МЕНИ

Насловна » Контакт

Контакт

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Немањина 6

11000 Београд

 

Телефон

+381 11 3616 866

+381 11 3618 346

 

Е-пошта

kontakt@raildir.gov.rs

 

Лазар Мосуровић, в. д. директора Дирекције за железнице

тел. +381 11 3616 866

е-mail: lazar.mosurovic@raildir.gov.rs

 

Наташа Церовић, начелник Одељења за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро

тел. +381 11 3611 841

е-mail: natasa.cerovic@raildir.gov.rs

 

Јово Стељић, Одсек за управљање безбедношћу и стручно оспособљавање

тел. +381 11 26 56 523

е-mail: jovo.steljic@raildir.gov.rs

 

Милан Поповић, шеф Одсека за прописе, стабилне структурне подсистеме, железничка и метро возила

тел. +381 11 3616 796

е-mail: milan.popovic@raildir.gov.rs

 

Оливера Здравковић, шеф Одсека за сертификацију лица задужених за одржавање, радионица за одржавање железничких возила и жичаре

тел. +381 11 3616 852

е-mail: olivera.zdravkovic@raildir.gov.rs

 

Вида Јерковић, начелник Одељења за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове

тел. +381 11 3618 219

е-mail: vida.jerkovic@raildir.gov.rs

 

Зорица Радовић, шеф Одсека за регулисање железничког тржишта, лиценце и права путника

тел. +381 11 3611 944

е-mail: zorica.radovic@raildir.gov.rs

 

Нина Ивковић, шеф Одсека за финансијске, кадровске и опште послове

тел. +381 11 3618 337

е-mail: nina.ivkovic@raildir.gov.rs

 

Лица за заштиту података о личности:

Љиљана Пуповић, тел. +381 11 3622 310, е-mail: ljiljana.pupovic@raildir.gov.rs

Милош Маринковић, тел. 381 11 2656 518, е-mail: milos.marinkovic@raildir.gov.rs

 

Лице одговорно за одржавање презентације је Ксенија Дуњић Павловић, самостални саветник за европске интеграције и међународну сарадњу

тел. +381 11 3618 337

е-mail: ksenija.dunjic@raildir.gov.rs

 

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата   Портал Регистра административних поступака