MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » Sertifikat za obavljanje tehničkog pregleda

Sertifikat za obavljanje tehničkog pregleda

Opis postupka:

U skladu sa članom 57. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), privredno društvo ili drugo pravno lice koje namerava da se bavi tehničkim pregledom železničkih vozila mora da poseduje sertifikat za obavljanje tehničkog pregleda, koji izdaje Direkcija za železnice u formi Rešenja. Ispunjenost zahteva za izdavanje sertifikata utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi za obavljanje tehničkog pregleda prema članu 2. Pravilnika o tehničkom pregledu železničkih vozila („Sl. glasnik RS”, br. 4/16).

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Evidencije:

- Evidencija 01.011

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkoom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila („Sl. glasnik RS”, br. 4/16).

 

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata