МЕНИ

Жичаре

Жичаре за транспорт лица и специфичне вучне инсталације (покретна трака, zip line и боб на шинама) могу бити пуштене у рад само ако имају одобрење за рад у складу са Законом о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС", бр. 38/2015).

У области жичара Дирекција за железнице је надлежна за:

 1. Вођење евиденције жичара и свих субјеката који утичу на безбедност рада жичара,
 2. Вођење евиденције о овлашћењима за обављање стручног прегледа жичара,
 3. Издавање Одобрења за рад жичара на период од годину дана и
 4. Издавање Одобрења за рад специфичних вучних инсталација на период од годину дана.

 

 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака