MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » Sertifikat o ispunjenosti uslova za obavljanje održavanja signalno-sigurnosnih uređaja

Sertifikat o ispunjenosti uslova za obavljanje održavanja signalno-sigurnosnih uređaja

Opis postupka:

Poslove održavanja signalno-sigurnosnih uređaja može obavljati upravljač ili drugi privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji i koji ispunjava uslove koji se odnose na stručnost, tehničku opremljenost i pokriće za građansku odgovornost. U skladu sa članom 63. stav 4. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Službeni glasnik RS", broj 104/13), Direkcija za železnice je propisala ove uslove u Pravilniku o uslovima koje upravljač i drugi privredni subjekti koji vrše održavanje signalno-sigurnosnih uređaja moraju ispunjavati za vršenje tih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 61/16). Upravljač ili drugi privredni subjekt mogu da podnesu zahtev za dobijanje sertifikata za održavanje signalno-sigurnosnih uređaja. Direkcija za železnice u postupku odlučuje o ispunjenosti uslova.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Evidencije:

- Evidencija 01.007

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkoom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilniku o uslovima koje upravljač i drugi privredni subjekti koji vrše održavanje signalno-sigurnosnih uređaja moraju ispunjavati za vršenje tih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 61/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata