MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » Sertifikat o ispunjenosti uslova za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga

Sertifikat o ispunjenosti uslova za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga

Opis postupka:

Poslove održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga može obavljati upravljač ili drugi privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji i koji ispunjava uslove koji se odnose na stručnost, tehničku opremljenost i pokriće za građansku odgovornost. U skladu sa članom 28. Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja („Službeni glasnik RS”, br. 41/18). Direkcija za železnice je propisala ove uslove u Pravilniku o uslovima za obavljanje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga („Službeni glasnik RS“, br. 134/20) gde su Prilogom 1. date aktivnosti na održavanju gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga. Upravljač ili drugi privredni subjekt mogu da podnesu zahtev za pojedine ili sve nabrojane aktivnosti. Direkcija za železnice u postupku odlučuje o ispunjenosti uslova.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47, bez poziva na broj.

Evidencije:

- Evidencija 01.005

Obrasci za zaposlena lica i železnička vozila:

- Tabela zaposlenih - ŽP

- Tabela železničkih vozila - ŽP

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga („Sl. glasnik RS“, br. 134/20)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka