MENI

Naslovna » Registri i evidencije

Registri i evidencije

Evidencije

 • Evidencija 000
  Licenca za prevoz u železničkom saobraćaju
 • Evidencija 001
  Sertifikati o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom
 • Evidencija 002
  Sertifikati o bezbednosti za upravljanje infrastrukturom industrijske železnice
 • Evidencija 003
  Sertifikati o bezbednosti za prevoz
 • Evidencija 004
  Sertifikati o bezbednosti industrijske železnice za prevoz
 • Evidencija 005
  Sertifikati o ispunjenosti uslova za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga
 • Evidencija 006
  Sertifikat o ispunjenosti uslova za obavljanje održavanja podsistema energija
 • Evidencija 007
  Sertifikat i o ispunjenosti uslova za vršenje poslova održavanja signalno-sigurnosnih uređaja
 • Evidencija 008
  Sertifikat o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti održavanja železničke TК mreže
 • Evidencija 009
  Sertifikat (rešenje) za radionice za održavanje železničkih vozila (Član 56. ZOB)
 • Evidencija 010
  Sertifikat (rešenje) za specijalizovane radionice za održavanje kočnica (Član 56. ZOB)
 • Evidencija 011
  Sertifikati za obavljanje tehničkog pregleda
 • Evidencija 012
  Sertifikati za lica zadužena za održavanje (ECM) i za funkcije održavanja teretnih kola
 • Evidencija 013
  Sertifikat o ispunjenosti uslova koje mora da ispuni telo za ocenu rizika
 • Evidencija 014
  Sertifikati za centre stručnog osposobljavanja
 • Evidencija 015
  Sertifikovani ispitivači
 • Evidencija 018
  Saglasnost na akt o uslovima i načinu obavljanja prevoza na industrijskoj železnici i kojim se određuje lice odgovorno za sprovođenje akta
 • Evidencija 020
  Saglasnost na akt kojim se utvrđuje način za organizovanje i regulisanje manevarskog rada, održavanje i zaštitu industrijskog koloseka, lice odgovorno za sprovođenje akta, održavanje železničkih voznih sredstava i drugih sredstava koja se koriste na industrijskom koloseku
 • Evidencija 021
  Saglasnost na akt o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice
 • Evidencija 022
  Sertifikati o usaglašenosti elemenata strukturnih podsistema prema nacionalnim propisima
 • Evidencija 023
  Sertifikati o pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema prema nacionalnim propisima
 • Evidencija 024.1
  Dozvola za puštanje u rad podsistema infrastruktura
 • Evidencija 024.2
  Dozvola za puštanje u rad podsistema energija
 • Evidencija 024.3
  Dozvola za puštanje u rad podsistema kontrola, upravljanje i signalizacija
 • Evidencija 025
  Sertifikati o verifikaciji podsistema
 • Evidencija 026
  Dozvola za tip vozila koja su usaglašena sa TSI ili nacionalnim propisima (Član 26. ZOI)
 • Evidencija 027
  Dozvole za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI (Član 27. ZOI)
 • Evidencija 028
  Dodatne dozvole za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI (Član 28. ZOI)
 • Evidencija 029 2006. god
  Dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI (2006. godina)
 • Evidencija 029 2007. god
  Dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI (2007. godina)
 • Evidencija 029 2008. do 2011. god
  Dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI (2008-2011. godina)
 • Evidencija 029 od 2012. god
  Dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI (od 2012. godine)
 • Evidencija 029 od 2018. god
  Dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI (od 2018. godine) (Član 29. ZOI)
 • Evidencija 030
  Dodatna dozvola za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI (Član 30. ZOI)
 • Evidencija 031
  Dozvola za korišćenje vozila na turističko-muzejskoj železnici (čl. 112 ZOB)

EVIDENCIJE ŽIČARA I LICA OVLAŠĆENIH ZA POSLOVE STRUČNOG PREGLEDA ŽIČARA I SPECIFIČNIH VUČNIH INSTALACIJA

 • Evidencija 032
  Odobrenje za rad žičare
 • Evidencija lica za obavljanje poslova stručnog pregleda žičara i specifičnih vučnih instalacija

 

 Vrh strane
 Obaveštenja  Informator o radu Zahtev za informacije od javnog značaja Nacionalni registar vozila NVR Propisi u pripremi RULEBOOK Ukidanje pečata  Portal Registra administrativnih postupaka