MENI

Naslovna » Usluge » Ostale usluge » Sertifikat o ispunjenosti uslova koje mora da ispuni telo za ocenu rizika

Sertifikat o ispunjenosti uslova koje mora da ispuni telo za ocenu rizika

Opis postupka:

U skladu sa članom 8. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18) a na osnovu uslova definisanih Prilogom 2. Pravilnika o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za procenu i ocenu rizika i uslovima koje treba da ispuni telo za ocenu rizika („Sl. glasnik RS”, broj 62/22), Direkcija za železnice izdaje sertifikat o ispunjenosti uslova koje mora ispuniti telo za ocenu rizika. Ono sprovodi nezavisnu ocenu pravilne primene ZBM za procenu i ocenu rizika i rezultata te primene. ZBM za procenu i ocenu rizika je sastavni deo sistema za upravljanje bezbednošću upravljača i železničkog prevoznika, i primenjuje se u slučaju bilo kakve značajne promene u železničkom sistemu koja može imati uticaja na bezbednost železničkog saobraćaja (promene tehničke, eksploatacione ili organizacione prirode).

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47, bez poziva na broj.

Obrasci:

Evidencije:

Evidencija 01.013

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18),

- Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za ocenu i procenu rizika i uslovima koje treba da ispuni telo za ocenu rizika („Službeni glasnik RS“ broj 62/22 od 27. maja 2022. godine)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka