MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » SERTIFIKAT ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA ŽELEZNIČKIH VOZILA

SERTIFIKAT ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA ŽELEZNIČKIH VOZILA

Opis postupka:

U skladu sa članom 57. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 41/18), privredni subjekt koji namerava da se bavi tehničkim pregledom železničkih vozila mora da poseduje sertifikat za obavljanje tehničkog pregleda, koji izdaje Direkcija za železnice u formi rešenja. Ispunjenost uslova za izdavanje sertifikata, propisanih odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu železničkih vozila („Službeni glasnik RS”, broj 121/20), utvrđuje Direkcija za železnice, na osnovu dostavljene dokumentacije i sprovedenog audita kod podnosioca zahteva.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47, bez poziva na broj.

Evidencije:

- Evidencija 01.011

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkoom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila („Sl. glasnik RS”, br. 121/20).

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka