MENI

Naslovna » Usluge » Upravljači infrastrukture » Sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom

Sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom

Opis postupka:

U skladu sa članom 21. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), upravljač mora da poseduje sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom. Ispunjenost zahteva za izdavanje sertifikata utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne dokumentacije propisani Prilogom 3. Pravilnika o obrascima sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom („Sl. glasnik RS”, br. 68/19) a zatim se dokumentacija analizira na osnovu kriterijuma za ocenu ispunjenosti zahteva za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom, propisanih Prilogom 2. i Prilogom 3. Pravilnika o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću („Sl.glasnik RS”, br. 32/21).

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Obrasci:

- Zahtev za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom

Evidencije:

Evidencija 01.001

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18),

- Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom („Sl. glasnik RS“ br.68/19)

- Pravilnik o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću („Sl.glasnik RS”, br. 32/21)

- Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bezbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema (“Sl. Glasnik RS”, broj 124/20)

- Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za ocenu i procenu rizika i uslovima koje treba da ispuni telo za ocenu rizika („Službeni glasnik RS“ broj 62/22 od 27. maja 2022. godine)

- Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za nadzor bezbednosnog učinka posle izdavanja sertifikata o bezbednosti za prevoz ili sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom („Sl. glasnik RS“ br.124/20)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata