MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » Sertifikat o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje železničkih vozila (ECM) i za funkcije održavanja železničkih vozila

Sertifikat o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje železničkih vozila (ECM) i za funkcije održavanja železničkih vozila

Opis postupka:

U skladu sa članom 53. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18), imalac vozila je dužan da za svako vozilo koje koristi odredi lice zaduženo za njegovo održavanje. Vozilo se ne može koristiti ako nije određeno lice za njegovo održavanje (ECM). Lice zaduženo za održavanje vrši održavanje samo ili za izvršenje održavanja zaključuje ugovore sa radionicama za održavanje.

Lice zaduženo za održavanje železničkih vozila mora biti sertifikovano u skladu sa propisom koji donosi OTIF. Shodno odredbama člana 54. Zakona Direkcija za železnice ili drugo akreditovano telo iz Republike Srbije, države ugovornice OTIF-a ili države Evropske unije izdaje sertifikat o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje železničkih vozila (ECM) na obrascu koji je propisao OTIF. Podnosilac zahteva za dobijanje sertifikata o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje železničkih vozila (ECM) mora ispuniti uslove propisane Prilogom A ATMF-a - Dodatak G COTIF-a 1999.

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju podnosilac zahteva plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama, 840-30961845-47.

Obrasci:

- Zahtev za sertifikat o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje železničkih vozila (ECM) i za funkcije održavanja železničkih vozila

Evidencije:

- Evidencija 01.012

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkoom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- ATMF Prilog A Dodatka G COTIF-a 1999 – Pravila za sertifikaciju i kontrolu lica zaduženih za održavanje (Uredba ECM) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 12 od 1. jula 2021)

- Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za ocenu i procenu rizika i uslovima koje treba da ispuni telo za ocenu rizika („Službeni glasnik RS“ broj 62/22 od 27. maja 2022. godine)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka