MENI

Naslovna » Usluge » Ostale usluge » Tumačenja

Tumačenja

Opis postupka:

U skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), Direkcija odgovara na zahteve za davanje tumačenja, koji se tiču odredba podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18), Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, broj 41/18), Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 41/18) kao i svih podzakonskih akata koje je donela Dirrekcija.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

 

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata