zasedanje svoje ad hoc Komisije za pravna pitanja i međunarodnu saradnju u Londonu od 4. do 6. oktobra 2022. Ova Komisija osnovana je na period od tri godine (2021-2024) kako bi se bavila pripremom nacrta izmena i dopuna Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), pružala pravne savete na sopstvenu inicijativu ili na zahtev organa OTIF-a, promovisala i olakšavala funkcionisanje i implementaciju COTIF-a, vršila ocenu pravnih instrumenata i donosila odluke o saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama i udruženjima.

OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodne prevoze železnicama

Detaljnije

POSETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE VODEĆEM MEĐUNARODNOM SAJMU TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA – INNOTRANS 2022

04. oktobar 2022.

Predstavnici Direkcije za železnice, posetili su sajam INNOTRANS 2022, koji je održan u periodu od 20. - 23. 9. 2022. u Berlinu, u organizaciji Berlinskog sajma.

POSETA PREDSTAVNIKA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE VODEĆEM MEĐUNARODNOM SAJMU TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA – INNOTRANS 2022

INNOTRANS je vodeći međunarodni sajam transportnih tehnologija koji se svake dve godine održava u Berlinu i ove godine održan je po trinaesti put ...

Detaljnije

SARADNjA REGULATORNIH TELA ZA ŽELEZNIČKO TRŽIŠTE

03. oktobar 2022.

Direkcija za železnice, kao regulatorno telo za železničko tržište, bila je domaćin bilateralnog sastanka sa Agencijom za regulisanje železničkog sektora Severne Makedonije, održanog 29. septembra u Beogradu. ...

Detaljnije

PRAVILNIK OBJAVLjEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 107/22

30. septembar 2022.

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o izmenama i dopunama saobraćajnog pravilnika koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 107/22 od 16. septembra 2022. godine. Ovaj pravilnik stupio je ...

Detaljnije

IZVEŠTAJ DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE O STANjU BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ZA 2021. GODINU

30. septembar 2022.

U skladu sa odredbama člana 6. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 41/18), Direkcija za železnice objavljuje Izveštaj o stanju bezbednosti u železničkom saobraćaju za 2021. godinu.

Izveštajem je dat pregled ostvarenog nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na osnovu zajedničkih pokazatelja bezbednosti i drugih relevantnih podataka prikupljenih iz Godišnjih izveštaja ...

Detaljnije

ERA IPA II SEMINAR – NADLEŽNOSTI NACIONALNOG TELA ZA BEZBEDNOST I NACIONALNOG TELA ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

12. jul 2022.

U okviru IPA projekta (2020 – 2022), koji sprovodi Evropska agencija za železnice (ERA), organizovan je seminar u Ankari u trajanju od tri dana, od 28. do 30. juna 2022. godine. Seminaru su prisustvovali predstavnici nacionalnih tela za bezbednost i nacionalnih tela za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju iz više zemalja učesnica IPA projekta: Turska, Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija ...

Detaljnije

Objašnjenje u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište

19. avgust 2019.

Direkciji za železnice se obraćaju proizvođači delova i opreme koji se koriste na železnici sa pitanjem da li Direkcija za železnice izdaje dozvole za korišćenje tih proizvoda. Najčešći razlog za postavljanje takvog pitanja su uslovi pojedinih tendera u kojima se često traži da konkretni proizvod ima dozvolu za korišćenje izdatu od strane Direkcije za železnice.

Članom 21. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/2018) propisano je da dozvolu za korišćenje koju izdaje Direkcija moraju ...

Detaljnije ...

 

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata