MENI

Naslovna » Usluge » Vozila » Dozvola za korišćenje vozila na turističko-muzejskoj železnici

Dozvola za korišćenje vozila na turističko-muzejskoj železnici

Opis postupka:

U skladu sa članom 112. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), podnosilac zahteva za dozvolu za korišćenje vozila na turističko muzejskoj železnici mora da Direkciji za železnice dostavi tehničku dokumentaciju.

Prateća tehnička dokumentacija se sastoji od: tehničkog opisa, crteža glavnih sklopova, dokumentacije o održavanju vozila, kataloga rezervnih delova i proračuna glavnih sklopova. Takođe je potrebno uraditi tehnički pregled vozila. Ispunjenost zahteva za izdavanje dozvole za vozila na turističko-muzejskoj železnici utvrđuje Direkcija za železnice u postupku izdavanja dozvole. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije koja je propisana članovima 25. i 27. Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, br. 5/16).

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Evidencije:

Evidencija 01.031

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 41/2018)

- Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16)

 

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata