MENI

Naslovna » Usluge » Železnički prevoznici » Licenca za prevoz u železničkom saobraćaju

Licenca za prevoz u železničkom saobraćaju

Opis postupka:

Železnički prevoznik je privredno društvo ili drugo pravno lice koje je registrovano za pretežnu delatnost pružanja usluga železničkog prevoza robe i/ili putnika kome je izdata Licenca za prevoz robe i/ili putnika, uz obavezu da obezbedi vuču, ili koje obezbeđuje samo vuču. Železničkim prevoznikom smatra se i privredno društvo ili drugo pravno lice koje obavlja železnički prevoz za sopstvene potrebe i kome je izdata Licenca za prevoz za sopstvene potrebe.

Licencu izdaje Direkcija za železnice podnosiocu zahteva, privrednom društvu ili drugom pravnom licu čija je registrovana pretežna delatnost pružanje usluga železničkog prevoza robe i/ili putnika, kao i privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja ili će obavljati železnički prevoz za sopstvene potrebe, osnovanom u Republici Srbiji, koji pruži dokaze o ispunjavanju uslova koji se odnose na dobar ugled, finansijsku sposobnost, stručnost i pokriće za građansku odgovornost, u skladu sa čl. 81. - 85. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 41/18) i Pravilnikom o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 53/19).

Zahtev za izdavanje licence sa pratećom dokumentacijom podnosi se Direkciji za železnice.

Podnosilac zahteva dužan je da u zahtevu naznači planirani dan otpočinjanja vršenja prevoza robe i/ili putnika, odnosno prevoza za sopstvene potrebe, koji mora biti u periodu do šest meseci od dana podnošenja zahteva. Podnosilac zahteva koji će obavljati prevoz samo sa vučom dužan je da to izričito navede u zahtevu.

Direkcija za železnice dužna je da izda licencu, ako su ispunjeni propisani uslovi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Direkcija za železnice izdaje Licencu:

  1. za prevoz robe i/ili putnika,
  2. za prevoz za sopstvene potrebe.

Licenca za prevoz se izdaje u formi rešenja i na obrascu licence na neodređeno vreme, i važi sve dok železnički prevoznik ispunjava uslove utvrđene Zakonom o železnici i neprenosiva je.

O izdatim licencama za prevoz Direkcija za železnice vodi evidenciju.

Direkcija za železnice proverava svakih 12 meseci da li železnički prevoznik ispunjava uslove koji se odnose na dobar ugled, finansijsku sposobnost, stručnost i pokriće za građansku odgovornost, u skladu sa Zakonom o železnici.

Ako se prilikom provere utvrdi da neki od gore navedenih uslova nije ispunjen, Direkcija za železnice rešenjem suspenduje ili oduzima licencu za prevoz.

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”– prečišćen tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Evidencije:

Evidencija 01.000

Javno dostavljanje:
(po članu 78. Zakona o opštem upravnom postupku)

 

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o železnici,

- Zakon o republičkim administrativnim taksama, i

- Pravilnik o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju.

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka