МЕНИ

Тумачења

Опис поступка:

У складу са одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), Дирекција одговара на захтеве за давање тумачења, који се тичу одредба подзаконских аката донетих на основу Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18), Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18), Закона о железници („Службени гласник РС“, број 41/18) као и свих подзаконских аката које је донела Диррекција.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата