МЕНИ

Насловна » О нама » О Дирекцији

О Дирекцији

Дирекција за железнице, као посебна организација државне управе Републике Србије, обавља послове у оквиру железничког сектора утврђене Законом о железници, Законом о безбедности у железничком саобраћају, Законом о интероперабилности железничког система, Законом о жичарама за транспорт лица и Законом о метроу и градској железници.

Основне активности Дирекције везане су за регулисање тржишта железничких услуга, регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, права путника и рад жичара и специфичних вучних инсталација. Поред тога, Дирекција доноси подзаконске акте на основу овлашћења из наведених закона и остварује међународну сарадњу у оквиру своје надлежности.

У складу са прописима Европске уније, Дирекција има улогу тела за регулисање железничког тржишта, тела надлежног за издавање лиценци у железничком саобраћају, националног тела за безбедност железничког саобраћаја и именованог тела за верификацију подсистема и оцењивање усаглашености и погодности за употребу елемената структурних подсистема.

Својим радом Дирекција омогућава даље усклађивање домаћег законодавства из области железница са европским прописима са циљем да се створе равноправни услови за све учеснике на тржишту железничких услуга, да се подигне ниво безбедности и омогући интероперабилност, тј. несметано одвијање железничког саобраћаја, доприносећи тако већој конкурентности железнице.

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата