МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат за обављање техничког прегледа

Сертификат за обављање техничког прегледа

Опис поступка:

У складу са чланом 57. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), привредно друштво или друго правно лице које намерава да се бави техничким прегледом железничких возила мора да поседује сертификат за обављање техничког прегледа, који издаје Дирекција за железнице у форми Решења. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови за обављање техничког прегледа према члану 2. Правилника о техничком прегледу железничких возила („Сл. гласник РС”, бр. 4/16).

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Евиденције:

- Евиденција 01.011

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничкоом саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилник о техничком прегледу железничких возила („Сл. гласник РС”, бр. 4/16).

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата