MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » Sertifikat o ispunjenosti uslova za obavljanje održavanja podsistema energija

Sertifikat o ispunjenosti uslova za obavljanje održavanja podsistema energija

Opis postupka:

Poslove održavanja podsistema energija železničkih pruga može obavljati upravljač ili drugi privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji i koji ispunjava uslove koji se odnose na stručnost, tehničku opremljenost i pokriće za građansku odgovornost. U skladu sa članom 33. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 41/18). Direkcija za železnice je propisala ove uslove u Pravilniku o uslovima za obavljanje poslova održavanja podsistema energija („Službeni glasnik RS“, broj 134/20) gde su Prilogom 1. date aktivnosti na održavanju podsistema energija železničkih pruga. Upravljač ili drugi privredni subjekt mogu da podnesu zahtev za pojedine ili sve nabrojane aktivnosti. Direkcija za železnice u postupku odlučuje o ispunjenosti uslova.

Evidencije:

- Evidencija 01.006

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkoom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova održavanja podsistema energija („Službeni glasnik RS“, broj 134/20)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata