MENI

Naslovna strana

Aktuelnosti

8. decembar 2023.

IRG-Rail – PLENARNO ZASEDANjE ODRŽANO U BERLINU OD 28. DO 29. NOVEMBRA 2023

Plenarna skupština Grupe nezavisnih regulatora železničkog tržišta - IRG-Rail okupila se na svom jesenjem zasedanju u Berlinu kojim su predsedavali dr Anegret Grebl i prof. dr Karsten Ote iz nemačkog regulatornog tela Bundesnetzagentur. Sastanak je okupio predstavnike 23 regulatorna tela koji su prisustvovali sednici u Berlinu i 6 regulatornih tela koji su zasedanje pratili daljinskim putem.

IRG-Rail – PLENARNO ZASEDANjE ODRŽANO U BERLINU OD 28. DO 29. NOVEMBRA 2023 Izvor: IRG-Rail

Detaljnije

30. novembar 2023.

OTIF – Godišnjica primene jedinstvenih pravila CIM i CIV

Peto zasedanje ad hoc Komisije za pravna pitanja i međunarodnu saradnju OTIF-a (Međuvladine organizacije za međunarodne prevoze železnicom) otvoreno je 7. novembra 2023. u Bernu svečanim događajem vezanim za proslavu 130. godišnjice primene Jedinstvenih pravila CIM i 95. godišnjice primene Jedinstvenih pravila CIV.

OTIF – Godišnjica primene jedinstvenih pravila CIM i CIV Izvor: OTIF

Detaljnije

29. novembar 2023.

Međunarodna konferencija o digitalnoj bezbednosti na železnici

Nastavljajući svoju tesnu saradnju na temu digitalne bezbednosti u oblasti železnice, Agencija Evropske unije za železnicu (ERA) i Agencija Evropske unije za digitalnu bezbednost (ENISA) organizovale su od 8. do 9. novembra 2023. u Atini Treću međunarodnu konferenciju o sajber bezbednosti na železnici.

Međunarodna konferencija o digitalnoj bezbednosti na železnici Međunarodna konferencija o digitalnoj bezbednosti na železnici Izvor: ERA

Detaljnije

22. novembar 2023.

POTPISANI UGOVORI SA STUDENTIMA O REALIZACIJI TREĆEG CIKLUSA PRAKSE ZA STUDENTE

U ponedeljak 20. novembra 2023. godine, u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, organizovano je svečano potpisivanje ugovora o realizaciji trećeg ciklusa prakse za studente Univerziteta u Beogradu, koji će trajati od 20. novembra 2023. godine do 16. februara 2024. godine.

POTPISANI UGOVORI SA STUDENTIMA O REALIZACIJI TREĆEG CIKLUSA PRAKSE ZA STUDENTE POTPISANI UGOVORI SA STUDENTIMA O REALIZACIJI TREĆEG CIKLUSA PRAKSE ZA STUDENTE

Detaljnije

21. novembar 2023.

KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE

U organizaciji Evropske agencije za železnice, u periodu od 10. oktobra 2023. godine do 12. oktobra 2023. godine realizovana je IPA studijska poseta na temu korišćenja alternativnih goriva (vozova na vodonik) i električni vozovi na baterije. Studijska poseta je održana u Saveznoj Republici Nemačkoj, u gradovima Bremen, Braunšvajg i Dizeldorf. Ova studijska poseta okupila je veliki broj predstavnika nacionalnih tela za bezbednost u železničkom saobraćaju (NSA), među kojima su bili i predstavnici Direkcije za železnice.

KORIŠĆENjE ALTERNATIVNIH GORIVA I ELEKTRIČNIH VOZOVA NA BATERIJE

Detaljnije

9. oktobar 2023.

Transportna zajednica - 17. sastanak Tehničkog komiteta za železnice

Tehnički komitet za železnice Transportne zajednice uspešno je zaključio svoj 17. sastanak održan u Zagrebu, Hrvatska, od 5. do 6 oktobra 2023. Sastanak je okupio raznovrsnu grupu predstavnika strana potpisnica iz jugoistočne Evrope, Gruzije, Moldavije, Ukrajine, Generalnog direktorata za mobilnost i transport Evropske komisije, Železničke agencije Evropske unije i zainteresovanih strana iz privatnog sektora, obeležavajući prekretnicu u oblikovanju budućnosti železničkog transporta u regionu.

Transportna zajednica - 17. sastanak Tehničkog komiteta za železnice

Detaljnije

4. oktobar 2023.

European Rail Safety Days 2023

Predstavnici Direkcije za železnice učestvovali su na konferenciji European Rail Safety Days 2023 koja je održana u periodu od 20. do 22. septembra 2023. u Talinu, u organizaciji Agencije EU za železnice (ERA).

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

Detaljnije

PREZENTACIJA STUDIJE PLANIRANjA I RAZVOJA ŽELEZNIČKE MREŽE REPUBLIKE SRBIJE

22. avgust 2023.

U organizaciji China Railway International Co. Ltd u duhu kinesko-srpskog prijateljstva i uspešne saradnje u realizaciji niza značajnih projekata u oblasti železničke infrastrukture 9. 8. 2023. u Beogradu je održan radni sastanak na kome je prezentovana Studija planiranja i razvoja železničke mreže Republike Srbije koju je na inicijativu Vang Tungđuna, člana partijske grupe i zamenika generalnog direktora Železnica Kine, izradio China Railway Design Group Co. Ltd.

PREZENTACIJA STUDIJE PLANIRANjA I RAZVOJA ŽELEZNIČKE MREŽE REPUBLIKE SRBIJE

Detaljnije

SARADNjA SA MAĐARSKIM NACIONALNIM TELOM ZA BEZBEDNOST ŽELEZNICA

05. jul 2023.

Dana 21. juna 2023. godine u prostorijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture održan je sastanak predstavnika mađarskog nacionalnog tela za bezbednost (Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja – Uprava za bezbednost železnica) i Direkcije za železnice na temu izrade sporazuma o međusobnoj saradnji nacionalnih tela za bezbednost dve države.

SARADNjA SA MAĐARSKIM NACIONALNIM TELOM ZA BEZBEDNOST ŽELEZNICA

Detaljnije

OTIF – SEDNICE KOMISIJE TEHNIČKIH EKSPERATA I RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANjA

04. jul 2023.

U organizaciji Sekretarijata OTIF-a održane su u periodu od 13. do 15. juna 2023. godine u Bernu 15. sednica Komisije tehničkih eksperata (STE) i 49. sednica Radne grupe za tehnička pitanja (WG TECH).

OTIF – SEDNICE KOMISIJE TEHNIČKIH EKSPERATA I RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANjA

Detaljnije

Potpisivanje Memoranduma o saradnji za železničku izvrsnost i 16. redovni sastanak Tehničkog komiteta za železnice

29. jun 2023.

U organizaciji Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, 21. juna 2023. godine u Doboju (Bosna i Hercegovina), održan je samit sa temom nastavka aktivnosti na daljoj promociji tzv. Regionalnog železničkog centra izvrsnosti („Regional Railway Centre of Excellence“), kao i 16. redovni sastanak Tehničkog komiteta za železnice na kom su prisustvovali predstavnici Direkcije za železnice.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji za železničku izvrsnost i 16. redovni sastanak Tehničkog komiteta za železnice

Detaljnije

OBAVEŠTENjE O USPOSTAVLjANjU EVIDENCIJE ŽIČARA I IZDAVANjU ODOBRENjA ZA RAD ŽIČARA OD STRANE DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

16. jun 2023.

Direkcija za železnice počinje sa sprovođenjem svojih nadležnosti propisanih Zakonom o žičarama za transport lica („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015, 113/2017 - drugi zakon i 31/2019) obzirom da je ispunjen i jedini preostali uslov za početak potpunog sprovođenja zakona. Od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 15. 5. 2023. izdato je ovlašćenje za poslove stručnog pregleda žičara Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor, čime je omogućen stručni pregled žičara i specifičnih vučnih instalacija od strane ovlašćenog lica u skladu sa Zakonom, nakon koga upravljač žičare dobija izveštaj u propisanoj formi koji predstavlja jedan od ključnih uslova za dobijanje odobrenja za rad žičare.

Detaljnije

IRG-RAIL – plenarno zasedanje održano u Bonu od 23. do 24. maja 2023.

31. maj 2023.

Plenarna skupština Grupe nezavisnih regulatora železničkog tržišta - IRG-Rail okupila se na svom prolećnom zasedanju u Bonu kojim su predsedavali dr Anegret Grebl i prof. dr Karsten Ote iz nemačkog regulatornog tela Bundesnetzagentur. Predsednik nemačkog regulatornog tela Klaus Miler u svom uvodnom govoru obratio se predstavnicima 22 regulatorna tela koji su prisustvovali sednici u Bonu i 8 regulatornih tela koji su sastanak pratili daljinskim putem.

IRG-RAIL plenarno zasedanje održano u Bonu od 23. do 24. maja 2023.

Detaljnije

PRAVILNICI OBJAVLjENI U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“, BR. 39/2023

17. maj 2023.

Direkcija za železnice donela je sledeće pravilnike koji su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, broj 39/2023 od 12. maja 2023. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku:

Detaljnije

IPA ERA ERTMS obuka

5. maj 2023.

U organizaciji Železničke agencije Evropske unije (ERA) i Transportne zajednice , u okviru ERA IPA projekta finansiranog od strane Evropske komisije, u prostorijama kompanije CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), od 18. do 20. aprila 2023. godine održana je obuka na temu izazova u implementaciji ERTMS sistema (European Rail Traffic Management System - Evropski sistem upravljanja železničkim saobraćajem).

IPA ERA ERTMS  obuka

Detaljnije

Objašnjenje u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište

19. avgust 2019.

Direkciji za železnice se obraćaju proizvođači delova i opreme koji se koriste na železnici sa pitanjem da li Direkcija za železnice izdaje dozvole za korišćenje tih proizvoda. Najčešći razlog za postavljanje takvog pitanja su uslovi pojedinih tendera u kojima se često traži da konkretni proizvod ima dozvolu za korišćenje izdatu od strane Direkcije za železnice.

Članom 21. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/2018) propisano je da dozvolu za korišćenje koju izdaje Direkcija moraju ...

Detaljnije ...

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata