MENI

Naslovna » Usluge » Ostale usluge » Sertifikat o usaglašenosi elemenata strukturnih podsistema prema nacionalnim propisima

Sertifikat o usaglašenosi elemenata strukturnih podsistema prema nacionalnim propisima

Opis postupka:

Na osnovu člana 14. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS“ br.41/2018) Direkcija za železnice potvrđuje usaglašenost elemenata strukturnih podsistema izdavanjem sertifikata o usaglašenosti. Ispunjenost zahteva za izdavanje sertifikata utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne dokumentacije propisane Zakonom i Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16). Činioci interoperabilnosti i elementi strukturnih podsistema koji podležu oceni usaglašenosti i moduli koji se mogu primeniti za ocenu usaglašenosti dati su u Prilogu 1 gore pomenutog Pravilnika. Moduli za ocenu usaglašenosti i postupci koji se primenjuju u svakom modulu dati su u Prilogu 2 pomenutog Pravilnika. Proizvođač bira koji modul/kombinacija modula će se primeniti za ocenu usaglašenosti elemenata strukturnih podsistema.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Evidencije:

Evidencija 01.022

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 41/2018)

- Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16)

 

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata