МЕНИ

Техничке спецификације интероперабилности

Напомена:

Преводи уредби и одлука ЕУ о техничким спецификацијама интероперабилности објављени на интернет презентацији Дирекције за железнице представљају привремене радне верзије ових докумената који ће бити замењени када се оконча уједначавање терминологије и након правнотехничке редактуре.

1. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 1301/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности подсистема „енергија“ железничког система у Унији

2. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 1299/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на подсистем „инфраструктуре“ железничког система у Европској унији

3. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 1302/2014 од 18. новембра 2014. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем „возна средства – локомотиве и путничка железничка возила“ железничког система у Европској унији

4. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 1304/2014 од 26. новембра 2014. године о техничкој спецификацији интероперабилности у вези са подсистемом „железничка возила – бука“ о измени Одлуке 2008/232/ЕЗ и о стављању ван снаге Одлуке 2011/229/ЕУ

5. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 321/2013 од 13. марта 2013. године о техничкој спецификацији интероперабилности у вези са подсистемом „возна средства – теретна кола“ железничког система у Европској унији и на основу које престаје да важи Одлука 2006/861/ЕЗ

6. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 1236/2013 од 2. децембра 2013. године о техничкој спецификацији интероперабилности у вези са подсистемом „возна средства – теретна кола“ железничког система у Европској унији и о измени Уредбе (ЕУ) бр. 321/2013

7. Уредба Комисије (ЕУ) 2015/924 од 8. јуна 2015. године о измени Уредбе (ЕУ) бр. 321/2013 о техничкој спецификацији интероперабилности у вези са подсистемом „возна средства – теретна кола“ железничког система у Европској унији

8. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 1303/2014 од 18. новембра 2014. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на „безбедност у железничким тунелима“ железничког система Европске уније

9. Уредба Комисије (ЕУ) 2016/919 од 27. маја 2016. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистеме „контроле, управљања и сигнализације“ железничког система у Европској унији

10. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 1300/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на приступачност железничког система Уније особама са инвалидитетом и особама смањене покретљивости

11. Одлука Комисије од 14. новембра 2012. године која се односи на техничку спецификацију интероперабилности у вези са „одвијањем и управљањем саобраћајем“ железничког система у Европској унији и која мења и допуњује Одлуку 2007/756/ЕЗ

12. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/995 од 8. јуна 2015. године о измени Одлуке 2012/757/ЕУ о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем „регулисање и управљање саобраћајем“ железничког система у Европској унији

13. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 454/2011 од 5. маја 2011. године о техничкој спецификацији интероперабилности подсистема „телематске апликације за превоз путника“ трансевропског железничиког система

14. Уредба комисије (ЕУ) 2016/527 од 4. априла 2016. године о измени Уредбе (ЕУ) бр. 454/2011 о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем „телематске апликације за превоз путника“ трансевропског железничког система

15. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 1273/2013 од 6. децембра 2013. године о измени Уредбе (ЕУ) бр. 454/2011 о технчкој спецификацији интероперабилности у вези са подсистемом „телематске апликације за превоз путника“ трансевропског железничког система

16. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 1305/2014 од 11. децембра 2014. године о техничкој спецификацији интероперабилности у вези са подсистемом телематских апликација за превоз робе железничког система у Европској унији и о стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) бр. 62/2006

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата