MENI

Naslovna » Usluge » Vozila » Dodatna dozvola za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI

Dodatna dozvola za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI

Opis postupka:

U skladu sa članom 25. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), podnosilac zahteva za dodatnu dozvolu za korišćenje vozila koje je usaglašeno sa TSI mora da Direkciji pruži dokaze da je predmetno vozilo odobreno za korišćenje u nekoj drugoj državi tj. da ima dozvolu za korišćenje. Uz tu originalnu dozvolu ili overenu kopiju, prilaže se i original prevoda ovlašćenog prevodioca. Podnosilac zahteva prilaže i potrebnu tehničku dokumentaciju, evidencije koje prikazuju istoriju održavanja vozila, dokaze o tehničko eksploatacionim karakteristikama, dokumentaciju koja dokazuju da je vozilo usklađeno sa železničkom infrastrukturom Srbije. Ispunjenost zahteva za izdavanje dodatne dozvole utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. Direkcija za železnice može zahtevati dostavljanje dodatnih informacija, analizu rizika i sprovođenje ispitivanja na železničkoj mreži radi provere usklađenosti predmetnog vozila sa železničkom infrastrukturom u Republici Srbiji.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća taksu za izdavanje dozvole za korišćenje železničkog vozila u iznosu od 38.320,00 dinara propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj: 840-30961845-47.

Evidencije:

Evidencija 01.028

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 41/2018)

- Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16)

 

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata