MENI

Naslovna » Usluge » Centri za stručno osposobljavanje železničkih radnika » Sertifikat za centar stručnog osposobljavanja

Sertifikat za centar stručnog osposobljavanja

Opis postupka:

Centar za stručno osposobljavanje (železničkih radnika) je ustanova sertifikovana za obavljanje teoretskog i praktičnog stručnog osposobljavanja i njegovu proveru.

Centar stručnog osposobljavanja može biti železnički prevoznik, upravljač, vlasnik industrijske železnice, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom o uslovima za centre stručnog osposobljavanja u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS” broj 121/20). Centru stručnog osposobljavanja koji ispuni uslove iz navedenog Pravilnika Direkcija izdaje sertifikat, za stručno obučavanje određenih radnih mesta železničkih radnika, u formi rešenja, sa rokom važenja od pet godina.

Centar stručnog osposobljavanja pruža obuku na nepristrasan način u pogledu svih učesnika, kako licima koja su zaposlena kod osnivača centra stručnog osposobljavanja tako i drugim licima.

Centar stručnog osposobljavanja izdaje uverenje o sprovedenom teoretskom i praktičnom stručnom osposobljavanju.

Železnički prevoznik, upravljač, vlasnik industrijske železnice, drugo pravno lice ili preduzetnik mogu da podnesu zahtev za dobijanje Sertifikata za Centar stručnog osposobljavanja za ona radna mesta železničkih radnika za koja ispunjavaju uslove definisane članom 61. Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja („Službeni glasnik RS” broj 41/18) i Pravilnikom o uslovima za centre stručnog osposobljavanja u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS” broj 121/20). Uz zahtev je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se dokazije ispunjenost svih propisanih uslova. Direkcija za železnice u postupku odlučuje o ispunjenosti uslova.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47, bez poziva na broj.

Evidencija:

Evidencija 01.014

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilnik o uslovima za centre stručnog osposobljavanja u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ broj 121/20)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka