MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » SERTIFIKAT O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

SERTIFIKAT O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Opis postupka:

Na osnovu člana 38. stav 5. Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS”, br. 41/18) poslove održavanja železničke telekomunikacione mreže može obavljati upravljač ili drugi privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji i koji ispunjava uslove koji se odnose na stručnost, tehničku opremljenost i pokriće za građansku odgovornost. Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti održavanja železničke telekomunikacione mreže („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/19) propisani su uslovi koje upravljač železničke infrastrukture i drugi privredni subjekti koji obavljaju delatnost održavanja železničke telekomunikacione mreže treba da ispune. Upravljač ili drugi privredni subjekt podnose zahtev na osnovu kog Direkcija za železnice u postupku odlučuje o ispunjenosti uslova.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47, bez poziva na broj.

Evidencije:

- Evidencija 01.008

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkoom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti održavanja železničke telekomunikacione mreže („Sl. glasnik RS“, br. 68/19)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka