MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » Sertifikat o ispunjenosti uslova za obavljanje održavanja podsistema energija

Sertifikat o ispunjenosti uslova za obavljanje održavanja podsistema energija

Opis postupka:

Poslove održavanja podsistema energija železničkih pruga može obavljati upravljač ili drugi privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji i koji ispunjava uslove koji se odnose na stručnost, tehničku opremljenost i pokriće za građansku odgovornost. U skladu sa članom 33. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 41/18). Direkcija za železnice je propisala ove uslove u Pravilniku o uslovima za obavljanje održavanja podsistema energija koje moraju ispunjavati upravljač železničke infrastrukture i drugi privredni subjekti koji vrše održavanje podsistema energija železničkih pruga („Sl. glasnik RS“, br. 61/16) gde su Prilogom 1. date aktivnosti na održavanju podsistema energija železničkih pruga. Upravljač ili drugi privredni subjekt mogu da podnesu zahtev za pojedine ili sve nabrojane aktivnosti. Direkcija za železnice u postupku odlučuje o ispunjenosti uslova.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Po okončanju postupka, a nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju, plaća se taksa u skladu sa tarifnim brojem 148. važećeg zakona koji propisuje republičke administrativne takse na račun br. 840-30961845-47;

Evidencije:

- Evidencija 01.006

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkoom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilniku o uslovima za obavljanje održavanja podsistema energija koje moraju ispunjavati upravljač železničke infrastrukture i drugi privredni subjekti koji vrše održavanje podsistema energija železničkih pruga („Sl. glasnik RS“, br. 61/16)

 

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata