МЕНИ

Насловна » Документа » Подзаконски акти

Подзаконски акти

Подзаконски акти донети на основу закона о жичарама за транспорт лица

 1. Правилник о измени Правилника о стручном оспособљавању и усавршавању извршних радника жичаре за транспорт лица ("Службени гласник РС", број 36/2021 од 9. априла 2021)
 2. Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица („Службени гласник РСˮ број 58/19 од 16.августа 2019.)
 3. Правилник о стручном прегледу жичара за транспорт лица и специфичних вучних инсталација ("Службени гласник РС", број 78/2019 од 1. новембра 2019. године)
 4. Правилник о условима за привремено постављене вучнице и смањен обим радних захтева ("Службени гласник РС", број 11/2018 од 9. фебруара 2018. године)
 5. Правилник о подсистемима жичаре и безбедносним компонентама за транспорт лица ("Службени гласник РС", број 48/2018 од 22. јуна 2018. године)
 6. Правилник о одржавању жичара за транспорт лица ("Службени гласник РС", број 58/2018 од 27. јула 2018)
 7. Правилник о садржини, начину и поступку спровођења јавног конкурса за јавно-приватно партнерство и концесије у подручју жичара ("Службени гласник РС", број 12/2017 од 22. фебруара 2017. године)
 8. Правилник о поступку добијања одобрења за рад специфичне вучне инсталације ("Службени гласник РС", број 41/2017 од 28. април 2017. године)
 9. Правилник о начину и поступку спровођења дефинисаних техничких услова произвођача жичаре и мерама којима се гарантује безбедност лица и имовине за време док постројење жичаре не ради ("Службени гласник РС", број 83/2017 од 15. септембра 2017. године)
 10. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању извршних радника жичаре за транспорт лица ("Службени гласник РС", број 83/2017 од 15. септембра 2017. године)
 11. Правилник о пословима, радном времену и трајању смене запослених који у раду жичара обављају послове извршних радника ("Службени гласник РС", број 106/2017 од 24.11.2017. године)
 12. Правилник о садржини, начину израде и форми безбедносне анализе и безбедносног извештаја жичаре ("Службени гласник РС", број 22/2016 од 4. марта 2016. године)
 13. Правилник о начину вођења, садржини и изгледу обрасца евиденције жичара ("Службени гласник РС", број 106/2016 од 28. децембра 2016. године); Прилози
 14. Правилник о начину вођења, садржини и обрасцу евиденције овлашћења за обављање стручног прегледа жичара ("Службени гласник РС", број 48/2016 од 25. маја 2016. године); Образац
 15. Правилник о ванредним догађајима насталим током рада жичара за транспорт лица ("Службени гласник РС", број 94/2019 од 27. децембра 2019)
 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 КОРОНА ВИРУС-COVID-19 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата