МЕНИ

Насловна » Актуелности

Актуелности

28. мај 2024.

IRG-Rail – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ ОДРЖАНО У ФАЛУНУ, ШВЕДСКА, ОД 14. ДО 15. МАЈА 2024.

Пленарна скупштина Групе независних регулатора железничког тржишта - IRG-Rail окупила се на свом пролећном заседању у Фалуну којим су председавали Јонас Бјелфвенстам и Карл Фон Утфал Даниелсон из шведског регулаторног тела за железнице, Transportstyrelsen. Састанак је окупио представнике 24 регулаторна тела који су присуствовали седници у Фалуну и 6 регулаторних тела који су заседање пратили даљинским путем.

IRG-Rail – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ ОДРЖАНО У ФАЛУНУ, ШВЕДСКА, ОД 14. ДО 15. МАЈА 2024.

Извор: IRG-Rail

Током састанка представљени су извештаји радних група о реализацији програма рада за текућу годину. Акценат је био на доприносу IRG-Rail-а преговорима у вези са Предлогом уредбе о коришћењу капацитета железничке инфраструктуре и ревизији Директиве о Јединственом европском железничком простору (SERA) коју спроводи Европска комисија. Такође су разматране смернице за нову четворогодишњу стратегију IRG-Rail-а и усвојена су три нова извештаја.

Пленарна скупштина усвојила је следећа документа:

 • „Изазови приступа мрежи након имплементације ERTMS-а”
  Овај документ описује главне резултате истраживања које је 2023. покренуо IRG-Rail како би се боље разумео утицај примене ERTMS-а на приступ мрежи широм држава чланица ЕУ. Документ се посебно фокусира на модалитете примене ERTMS-а, на његов позитиван утицај на развој Јединственог европског железничког простора и на потенцијалне препреке за улазак на тржиште.
 • „Осврт на међународни теретни саобраћај”
  Овај документ даје осврт на услуге превоза у међународном теретном саобраћају из перспективе накнада, и то разматрајући висине накнада у различитим земљама чланицама IRG-Rail-а, као и разлике у шемама утврђивања накнада у теретном саобраћају.
 • „Извештај о резултатима праћења кључних показатеља учинка железничких теретних коридора”
  Овај документ садржи кратак извештај о резултатима активности праћења најновијих расположивих података који се односе на кључне показатеље учинка за железничке теретне коридоре.

Документа IRG-Rail-а могу се пронаћи на веб сајту организације (https://irg-rail.eu/irg).

Следеће пленарно заседање биће одржао у новембру 2024.

22. април 2024.

ПРОПИС У ПРИПРЕМИ – РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ И ПРЕДЛОГА ДО 10. 5. 2024.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о изменама и допунама правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 10. маја 2024. године.

21. март 2024.

Студијска посета Народној Републици Кини у организацији CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd

У организацији компаније CRRC China Railway Vehicles Co., Ltd. у духу кинеско-српског пријатељства и успешне сарадње у реализацији низа значајних пројеката у области железнице, у периоду од 7. до 13. марта 2024. године реализована је студијска посета Народнoj Републици Кини.

Студијска посета Народној Републици Кини у организацији CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd Студијска посета Народној Републици Кини у организацији CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd

Представници Дирекције су на уводном састанку упознати са богатом историјом Кинеске железнице. Представницима Дирекције је затим представљен CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. оперативни центар у коме се у реалном времену прате сви брзи возови произведени од стране CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. на територији Кине, њихове позиције, тренутно стање у смислу да ли су оперативни, у депоу, сервису, да ли постоје неке грешке у систему или кварови. Сам софтвер прикупља огроман број података које компанија даље проучава анализирајући грешке и кварове, што се даље користи за побољшање сервисних операција и унапређивање будућих производа.

Након обиласка оперативног центра, представљене су просторије Истраживачког и развојног центра у којима се врши тестирање свих компоненти, као и статичко и динамичко оптерећење делова, магнетно, аудио тестирање делова кабине, прозора и целих склопова.

Представницима Дирекције за железнице представљен је брзи воз Соко, купљен од стране Р. Србије, а чија је производња у том тренутку била у завршној фази.

Студијска посета Народној Републици Кини у организацији CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd Студијска посета Народној Републици Кини у организацији CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd

Недеља 11. март био је резервисан за обилазак погона компаније CRRC China Railway Vehicles Co., Ltd. намењен развоју и изради различитих компонената, пре свега електронских компонената за возове (https://www.crrcgc.cc/sfgfen). Представницима Дирекције представљен је кратак историјат компаније, а затим је уследио детаљан обилазак производних погона.

Посебан утисак оставља развојни центар, где се врши развој нових технологија које до сада нису виђене у овој индустрији.

Студијска посета Народној Републици Кини у организацији CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd Студијска посета Народној Републици Кини у организацији CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd

Након посете производних погона CRRC China Railway Vehicles Co., Ltd. организована је вожња Fushy возом, на релацији Шангај - Пекинг који постиже брзину од 350 km/h те раздаљину од око 1.200 km прелази за oko 4,5 часa.

Путовање овим возом оставља снажан утисак, не само због брзине која се постиже, већ и веома пријатног осећаја у кабини, због веома ниског нивоа буке и вибрација које се из околине преносе у унутрашњост кабине.

13. март 2024.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 17/24

Дирекција за железнице донела је Правилник о изменама правилника о техничким условима подсистема инфраструктура који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 17/24 од 6. марта 2024. године. Овај правилник, који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, објављен је на сајту Дирекције за железнице заједно са пречишћеним текстом Правилника о техничким условима подсистема инфраструктура.

5. март 2024.

ТРАНСПОРТНА ЗАЈЕДНИЦА – 19. САСТАНАК ТЕХНИЧКОГ КОМИТЕТА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Технички комитет за железнице Транспортне заједнице одржао је свој 19. састанак у Бечу од 27. до 28. фебруара 2024. Учесници овог састанка имали су прилику да се у просторијама управљача инфраструктуре ÖBB Infrastruktur AG упознају са историјатом главне железничке станице у Бечу (Wien Hauptbahnhof) и пројектом њене изградње која је трајала од 2007. до 2012. године. Такође, учесници су од стране колега из ÖBB Infrastruktur AG упознати са структуром и организацијом железничког тржишта у Аустрији, транспортним показатељима, стратешким циљевима за развој железничке инфраструктуре у Аустрији, финансијским аспектима изградње и одржавања железничке мреже, најзначајнијим пројектима који се реализују и др. Поред тога, пре састанка Техничког комитета, учесници су имали прилику да у организацији OBB Infrastruktur AG обиђу и саму железничку станицу и упознају се са њеном грађевинском и саобраћајном структуром, организацијом функционисања станице, модерним системима који су коришћени приликом њене изградње, и повезаношћу са осталим системима јавног саобраћаја у Бечу. Станица је изграђена на месту где су раније постојале две чеоне железничке станице које повезане у јединствену целину, чиме је постигнут вишеструко већи капацитет тј. број путника који користе станицу.

На дневном реду састанка Техничког комитета био је велики број тема које су везане за развој и будућност железничког саобраћаја у региону Западног Балкана. Неке од кључних презентација одржали су стручњаци из аустријског министарства надлежног за послове саобраћаја, али и представници индустрије, покривајући различите теме, од искуства институција у спровођењу легислативе ЕУ у области железнице, до пројеката за изградњу брзих пруга и планова за проширење ТЕN-Т железничке мреже.

ТРАНСПОРТНА ЗАЈЕДНИЦА – 19. САСТАНАК ТЕХНИЧКОГ КОМИТЕТА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Извор: Транспортна заједница

Разматрани су такође и предстојећи пројекти и инвестиције, структура и капацитети тржишта железничких услуга, утицаји на интероперабилност, стварање услова за бољу повезаност широм ТЕN-Т мреже и др.

Једна од најважнијих тема овог састанка била је израда новог Акционог плана за железнице Транспортне заједнице, где су учесници били у прилици да детаљније разматрају активности које овај документ предвиђа и дају препоруке за његово унапређење. Акциони план за железнице Транспортне заједнице покрива период од три године и односи се на спровођење реформских активности на основу Уговора о оснивању Транспортне заједнице, и то за области које се односе на отварање железничког тржишта, права путника, безбедност, интероперабилност, управљање инфраструктуром и њену модернизацију.

Поред тога, на састанку су разматрани и предлози правних аката ЕУ из домена железничког транспорта и активности Железничке агенције Европске уније планиране за 2024. годину. Све наведене активности показују озбиљну посвећеност релевантних актера унапређењу железничког саобраћаја у региону.

Током састанка, учесници из Западног Балкана посебно су истакли значај сарадње у савладавању техничких изазова и јачању одрживог развоја.

ТРАНСПОРТНА ЗАЈЕДНИЦА – 19. САСТАНАК ТЕХНИЧКОГ КОМИТЕТА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Извор: Транспортна заједница


Технички комитет за железнице је платформа за сарадњу и доношење одлука о питањима везаним за железницу у оквиру Транспортне заједнице. Циљ му је а унапреди железнички саобраћај у југоисточној Европи и на Западном Балкану промовисањем сарадње међу регионалним партнерима и заинтересованим странама.

26. јануар 2024.

IRG-RAIL: САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ТРЖИШТА

Уз подршку Привредне коморе Србије, Дирекција за железнице била је домаћин састанка Радне групе за праћење тржишта Групе независних регулатора железничког тржишта – IRG-rail. Cастанак одржан 23. јануара 2024. у просторијама Привредне коморе Србије у Београду окупио је око 20 представника железничких регулаторних тела из 13 европских земаља, као и одређен број представника који су састанак пратили даљинским путем.

IRG-RAIL: САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ТРЖИШТА

Чланови радне групе састали су се у циљу припреме коначне верзије Дванаестог годишњег извештаја о праћењу железничког тржишта IRG-rail. Овај извештај односи се на 2022. годину и садржи посебан осврт на коришћење мреже и анализу потенцијалних фактора који утичу на коришћење железничке мреже, као што су демографски и географски фактори, структура и висина накнада за приступ инфраструктури, стање инфраструктуре, конкуренција, итд. Усвајање и објављивање извештаја планирано је за крај марта 2024. године.

IRG-RAIL: САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ТРЖИШТА

Радна група за праћење железничког тржишта IRG-rail –а основана је како би се омогућила сарадња и размена искустава регулаторних тела у вези са прикупљањем и анализом података о железничком тржишту. На основу резултата добијених прикупљањем података на годишњем нивоу, ова радна група израђује извештај о праћењу тржишта који представља преглед кретања на тржишту и економских услова у железничком сектору у државама чланицама IRG-rail –а, као и развој конкурентности европског железничког тржишта.

У прикупљању података за овогодишњи извештај учествовала је 31 држава.

______________________

Дирекција за железнице је члан IRG-Rail-а од 2016. године. IRG-Rail (Independent Regulators' Group - Rail) oснoвaн је Меморандумoм о разумевању потписаним 9. јуна 2011. године у Хагу, кojи поставља оквир за неформалну сарадњу независних регулаторних тела за железницу у циљу размене искустaва и мишљења по кључним питањима која се односе на регулисање и развој конкуренциje нa европском железничком тржишту.

27. децембар 2023.

САСТАНАК RESCOR 2023

У периоду од 14. до 15. децембра 2023. одржан је састанак RESCOR 2023, у Лиону, у Француској, а организатор састанка је била француска Агенција надлежна за безбедност жичара и вођеног транспорта (Technical service in charge of safety for ropeways and guided transports (STRMTG) ), која одговара за свој рад француском Министарству еколошке транзиције и територијалне кохезије и која има све надлежности у складу са ЕУ прописима из области жичара и значајну улогу у одобравању пуштања у рад вођених система јавног превоза (метроа, трамваја и др.).

САСТАНАК RESCOR 2023

RESCOR је европска мрежа служби надлежних за надзор и регулисање безбедности вођених система јавног превоза који се одржава једном годишње. RESCOR 2023 окупио је представнике из Данске, Француске, Немачке, Швајцарске, Шпаније, Ирске и Србије (Дирекција за железнице).

Првог дана састанка је организована посета учесника састанка управљачу метро система у Лиону, KEOLIS GROUP, једном од светских лидера у управљању метро системима који ове послове осим у Француској, обављају у укупно 13 држава.

Такође, организована је и вожња учесника састанка метро линијама Б и Д (без возача),

А (са возачем ) и Ц ( са зупчастом шином) у циљу објашњења разлика између различитих система.

Након вожњи , организована је посета Poudrette радионицама за одржавање метро возила у Лиону. Одржавање возила према програму одржавања врши управљач метро система, KEOLIS GROUP.

САСТАНАК RESCOR 2023 САСТАНАК RESCOR 2023

Другог дана састанка одржане су презентације које су презентоване по областима (прописи, конструисање, одржавање, експлоатација и надзор вођених транспортних система).

Организатор састанка, STRMTG, представио је, између осталог, процедуру пуштања у рад нових линија вођених система и нових возила која њима саобраћају у Француској и начин евидентирања ванредних догађаја у 2022. за метрое и трамваје. STRMTG је такође представио нове француске националне прописе везане за безбедност превоза железницом и вођеним системима, након чега је одржан округли сто, где су сви учесници састанка представили нове донете или планиране прописе из ове области.

Имајући у виду да Дирекција за железнице има надлежност издавања сертификата и дозвола потребних за пуштање у рад нових линија метроа чија је изградња планирана у Београду, као и доношења подзаконских аката на основу Закона о метроу и градској железници („Сл. гласник РС“, бр.52/2021), а да са друге стране не постоји правни оквир из области метроа на нивоу ЕУ, искуства националних тела из држава ЕУ која се баве овом материјом су изузетно корисна.

8. децембар 2023.

IRG-Rail – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ ОДРЖАНО У БЕРЛИНУ ОД 28. ДО 29. НОВЕМБРА 2023

Пленарна скупштина Групе независних регулатора железничког тржишта - IRG-Rail окупила се на свом јесењем заседању у Берлину којим су председавали др Анегрет Гребл и проф. др Карстен Оте из немачког регулаторног тела Bundesnetzagentur. Састанак је окупио представнике 23 регулаторна тела који су присуствовали седници у Берлину и 6 регулаторних тела који су заседање пратили даљинским путем.

IRG-Rail – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ ОДРЖАНО У БЕРЛИНУ ОД 28. ДО 29. НОВЕМБРА 2023 Извор: IRG-Rail

Поред представљања извештаја радних група о реализацији програма рада за 2023. годину и даљих планираних активности, чланице IRG-Rail-а бавиле су се текућим дешавањима у железничком сектору, као и унутар саме организације.

Пленарна скупштина усвојила је следећа документа:

 • “Ажуриран документ о економском приступу начелима одређивања цена из члана 31 (7) и члана 31 (8) Директиве 2012/34/EU”. Документ садржи нове информације, нпр. о ценовним категоријама, власништву средстава и ценама чији износи премашују прихватљиве трошкове увећане за разуман профит.
 • Извештај о “Регулисању железничког тржишта на теретним терминалима“. Овај извештај садржи преглед националних приступа и схватања у вези са тим који делови и услуге у оквиру теретних терминала се односе на железницу.
 • Меморандум о разумевању члaн 9. тачка 1. измењен је тако да даје могућност да два регулаторна тела заједнички председавају IRG-Rail-ом.

IRG-Rail – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ ОДРЖАНО У БЕРЛИНУ ОД 28. ДО 29. НОВЕМБРА 2023

Уочи пленарне скупштине објављен је документ о „Општим напоменама о предлогу Европске комисије за Уредбу о коришћењу капацитета железничке инфраструктуре у јединственом европском железничком простору“ у којем се дају прва разматрања о обезбеђивању приступа железничкој инфраструктури и услужним објектима у Европи без дискриминације и ефикасном коришћењу железничке мреже. Такође, група IRG-Rail објавила је Прелиминарно мишљење о „Смерницама за приступ инфраструктури израђеним од стране Европске комисије“ како би поделила своје ставове и искуства о овом питању и подржала рад Eвропске комисије на смерницама током њиховог развоја.

Сва четири извештаја, као и Меморандум о разумевању, објављена су на веб сајту организације (https://www.irg-rail.eu/).

Након председавања шведског регулаторног тела Transportstyrelsen у 2024. години, IRG-Rail-ом ће у 2025. председавати регулаторно тело из Шпаније (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Следеће пленарно заседање биће одржано у мају 2024.

30. новембар 2023.

OTIF – Годишњица примене јединствених правила CIM и CIV

Пето заседање ad hoc Комисије за правна питања и међународну сарадњу OTIF-a (Међувладине организације за међународне превозе железницом) отворено је 7. новембра 2023. у Берну свечаним догађајем везаним за прославу 130. годишњице примене Јединствених правила CIM и 95. годишњице примене Јединствених правила CIV.

OTIF – Годишњица примене јединствених правила CIM и CIV Извор: OTIF

Прва Јединствена правила о уговорима о међународном превозу робе железницом (CIM) усвојена су 14. октобра 1890. и ступила су на снагу 1. јануара 1893, а прва Јединствена правила о уговорима о међународном превозу путника и пртљага железницом (CIV) усвојена су 23. октобра 1924. и ступила су на снагу 1. октобра 1928. Ове године, 2023, навршава се 130 година од када су на снази Јединствена правила CIM и 95 година од када су на снази Јединствена правила CIV. Тим поводом организовано је неколико округлих столова током којих су корисници Јединствених правила CIV и CIM и остали стручњаци из ових области имали прилику да поделе своја искуства и размишљања директно са OTIF-ом.

OTIF – Годишњица примене јединствених правила CIM и CIV Извор: OTIF

Разматрало се, пре свега, да ли су ови прописи, с обзиром на њихову дуговечност, прилагођени тренутној ситуацији и да ли постоји хитна потреба за њиховом ревизијом. Поред тога, неке од важних тема овог скупа биле су и односи између царинских процедура и уговора о превозу, као и односи између међународног права и националних прописа држава чланица OTIF-а. На дневном реду били су и изазови дигитализације, и то посебно у међународном превозу путника железницом. Генерални закључак ових целодневних разговора био је да тренутно не постоји хитна потреба за изменама ових прописа, као и да, уколико се будућности буду мењали, то треба радити веома опрезно и са фокусом на либерализацији железничког транспорта и његовој конкурентности.


OTIF је међувладина организација посвећена међународном железничком транспорту и развоју јединственог железничког права у циљу повезивања земаља Европе, Азије и Африке. Активна је од 1893. године и најстарија је међународна организација у овом сектору. Тренутно броји 50 држава чланица, међу којима је и Србија, и једног придруженог члана.

29. новембар 2023.

Међународна конференција о дигиталној безбедности на железници

Настављајући своју тесну сарадњу на тему дигиталне безбедности у области железнице, Агенција Европске уније за железницу (ERA) и Агенција Европске уније за дигиталну безбедност (ENISA) организовале су од 8. до 9. новембра 2023. у Атини Трећу међународну конференцију о сајбер безбедности на железници.

Међународна конференција о дигиталној безбедности на железници Међународна конференција о дигиталној безбедности на железници Извор: ERA

Циљ ове конференције био је упознавање учесника са сајбер претњама у области железничког сектора, као и са свим новинама везаним за превенцију таквих напада и могуће корективне мере. Овај сусрет бавио се, између осталог, развојем политике дигиталне безбедности, подизањем свести о сајбер претњама међу представницима железничког сектора, управљањем ризицима насталим сајбер нападима, као и методама идентификације ризика. У том контексту, посебно је истакнут значај заштите система ETCS и ERTMS од сајбер напада.

Међународна конференција о дигиталној безбедности на железници

Конференција је такође била изузетна прилика за успостављање контаката и стварање мреже стручњака у области дигиталне безбедности на железници.

22. новембар 2023.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА СТУДЕНТИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ

У понедељак 20. новембра 2023. године, у згради Ректората Универзитета у Београду, под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, организовано је свечано потписивање уговора о реализацији трећег циклуса праксе за студенте Универзитета у Београду, који ће трајати од 20. новембра 2023. године до 16. фебруара 2024. године.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА СТУДЕНТИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА СТУДЕНТИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Лазар Мосуровић, в. д. директора Дирекције за железнице, потписао је, том приликом, уговоре о реализацији трећег циклуса праксе за студенте Универзитета у Београду са двоје студената. Студенти ће у наредна три месеца, у Дирекцији за железнице, имати прилику да стичу практична знања из области стручних послова железничког саобраћаја. Практична искуства у Дирекцији за железнице у претходних неколико година стекло је више студената Саобраћајног факултета, а ова позитивна пракса се сада наставља у оквиру Протокола о сарадњи закљученог између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Универзитета у Београду.

На одржаној свечаности, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић захвалио је ректору Универзитета у Београду Владану Ђокићу што је прихватио иницијативу да се реализује студентска пракса, подсећајући да је током ове године 60 студента имало прилике да прође кроз тај процес.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА СТУДЕНТИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА ПРАКСЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Ректор Универзитета у Београду, Владан Ђокић подсетио да је реч о трећој групи студената која потписује уговоре са Министарством, додајући да је то вишеструко значајан пројекат, нарочито за студенте који ће у предузећима стицати практична знања, као и да је то прилика да студенти током студирања стекну практично искуство у најзначајнијим нашим фирмама и предузећима.

На овај начин, студенти поред стицања одређених теоретских знања, током праксе ће та знања моћи и да примене, као у да се суоче са одређеним изазовима.

21. новембар 2023.

КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ

У организацији Европске агенције за железнице, у периоду од 10. октобра 2023. године до 12. октобра 2023. године реализована је IPA студијска посета на тему коришћења алтернативних горива (возова на водоник) и електрични возови на батерије. Студијска посета је одржана у Савезној Републици Немачкој, у градовима Бремен, Брауншвајг и Дизелдорф. Ова студијска посета окупила је велики број представника националних тела за безбедност у железничком саобраћају (NSA), међу којима су били и представници Дирекције за железнице.

КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ

Током ове студијске посете, посетиоци су могли да се упознају са основама употребе водоника као погонског горива за железничка путничка возила намењена регионалном саобраћају, као и са могућношћу примене батерија за саобраћај електричних возова. Једна од специфичности ове студијске посете била је у томе што су се учесници за све време трајања посете превозили железницом до свих дестинација, што је на све учеснике оставило посебан утисак.

Првог дана студијске посете, 10. октобра 2023. године, учесници су се упознали са возовима на водоник компаније „Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB)”, у месту Бремерверде. Водоник, као зелено гориво будућности, изузетно је популарно у експанзији регионалног железничког саобраћаја у Савезној Републици Немачкој. Учесници су имали прилику да се провозају регионалним возом на водоник, да се упознају са системом управљања ових возова, системом за транспорт и складиштење водоника, као и танковањем водоника у возове.

КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ

Представници компаније EVB су учесницима омогућили детаљан увид у станицу за утакање водоника у возове, при чему су истакли да се у станици може ускладиштити укупно 4,95 t водоника, при чему се дневно може извршити утакање водоника у 12 возова, преко 2 аутомата за утакање. Истовремено је могуће танкати водоник у две гарнитуре. Један пун резервоар водоника омогућује возу да пређе растојање између 700 и 1000 km. Брзина танкања водоника у возове, зависи од температуре ваздуха, температуре водоника и количине преосталог водоника у резервоарима, тако да се време пуњења може кретати између 10 – 20 min када је водоник хладан и када је спољашња температура ваздуха пријатна или нижа, па све до 45 min уколико је водоник топао и температура ваздуха повишена. У Савезној Републици Немачкој, постоји укупно две станице за утакање водоника у возове – једна у Бремерверде и друга у околини Франкфурта. Станице за утакање водника у возове су распоређене само у оним регионима земље где се користе возови на водоник. Водоник се до станица за утакање допрема камионима, док се у будућности разматра транспорт водоника од станица за утакање путем система цевовода, чиме би се читав процес производња – транспорт – утакање - коришћење изводио као потпуно „зелени“ процес, односно без емисије CO2, што је управо и циљ пројекта употребе водоника као алтернативног горива за регионални железнички саобраћај.

КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ

КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ

Након станице за утакање водоника, учесници су имали прилику да посете прву халу у Савезној Републици Немачкој за одржавање возова на водоник, као и хале за одржавање свих осталих возила компаније EVB. Одржавање путничких возова за регионални саобраћај се не разликује битно од одржавања регионалних возова на дизел гориво. Највећа опасност коју представници компаније истичу јесте опасност од запаљивости и експлозије, с обзиром на осетљивост водоника, тако да се у хали за одржавање возова на водоник води посебно рачуна о безбедносним мерама.

КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ

КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ

Другог дана студијске посете, 11. октобра 2023. године, учесници су се запутили ка граду Брауншвајг, у фабрику компаније „Alstom”, једне од водећих компанија за производњу железничких возила на свету. У оквиру ове посете, учесници су имали прилику да се упознају са производњом возова на водоник, намењених регионалном железничком саобраћају, али и са производњом возова на батерије. Компанија „Alstom” броји преко 70.000 запослених и преко 150.000 произведених железничких возила у комерцијалној употреби. Железничка возила на алтернативна горива – водоник и возила на батерије који су производи ове компаније су „Coradia Lint” i „Coradia Ilint”.

КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗОВА НА БАТЕРИЈЕ

Последњег дана студијске посете, 12. октобра 2023. године, учесници су посетили тренинг и верификациони центар компаније „Siemens Mobility” у области насеља Вегберг. „Siemens Mobility” је једна од највећих компанија за производњу железничких возила на свету, а поред производње, компанија се бави и разним испитивањима возила. У склопу овог тренинг и верификационог центра, учесници су имали прилику да виде велике и јединствене комплексе за тестирање, верификацију и сертификацију железничких возила. У оквиру комплекса, постоји 6 km модерно опремљених колосека за тестирања возила за брзине до 160 km/h, 2,5 km колосека за тестирање возила за брзине до 100 km/h, 1,4 km колосека за тестирања за брзине до 80 km/h, као и 550 m колосека у кривини радијуса R=50,0 m за испитивање понашања возила у кривини. У овом центру врши се тестирање и верификација како железничких возила тако и трамваја, тако да су колосеци у комплексу стандардне ширине 1435 mm, односно 1000 mm. Центар за тестирање и верификацију је свима доступан под једнаким условим, тако да многе водеће компаније управо овде врше испитивања својих возила. Тренинг и верификациони центар издају сертификате о безбедности, сертификате за менаџмент, акредитације за лабораторије и бондинг сертификате.

„Siemens Mobility” такође производи и железничка возила на зелену енергију – водоник, за потребе регионалног железничког саобраћаја, типа „Mireo Plus”, као и електричне возове на батерије. Представници компаније истичу да је цена возова на водоник 10 – 20 % већа у односу на цену возова на батерије, да возови на водоник могу са пуним резервоаром прећи и преко 1000 km раздаљине. Код возова на батерије, трајност батерије зависи од правилног руковања и пуњења батерије, и да у просеку износи од 10 до 15 година. Поред тога, истиче се да су електрични возови на батерије намењени пре свега премошћавању неелектрифициране деонице између две електрифициране деонице, тако да се електрични возови са батеријама израђују као возови којима је примарно напајање електричном енергијом из контактне мреже. У режиму коришћења батерија, регионални путнички воз може прећи растојање од 80 до 120 km.

Учесници ове IPA студијске посете имали су прилику да се информишу о важности коришћења алтернативних горива за железничка возила – водоник и батерије, ради смањења емисије CO2 и заштите животне средине, као и о основним технолошким процесима производње, одржавања и управљања одржавањем оваквих железничких возила. Поред тога, учесници студијске посете су остварили увид у тестирање и верификацију железничких возила, врсте потврда и сертификата који се издају у тренинг центрима и на тај начин заокружили ову свеобухватну, едукативну посету.

9. октобар 2023.

Транспортна заједница - 17. састанак Техничког комитета за железнице

Технички комитет за железнице Транспортне заједнице успешно је закључио свој 17. састанак одржан у Загребу, Хрватска, од 5. до 6 октобра 2023. Састанак је окупио разноврсну групу представника страна потписница из југоисточне Европе, Грузије, Молдавије, Украјине, Генералног директората за мобилност и транспорт Европске комисије, Железничке агенције Европске уније и заинтересованих страна из приватног сектора, обележавајући прекретницу у обликовању будућности железничког транспорта у региону.

Транспортна заједница - 17. састанак Техничког комитета за железнице

Састанак је био фокусиран на унапређење кључних иницијатива у железничком сектору кроз разматрање Извештаја о напретку Акционог плана за железницу и проширења TEN-T железничке мреже.

У свом уводном говору, директор Транспортне заједнице, господин Матеј Закоњшек, осврнуо се на значај и похвалио рад Техничког комитета истичући да активно ангажовање свих заинтересованих страна наглашава нашу колективну посвећеност унапређењу железничког саобраћаја у региону.

Учесници су учествовали у детаљној дискусији и презентацији коначног нацрта Извештаја о напретку у вези са спровођењем Акционог плана за железницу. Овај извештај, сачињен у сарадњи са свим регионалним партнерима, требало би да буде усвојен од стране Регионалног управног одбора и Министарског савета на предстојећим састанцима заказаним за октобар и новембар ове године.

Транспортна заједница - 17. састанак Техничког комитета за железнице

Технички комитет је такође разматрао TEN-T извештај који се односи на проширење TEN-T железничке мреже на Западни Балкан. Извештај је оценио стање железничке мреже на Западном Балкану и њену усклађеност са захтевима TEN-T мреже.

Током састанка, присутни су добили најновије информације о законским променама у вези са TEN-T мрежом, текућим инфраструктурним пројектима, као и презентацију завршног извештаја о студији за процену железничког тржишта у региону, која је завршена у августу 2023. године.

Транспортна заједница - 17. састанак Техничког комитета за железнице

Један од најважнијих догађаја састанка била је посета загребачкој Главној железничкој станици, организована заједно са путничким железничким превозником „ХЖ Путнички“. Присутни су имали прилику да присуствују презентацији и демонстрацији новог EMU воза, који је у функцији од јула ове године.

Технички комитет за железнице је платформа за сарадњу и доношење одлука о питањима везаним за железницу у оквиру Транспортне заједнице. Циљ му је да унапреди железнички саобраћај у југоисточној Европи и на Западном Балкану промовисањем сарадње међу регионалним партнерима и заинтересованим странама.

4. октобар 2023.

European Rail Safety Days 2023

Представници Дирекције за железнице учествовали су на конференцији European Rail Safety Days 2023 која је одржана у периоду од 20. до 22. септембра 2023. у Талину, у организацији Агенције ЕУ за железнице (ERA).

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

Конференцију је отворио извршни директор Агенције ЕУ за железнице (ERA), господин Јосеф Допелбауер, након чега је представник естонског Министарства екологије, Сандер Салму, представио укратко естонски железнички систем.

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

На конференцији су се могле чути презентације стручњака и лидера из области железнице и других високоризичних индустрија, који су се бавили питањима везаним за безбедносну културу, истрагама несрећа, иновативним решењима за обуку стручњака из области безбедности и другим темама.

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

Другог дана учесници су имали прилику да учествују у интерактивним радионицама како би се детаљније упознали са начином на који треба учити из праксе других грана привреде који се баве безбедношћу, као и начином на који треба учити из истрага и надзора у области железнице.

European Rail Safety Days 2023 European Rail Safety Days 2023

Трећи дан је био предвиђен за технички обилазак Луке Muuga (посета мултимодалном терминалу и диспечерском објекту), Елроновог депоа за одржавање железничких возила (Елрон је једини превозник за путнички саобраћај у Естонији) и Естонске академије безбедносних наука која је представила своје вештине за симулацију управљања несрећама у железничком саобраћају.

22. август 2023.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ ПЛАНИРАЊА И РАЗВОЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У организацији China Railway International Co. Ltd у духу кинеско-српског пријатељства и успешне сарадње у реализацији низа значајних пројеката у области железничке инфраструктуре 9. 8. 2023. у Београду је одржан радни састанак на коме је презентована Студија планирања и развоја железничке мреже Републике Србије коју је на иницијативу Ванг Тунгђуна, члана партијске групе и заменика генералног директора Железница Кине, израдио China Railway Design Group Co. Ltd.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ ПЛАНИРАЊА И РАЗВОЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Састанку су присуствовали представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекције за железнице, “Србија Воза” а.д, “Србија Карга” а.д, Инфраструктуре железнице Србије а.д, представници China Railway International Co. Ltd и China Railway Design Group Co. Ltd.

Студија је заснована на искуствима и решењима кинеских експерата и биће подршка развоју националне железничке инфраструктуре Србије и значајна основа за договоре у вези са будућим пројектима и даљој сарадњи између Кине и Србије.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ ПЛАНИРАЊА И РАЗВОЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ ПЛАНИРАЊА И РАЗВОЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Овом студијом су између осталог обухваћени: анализа постојећег стања железничке мреже и услуга у путничком и теретном саобраћају, проблеми које треба решити, план оптимизације са посебним освртом на ојачавање конекција и остваривање интероперабилности са суседним државама и динамика имплементације плана оптимизације.

05. јул 2023.

САРАДЊА СА МАЂАРСКИМ НАЦИОНАЛНИМ ТЕЛОМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЖЕЛЕЗНИЦА

Дана 21. јуна 2023. године у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одржан је састанак представника мађарског националног тела за безбедност (Министарство грађевинарства и саобраћаја – Управа за безбедност железница) и Дирекције за железнице на тему израде споразума о међусобној сарадњи националних тела за безбедност две државе.

САРАДЊА СА МАЂАРСКИМ НАЦИОНАЛНИМ ТЕЛОМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЖЕЛЕЗНИЦА

Тема споразума је међусобна сарадња у области граничног саобраћаја између Републике Србије и Мађарске у погледу сертификата о безбедности за превоз, дозвола за коришћење железничких возила, заједничког надзора и др.

Учеснике су поздравили Анита Димоски, помоћник Министра, Лазар Мосуровић, в. д. Директора Дирекције за железнице и László Veszprémi, Директор мађарског националног тела за безбедност.

САРАДЊА СА МАЂАРСКИМ НАЦИОНАЛНИМ ТЕЛОМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЖЕЛЕЗНИЦА

Мађарска страна је као основу за израду споразума понудила решења из споразума између мађарског и словачког националног тела за безбедност. Анализом понуђеног текста закључено је да већи број одредби није могуће применити од стране Дирекције за железнице из следећих разлога: Мађарска је чланица ЕУ а Република Србија није, прописи који се примењују у Мађарској су усклађени са 4. железничким пакетом док су прописи у Републици Србији усклађени са 3. железничким пакетом, надлежности Агенције ЕУ за железнице у погледу издавања сертификата о безбедности и издавања дозвола за коришћење железничких возила ограничене су на територију Европске Уније и др.

САРАДЊА СА МАЂАРСКИМ НАЦИОНАЛНИМ ТЕЛОМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЖЕЛЕЗНИЦА

Дирекција за железнице је преузела обавезу да изради иновирани текст споразума који ће узети у обзир разлике у прописима који важе у Мађарској и Републици Србији и понудити решeња која ће бити прихватљива за обе стране. Наредни састанак ће се одржати у Мађарској на јесен ове године.

04. јул 2023.

OTIF – СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ТЕХНИЧКИХ ЕКСПЕРАТА И РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПИТАЊА

У организацији Секретаријата OTIF-a одржане су у периоду од 13. до 15. јуна 2023. године у Берну 15. седница Комисије техничких експерата (СТЕ) и 49. седница Радне групе за техничка питања (WG TECH).

OTIF – СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ТЕХНИЧКИХ ЕКСПЕРАТА И РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПИТАЊА

На седницама су учествовали што личним присуством, што даљинским путем, представници држава уговорница OTIF-a, Европске уније, Агенције Европске уније за железнице, Заједнице европских железница (CER), Удружења пријављених тела (NB Rail), Савета држава Персијског залива и други.

На седници СТЕ усвојени су следећи документи: UTP GEN-E – Јединствени технички прописи који се односе на квалификације и независност тела за оцену, UTP GEN-G – Заједничка безбедносна метода за процену и оцену ризика, Ревизија списка техничких докумената наведених у Прилогу I UTP TAF – Јединствени технички прописи који се односе на телематске апликације у робном саобраћају, Ревизија упутства за примену UTP WAG и UTP Noise.

OTIF – СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ТЕХНИЧКИХ ЕКСПЕРАТА И РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПИТАЊА

Усвојен је и Нацрт Прилога Ц Додатка Х који се односи на хармонизовани поступак издавања сертификата о безбедности. Додатак Х COTIF-a – Јединствена правила која се односе на безбедно кретање возова у међународном саобраћају усвојен је од стране Генералне скупштине OTIF-a 2018. године. Исти ће ступити на снагу када га ратификује или на други начин прихвати најмање 2/3 држава чланица и о томе обавесте Генералног секретара. У међувремену се припремају његови прилози.

OTIF – СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ТЕХНИЧКИХ ЕКСПЕРАТА И РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПИТАЊА    OTIF – СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ТЕХНИЧКИХ ЕКСПЕРАТА И РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПИТАЊА

На седници Радне групе за техничка питања (WG TECH) разматрани су: Нацрт Прилога Д Додатка Х, који се односи на надзор над системима за управљање безбедношћу, Измене Упутства за примену UTP LOC&PAS и измене Упутства за примену UTP TCRC (Састав воза и провера усклађености са трасом). Наведени документи ће се финализирати на наредне две седнице WG TECH до краја 2023. године и биће понуђени СТЕ на усвајање на њеној наредној седници у јуну 2024. године.

OTIF – СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ТЕХНИЧКИХ ЕКСПЕРАТА И РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПИТАЊА

29. јун 2023.

Потписивање Меморандума о сарадњи за железничку изврсност и 16. редовни састанак Техничког комитета за железнице

У организацији Сталног секретаријата Транспортне заједнице, 21. јуна 2023. године у Добоју (Босна и Херцеговина), одржан је самит са темом наставка активности на даљој промоцији тзв. Регионалног железничког центра изврсности („Regional Railway Centre of Excellence“), као и 16. редовни састанак Техничког комитета за железнице на ком су присуствовали представници Дирекције за железнице.

Потписивање Меморандума о сарадњи за железничку изврсност и 16. редовни састанак Техничког комитета за железнице

Извор: Transport Community

Успостављање будућег Регионалног железничког центра изврсности треба да обезбеди додатно образовање, унапреди знања и вештине, као и пружи додатне прилике за напредовање железничким радницима из региона, а у складу са савременим изазовима и потребама тржишта рада. С тим у вези, настављено је са потписивањем Меморандума о сарадњи за железничку изврсност („Memorandum of Cooperation of Rail Excellence“) од стране заинтересованих образовних институција и железничких предузећа која то нису учинила на претходном самиту у фебруару ове године.

Након тога, одржан је и 16. редовни састанак Техничког комитета за железнице на коме су учествовали представници страна учесница Транспортне заједнице, укључујући и представника Железничке агенције Европске уније (ERA).

Главне теме, између осталог, биле су и израда новог Акционог плана за железнице, активности ERA и изазови на железничким тржиштима Западног Балкана, као и извештавање о напретку страна учесница оствареном у претходном периоду, у првом реду из области усаглашавања прописа са прописима ЕУ и реализације капиталних инфраструктурних и осталих пројеката.

Такође, разматран је и статус активности на пројектима који су тренутно у фази реализације а остварују се под руководством Транспортне заједнице, као што су пројекст кампање побољшања безбедности на путним прелазима („Level Crossings Campaign“), пројекат TODIS (Transport Observatory Database) и пројекат процене железничког тржишта Западног Балкана („Assessment of the Rail Market at the Western Balkan“).

16. јун 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСПОСТАВЉАЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЖИЧАРА И ИЗДАВАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА РАД ЖИЧАРА ОД СТРАНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Дирекција за железнице почиње са спровођењем својих надлежности прописаних Законом о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС“, бр. 38/2015, 113/2017 - други закон и 31/2019) обзиром да је испуњен и једини преостали услов за почетак потпуног спровођења закона. Од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 15. 5. 2023. издато је овлашћење за послове стручног прегледа жичара Институту за рударство и металургију Бор, чиме је омогућен стручни преглед жичара и специфичних вучних инсталација од стране овлашћеног лица у складу са Законом, након кога управљач жичаре добија извештај у прописаној форми који представља један од кључних услова за добијање одобрења за рад жичаре.

Надлежности Дирекције за железнице у области жичара су:

Вођење евиденције жичара и свих субјеката одређених овим законом који утичу на безбедност рада жичара,

Вођење евиденције овлашћења за послове стручног прегледа жичара и специфичних вучних инсталација,

Издавање Одобрења за рад жичара са роком важења од годину дана, и

Издавање Одобрења за рад специфичних вучних инсталација са роком важења од годину дана.

Детаљне информације о подношењу захтева за одобрење за рад жичаре и специфичне вучне инсталације и упису у евиденцију жичара налазе се на линку https://www.raildir.gov.rs/usluge-upravljaci-zicara.php

Презентација

Контакт особа: Душан Цмиљановић e-mail:dusan.cmiljanovic@raildir.gov.rs

31. мај 2023.

IRG-RAIL – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ ОДРЖАНО У БОНУ ОД 23. ДО 24. МАЈА 2023.

Пленарна скупштина Групе независних регулатора железничког тржишта - IRG-Rail окупила се на свом пролећном заседању у Бону којим су председавали др Анегрет Гребл и проф. др Карстен Оте из немачког регулаторног тела Bundesnetzagentur. Председник немачког регулаторног тела Клаус Милер у свом уводном говору обратио се представницима 22 регулаторна тела који су присуствовали седници у Бону и 8 регулаторних тела који су састанак пратили даљинским путем.

IRG-RAIL пленарно заседање одржано у Бону од 23. до 24. маја 2023.

Извор: IRG-Rail

Поред представљања извештаја радних група о реализацији програма рада за 2023. и даљих планираних активности, чланице IRG-Rail-а бавиле су се текућим дешавањима у железничком сектору, као и унутар саме организације.

Пленарна скупштина усвојила је следећа документа:

• Ставови IRG-Rail-а о иницијативи Европске комисије у циљу успостављања боље координације над европским железничким капацитетима и управљањем саобраћајем;

• Смернице за опис услужних објеката;

• Ажурирана табела рокова за одговор на захтеве за доделу капацитета према члану 9 (1) Спроведбене уредбе (ЕУ) 2017/2177 о приступу услужним објектима и услугама везаним за железнички саобраћај;

• Једанаести годишњи извештај о праћењу тржишта усвојен је електронским путем непосредно пред пленарно заседање.

Сва четири извештаја објављена су на веб сајту организације (https://www.irg-rail.eu/).

На састанку је Драгица Флам из хрватског регулаторног тела HAKOM изабрана за новог копредседника Групе за приступ услужним објектима.

Следеће пленарно заседање IRG-Rail-а биће одржано у Берлину у новембру 2023.

17. мај 2023.

ПРАВИЛНИЦИ ОБЈАВЉЕНИ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 39/2023

Дирекција за железнице донела је следеће правилнике који су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 39/2023 од 12. маја 2023. године, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику:

5. мај 2023.

IPA ERA ERTMS обука

У организацији Железничке агенције Европске уније (ERA) и Транспортне заједнице , у оквиру ERA IPA пројекта финансираног од стране Европске комисије, у просторијама компаније CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), од 18. до 20. априла 2023. године одржана је обука на тему изазова у имплементацији ERTMS система (European Rail Traffic Management System - Европски систем управљања железничким саобраћајем).

IPA ERA ERTMS обука

Циљ ове обуке био је упознавање свих учесника са историјом, развојем и функционисањем ERTMS-а, предностима ERTMS-а у поређењу са националним системима (класа Б), као и упознавање са правним оквиром везаним за увођење ERTMS система. ERTMS је јединствен европски систем сигнализације и контроле брзине који обезбеђује интероперабилност националних железничких система, повећава брзину возова, капацитет инфраструктуре и ниво безбедности у железничком саобраћају, а истовремено смањује трошкове набавке и одржавања система сигнализације.

На тродневној обуци су експерти Железничке агенције Европске уније (ERA) из ове области одржали предавања са фокусом на неке од најважнијих тема, као што су правни оквир и садржај TSI CCS и спецификације у Анексу А, архитектура ERTMS система, принцип рада и начин преноса података (комуникације) између дела на возилу и пружног дела, еволуција и развој ERTMS-а предвиђени предлогом новог TSI CCS који треба да буде донесен у 2023. години, итд.

IPA ERA ERTMS обука

На обуци је наглашено да ERTMS осим интероперабилности има бројне предности у поређењу са националним системима (класом Б):

 • већу безбедност - континуирани надзор брзине кретања возова подразумева виши ниво безбедности у поређењу са већином националних система заштите возова,
 • повећање капацитета - ERTMS омогућава смањење минималне удаљености или времена између возова, чиме се повећава капацитет возова,
 • потенцијално смањење трошкова одржавања, итд.

Учесници су осим теоријске имали и практичну обуку, односно демонстрацију хардвера и принципа децентрализованог ETCS система нивоа L1 у центру за испитивање компаније CAF, а организована је и вожња возом на линији Луксембург-Етелбрук где је практични део обуке спроведен у управљачници.

28. април 2023.

IPA РАДИОНИЦА О ЕВРОПСКОМ РЕГИСТРУ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА (EVR)

У организацији Железничке агенције Европске уније (ERA), у оквиру ERA IPA пројекта финансираног од стране Европске комисије, у просторијама Транспортне заједнице у Београду, 25. априла одржана је радионица на тему увођења европског регистра железничких возила (EVR - European Vehicle Register).

IPA РАДИОНИЦА О ЕВРОПСКОМ РЕГИСТРУ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА (EVR)

У складу са одлуком Комисије ЕУ 2018/1614, земље чланице ЕУ постепено прелазе на новоформирани, централизовани модел регистра возила EVR у оквиру којег ће целокупна база података свих железничких возила ЕУ бити на једном месту и која ће бити искључиво у надлежности Железничке агенције Европске уније (ERA), а 2022. године ERA је донела одлуку да обезбеди слободан приступ EVR-у земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за приступ ЕУ.

Нови регистар има скоро идентичну структуру као Национални регистар железничких возила ( NVR), што су учесници радионице имали прилику да виде кроз практичне вежбе. Највећа новина у односу на тренутни регистар је то да се комплетан процес уписивања возила у регистар обавља електронски путем линка који је предвиђен за то и налази се на сајту ERA, а регистрацију возила обавља искључиво ималац железничког возила тако што попуњава податке у електронском обрасцу након чега национално тело за безбедност, односно у Републици Србији Дирекција за железнице, врши контролу тачности података и одобрава регистрацију.

IPA РАДИОНИЦА О ЕВРОПСКОМ РЕГИСТРУ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА (EVR)

Закључак са радионице је да пребацивање података из Националног регистра железничких возила (NVR) у Европски регистар железничких возила (EVR), као и начин коришћења новог регистра, захтева темељну припрему у сарадњи са Железничком агенцијом Европске уније.

27. април 2023.

Мокра Гора – састанак на тему пограничног железничког саобраћаја између Србије и Црне Горе

Представници железничког сектора Србије и Црне Горе окупили су се 20. априла на Мокрој Гори поводом скорашњег завршетка грађевинских радова на станичној згради у Бијелом Пољу, будућој заједничкој пограничној станици Србије и Црне Горе. Испред делегације железничког сектора из Србије присутне је поздравио Лазар Мосуровић, в. д. директора Дирекције за железнице. Он је у свом уводном излагању истакао значај овог скупа поготово имајући у виду да се одржава у време привођења крају радова и планираног скорашњег отварања реконструисане станице у Бијелом Пољу, пројекта од изузетног значаја за Србију и Црну Гору.

Мокра Гора – састанак на тему пограничног железничког саобраћаја између Србије и Црне Горе

Мирослав Брајовић, председник Одбора директора „Монтекарга“, црногорске железничке компаније за превоз робе, истакао је велики значај ове станице у пограничном саобраћају између Србије и Црне Горе нарочито када је у питању теретни саобраћај. На скупу су такође представљени планови везани за бољи и ефикаснији рад у пограничном саобраћају, између осталог и за имплементацију телематских апликација за превоз путника и робе у складу са техничким спецификацијама интероперабилности Европске уније (TSI TAF/TAP). Поред тога, најављен је почетак радова на довршетку музејско-туристичке пруге од станице Шарган Витаси до Кремана чиме ће цела креманска област додатно добити на значају.

Представници Жељезничке инфраструктуре Црне Горе и компаније „Монтекарго“ у кратким цртама су представили своје компаније, као и планове које имају за наредни период, са посебним освртом на предстојећу туристичку сезону и најаве повећања обима превоза терета на барској прузи. Скуп је завршен представљањем туристичке понуде Шарганске осмице, као и историјата и саобраћаја музејског воза „Носталгија“, након чега су чланови делегација имали прилику и да се провозају по чувеној „Шарганској осмици“.

Мокра Гора – састанак на тему пограничног железничког саобраћаја између Србије и Црне Горе

Наставак сарадње најављен је за почетак јуна у Подгорици када је планиран тројни састанак представника црногорског и српског железничког сектора са представницима железничког сектора Републике Српске.

25. април 2023.

Инсбрук – семинар о превозу жичарама

У организацији О.I.Т.А.F.-а (International Organization For Transport By Rope), једне од најзначајнијих интернационалних организација за све видове транспорта жичарама која тренутно има 155 чланова из 35 државе, 6 техничких комисија и 2 радне групе које се баве свим техничким питањима везаним за жичаре, 20. априла 2023. године одржан је међународни научно-стручни семинар на тему експанзије превоза путника жичарама у Инсбруку, у Аустрији.

Инсбрук – семинар о превозу жичарама

На овом скупу, који се одржава једном годишње, где се окупио велики број стручњака из области жичара, представника управљача жичара, представника националних тела у чијој су надлежности жичаре, представника великих компанија из области производње, дистрибуције и монтаже система жичара и пропратне опреме и Дирекција за железнице је имала свог представника.

У складу са светским трендовима, неке од главних тема предавања и дискусије биле су имплементације система жичара у урбана подручја, одрживи развој ових система превоза, процена утицаја имплементације и одржавања ових система на животну средину и др.

Предавање др Консантина Кухнера из компаније Jakob Rope Systems, на тему експанзије коришћења система жичара у урбаним подручјима, као и изазовима са којима се суочавају компоненте ових система приликом рада у другачијим условима у односу на планинска подручја, привукло је посебну пажњу, као и закључак да трошкови одржавања жичара у урбаним подручјима вишеструко превазилазе трошкове одржавања ски лифтова у планинским пределима, те да на то треба обратити пажњу приликом планирања имплементације ових система.

Семинар, као и серија предавања на тему жичара, одржан је у склопу сајма INTERALPIN INSPIRATION DAYS 2023, који је одржан од 20. до 22. априла 2023. године у Инсбруку.

Инсбрук – семинар о превозу жичарама Инсбрук – семинар о превозу жичарама

На сајму су се, поред представљања великог броја система и производа неких од најзначајнијих произвођача жичара и пропратне опреме, могле видети и најсавременије иновације у превозу путника помоћу жичара. На преко 40 000 квадратних метара преко 650 излагача из скоро 117 земаља приказало је најмодерније инсталације за превоз путника, опрему за генерисање вештачког оснежавања, системе наплате карата и пребројавања путника, безбедносну опрему, опрему за припрему и одржавање ски стаза и путева, опрему за контролисање и мониторинг и слично.

Инсбрук – семинар о превозу жичарама

Највећу пажњу посетилаца привукло је представљање и демонстрација рада топова за вештачко оснежавања, најновијег Ghost система, који се одликује скривеним кућиштем укопаним у земљу, са могућношћу извлачења до 7 метара, што представља нов ниво у безбедности скијаша на самој стази.

23. децембар 2022.

ОБУКА О ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ – НОВИ САД

Железничка агенција Европске уније - ERA у сарадњи са Дирекцијом за железнице организовала је од 13. до 15. децембра 2022. у Новом Саду обуку на тему интероперабилности на железници. Овај догађај окупио је око 40 учесника из земаља кандидата за приступање Европској унији, Данске, Румуније, представнике Транспортне заједнице и Делегације ЕУ у Србији.

ОБУКА О ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ – НОВИ САД

Најважнија тема обуке била је примена техничких спецификација интероперабилности (ТСИ) у складу са Директивом о интероперабилности (Директива (ЕУ) 2016/797) и њихова веза са националним прописима. Наиме, како би се елиминисале препреке за интероперабилност и као последица ширења области примене ТСИ на читав железнички систем Уније, неопходно је постепено смањење обима националних техничких прописа. У организацији Железничке агенције ЕУ (ERA) већ је одржано неколико састанака на ову тему са представницима железничких институција Западног Балкана и Турске у циљу пружања техничке помоћи за смањење обима националних прописа по угледу на државе чланице ЕУ. Oвај процес ће се на нивоу региона наставити у сарадњи са Транспортном заједницом.

Семинар се такође бавио и сертификацијом машиновођа, улогама националног тела за безбедност и послодавца у складу Директивом о машиновођама (Директива (ЕУ) 2016/797), критеријумима за признавање центара за стручно оспособљавање и регистрима које води Железничка агенција ЕУ (EVR, RINF, итд.). ERA је такође најавила да се у 2023. години планира одржавање радионице која ће се бавити посебно стручним оспособљавањем и издавањем дозвола за машиновође, као и неколико обука везаних за Европски регистар возила. У наредном периоду, захваљујући продужетку уговора између Железничке агенције ЕУ и Европске комисије – DG NEAR о спровођењу пројекта за подршку IPA корисницима, ERA ће наставити да подржава железничке институције у региону у њиховим напорима за приближавање европским стандардима у сарадњи са Транспортном заједницом и у складу са њеним Акционим планом за железнички транспорт.

ОБУКА О ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ – НОВИ САД

Обука о интероперабилности завршена је техничком посетом градилишту са обиласком радова на изградњи брзе пруге на деоници Нови Сад – Суботица коју су за учеснике радионице организовали „Инфраструктура железнице Србије“ a.d. и извођач радова, кинески конзорцијум „China Railway International“ и „China Communications Construction Company“.

25. новембар 2022.

IRG-RAIL – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ, НОВЕМБАР 2022.

Група независних регулатора железничког тржишта – IRG-Rail одржала је своје друго заседање у 2022. години од 15. до 16. новембра у Дубровнику. Састанак је организовала хрватска регулаторна агенција за мрежне делатности HAKOM од које ће председавање у 2023. години преузети немачко регулаторно тело Bundesnetzagentur.

IRG-RAIL – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ, НОВЕМБАР 2022.

Извор: IRG-Rail

Представници су се на заседању бавили текућим питањима у области регулисања тржишта железничких услуга са фокусом на ценама приступа железничкој инфраструктури, односно модалитетима обрачуна трошкова насталих директно као резултат саобраћања воза и њиховом применом у Европи. Радна група за накнаде је на ову тему израдила и представила документ под називом Преглед имплементације директних трошкова у Европи, док је Радна група за накнаде за услужне објекте као главни резултат свог рада у протеклој години припремила документ о накнадама за струју вуче. Резултат рада Радне групе за приступ услужним објектима представљен је у документу Регулаторни приступ концепту индустријских колосека. Поред резултата рада у протеклој години, радне групе су изнеле и своје планове за наредну годину у оквиру Програма рада за 2023. Наведена документа доступна су на сајту IRG-Rail-а путем следећег линка: Документи

За позицију копредседавајућег у 2023. години кандидовало се шведско регулаторно тело (Transportstyrelsen) које ће председавање Групом независних регулатора железничког тржишта преузети у 2024. години.

28. октобар 2022.

БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА - ПОСЕТА БУГАРСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Дирекција за железнице била је домаћин билатералног састанка са Агенцијом за железнице Републике Бугарске одржаног 25. и 26. октобра у Београду.

Овом приликом гост Дирекције био је извршни директор бугарске Агенције за железнице, г. Веселин Василев, заједно сарадницима који руководе пословима тела за регулисање железничког тржишта и националног тела за безбедност. Састанку је присуствовао и г. Дејан Ласица из Транспортне заједнице. Циљ састанка био је унапређење међусобне сарадње ове две сродне институције, као и допринос унапређењу железничког саобраћаја између две земље посебно имајући у виду да се убрзо очекује почетак реконструкције пруге Ниш – Димитровград.

БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА - ПОСЕТА БУГАРСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА - ПОСЕТА БУГАРСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Представљајући укратко стање на железничком тржишту, представници Бугарске истакли су да су се услови за отварање тржишта за приватне превознике у Бугарској стекли 2001. године доношењем новог Закона о железници који је омогућио раздвајање инфраструктуре од превоза, односно поделу националне железничке компаније на управљача инфраструктуре и превознике. Тренутно Бугарска има 18 лиценцираних железничких превозника, од којих 1 за превоз путника и 17 за превоз робе.

Представници су се током састанка бавили главним темама из делокруга рада оба органа, односно разговарали су о регулисању тржишта железничких услуга, правима путника, лиценцирању железничких превозника, безбедности железничког саобраћаја и интероперабилности железничког система. Било је речи и о издавању сертификата о безбедности и дозвола за возна средства са посебним освртом на процедуре које се у Бугарској, као земљи чланици Европске уније, спроводе од успостављања четвртог железничког пакета. Такође, размењене су информације и дати предлози у вези Нацрта споразума између о утврђивању граничне процедуре за железнички гранични прелаз Димитровград – Драгоман, чије усаглашавање је у току.

Састанак је закључен предлогом за установљавање оквира за сталну сарадњу у области безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају између две институције, а све у циљу размене искустава у свим аспектима рада и унапређења железничког саобраћаја између Србије и Бугарске.

БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА - ПОСЕТА БУГАРСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА - ПОСЕТА БУГАРСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Након званичног дела састанка, за представнике је организована вожња брзим возом „Соко“ на релацији Београд – Нови Сад и посета Железничком музеју у Београду.

21. октобар 2022.

20. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ЖЕЛЕЗНИЦИ RAILCON ’22

Јубиларна међународна научно-стручна конференција о железници RAILCON ’22, одржана је по двадесети пут на Машинском факултету Универзитета у Нишу од 13. до 14. октобра 2022. Као и претходних година, RAILCON је окупио велики број научника и стручњака различитих профила, представнике компанија и институција из железничког сектора. Од свог оснивања 1984. године, овај стручни скуп континуирано подржава развој железнице са основним циљем да је учини што конкурентнијом и привлачнијом и да допринесе повећању удела овог вида транспорта у превозу путника и робе. У контексту бриге о заштити животне средине, енергетској ефикасности и безбедности, као што је навео директор Транспортне заједнице Западног Балкана, Матеј Закоњшек, железница има светлу будућност. Наиме, он је у свом уводном обраћању на отварању конференције истакао да Европска унија никада није више улагала у железничку инфраструктуру, развој железничких система и реформу железнице те да је ово прави тренутак за подршку модернизацији железничког сектора у региону.

20. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ЖЕЛЕЗНИЦИ RAILCON ’22 20. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ЖЕЛЕЗНИЦИ RAILCON ’22

Извор: RAILCON ’22

На овогодишњој конференцији представљено је око 60 радова од преко 140 аутора из 58 организација и 16 земаља који су се бавили актуелним тематским областима као што су железничка возила, саобраћај, инфраструктура, одржавање возила и инфраструктуре и развој железничког тржишта.

Дирекција за железнице учествовала је на овом догађају са радом који се бави железничким тржиштем и представљањем резултата прикупљања података и праћења развоја тржишта у Србији од његове либерализације 2016. године (Отварање тржишта железничких услуга у Републици Србији), као и са радом на тему утицаја друштвено-политичких и економских услова на развој железнице у Србији (Утицај друштвено економских околности на изградњу железничких пруга од вазалске кнежевине до савремене Србије). Представници Дирекције учествовали су такође у радовима на тему будућих трендова у образовању железничких инжењера, као и на тему конкуренције, односно увођења тендерске процедуре у поступак доделе уговора о јавном превозу путника.

20. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ЖЕЛЕЗНИЦИ RAILCON ’22 20. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ЖЕЛЕЗНИЦИ RAILCON ’22

Извор: RAILCON ’22

У оквиру конференције изложени су и експонати у циљу представљања примене најновијих техничких достигнућа на железници међу којима и железнички робот који је развио тим научника у Србији на челу са професором Александром Милтеновићем са Машинског факултета Универзитета у Нишу. Аутономни робот за визуелни преглед доњих делова воза (ATUVIS) представља ефикасно решење засновано на вештачкој интелигенцији које ће омогућити преглед возова без њиховог стављања ван употребе тиме што ће се поставити испод воза. Овај изум посебно је значајан у контексту либерализације железничког тржишта захваљујући којем и у Србији већ постоји одређен број малих приватних превозника за превоз робе који ће захваљујући овом новом систему бити у могућности да избегну велике трошкове прегледа возила у депоима.

11. октобар 2022.

OTIF – Међувладина организација за међународне превозе железницама

Уз подршку Министарства саобраћаја Уједињеног Краљевства, OTIF је одржао треће заседање своје ad hoc Комисије за правна питања и међународну сарадњу у Лондону од 4. до 6. октобра 2022. Ова Комисија основана је на период од три године (2021-2024) како би се бавила припремом нацрта измена и допуна Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), пружала правне савете на сопствену иницијативу или на захтев органа OTIF-а, промовисала и олакшавала функционисање и имплементацију COTIF-a, вршила оцену правних инструмената и доносила одлуке о сарадњи са другим међународним организацијама и удружењима.

OTIF – Међувладина организација за међународне превозе железницама

Извор: OTIF

Једна о главних тема састанка и најважнијих задатака ове Комисије је израда дугорочне стратегије OTIF-а која ће, између осталог, поставити оперативне циљеве Организације са намером да се допринесе хармонизацији постојећих различитих међународних железничких правних система, да се промовише примена COTIF-a на што већем географском простору, као и да се настави развој правног оквира OTIF-а узимајући у обзир иновације и технички напредак.

OTIF – Међувладина организација за међународне превозе железницама

Извор: OTIF

У циљу јачања међународне сарадње и транспарентног укључивања заинтересованих страна у рад OTIF-а, међународним удружењима од значаја за железнички сектор, високошколским установама, универзитетским професорима, истраживачима и стручњацима у области железничког транспорта, омогућено је да добију статус регистроване заинтересоване стране ad hoc Комисије за правна питања и међународну сарадњу. Од усвајања препоруке којом се регулише овај статус на заседању у априлу ове године па до заседања у Лондону, овај статус добило је шест међународних удружења, један универзитетски професор и три стручњака за железнички транспорт.

Присутни представници такође су имали прилику да учествују у панел дискусијама на тему прописа o коришћењу елeктронског товарног листа и могућношћу коришћења преносивих транспортних докумената у железничком транспорту. Као увод у ову дискусију послужили су резултати истраживања на ову тему спроведених у јулу ове године међу државама чланицама OTIF-а.


OTIF је међувладина организација посвећена међународном железничком транспорту и развоју јединственог железничког права у циљу повезивања земаља Европе, Азије и Африке. Активна је од 1893. године и најстарија је међународна организација у овом сектору. Тренутно броји 50 држава чланица, међу којима је и Србија, и једног придруженог члана.

4. октобар 2022.

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ВОДЕЋЕМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – INNOTRANS 2022

Представници Дирекције за железнице, посетили су сајам INNOTRANS 2022, који је одржан у периоду од 20. - 23. 9. 2022. у Берлину, у организацији Берлинског сајма.

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ВОДЕЋЕМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – INNOTRANS 2022

INNOTRANS је водећи међународни сајам транспортних технологија који се сваке две године одржава у Берлину и ове године одржан је по тринаести пут.

На сајму је ове године било присутно 2834 излагача из 131 земљe, који су приказали велику разноликост и иновативност производа и услуга у железничком саобраћају,чак 250 иновација и 128 нових возила, што представља највећи број иновација до сада.

Главне тенденције INNOTRANS-а 2022 су биле одрживи развој, дигитализација, енергетска ефикасност и екологија.

Посетиоци сајма су имали прилике да виде најновије технологије на простору од 200.000 m2 у 42 хале, као и на изложбеном простору на отвореном, који је између осталог садржао 3500 m шина, где су била изложена вучна и вучена железничка возила (теретна кола, хибридни возови, ЕМВ за велике брзине итд.), као и возила намењена и друмском и железничком саобраћају.

У циљу бољег сналажења посетилаца на овако великом простору, INNOTRANS 2022 је био подељен на пет тематских целина: железничке технологије, железничка инфраструктура, јавни превоз, унутрашњост возила и конструкција тунела.

Представници Дирекције за железнице нарочиту пажњу су посветили следећим излагачима: Knorr-Bremse GmbH (системи кочница, електромеханичке компоненте, компресори, спојнице, расхладни системи, аутоматски системи врата, одржавање и др), Dako (хидраулични системи, системи кочница, спојнице и др), Alstom, Siemens Mobility GmbH, Stadller, Thales, CRRC Corporation Ltd, TZV Gredelj d.o.o (локомотиве, HSR возови, регионалне и приградске железнице, метро возила, лаке железнице и трамваји), Stadler Signalling AG (контрола и сигнализација, решења на подручју аутоматске вожње (ATO), заштите возова (ETCS), као и метроа без возача (CBTC) и безбедносних система железница), Siemens AG (инфраструктура, логистика теретног саобраћаја, конструкција тунела), Tatravagonka A.S. Poprad, Tatravagonka Bratstvo DOO, Zos Vrutky a.s. (развој и производња теретних вагона), Geismar SAS, ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH (возила за одржавање инфраструктуре), Schunk, Secheron, Wabtec, Altpro, Ganz Motor Kft., Voith Group, Sécheron Hasler Group, HaslerRail AG, DB Cargo и др.

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ВОДЕЋЕМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – INNOTRANS 2022   ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ВОДЕЋЕМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – INNOTRANS 2022

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ВОДЕЋЕМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – INNOTRANS 2022   ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ВОДЕЋЕМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – INNOTRANS 2022

На изложбеном простору на отвореном , представници Дирекције су се упознали са најновијим железничким возилима различитих произвођача, и то:

Stadller (EURO9000 locomotive, FLIRT AKKU, FLIRT (trimodal), FLIRT H2, METRO CLASS 777 IPEMU), Alstom (Traxx 3 locomotive, Coradia Stream), Siemens (Mireo Plus H, Desiro HC, Mireo Plus B, Metro X-Wagen, Vectron 230kmh, Vectrom Dual Mode), CRRC Corporation Ltd. (350km/h High-speed trains, BISON Multi-voltage Electric Locomotive),DB Cargo AG (m²-Waggon, m2coil, m²timber),Tatravagonka A.S. Poprad (Sdggmrss (T4000), Sagmms/ 6-axle flat wagon, Sagmms/ 6-axle flat wagon, Sagmms/ 6-axle flat wagon, Sagmms/ 6-axle flat wagon, CMW CORE MARKET WAGON, Y25 LsAl-C-K/2).

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ВОДЕЋЕМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – INNOTRANS 2022   ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ВОДЕЋЕМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – INNOTRANS 2022

03. октобар 2022.

САРАДЊА РЕГУЛАТОРНИХ ТЕЛА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРЖИШТЕ

Дирекција за железнице, као регулаторно тело за железничко тржиште, била је домаћин билатералног састанка са Агенцијом за регулисање железничког сектора Северне Македоније, одржаног 29. септембра у Београду.

Србија и Северна Македоније су потписнице Уговора о оснивању Транспортне заједнице (у даљем тексту: Уговор), чији је циљ, између осталог, прогресивна интеграција транспортних тржишта страна потписница из Југоисточне Европе у транспортно тржиште Европске уније на основу релевантних правних тековина. Овим уговором је предвиђено регионално отварање железничког тржишта у другој имплементационој фази.

Са аспекта функционисања железничког тржишта, кључни пропис Европске уније, чије је транспоновање предвиђено Уговором, је Директива 2012/34/ЕУ о успостављању јединственог европског железничког простора. Овом директивом је, између осталог, прописано да регулаторна тела размењују информације о свом раду и начелима одлучивања и пракси и, нарочито, размењују податке о главним питањима у својим поступцима и о проблемима тумачења пренетог законодавства Европске уније у области железнице.

У том смислу, овим састанком регулаторних тела за железничко тржиште Србије и Северне Македоније започета је њихова сарадња у контексту даље имплементације Уговора.

 САРАДЊА РЕГУЛАТОРНИХ ТЕЛА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРЖИШТЕ

Састанак је отворио г. Лазар Мосуровић, в. д. директор Дирекције за железнице, захваливши се представницима из Северне Македоније на иницијативи за успостављање ове сарадње, посебно имајући у виду значај Коридора X за обе државе.

На састанку је представљен правни оквир који уређује оснивање и делокруг Дирекције за железнице као тела надлежног за регулисање тржишта железничких услуга у Србији, унутрашња организација овог органа, са посебним акцентом на регулаторне послове, као и тренутно стање на железничком тржишту.

 САРАДЊА РЕГУЛАТОРНИХ ТЕЛА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРЖИШТЕ

У Србији је национално железничко тржиште отворено 2016. године, када је између осталог, објављена прва Изјава о мрежи. Након тога, ово тржиште наставило је интензивно да се развија. Тренутно на железничкој мрежи саобраћа 16 железничких превозника и то: 1 железнички превозник за превоз путника (у државном власништву), 12 железничких превозника за превоз робе (од тога 1 у државном власништву, а 11 у приватном) и 3 железничка превозника за сопствене потребе. Очекује се појава нових превозника на мрежи будући да је до сада издато 24 лиценце за превоз у железничком саобраћају и 19 сертификата о безбедности за превоз. Железничком мрежом управља државно предузеће „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Поред отварања тржишта, држава води интензивну политику улагања у железничку мрежу. Тренутно су у току бројне инвестиције на Коридору X, како од Новог Сада до границе са Мађарском, тако и од Ниша према Северној Македонији (Ниш – Брестовац), док су у току и преговори са банкама за финансирање реконструкције и модернизације пруге Београд – Ниш.

Када је у питању стање железничког тржишта у Северној Македонији, г. Боре Еркечов, директор Агенције за регулисање железничког сектора Северне Македоније, навео је да је њихов управљач железничке инфраструктуре такође у државном власништву. Ово предузеће интензивно ради на побољшању квалитета услуга на Kоридору X о чему сведочи завршен огранак Коридора Xd за Грчку. Тренутно се улажу напори за боље успостављање саобраћаја између Грчке и Северне Македоније.

У наредном периоду очекује се даља хармонизација националних прописа Северне Македоније са релевантним прописима Европске уније, чиме ће се омогућити отварање железничког тржишта, у складу са Уговором о оснивању Транспортне заједнице.

Након што су размењена досадашња искуства у раду два регулаторна тела, за учеснике је организована посета Плавом возу на Топчидеру.

 САРАДЊА РЕГУЛАТОРНИХ ТЕЛА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРЖИШТЕ

Договорено је да ће два регулаторна тела наставити сарадњу и размену информација и праксе у наредном периоду, у циљу обезбеђивања несметаног функционисања железничког тржишта.

30. септембар 2022.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 107/22

Дирекција за железнице донела је Правилник о изменама и допунама саобраћајног правилника који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 107/22 од 16. септембра 2022. године. Овај правилник ступио је на снагу 24. септембра 2022.

30. септембар 2022.

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са одредбама члана 6. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 41/18), Дирекција за железнице објављује Извештај о стању безбедности у железничком саобраћају за 2021. годину.

Извештајем је дат преглед оствареног нивоа безбедности железничког саобраћаја на основу заједничких показатеља безбедности и других релевантних података прикупљених из Годишњих извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничких превозника и чињеница које су утврђене током спровођења активности од стране државних органа.

Поред наведеног, предмет извештаја је и преглед активности у вези са безбедношћу железничког саобраћаја које су спровеле следеће институције:

1) Дирекција за железнице (Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро),

2) Републичка инспекција за железнички саобраћај (Група за инспекцијске послове железнице у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре)

3) Покрајинска инспекција за железнички саобраћај (Одељење за инспекцијски надзор, Сектора за саобраћај и инспекцијски надзор у саставу Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај), и

4) Центар за истраживање несрећа у саобраћају.

Извештаја је израђен у складу са захтевима Прилога 1. Правилника o елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице („Службени гласник РС”, број 49/19).

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О БЕЗБЕДНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

12. јул 2022.

ERA IPA II СЕМИНАР – НАДЛЕЖНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

У оквиру IPA пројекта (2020 – 2022), који спроводи Европска агенција за железнице (ERA), организован је семинар у Анкари у трајању од три дана, од 28. до 30. јуна 2022. године. Семинару су присуствовали представници националних тела за безбедност и националних тела за истраживање несрећа у железничком саобраћају из више земаља учесница IPA пројекта: Турска, Србија, Црна Гора, Северна Македонија и Албанија.

 ERA IPA II СЕМИНАР – НАДЛЕЖНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Првог дана семинара обрађиване су теме које се тичу административних послова које реформа железничког система носи са собом, што је подразумевало размену досадашњих искустава из земаља Европске уније које су прошле процес реформи или у којима је процес реформи увелико започет. Дискусија је била углавном на тему комуникације између железничког сектора и влада земаља чланица, потешкоћа са којима су се земље чланице сусретале током реформи, али и примера добре праксе о превазилажењу препрека које доносе реформе.

Други дан семинара се тицао најпре националних тела за истраживање несрећа у железничком саобраћају. У том смислу дат је велики број примера из праксе како би несреће и незгоде требало да се обрађују. Предавач је такође пренео и значајна искуства о томе како би сама организациона структура националних тела за истраживање несрећа у железничком саобраћају требало да изгледа у односу на величину железничке мреже одређене земље, као и његов статус у односу на остале организације у железничком сектору.

Последњи дан семинара започет је предавањем на тему Директиве 2016/798 – Поглавље IV. Теме су биле везане за издавање лиценци за превоз и сертификата за безбедност, издавање дозвола за управљање вучним возилом, надзор Система за управљање безбедношћу и сертификацију Лица задужених за одржавање. Обука је била осмишљена тако да је обухватала рад по групама, односно активно учешће представника националних тела за безбедност и националног тела за истраживање несрећа у саобраћају у виду симулације реалних случајева који могу да се десе у свакодневном обављању активности националних тела надлежних за безбедност железничког саобраћаја.

14. јун 2022.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 66/22

Дирекција за железнице донела је Правилник о стручној спреми, стручном оспособљавању и стручном испиту за радна места железничких радника који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 66/22 од 10. јуна 2022. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

10. јун 2022.

Састанак RESCOR 2022, Копенхаген

RESCOR 2022, састанак представника националних тела земаља чланица ЕУ надлежних за метро и градску железницу који се одржава једном годишње одржан је ове године у Копенхагену, у периоду од 2. до 3. јуна, а организатор је било тело за безбедност (NSA) Данске – Trafikstyrelsen, које поред своје основне надлежности у складу са ЕУ прописима има и надлежност одобравања и надзора метро система и градске железнице. Састанку су присуствовали представници Данске, Француске, Немачке, Швајцарске, Шпаније, Ирске и по први пут представник Дирекције за железнице.

 Састанак RESCOR 2022, Копенхаген

Првог дана састанка RESCOR 2022 је организована посета учесника састанка управљачу метро система у Копенхагену, Copenhagen Metro – Metroselskabet, где се налази контролни центар целокупног метро система и врши одржавање делова подсистема.

Том приликом, представници управљача метроа су приказали све четири линије метроа у Копенхагену и начин њиховог пуштања у рад, као и планове за изградњу нових метро станица на линији М4.

Након тога, организована је и вожња најновијом метро линијом М4 до станице Orientkaj која је специјално пројектована да буде надземна метро станица.

 Састанак RESCOR 2022, Копенхаген

Другог дана састанка у просторијама тела за безбедност (NSA) Данске – Trafikstyrelsen одржане су презентације у којима су, између осталог, обрађене теме везане за безбедност метро система, као и путника који се њиме возе, а посебно начин на који тело за безбедност (NSA) Данске спроводи своје надлежности у делу који се односи на метро и градску железницу. Такође, тема су били и национални дански прописи из области метроа, који су суштински базирани на прописима који се односе на конвенционалну железницу, с обзиром на чињеницу да су из области примене 4. железничког пакета искључени метрои и градска железница.

9. јун 2022.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 62/22

Дирекција за железнице донела је Правилник о заједничкој безбедносној методи за процену и оцену ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 62/22 од 27. маја 2022. године. Овај правилник ступио је на снагу 4. јуна 2022.

6. јун 2022.

OБУКА О УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА, ИЗМИР

У наставку серије семинара које су у огранизацији ERA IPA II пројекта (2020 – 2022) посвећени области управљања безбедношћу, представници Дирекције за железнице су присуствовали тренингу посебно посвећеном управљању ризицима - IPA Risk Management Training, одржаном у Измиру у периоду од 31. маја до 2. јуна 2022. године. Овим семинаром је заокружена серија семинара и тренинга из области система управљања безбедношћу, започета прошле године у Подгорици.

 Oбука о управљању ризицима, Измир

Сем представника Дирекције за железнице, учесници семинара су били и представници свих националних тела за безбедност држава корисница IPA пројекта као и представници железничких компанија из земље домаћина – Турске.

Током три радна дана, кроз презентације представника Агенције за железнички саобраћај ЕУ (ERA) и интерактивне тренинге у којима су учествовали сви присутни, детаљно су обрађене све фазе управљање ризицима са посебним освртом на управљање ризицима при променама, примену заједничке безбедносне методе за процену и оцену ризика и управљање ризицима у транспорту опаснoг терета (RID).

 Oбука о управљању ризицима, Измир     Oбука о управљању ризицима, Измир

Поред наведених тема, учесници семинара су упознати са захтевима и очекивањима у практичној примени нове Уредбе ЕУ – Заједничке безбедносне методе за оцењивање нивоа безбедности и безбедносних перформанси железничких превозника (CSM ASLP), чије се ступање на снагу у ЕУ очекује до краја текуће године.

3. јун 2022.

IRG-RAIL – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ, МАЈ 2022.

Пленарна скупштина Групе независних регулатора железничког тржишта - IRG-Rail састала се 24. маја у Сплиту на свом пролећном заседању којим је председавао др Никола Поповић из HAKOM-а, хрватске регулаторне агенције за мрежне делатности. Председавање IRG-Rail-ом ће у 2023. години преузети Bundesnetzagentur, немачко регулаторно тело на челу са др Анегрет Гребел и проф. др Карстен Oте.

 IRG-RAIL – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ, МАЈ 2022.

На пленарном заседању чланице IRG-Rail-а бавиле су се актуелним дешавањима у железничком сектору и унутар саме организације. На дневном реду били су, између осталог, извештаји о реализацији Програма рада за 2022. годину и планови за будуће активности. Састанку је претходило усвајање два значајна документа путем електронског гласања. У питању су Десети годишњи извештај о праћењу тржишта и Изјава о улози регулаторних тела у односу на објављивање описа услужних објеката на веб порталима, који су јавно доступни на сајту IRG-Rail-а и могу се преузети на следећим линковима:

Десети годишњи извештај о праћењу тржишта

Изјава о улози регулаторних тела у односу на објављивање описа услужних објеката на веб порталима

Пленарна скупштина IRG-Rail-а састаће се поново у новембру 2022. године.

17. маj 2022.

КОНФЕРЕНЦИЈА ERTMS 2022

Више од 500 стручњака из свих области железничког саобраћаја, укључујући представнике Дирекције за железнице Републике Србије, учествовалo je на Конференцији ERTMS 2022, коју је организовала Агенција за железнице ЕУ (ERA) у Валенсијену, од 25. до 29. априлa 2022. године.

Првог дана конференције, након свечаног отварања од стране Матијаса Руетеа, Европског кординатора за ERTMS, организовано је 10 радионица у којима је у мањим групама према областима интересовања вођена интезивна координирана дискусија која је имала за циљ унапређење знања везано за убрзану и синхронизовану имплементацију система ERTMS кроз размену примера добре праксе у овој области.

 КОНФЕРЕНЦИЈА ERTMS 2022

Представници Дирекције за железнице учествовали су у раду следећих радионица: Могућности и изазови имплементације система ERTMS дуж пруге и у возу – модератор Марћин Војћик (DG Move), Архитектура у возу и дуж пруге предвиђена техничком спецификацијом интероперабилности TSI CCS 2022 – модератор Клаус Миндел (UNISIG) и Одобравање пружног дела ERTMS и претходна искуства – модератор Џо де Бошере (шеф Јединице за ERTMS и телематске апликације - ERA).

 КОНФЕРЕНЦИЈА ERTMS 2022

Другог и трећег дана конференције у фокусу су били главни правци развоја система ERTMS и циљеви за наредни период, а посебан значај је дат планираним изменама техничких спецификација интероперабилности за подсистем „контрола, управљање и сигнализација“ (TSI CCS 2022) које доносе новине везано за увођење аутоматског управљања возом (АТО) и увођење железничког мобилног радио комуникационог система нове генерације (Future Radio Mobile Communication System).

IRG-Rail – Десети годишњи извештај о праћењу тржишта

15. април 2022.

IRG-Rail - Група независних европских регулатора железничког тржишта објавила је свој Десети годишњи извештај о праћењу тржишта. Овај извештај односи се на 2020. годину и обухвата податке које је доставила 31 чланица, укључујући и Србију.

Извештај садржи годишњи преглед кретања на железничком тржишту и економских услова у железничком сектору и омогућује поређење података кроз време, као и сагледавање развоја конкуренције на европском железничком тржишту. Овогодишње издање извештаја било је посебно фокусирано на анализу утицаја пандемије COVID-19 на железничко тржиште у 2020. години.

Извештај са пратећим документима можете пронаћи на следећем линку.

17. март 2022.

САЈАМ САОБРАЋАЈА – TRAFFIC SOLUTIONS EXPO

У Новом Саду, у Конгресном центру Мастер на Новосадском сајму, 17. марта 2022. одржан је међународни сајам саобраћаја Traffic Solutions Expo на којем су, поред представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Департмана за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду, представника Саобраћајног факултета у Београду, железничких превозника и управљача инфраструктуре, присуствовали и представници Дирекције за железнице.

 САЈАМ САОБРАЋАЈА – TRAFFIC SOLUTIONS EXPO

Сајам је отворио министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Томислав Момировић, а уводну реч су одржали покрајински секретар за грађевинарство, енергетику и саобраћај, Огњен Бјелић и генерални директор Новосадског сајма, Слободан Цветковић.

Једна од најзначајнијих тема из области железничког саобраћаја на овој манифестацији је била „Преглед усаглашености TEN-Т стандарда железничке мреже Западног Балкана са посебним освртом на Србију” о којој је говорио Дејан Ласица, представник Транспортне заједнице.

Трансевропске транспортне мреже (ТЕN-Т) доприносе одрживом и мултимодалном развоју транспортног система и отклањају потенцијалне застоје при одвијању саобраћаја, а правни основ за приоритете и смернице за развој ове мреже на Западном Балкану је Уредба 1315/2013 Европског парламента и Савета.

С обзиром на то да ТЕN-Т мрежа обухвата двослојну структуру, односно основну мрежу и проширену мрежу, представљен је извештај о испуњености специфичних захтева за које се очекује да у целости буду испуњени до 2030. године на основној мрежи, а до 2050. на проширеној мрежи. Када говоримо о железничком саобраћају, захтеви се односе на електрифицираност целе мреже која за основну мрежу за сада износи 73%, осовинско оптерећење од 22,5 t које је на основној мрежи за сада заступљено чак 87%, брзину од 100 km/h и већу, опремљеност мреже ERTMS-ом, дужину воза једнаку или већу од 740 m и остали захтеви.

Из свега наведеног у овом излагању може се закључити да ће постизање потпуне усаглашености са специфичним захтевима изискивати још пуно улагања и напора како би циљ био постигнут.

Такође, поред ове теме било је речи и о начину подношења захтева за коришћење трасе на теретном Алпско-западнобалканском коридору дугачком 2133 km, који пролази кроз Аустрију, Словенију, Хрватску, Србију и Бугарску, при чему највећи део пролази кроз Републику Србију.

17. март 2022.

САОБРАЋАЈНИ ПРАВИЛНИК

Дирекција за железнице донела је Саобраћајни правилник који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 34/22 од 16. марта 2022. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, а примењиваће се од 1. јула 2022.

14. март 2022.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 33/22

Дирекција за железнице донела је Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коиршћење структурних подсистема који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 33/22 од 11. марта 2022. године. Овај правилник ступио је на снагу 12. марта 2022.

21. фебруар 2022.

Обавештење о доношењу железничког стандарда SŽS G2. 402

Дирекција за железнице донела је српски железнички стандард SŽS G2. 402 Горњи строј пруга – скретнице, укрштаји и колосечне везе, технички прописи за израду и испоруку. Доношењем овог стандарда престаје да важи стандард JŽS G2. 402 - 2. издање из 1987. године. Решење о доношењу стандарда можете преузети овде.

16. децембар 2021.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 118/21

Дирекција за железнице донела је Правилник о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 118/21 од 9. децембра 2021. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

7. децембар 2021.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 117/21

Дирекција за железнице донела је Правилник о одржавању подсистема енергија који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 117/21 од 3. децембра 2021. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

17. новембар 2021.

ГРУПА НЕЗАВИСНИХ РЕГУЛАТОРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРЖИШТА – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ, НОВЕМБАР 2021.

Група независних регулатора железничког тржишта, IRG-Rail, чији је Дирекција за железнице члан од 2016. године, одржала је од 9. до 10. новембра у Бечу своје друго пленарно заседање у овој години. Састанак је окупио преко шездесет представника регулаторних тела из Европе од којих је велика већина присуствовала заседању у Бечу, док је за један део учесника омогућено праћење састанка путем видео конференције.

 ГРУПА НЕЗАВИСНИХ РЕГУЛАТОРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРЖИШТА – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ, НОВЕМБАР 2021.

Једна од главних тачака дневног реда била је свеобухватна реформа IRG-Rail-а започета још претходне године приликом председавања Белгије. Током мандата аустријског регулаторног тела Schienen Control настављен је интензиван рад на реформи који је званично и окончан на овом заседању, и то једногласним усвајањем ревизије два статутарна документа од изузетног значаја за функционисање и даљи развој активности организације: Меморандума о разумевању и Пословника о раду.

Такође су представљени резултати радних група које се баве различитим аспектима железничког тржишта, као што су праћење тржишта, накнаде и приступ железничкоj инфраструктури и услужним објектима, и њихов доприноc Програму рада IRG-Rail-a за 2022. годину.

 ГРУПА НЕЗАВИСНИХ РЕГУЛАТОРА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРЖИШТА – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ, НОВЕМБАР 2021.

Међу најзначајнијим резултатима рада организације су извештаји о праћењу железничког тржишта које IRG-Rail објављује на основу података прикупљених од стране његових чланова, а који представљају годишњи преглед економских услова и тржишних кретања у железничком сектору. Они такође показују и развој европског железничког тржишта и његову конкурентност у односу на претходне године. Објављивање 10. извештаја о праћењу тржишта очекује се на пролеће 2022. године. Овај извештај ће описати и анализирати утицаје пандемије Ковид-19 на европско железничко тржиште у 2020. години, а поред укључивања уобичајених индикатора, извештај ће се такође бавити финансијским показатељима и прегледом саобраћаја према типовима железничких превозника и услуга.

Председавање IRG-Rail-ом преузеће у 2022. години актуелни потпредседник организације Никола Поповић из хрватског регулаторног тела HAKOM, док се избор новог потпредседника очекује најкасније на првом следећем пленарном заседању које ће се одржати у мају 2022. године.

12. новембар 2021.

Европски дани безбедности на железници 2021, Порто

Више од 250 стручњака из свих области железничког саобраћаја, укључујући представнике Дирекције за железнице Републике Србије, учествовало је на Европским данима безбедности на железници (European Rail Safety Days), које је организовала Агенција за железнице ЕУ (ERA) од 3. до 5. новембра 2021. године у Португалији.

 Европски дани безбедности на железници 2021, Порто

Порто је три дана био европска престоница железнице, и у том периоду су одржавани разноврсни панели и дебате, вођени од стране стручњака из области железнице, као и од стране стручњака из других безбедносно ризичних грана индустрије.

 Европски дани безбедности на железници 2021, Порто

Након свечаног отварања конференције од стране Педра Нуња Саноша, Министра инфраструктуре Португалије и Џозефа Доплбауера, Извршног директора Агенције за железнице ЕУ, првог дана су експерти Агенције презентовали резултате истраживања безбедности у железничком саобраћају ЕУ (ERA Safety Survey), базиране на одговорима преко 45.000 лица запослених на железници, на разним хијерархијским нивоима, и тиме потврдили да досадашње активности на повећању безбедности у железничком саобраћају, из године у годину, постижу све боље резултате.

 Европски дани безбедности на железници 2021, Порто

Прва два дана конференције су била највећим делом посвећена култури безбедности у железничком систему. Првог дана је одржано и десет интерактивних радионица, од којих је сваки учесних био у могућности да изабере теме које су за њега најрелевантније у пракси. У вези са тим, учесници су имали прилику да се упознају са културом безбедности, људским и организационим факторима, компонентама критичним за безбедност, оценом ризика и другим, за безбедност железничког саобраћаја, битним темама.

 Европски дани безбедности на железници 2021, Порто

Дискусије и дебате су водили искусни стручњаци, како из Агенције за железнице ЕУ тако и из других ЕУ и националних институција надлежних за железницу, значајних произвођача опреме и уређаја, великих железничких компанија, релевантних образовних институција и др.

Завршног дана конференције, акценат је стављен на одговорности везане за одржавање железничких возила, а нарочито на нове улоге Агенције за железнице ЕУ, произвођача железничких возила, лица задуженог за одржавање (ECM), превозника и имаоца железничких возила у светлу нових европских прописа, посебно Уредбе ECM – Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2019/779 од 16. маја 2019. о утврђивању детаљних одредаба о систему сертификације лица задужених за одржавање возила у складу са Директивом (ЕУ) 2016/798 Европског парламента и Савета и o стављању ван снаге Уредбе Комисије (EУ) бр. 445/2011. Размотрене су предности и ограничења која доносе нови прописи. Посебна пажња је посвећена правилној примени одредаба прописа у делу који се односи на компоненте критичне за безбедност и новим обавезама произвођача железничких возила и активностима лица задуженог за одржавање (ECM).

4. новембар 2021.

ЖЕЛЕЗНИЧКА АГЕНЦИЈА ЕУ – НАСТАВАК ОБУКЕ О СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ

Представници Дирекције за железнице присуствовали су семинару везаном за систем управљања безбедношћу одржаном у Подгорици у периоду од 26. до 28. октобра 2021. године. Овај догађај, као и претходни који је одржан у Подгорици, организован је у оквиру ERA IPA II пројекта (2020 -2022) под називом ,,Наставак подршке корисницима IPA II од стране Железничке агенције Европске Уније (ERA)”.

 ЖЕЛЕЗНИЧКА АГЕНЦИЈА ЕУ – НАСТАВАК ОБУКЕ О СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ

Поред представника Дирекције за железнице, семинару су присуствовали представници осталих железничких институција корисница овог пројекта, односно Западног Балкана и Турске. Првог дана семинара стручњаци Железничке агенције ЕУ су презентовали кључне факторе система управљања безбедношћу, искуства држава чланица ЕУ и корисница ERA IPA II пројекта, као и методе процене ризика. Даљи ток семинара базирао се на плановима за увођење четвртог железничког пакета са предусловима и препрекама за његову примену. Предавачи су представили и неопходне компетенције које машиновође треба да поседују у међународном саобраћају, као и примере железничких превозника који већ користе услуге јединственог шалтера (One-StopShop) за прибављање неопходних информација и докумената у вези са железничким саобраћајем.

 ЖЕЛЕЗНИЧКА АГЕНЦИЈА ЕУ – НАСТАВАК ОБУКЕ О СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ

Трећег дана семинара представљени су стандарди, ризици и документација везана за превоз опасног терета на железници, као и важност вођења регистра кључних компонената у железничком саобраћају.

Семинар је завршен дискусијом о најзначајнијим технологијама и будућим правцима развоја и унапређења железничког саобраћаја у Европи.

21. октобар 2021.

Семинар о систему управљања безбедношћу – утицај људских и организационих фактора

У Подгорици је 13. и 14. октобра 2021. одржан семинар на тему система управљања безбедношћу на железници са фокусом на интегрисању људских и организационих фактора у циљу даљег унапређења нивоа безбедности. Овај догађај организован је у оквиру ERA IPA II пројекта (2020-2022) под називом „Наставак подршке корисницима IPA II од стране Железничке агенције Европске Уније (ERA)“. Пројекат је финансиран од стране Европске комисије са намером да се настави дугогодишња сарадња и пружање техничке помоћи железничким институцијама у земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за приступање ЕУ, и то посебно у области безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја.

 Семинар о систему управљања безбедношћу – утицај људских и организационих фактора

Семинару су присуствовали представници железничких институција корисница овог IPA пројекта, међу којима и представници Дирекције за железнице, док су предавања била организована од стране стручњака Железничке агенције ЕУ. Учесницима је у уводним предавањима представљен концепт људских и организационих фактора и његово значење након чега су уследиле презентације на тему примене овог концепта у оцени ризика и другим областима које се тичу безбедности на железници.

 Семинар о систему управљања безбедношћу – утицај људских и организационих фактора

Ова обука такође представља увод у низ семинара који ће се у организацији Железничке агенције ЕУ реализовати у наредном периоду, и то након дуже паузе током које су се овакви догађаји услед пандемије Ковид-19 одржавали искључиво у форми вебинара. Први следећи догађај на тему система управљања безбедношћу на железници најављен је већ за 26. октобар 2021, а одржаће се такође у Подгорици. Семинар ће трајати три дана, а неке од тема биће: јединствени европски железнички простор, технички стуб Четвртог железничког пакета, израда и имплементација система управљања безбедношћу, оцена ризика, техничке спецификације интероперабилности и обука машиновођа.

7. октобар 2021.

Генерална скупштина и избор генералног секретара OTIF-a

У Берну је 28. и 29. септембра 2021. одржано 15. заседање Генералне скупштине Међувладине организације за међународни превоз железницом (OTIF). Овај значајни догађај окупио је представнике чак 43 од укупно 50 држава чланица, Европске уније, две државе са статусом посматрача и четири међународне железничке асоцијације, а Републику Србију представљала је делегација састављена од представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекције за железнице.

 Генерална скупштина и избор генералног секретара OTIF-a

Извор: OTIF

Представници држава чланица OTIF-а су на овом заседању, између осталог, гласали за избор генералног секретара за период од 1. јануара 2022. до 31. децембра 2024. Након спроведеног изборног поступка на чело Секретаријата организације реизабран је г. Волфганг Кипер који свој први мандат на овој позицији служи већ скоро три године (од априла 2019). У складу са одлукама донетим током заседања, један од главних задатака г. Кипера током његовог другог мандата биће израда и имплементација дугорочне стратегије организације засноване на одрживом развоју, безбедности и даљој хармонизацији железничког права.

 Генерална скупштина и избор генералног секретара OTIF-a

Извор: OTIF

Србија ће, као изузетно активна чланица OTIF-а која је у претходном периоду имала част да буде једна од само осам држава чланица које су председавале Управним одбором од оснивања организације (Србија је председавала Управном одбором OTIF-а у трогодишњем мандату од 1. 10. 2015. до 30. 9. 2018), наставити да учествује у раду свих органа OTIF-а, између осталог и као заменик члана Управног одбора где ће током наредног трогодишњег периода по потреби замењивати представнике Аустрије.

20. септембар 2021.

Сајам саобраћајних технологија – SEE Mobility 2021

Tрећи регионални сајам саобраћајних технологија South East Europe Mobility 2021 одржан је у Београду од 15. до 17. септембра стављајући акценат на опоравак добављача железничке и транспортне индустрије и низ инфраструктурних пројеката у Србији, Хрватској, Словенији, Северној Mакедонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Бугарској и другим земљама региона у пост ковид периоду. Након церемоније свечаног отварања, на програму је била централна панелна дискусија која се првенствено бавила истраживањима и иновацијама у области железница, као и имплементацијом нових технологија у региону југоисточне Европе.

 Сајам саобраћајних технологија – SEE Mobility 2021

Представници Дирекције за железнице имали су прилику да учествују и у две додатне манифестације овогодишњег догађаја, тј. да се укључе у две посете компанијама организоване за излагаче и специјалне госте другог и трећег дана сајма. У оквиру ове манифестације, учесници су најпре посетили највећи приватни интермодални терминал у Србији – Dry Port Nelt где су се упознали са логистичким капацитетима терминала током презентације и обиласка пословног комплекса у Добановцима, а затим и највећи индустријски парк намењен добављачима железничке индустрије у југоисточној Европи – МIND Park у Лужницама код Крагујевца.

15. септембар 2021.

Одржан први Железнички самит Западног Балкана

Представници Дирекције за железнице су учествовали на првом Железничком самиту Западног Балкана под паролом „Будућност је на шинама“, који је одржан у Београду 13. 9. 2021. у организацији Сталног секретаријата Транспортне заједнице, Европске инвестиционе банке (EIB) и Европске банке за обнову и развој (EBRD), под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Самит је окупио званичнике земаља Западног Балкана, представнике међународних финансијских институција, транспортне индустрије и универзитета.

 Одржан први Железнички самит Западног Балкана

Циљ овог догађаја био је, између осталог, да поспеши интеграцију железничког система земаља Западног Балкана у железнички систем Европске уније, али и да промовише Европску годину железнице тако што је његово одржавање коинцидирало са доласком специјалног воза Connecting Europe Express у Београд.

Кључни приоритет документа под називом „Посвећеност железници“, који су овом приликом потписали министри саобраћаја Западног Балкана, представља поновно успостављање мреже директних међуградских возова у циљу боље повезаности у региону и ЕУ. Поред тога, званичници су се обавезали на унапређење процеса дигитализације железничког система, отварање железничког тржишта, повећање безбедности, изградња мултимодалних терминала и развој интермодалног транспорта и олакшавање транспорта на граничним прелазима.

 Одржан први Железнички самит Западног Балкана

Овај значајан догађај омогућио је вођење дискусија на тему унапређења регионалне и европске транспортне политике и доприноса развоју безбеднијих, ефикаснијих и еколошки одрживијих система железничког саобраћаја, послуживши истовремено и као платформа за размену знања и стручних мишљења међу различитим доносиоцима одлука у транспортном сектору и представницима цивилног друштва.

Такође, током Самита потписан је и Меморандум о разумевању између управљача железничке инфраструктуре на Западном Балкану који представља основу за стварање тзв. Мреже управљача железничке инфраструктуре од стране свих страна потписница Уговора о оснивању Транспортне заједнице. Овим је постављена платформа за редовне консултације, координацију и размену искуства управљача инфраструктуре, поводом свих железничких активности, на регионалном нивоу. Основни појединачни циљеви овакве Мреже били би, између осталог, боље планирање одржавања пруга, припрема заједничке (регионалне) Изјаве о мрежи, примена Европског система управљања железничким саобраћајем (ERTMS), заједничко надгледање стања железничке инфраструктуре, побољшање безбедности на пружним прелазима и др.

15. септембар 2021.

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ/ИЗМЕНУ СЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И СЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ ЗА ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА У СКЛАДУ СА НОВИМ ПРИЛОГОМ A ATMF-A (ДОДАТKA Г COTIF-А) - ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM)

Дирекција за железнице је имајући у виду да је нови Прилог A ATMF–а (Додатка Г COTIF –а) - ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) ступио на снагу 1. априла 2021. године, а да лица задужена за одржавање железничких возила која нису теретна кола морају прибавити ЕСМ сертификат у веома кратком року, најкасније до 16. јуна 2022. године, донела „ИНТЕРНО УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ECM) И СЕРТИФИКАТА О УСАГЛАШЕНОСТИ ЗА ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА”.

Циљ доношења овог упутства је, између осталог, прецизно дефинисање начина подношења захтева Дирекцији за железнице, посебно у делу који се односи на форму и садржај пратеће документације, како би се постигла максимална ефикасност и брзина у обради великог броја захтева у кратком року.

Подносиоци захтева за издавање, обнављање и ажурирање/измену сертификата о усаглашености лица задуженог за одржавање и сертификата о усаглашености за функције одржавања су у складу са интерним упутством Дирекције за железнице у обавези да примењују следеће:

1. Захтев за издавање, обнављање и ажурирање/измену сертификата о усаглашености лица задуженог за одржавање и сертификата о усаглашености за функције одржавања подноси се на обрасцима датим у Анексу III Прилога A ATMF– а.- ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM).

2. У пољу 5.2 обрасца захтева за издавање сертификата о усаглашености лица задуженог за одржавање и у пољу 5.2 обрасцa захтева за издавање сертификата о усаглашености за функције одржавања наводи се категорија возила за која су ЕЦМ односно радионица задужени.

3. За попуњавање поља 5.4 – 5.6 у обрасцу захтева за издавање сертификата о усаглашености лица задуженог за одржавање важи следеће:

 1. ако подносилац захтева у потпуности обавља функције развоја одржавања, управљања одржавањем колског парка и извршења одржавања чекирају се поља 5.4.1, 5.5.1 и 5.6.1;
 2. ако наведене функције делимично обавља подносилац захтева а делимично ангажовани спољни сарадници, чекирају се поља 5.4.2, 5.5.2 и 5.6.2;
 3. ако наведене функције у потпуности обављају ангажовани спољни сарадници, чекирају се поља 5.4.3, 5.5.3 и 5.6.3.

4. За попуњавање поља 5.5, 5.6 и 5.7 у обрасцу захтева за издавање сертификата о усаглашености за функције одржавања важи следеће:

 1. ако подносилац захтева у потпуности обавља функције одржавања, чекирају се поља „ДА”;
 2. ако подносилац захтева делимично обавља функције одржавања а делимично их обављају ангажовни спољни сарадници, чекирају се поља „Делимично”;
 3. ако функције одржавања у потпуности обављају ангажовни спољни сарадници, чекирају се поља „НЕ”.

5. Уз захтев из тачке 1. подноси се обавезна одговарајућа документација у следећој форми:

 1. Упоредна табела у којој су у левој колони наведни сви захтеви и критеријуми из Анекса II Уредбe EЦM (Прилог A уз ATMF) по функцијама I-IV односно за одређену функцију одржавања, а у десној колони називи и ознаке процедура и сл. које се односе на конкретне захтеве и критеријуме из леве колоне;
 2. Правилник о систематизацији радних места у коме ће бити јасно назначено која радна места учествују у пословима ЕЦМ и у којој функцији, односно у пословима функције одржавања за коју се тражи сертификат;
 3. оргaнизациона шема ЕЦМ са радним местима приказаним по функцијама I-IV, односно организациона шема организације са радним местима за тражену функцију одржавања;
 4. серије возила за које се тражи сертификат;
 5. у случају ангажовања спољних сарадника за обављање појединих функција одржавања (делимично или потпуно):
    a. списак послова које подносилац захтева самостално обавља,
    b. списак спољних сарадника са прецизно дефинисаним пословима које они обављају и копије уговора са ангажовним спољним сарадницима;
 6. доказ да ангажовани спољни сарадници испуњавају потребне услове и критеријуме - сертификат(и) за функције одржавања или резултат аудита који је спровео сам ЕЦМ.
 7. Документација којом се доказује испуњеност захтева и критеријума дефинисаних у Анексу II Уредбe EЦM (Прилог A уз ATMF) (процедуре, упутства и сл.).

6. Документација се доставља у електронској форми, а након отклањања неусаглашености уколико их има, а пре издавања, ажурирања или обнављања, доставља се и у штампаној форми, потписана и оверена.

19. август 2021.

2021 – Европска година железнице

2021. година проглашена је европском годином железнице стављајући тако у центар пажње један од најодрживијих, еколошки најприхватљивијих и најбезбеднијих видова транспорта. Читав низ активности у циљу промовисања железничког транспорта одржаваће се током ове године широм континента, а једна од најистакнутијих иницијатива започеће 2. септембра поласком специјалног воза под називом Connecting Europe Express из Лисабона.

 2021 – Европска година железнице

На свом путу кроз Европу, који се завршава 7. октобра у Паризу, овај воз ће проћи кроз 26 земаља, прелазећи 33 гранична прелаза и заустављајући се на преко 100 станица, а његова улога је да нам приближи изазове које железница треба да превазиђе како би постала омиљено превозно средство, како за путнике тако и за привреду.

 2021 – Европска година железнице

Овај специјални промотивни воз ће се на свом пропутовању кроз европски континент зауставити и у Београду. Долазак воза Connecting Europe Express очекује се 12. септембра у 18:12 на станици Београд (Центар) одакле ће путовање наставити 13. септембра у 12 часова.

Више информација о овом догађају потражите на https://www.connectingeuropeexpress.eu/

5. август 2021.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 78/21

Дирекција за железнице донела је Правилник о спецификацији Регистра инфраструктуре који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 78/21 од 3. августа 2021. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

19. јул 2021.

Правилник о кочницама и кочењу возова и возила

У вези са Правилником о кочницама и кочењу возова и возила објављеним 7. јула 2021. године у „Службеном гласнику РС“ број 68/21, и чланом 48. истог који прописује ступање на снагу осмог дана од дана објављивања, обавештавамо да Дирекција за железнице предузима мере да се примена овог правилника одложи до 12. децембра 2021. године.

19. јул 2021.

Твининг пројекат – Даљи развој заштите конкуренције у Србији

Твининг пројекат – Даљи развој заштите конкуренције у Србији финансиран је од стране Европске уније, а почев од 21. јануара 2019. године заједнички су га спроводили италијанско тело за заштиту конкуренције и права потрошача (AGCM) и Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије.

Циљ овог пројекта чије је свечано затварање одржано 15. јула 2021. био је да стимулише развој окружења које истински подстиче тржишну конкуренцију и тиме позитивно утиче на економски развој.

У оквиру компоненте која се односи на унапређење капацитета државних службеника и регулатора за практичну примену права конкуренције Дирекција за железнице била је укључена у пројектне активности у својству секторског регулатора, тј. тела надлежног за регулисање и праћење железничког тржишта. У сарадњи са представницима Дирекције организована је посебна обука о конкуренцији и регулисању тржишта у железничком сектору током које су учесници имали прилике да се ближе упознају са следећим темама: додела уговора о обавези јавног превоза у железничком сектору из перспективе тела надлежног за регулисање железничког тржишта и из перспективе тела надлежног за заштиту конкуренције, методе за унапређење и праћење реализације уговора о обавези јавног превоза, као и недискриминаторски приступ железничкој инфраструктури. Обука се такође бавила конкретним искуствима и студијама случаја у области злоупотребе повлашћеног положаја на тржишту железничких услуга.

 Студијска посета италијанском телу за заштиту конкуренције у Риму, 5-9 јул 2021.

Студијска посета италијанском телу за заштиту конкуренције у Риму, 5-9 јул 2021.

У завршном делу пројекта организована је студијска посета италијанском телу за заштиту конкуренције и права потрошача са седиштем у Риму која је одржана од 5. до 9. јула 2021. Делегацију позвану да учествује у овом догађају чинили су представници Комисије за заштиту конкуренције, Канцеларије за јавне набавке, Републичког секретаријата за јавне политике и Дирекције за железнице. Током студијске посете учесници су имали прилике да слушају предавања истакнутих италијанских стручњака из области заштите конкуренције, и то пре свега на тему јавног заговарања конкуренције (competition advocacy), тј. предузимања конкретних активности које утичу на подизање свести о важности политике конкуренције са крајњим циљем усклађивања пословних пракси тржишних актера са правилима конкуренције. Посебно је истакнут значај координације активности са министарствима и другим државним органима и сарадње ових институција са телом надлежним за заштиту конкуренције у процесу припреме и доношења прописа, односно консултација са овим телом пре усвајања прописа. Као један од позитивних примера од стране српске Комисије за заштиту конкуренције наведена је сарадња са надлежним институцијама у процесу доношења Закона о железници, када је нацрт овог закона из 2017. достављен Комисији на мишљење у редовној процедури.

У закључку свечаног затварања истакнуто је да је пројекат створио добре основе за будућу сарадњу између српских и европских институција и за квалитетнију међуресорну координацију, као и за даљу трансформацију конкуренције у Србији.

13. јул 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТУПАЊУ НА СНАГУ НОВОГ ПРИЛОГA A ATMF-A (ДОДАТKA Г COTIF-А) - ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM)

На основу нотификације Генералног секретара OTIF NOT-21007 од 1. марта 2021. године, нови Прилог A ATMF –а (Додатка Г COTIF –а) - ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) је ступио на снагу 1. априла 2021. године.

На основу члана 2a став 1. Закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999) и Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године („Службени гласник РС”, број 102/07 и „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10) и тачке 2. Закључка Владе 05 број 340-5556/2021, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је објавило нови Прилог A ATMF –а (Додатка Г COTIF –а) - ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) у "Службеном гласнику РС - Међународни уговори", број 12 од 1. јула 2021.

Овим прописом се област сертификације лица задужених за одржавање, која је у складу са претходним прописом важила само за лица која одржавају теретна кола, проширује на сертификацију лица задужених за одржавање и свих других врста железничких возила.

Сертификација функција одржавања, укључујући и функцију д) – извршење одржавања, поверених спољним партнерима је и даље на добровољној основи.

Сви сертификати лица задужених за одржавање теретних кола и сертификати за функције одржавања издати у складу са претходним прописом за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (ЕCM) остају важећи до рока наведеним у њима.

За издавање нових сертификата и обнављање постојећих сертификата примењује се нови прилог А -Правила за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (ЕCM).

Лица задужена за одржавање железничких возила која нису теретна кола морају прибавити ЕСМ сертификат најкасније до 16. јуна 2022. године.

Имајући у виду горе наведени рок за прибављање ЕСМ сертификата , молимо вас да што пре поднесете захтев за издавање предметног сертификата Дирекцији за железнице.

Прилог A ATMF-A (ДОДАТKA Г COTIF-А)- ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) је објављен на сајту Дирекције за железнице.

Текст прописа можете преузети овде.

2. јун 2021.

IRG-Rail – Девети годишњи извештај о праћењу тржишта

Група независних регулатора железничких тржишта - IRG-Rail објавила је свој Девети годишњи извештај о праћењу тржишта који се односи на 2019. годину са посебним освртом на утицај кризе COVID-19 на европско железничко тржиште у првој половини 2020. године. У прикупљању података учествовало је 30 земаља, укључујући и Србију.

 IRG-Rail – Девети годишњи извештај о праћењу тржишта

Извештај се састоји из Главног извештаја, који представља свеобухватне резултате на европском нивоу, и Радног документа, који садржи специфичне детаље везане за поједине земље, као и податке коришћене за израду графикона. У фокусу овогодишњег извештаја биле су посебно следеће области: карактеристике мреже и накнаде за приступ железничкој инфраструктури, железнички превозници и европски саобраћај, тржишта путничког и теретног железничког превоза и криза COVID-19 током прве половине 2020. године.

IRG_9th_MM_Report_-_Main_Report

IRG_9th_MM_Report_-_Working_Document

IRG_9th_MM_Report_-_Dataset

25. мај 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о именовању тела за верификацију подсистема, оцењивање усаглашености и погодности за употребу елемената структурних подсистема

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ од дана 14.05.2021. врши послове именованог тела, односно оцењивање усаглашености и погодности за употребу чинилаца интероперабилности и верификацију у складу са националним железничким техничким прописима за подсистем - возна средства са изузетком терених кола, а за остале подсистеме и теретна кола, наведене послове врше тела именована од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Наиме, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је решењем број 119-01-00124/2020-04 од 16.03.2021. године именовало Привредно друштво ТОК-КОНТРОЛ ДОО НОВИ САД, Аугуста Цесарца 16, 21000 Нови Сад као тело за верификацију подсистема, оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за употребу за подсистеме:

1) инфраструктура;
2) контрола, управљање и сигнализација – пружни део;
3) железничка возила – теретна кола,

и решењем број 340-01-00467/2020-04/2 од 14.05.2021. именовало Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. – Београдчвор, Стјепана Филиповића 45 ,11000 Београд, као тело за верификацију подсистема, оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за употребу за подсистеме:

1) инфраструктура;
2) енергија;
3) контрола, управљање и сигнализација – пружни део;
4) контрола, управљање и сигнализација – део у возилу;

Имајући у виду наведено, а сходно одредбама члана 19. став 11. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/18) и члана 114. став 6. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, број 41/18), Дирекција за железнице почевши од 16.03.2021, односно од 14.05.2021. године више не обавља верификацију подсистема из става 2. овог обавештења, нити оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за употребу елемената наведених подсистема.

Изузетно од става 3. овог обавештења, Дирекција за железнице ће окончати поступке верификације и оцењивања усаглашености и оцењивања погодности за употребу који су започети пре 14.05.2021. године.

26. април 2021.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 41/2021

Дирекција за железнице донела је Правилник о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 41/2021 од 23. априла 2021. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

22. април 2021.

ПРОПИС У ПРИПРЕМИ – РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ И ПРЕДЛОГА ДО 29. 4. 2021.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о потребном нивоу стручне спреме, програмима стручног оспособљавања, програмима за полагање стручног испита за радна места железничких радника, начину обављања стручног испита, услoвима кoje мoрaју да испуне чланови комисије за полагање стручних испита и радна места железничких радника, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 29. априла 2021. године.

21. април 2021.

ПРАВИЛНИК ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 38/2021

Дирекција за железнице донела је Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила који је обајвљен у „Службеном гласнику РС“, бр. 38/2021 од 16. априла 2021. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

9. април 2021.

ПРАВИЛНИЦИ ОБЈАВЉЕНИ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 32/2021

Дирекција за железнице донела је следеће правилнике који су обајвљени у „Службеном гласнику РС“, бр. 32/2021 од 2. априла 2021. године, а ступају на снагу 10. априла 2021:

- Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу;

- Правилник о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама.

5. март 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О СТУПАЊУ НА СНАГУ НОВОГ ATMF ПРИЛОГ A ДОДАТАК Г COTIF

На основу нотификације Генералног секретара OTIF NOT-21007 од 1. марта 2021. године, нови ATMF Прилог A Додатак Г COTIF - ПРОПИСИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) ступа на снагу 1. априла 2021. године.

Овим прописима проширује се област сертификације на лица за одржавање свих врста железничких возила, а не само за теретна кола као што је било прописано у претходним прописима.

Сертификација функција одржавања, укључујући и функцију д) – извршење одржавања, поверених спољним партнерима је и даље на добровољној основи.

Сви сертификати лица задужених за одржавање теретних кола и сертификати за функције одржавања издати у складу са претходним Прописима за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (ЕCM) остају важећи до рока наведеним у њима.

За издавање нових сертификата и обнављање постојећих сертификата након 1. априла 2021. године примењиваће се нови Прописи за сертификацију и контролу лица задужених за одржавање (ЕCM).

Лица за одржавање железничких возила која нису теретна кола морају прибавити ЕСМ сертификат најкасније до 16. јуна 2022. године.

ATMF Прилог A Додатак Г COTIF - ПРОПИСИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (ЕCM) на српском језику биће објављен на сајту Дирекције за железнице чим буде преведен.

Текст прописа на енглеском језику можете преузети овде.

12. фебруар 2021.

Најава догађаја - Радионица о људским и организационим факторима – 17. фебруар 2021.

17. фебруара 2021. одржаће се онлајн Радионица о људским и организационим факторима у организацији Железничке Агенције Европске уније (ERA).

Сврха радионице је да се учесници боље упознају са појмом и концептом људских и организационих фактора, као и методама које се користе за управљање људским и организационим факторима и њихово интегрисање у оквиру система управљања безбедношћу са циљем даљег унапређења безбедносних перформанси. Овај догађај послужће такође и као припрема заинтересованих стручњака за учешће у сличним радионицама планираним за Европске дане безбедности на железници 2021 (14-16 јун 2021).

Теме радионице обухватиће регулаторне захтеве, основна начела и системе класификације, методологију за евалуацију интеграције људских и организационих фактора, управљање ризицима и променама, као и студију случаја једног од европских управљача железничкe инфраструктурe.

Семинар ће, поред представника Дирекције за железнице, окупити и представнике других железничких институција из Србије и региона, као и европске стручњаке из области система управљања безбедношћу, оцене ризика и других сродних области.

Нацрт дневног реда радионице

19. јануар 2021.

Вебинар о железничком теретном саобраћају - Проф. др Бернд Х. Корчак

У оквиру дугогодишње сарадње са земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за приступање ЕУ на ERA IPA II пројекту, Железничка агенција ЕУ (ERA) организовала је 17. децембра 2020. онлајн семинар на тему железничког теретног саобраћаја.

Семинару су присуствовали представници железничких институција из земаља корисница овог IPA пројекта, међу којима и представници Дирекције за железнице, као и заинтересовани стручњаци из Железничке агенције ЕУ.

Предавање на тему теретног саобраћаја на железници одржао је проф. др Бернд Х. Корчак, предавач на Институту за транспорт и логистику – Бечки универзитет за економију и бизнис. Проф. др Бернд Х. Корчак је стручњак у области теретног саобраћаја са много година искуства као истраживач и предавач у области транспорта и логистике.

Професор Корчак говорио је о теретном саобраћају на железници у контексту актуелних дешавања у Европској унији, а пре свега са освртом на стратегије као што су Европски зелени договор (European Grean Deal), који представља стратегију ЕУ за борбу против климатских промена, и недавно објављен документ ЕК (9. 12. 2020) под називом Одржива и паметна стратегија за мобилност (Sustainable and Smart Mobility Strategy) који се може наћи на следећем линку Европске комисије: https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en

Видео снимак семинара може се погледати на следећем линку: https://youtu.be/kyfD3YFyIFs

25. децембар 2020.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЕВИДЕНЦИЈАМА КОЈЕ ВОДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗНИК И УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Дирекција за железнице донела је Прaвилник о изменама и допунама Правилника o евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 154/20 од 23. децембра 2020. године. Овај правилник ступа на снагу 31. 12. 2020.

11. децембар 2020.

Aктивности Дирекције за железнице у оквиру Групе регулаторних тела Европе - Учешће на Пленарном заседању 17. и 18. новембра 2020.

Група независних регулатора железничког тржишта - IRG-Rail одржала је свој други пленарни састанак у 2020. години путем видео конференције организоване 17. и 18. новембра. Овом догађају присуствовало је 58 представника држава чланица IRG-Rail-а, међу којима и представници Регулаторног тела Републике Србије.

 IRG-Rail - Пленарно заседање, новембар 2020

Извор: званични сајт IRG-Rail. Пленарно заседање, новембар 2020.

Поред бројних процедуралних и правних мера и усвајања докумената, најзначајнија тема дневног реда је била анализа могућности и доношење одређених заједничких мера са циљем смањења негативних ефеката кризе COVID-19 на железнички сектор.

Наиме, након свеобухватне анализе економског стања у извршењу превоза у железничком саобраћају, на иницијативу председавајућег IRG-Rail-а г. Сержа Дригмана и потпредседавајуће гђе Марије Терезије Реслер, 19. маја усвојена је Изјава која представља допринос европских железничких регулатора ублажавању последица текуће пандемије, чије одредбе постављају одређене циљеве и мере за њихово постизање.

Најважнија документа усвојена на овом последњем пленарном заседању у 2020. години су Стратешки документ за наредне четири године и Програм рада IRG-Rail-а за 2021. Поред тога, објављено је неколико извештаја и других докумената који представљају пре свега осврт на оптимизацију коришћења постојеће инфраструктуре у Европи (TTR пројекат) и на међународни путнички саобраћај.

У циљу реализације усвојених мера и усвајања одређених докумената, сагледани су резултати рада следећих радних група: радне групе за законске предлоге у настајању (WG Emerging Legislative Proposals), радне групе за праћење тржишта (WG Market Monitoring), радне групе за приступ (WG Access), радне групе за услужне објекте (WG Service Facilities), радне групе за накнаде (WG Charges), радне групе за накнаде за услужне објекте (WG Charges for Service Facilities) и групе за мултимодалност (Multimodality Task Force).

У циљу посебне посвећености изналажењу решења за новонасталу ситуацију због пандемије, радна група за законске предлоге у настајању донела је документ под називом Допринос ванредним COVID-19 мерама (смањење накнада за приступ).

Подаци прикупљени од стране радне групе за праћење тржишта неопходни су као путоказ за планирање активности за наредни период јер се процењује да ће последице и погођеност жлезничког сектора имати дугорочнији карактер, што ће захтевати дужи период опоравка. За сврхе израде годишњег извештаја о праћењу железничког тржишта, у октобру 2020. обављено је прикупљање података, и то са изузетно великим одзивом - податке за редовну базу података је доставило 30 земаља (укључујући и Србију) од 31. Поред тога, податке везане за утицај COVIDA-19 доставиле су 24 земље (укључујући и Србију).

На основу прикупљених података, IRG-Rail објавиће свој 9. извештај о праћењу тржишта у априлу 2021. године, док ће преглед утицаја COVIDA-19 на кризу на железничком тршишту у 2020. бити објављен средином 2021. године.

Радна група за приступ израдила је извештај о развоју пројекта TTR (редизајн међународног процеса утврђивања возног реда). Овај пројекат, који се завршава 2025. године и у који је уложено 600 милиона долара за развој IT система, вероватно ће значајно утицати на доделу капацитета и на друге аспекте железничког тржишта, а његови резултати ће сасвим сигурно представљати револуцију у железничком свету.

Област услужних објеката у железничком сектору такође представља изузетно изазовну и захтевну правну област с обзиром да је потреба за посебним одредбама у овом домену настала реформом железнице и законском могућношћу да се исти налазе у власништву разних субјеката, а да морају бити доступни под једнаким условима свим корисницима. Радна група за приступ услужним објектима задужена за праћење ове области у претходном периоду посебно се бавила одлуком Европског суда правде о регулисању путничких перона, као и класификацијом колосека у лукама.

Поред сагледавања резултата рада наведених стручних радних група и усвајања релевантних докумената, на Пленарном заседању изабран је потпредсеник IRG-Rail-a за 2021, Никола Поповић из хрватског регулаторног тела.

У 2021. години групом IRG-Rail председаваће Маријa Терезијa Реслер из аустријског регулаторног тела Schienen Controlза које се може рећи да поседује изузетно искуство у регулисању железничког тржишта, као и у области остваривања права путника у железничком превозу, и са којим Регулаторно тело РС, односно Дирекција за железнице има одличну стручну сарадњу.

У току 2021. године Schienen Control планира, између осталог, да настави и доврши рад на реформи IRG-Rail-а, да развије нова IT решења којa треба да олакшају заједнички рад на документима, као и да ради на повећању учешћа свих чланова у активностима групе.

Прво пленарно заседање у оквиру председавања аустријског регулаторног тела одржаће се у мају 2021.

Од свог чланства у Групи независних регулатора железничког тржишта, од 2016. године, па до данас, представници Дирекције за железнице активно учествују у раду свих наведених стручних група у циљу размене искустава и мишљења по кључним питањима која се односе на регулисање и развој конкуренције на европском железничком тржишту. Услед пандемије корона вируса та активност се у великој мери преусмерила на описане садржаје и учешће на изради предметних докумената.

1. децембар 2020.

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА – „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 144/20

Дирекција за железнице донела је Правилник о одржавању железничких возила који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 144/20 од 27. новембра 2020. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одржавању железничких возила („Службени гласник РС“, бр. 101/15, 24/16 и 36/17).

16. новембар 2020.

Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја - „Службени гласник РС“, бр. 136/20

Дирекција за железнице донела је Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 136/20 од 13. новембра 2020. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја („Службени гласник РС“, бр. 80/15).

16. новембар 2020.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 134/20

Дирекција за железнице донела је следеће правилнике који су обајвљени у „Службеном гласнику РС“, бр. 134/20 од 10. новембра 2020. године, а ступају на снагу осмог дана од дана обајвљивања у службеном гласнику:

- Правилник о условима за обављање послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС“, број 61/16) и

- Правилник о условима за обављање послова одржавања подсистема енергија. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Прaвилник o условима за обављање одржавања подсистема енергија („Службени гласник РС“, број 61/16).

05. новембар 2020.

ПРАВИЛНИК О ОЗНАЧАВАЊУ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА И ВОЗОВА

Дирекција за железнице донела је Правилник о означавању железничких возила и возова који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 130/20 од 28. октобра 2020. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику.

23. октобар 2020.

19. међународна научно-стручна конференција о железници RAILCON ’20

Конференција RAILCON ’20, која има међународни карактер, одржана је 15. и 16. октобра 2020. традиционално на Машинском факултету у Нишу. На овогодишњој конференцији представљено је 54 рада од укпно 124 аутора из 46 различтих институција и из 12 земаља: Аустрија, Белгија, Бугарска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Немачка, Северна Македонија, Румунија, Пољска, Мађарска, Уједињено Краљевство и Србија.

Скоро две трећине аутора чинили су стручњаци са различитих универзитета или из високошколских институција, док су остали били представници железничких институција, предузећа, индустрије и института.

Упркос бројним тешкоћама у текућој години због пандемије вируса COVID-19, организациони и програмски одбор су учинили огроман напор да се вишедеценијска традиција не прекине и да се конференција успешно одржи. У складу са наведеним, конференција је ове године одржана у ванредним околностима и са знатно мањим бројем учесника у Нишу, али је зато већи део конференције било могуће пратити путем онлајн стриминга. Радови су представљени у виду усмених или постер презентација, док је један део радова такође је био представљен онлајн, при чему је учесницима било омогућено да постављају питања онлајн и да активно учествују у дискусији.

На отварању скупа учесницима су се обратили уважени стручњаци из железничког сектора и научних кругова представљајући најновија достигнућа и актуелне пројекте у области железнице. Господин Карло Боргини, извршни директор организације Shift2Rail Joint Unedertaking представио је активности Shift2Rail и њихов утицај на европски железнички систем. Професор Симон Ивницки са Универзитета у Хадресфилду говорио је о најновијим достигнућима у области пројектовања железничких возила са освртом на иновативна решења која имају потенцијал да унапреде перфомансе железничких возила. Др Кристијан Улианов са Униеверзитета у Њукаслу представио је истраживање о могућности пројектовања лаких тeретних возила уз помоћ коришћења напредних класа челика и нових структуралних профила комбинованих са композитним материјалима, и то интегрисањем паметних решења за дизајн и производњу као што су она имплементирана у оквиру INNOWAG пројекта организације Shif2Rail. У свом обраћању скупу, др Данијела Ристић-Диран са Универзитеа у Бремену представила је преглед истраживања на пољу система за детекцију препрека или предмета на колосецима са циљем увођења аутономног управљања возовима на примеру пројекта SMART који такође спроводи Shif2Rail.

Теме којима су се бавили радови представљени на конференцији RAILCON ’20 биле су:

 • примена савремених технологија у железничком транспорту,
 • енергетска ефикасност железничког транспорта,
 • либерализација европског железничког тржишта и могућности за унапређење транспорта на коридорима у региону,
 • анализа путничког и теретног железничког саобраћаја у региону,
 • моделирање, прорачуни и експериментално тестирање железничких возила,
 • примена модерних дијагностичких система за одржавање возила и инфраструктуре, и
 • развој система за аутономна железничка возила.

Дирекција за железнице, желећи да у овим тешким околностима пружи посебну подршку унапређењу железничког сектора у области стручног сагледавања свих релевантних области, на овом престижном догађају у међународним железничким круговима учествовала је са чак шест радова. Радови Дирекције за железнице обухватили су низ стручних и актуелних тема из делатности органа са освртом на најзначајније активности у претходној и текућој години. Радови су се посебно бавили темом отварања железниког тржишта и његовим праћењем као изузетно важним сегментом у овој области (Западнобалканско железничко тржиште са аспекта регулаторног тела и у поређењу са европским тржиштем), затим почетком функционисања Транспортне заједнице и њеним утицајем на повезивање железница у региону (Улога уговора о оснивању Транспортне заједнице у развоју железничког транспортног тржишта у Србији), еколошким аспектима (Жичаре и железница са еколошког аспекта), имплементацијом четвртог железничког пакета у домаће законодавство (Четврти железнички пакет – нови концепти у области безбедности и интероперабилности и њихово транспоновање у правни оквир РС), темом безбедности на путним прелазима (Безбедност на путним прелазима), као и реакцијом кључних железничких организација и мерама за подршку железнчком сектору у контексту кризе изазване пандемијом вируса COVID-19 (Европске железнице кроз време и „невреме“).

 19. међународна научно-стручна конференција о железници RAILCON ’20

Следећа јубиларна 20. међународна научно-стручна конференција о железници одржаће се у Нишу 2022. године.

До тада остаје на стручњацима из свих институција у железничком сектору да помно прате актуелна дешавања и учествују у унапређењу решења за многа стручна питања у појединим железничким областима и да то квалитетно и стручно представе на овој највећој железничкој позорници у Републици Србији и региону.

19. октобар 2020.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 124/20

Дирекција за железнице донела је Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка после издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања бзбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система, у складу са Законом о безбедности железничког саобраћаја. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 124/20 од 16. октобра 2020. године, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику.

7. октобар 2020.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 121/2020

Дирекција за железнице донела је Правилник о техничком прегледу железничких возила, Правилник о условима за центре стручног оспособљавања у железничком саобраћају и Правилник о гранским стандардима из области железничког саобраћаја. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 121/2020 од 5. октобра 2020. године, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику.

17. септембар 2020.

Ступање на снагу Споразума о сарадњи регулаторних тела на железничком теретном Алпско-западнобалканском коридору

Споразум о сарадњи између регулаторних тела смештених у земљама Алпско-западнобалканског коридора ступио је на снагу 16. септембра 2020. Потписници споразума су регулаторна тела Аустрије, Словеније, Хрватске, Србије и Бугарске надлежна за праћење конкуренције на Коридору: Schienencontrol GmbH, AKOS - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Дирекција за железнице Републике Србије и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ / Railway Administration Executive Agency, са циљем да се утврде одговорности и начела сарадње у случају притужбе или поступања по службеној дужности и обезбеди недискриминаторски приступ Коридору.

 Ступање на снагу Споразума о сарадњи регулаторних тела на железничком теретном Алпско-западнобалканском коридору

Алпско-западнобалкански железнички теретни коридор званично је успостављен 27.јуна 2019. оснивањем Управног одбора Коридора са седиштем у Љубљани (Словенија). Коридор обухвата железничке пруге Salzburg-Villach (AT)-Ljubljana (SI)-/Wels/Linz-Graz (AT)-Maribor (SI) -Zagreb-Vinkovci/Vukovar-Tovarnik (HR)-Beograd (SRB)-Sofia-Svilengrad (BG), протеже се на дужини од 2 152 kм и обухвата 19 интермодалних терминала и 12 ранжирних станица.

Поред обезбеђивања несметаног одвијања железничког саобраћаја дуж коридора, једна од основних улога Алпско-западнобалканског коридора, као и успостављања железничких коридора уопште, јесте повећање конкурентности међународног железничког третног саобраћаја у односу на друге видове транспорта и промовисање кључне улоге железнице у одрживом транспортном систему.

Споразум о сарадњи

Cooperation Agreement

18. август 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 1. 9. 2020.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о техничким условима подсистема инфраструктура и Нацрт правилника о одржавању горњег и доњег строја железничких пруга, који се тренутно налазе на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 1. септембра 2020. године.

17. јул 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 30. 7. 2020.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о одржавању железничких возила, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 30. јула 2020. године.

23. јун 2020.

Изјава групе независних регулатора – IRG-Rail о опоравку од кризе COVID-19

Група независних регулатора железничког тржишта - IRG-Rail одржала је свој први пленарни састанак у 2020. години путем видео конференције организоване 18. и 19. маја. Овом догађају присуствовало је 27 представника држава чланица IRG-Rail-а.

Најзначајнија тема дневног реда овог састанка била је криза COVID-19 и њен утицај на железнички сектор. На иницијативу председавајућег г. Сержа Дригмана и потпредседавајуће гђе Марије Терезије Реслер, 19. маја усвојена је изјава која представља допринос европских железничких регулатора опоравку од кризе изазване корона вирусом (комплетан текст изјаве можете преузети овде).

Чланице IRG-Rail-а такође су разматрале могућност да уједине своје снаге како би процениле утицај кризе на железнички сектор те је радној групи за моноторинг поверен задатак да на основу консултација са свим чланицама утврди да ли постоје услови за успешно спровођење такве процене.

6. јун 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 17. 6. 2020.

Примедбе и предлози на Предлог правилника о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 17. јуна 2020. године.

10. април 2020.

Правилник о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

Дирекција за железнице донела је Правилник о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 51/20. Овај правилник ступа на снагу 14. априла 2020, а примењује се од 1. јула 2020. године.

12. март 2020.

Међународни семинар о транспорту опасне робе

Циљ је смањење ризика у превозу опасних материја

Железничка агенција Европске уније ERA, у оквиру пројекта ЕUMedRail, а у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекцијом за железнице, организовала је 2. и 3. марта Семинар о транспорту опасне робе у Београду.

 Међународни семинар о транспорту опасне робе

Лазар Радаковић, помоћник министра за железнице и интермодални транспорт у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, нагласио је да је ово веома важна тема за железнички систем у Србији и региону, јер су се појавили приватни превозници и све компаније имају задатак да успоставе систем управљања безбедношћу.

Поред процедура које смо у обавези да обезбедимо, наш задатак је и да унапредимо сазнања о овом важном питању за железницу, а у томе значајну улогу има Дирекција за железнице, рекао је Радаковић.

В. д. директора Дирекције за железнице Лазар Мосуровић, захвалио се Железничкој агенцији EУ на организацији семинара који представља размену искустава и даје допринос повећању безбедности у превозу опасне робе.

Семинару су присуствовали, осим представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекције за железнице, представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају РС, Регулаторног одбора железница БиХ, представници државне железнице и канцеларије за истраге несрећа у саобраћају из Летоније, Министарства саобраћаја из Туниса, Националне железничке компаније из Марока, железничких компанија из Јордана, Министарства транспорта из Палестине, представници Железничке агенције ЕУ, OTIF-а, Транспортне заједнице, као и представници стручних служби надлежних за превоз опасне робе „Инфраструктуре железнице Србије“ и „Србија Карга“. Скупу су присуствовали и представници приватних превозника, Привредне коморе Војводине, NIS Gazprom Neft-a, ЕПС-а, ХИП – Петрохемије, Саобраћајног факултета у Београду, Машинског факултета у Београду, Факултета техничких наука у Новом Саду и Високе железничке школе струковних студија у Београду.

Први део семинара био је посвећен европским и међународним прописима у транспорту опасне робе који се примењују у свим видовима копненог транспорта, тј. у железничком, друмском и речном саобраћају. Прописе је присутнима представио Јохан Конрад, руководилац Одељења за опасну робу Међувладине организације за међународни превоз железницом OTIF. Он је истакао да су земље чији су представници присутни на овом скупу већином и чланице OTIF-a те да примењују RID (Правилник о међународном железничком превозу опасне робе) – додатак Ц Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF). Најважнији законодавни акти су RID који се односи на железнички транспорт опасне робе, ADR који регулише услове транспорта у друмском и ADN у водном саобраћају.

 Међународни семинар о транспорту опасне робе

Према речима шефа Одсека за превоз опасне робе у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Бојана Миљковића, прописима су регулисани услови за транспорт опасне робе, учесници, превозна средства, паковања и инспекцијски надзор за спровођење. Важећи Закон о транспорту опасне робе из 2016. године прописује услове за обављање унутрашњег и међународног транспорта опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају.

Опасна роба, која се сврстава у неколико класа, експлозивне, запаљиве, отровне, заразне и радиоактивне материје, као и опасни отпад, могу да угрозе здравље и животе људи, имовину и загаде животну средину, па је због тога врло важно регулисање ове области, истакао је Миљковић.

Начелник Одељења за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица Дирекције за железнице Наташа Церовић, објаснила је улогу Дирекције као Националног тела за безбедност које у погледу транспорта опасне робе има следеће надлежности: издавање дозвола за коришћење за теретна кола која, између осталог, превозе и опасну робу и оцењивање и надзор система управљања безбедношћу где су захтеви који се иначе проверавају додатно проширени код превозника који се баве и превозом опасне робе. Она је навела да у нашој земљи 12 превозника има сертификат о безбедности за превоз, од којих 6 тренутно превози опасну робу.

У првој сесији семинара Емануел Руфин, кординатор транспорта опасне робе у Железничкој агенцији ЕУ, представио је европску Директиву 2008/68/EC наводећи да она обухвата све прописе који се односе на копнени транспорт опасне робе који се не примењују само на међународни, већ важе и за национални транспорт.

У другој сесији било је речи о оквиру за управљање ризицима који је настао из заједничких напора стручњака за транспорт опасне робе UNECE-a и OTIF-a, Европске комисије (DG-MOVE) и Железничке агенције ЕУ (ERA), у циљу хармонизације приступа безбедности и интероперабилности у транспорту опасне робе. Оквир за управљање ризицима представља приручник који се састоји од општег упутства, упутства за процену ризика, упутства за доношење одлука и глосара.

Уједначавање критеријума ризика завршено је 2013. године, када је започето техничко усаглашавање смерница, па су техничке хармонизоване смернице објављене 2018. године, објаснио је Руфин.

Циљ власти сваке државе, агенција и националних тела за безбедност је да се ризици смање и да транспортни системи буду све безбеднији. За то је неопходна комуникација између оператера и органа власти, а транспарентност у овој области је изузетно важна, закључио је Руфин.

 Међународни семинар о транспорту опасне робе

Другог дана учесници семинара имали су прилику да се упознају са практичном применом оквира за управљање ризицима, и то најпре кроз студију случаја коју је представио Стејн Михелс из Железничке агенције ЕУ. У питању је студија случаја италијанског националног управљача железничке инфраструктуре FER израђена уз коришћење оквира за управљање ризицима у транспорту опасне робе. У другој сесији представник НИС-а, Момчило Матијашевић, менаџер за безбедност транспорта Блока „Промет“, презентовао је на тему искустава у вези са провером усклађености активности своје компаније са законским одредбама железничког превоза опасне робе.

У завршном делу ове сесије, начелник Одељења за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове Дирекције за железнице Бранка Недељковић истакла је посвећеност Републике Србије регулативи о транспорту опасне робе кроз дугогодишњу сарадњу са OTIF-oм и континуиран рад на примени RID-а, као и на његовом усаглашавању са прописима ADN и ADR, без обзира на велике институционалне промене у транспортом, а посебно железничком сектору, које су наступиле у последњих 20 година. Поред тога, она је нагласила да Република Србија даје изузетну подршку унификацији железничког транспортног права OTIF-a и права ОСЖД (Организације за сарадњу између железница) те да су после стогодишњег постојања два различита правна система на помолу хармонизовани прописи за превоз путника и робе у железничком саобраћају. Будући да је свесна значаја развоја и имплементације хармонизованих железничких прописа на европском и међународном нивоу у циљу повећања конкурентности железничког саобраћаја и развоја железничког тржишта, Република Србија дуги низ година остварује успешну међународну сарадњу са организацијама OTIF и ERA дајући свој допринос на свим пољима која се тичу железничког транспортног права.

Техничка посета Рафинерији нафте Панчево

 Међународни семинар о транспорту опасне робе

Последња сесија другог дана семинара била је посвећена практичном приступу транспорту опасне робе у оквиру које је компанија НИС за учеснике семинара организовала техничку посету Рафинерији нафте Панчево. Том приликом учесници су присуствовали транспортно-манипулативним маневарским кретањима по колосецима Ранжирне станице РНП и упознали су се са поступцима обезбеђивања услова за манипулацију пошиљкама опасне робе, покретањем композиција, техничко-прегледним и осталим пословима у овој ранжирној станици.

Састанак радне групе ЕУ за имплементацију оквира за управљање ризицима

У наставку овог догађаја, тј. 4. и 5. марта 2020, у Београду је одржан и 7. састанак радне групе ЕУ за имплементацију оквира за управљање ризицима у транспорту опасне робе (EUDG - Expert Users and Developent Group) чијим радом координира Железничка агенција ЕУ (ERA). Овом приликом представницима Одсека за транспорт опасне робе у МГСИ омогућено је да присуствују састанку у својству посматрача и да се упознају са начином рада ове радне групе, као и са низом активности које она предузима како би се олакшало коришћење овог оквира.

12. март 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 26. 3. 2020.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о кочницама и кочењу возова и возила, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 26. марта 2020. године.

11. март 2020.

Представници Дирекције за железнице боравили у посети немачкој покрајини Саксонији у организацији Кластера железница за југоисточну Европу у циљу регионалне сарадње

Представници Дирекције за железнице су од 25. до 29. фебруара 2020. у организацији Кластера железница за југоисточну Европу (RCSEE) у сарадњи са кластером железница BTS Rail Saxony и Економском развојном корпорацијом Саксоније (WFS) боравили у посети немачкој покрајини Саксонији у циљу регионалне сарадње.

 Представници Дирекције за железнице боравили у посети немачкој покрајини Саксонији у организацији Кластера железница за југоисточну Европу у циљу регионалне сарадње

Делегацију је сачињавало укупно 16 представника из 14 компанија, организација и институција, углавном из нашег региона:

RCSEE, Мрежа за пословну подршку (BSN), Дирекција за железнице Републике Србије, Саобраћајни факултет из Београда, као и компаније Encode d.o.o, Minel General Electric, Techco Electrics и Perfom d.o.o. из Србије, Факултет прометних знаности (Загреб), Oilco KDA (Северна Македонија), GVO d.o.o. (Словенија), Techco Group GmbH (Аустрија) и Database & Technology (Италија).

 Представници Дирекције за железнице боравили у посети немачкој покрајини Саксонији у организацији Кластера железница за југоисточну Европу у циљу регионалне сарадње

Већ првог дана представници делегације били су гости својим домаћинима и партнеру, кластеру железница из Саксоније BTS Rail Saxony, док је овај сусрет значајно од самог почетка подржала Развојна агенција Саксоније (Wirtschaftsförderung Sachsen).

Том приликом делегација је посетила погоне који се баве производњом и/или одржавањем железничких возила и компанију која се бави пројектовањем и типским испитивањем железничких возила, укупно 6 компанија из Саксоније и то: Немачке железнице (DB), Bombardier, RailMaint, Heiter Blick, Hörmann Vehicle Engineering и DVB (Јавни превоз из Дрездена).

Осим тога, чланови делегације учествовали су активно на B2B сусретима које је органозавала партнерска организација, Кластер железница BTS из Дрездена, као и на две радионице коју су организовале немачке железнице (DB Vehicle and Technology Center) и Hörmann Vehicle Engineering.

24. фебруар 2020.

Најава догађаја - Семинар о транспорту опасне робе

Железничка агенција Европске уније, у оквиру пројекта EUMedRail финансираног од стране Европске комисије, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекцијом за железнице, организоваће 2. и 3. марта у Београду Семинар о транспорту опасне робе.

Први дан семинара биће посвећен европским и међународним прописима о транспорту опасне робе и реализоваће се у сарадњи са Meђувладином организацијом за међународне превозе железницама (OTIF), док ће другог дана бити представљен Оквир за управљање ризицима у транспорту опасне робе за друмски, железнички и унутрашњи водни саобраћај.

Оквир за управљање ризицима (Risk Management Framework / RMF) представља заједничку иницијативу стручњака за транспорт опасне робе Економске комисије УН за Европу (UNECE), OTIF-a, Европске комисије (DG-MOVE) и Железничке агенције ЕУ (ЕRA) у циљу даље хармонизације приступа безбедности и интероперабилности у транспорту опасне робе.

Документа у вези са Оквиром за управљање ризицима могу се наћи на следећем линку: https://www.era.europa.eu/activities/transport-dangerous-goods/inland-tdg_en

Дневни ред семинара

29. јануар 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 14. 2. 2020.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 14. фебруара 2020. године.

29. јануар 2020.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 6/2020

Дирекција за железнице донела је Правилник о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја и Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 6/2020 од 24. јануара 2020. године, а ступају на снагу 1. фебруара 2020. године.

22. јануар 2020.

Састанак са председником кинеске железнице – пројекат модернизације брзе пруге од Београда до Будимпеште

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструткуре Зорана Михајловић састала се 14. јануара 2020. са председником кинеске компаније China Railway International Company (CRIC) Јан Жонгмином како би разговарала о реализацији пројекта модернизације брзе пруге од Београда до Будимпеште.

 Састанак са председником кинеске железнице – пројекат модернизације брзе пруге од Београда до Будимпеште

Потпредседница Владе је истакла да вредност инфраструктурних пројеката које наша земља реализује са Кином износи 15 милијарди евра и пренела да је са председником кинеских железница договорен почетак радова на трећој деоници од Новог Сада до границе са Мађарском. Такође је објаснила да ће у марту ове године бити завршена 34 километра левог колосека на прузи Београд-Стара Пазова, а до октобра и десни колосек, што је важно за Београд и Беовоз. На јесен 2021. биће готова деоница до Новог Сада, до којег ће се из Београда стизати за 25 минута, при чему ће се у марту, како је објаснила, започети са радовима и на трећој деоници од Новог Сада до границе са мађарском.

Реализација пројекта модернизације брзе пруге у сарадњи са кинеским железницама пробудила је интересовање и других кинеских компанија за железничко тржиште у Србији. Дирекција за железнице, чији је в. д. директора Лазар Мосуровић такође присуствовао састанку, произвођачима железничке опреме и возила из НР Кине већ је издала одређен број исправа, од којих се један број односи на железничка возила произвођа CRRC ZELC из Пекинга (једну типску и две дозволе за коришћење кинеских локомотива), док су остале везане за сигнално-сигурносне уређаје произвођача CRSC International Co. Ltd и CARS из Пекинга и Heilongiјang Railway Signal Technology Co. LTD из Харбина (укупно осам сертификата о испитивању типа) и наставиће да подржава реализацију пројекта модернизације брзе пруге спровођењем послова из своје надлежности.

Списак издатих исправа може се наћи на следећој страници интернет презентације Дирекције: http://www.raildir.gov.rs/registri-evidencije.php

21. јануар 2020.

Репортажа о IPA (Инструмент за претприступну помоћ) самиту о култури безбедности одржаном у новембру 2019. у Београду

извор: ERA

За више информација о IPA самиту 2019 погледајте:

14. јануар 2020.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 30. 1. 2020.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о одржавању железничких возила, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 30. јануара 2020. године.

18. новембар 2019.

IPA САМИТ 2019 – 36 НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ПРЕДУЗЕЋА И ИНСТИТУЦИЈА ИЗ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА ПОТПИСАЛО ДЕКЛАРАЦИЈУ О БЕЗБЕДНОСНОЈ КУЛТУРИ ЕВРОПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

 IPA самит 2019

Утицај људских и организационих фактора на безбедност и промовисање позитивне безбедносне културе на железници биле су главне теме IPA самита одржаног 13. и 14. новембра 2019. у Привредној комори Србије у Београду.

 IPA самит 2019

Овај догађај, као део ERA IPA II пројекта финансираног од стране Европске комисије, организовала је Железничка агенција Европске уније у сарадњи са Дирекцијом за железнице.

 IPA самит 2019

Потпредседница Владе и министарка, проф. др Зорана Михајловић, потписала је Декларацију о безбедносној култури европске железнице и отворила овај међународни скуп истичући да су улагање у железнички саобраћај и унапређење безбедности саобраћаја стратешки интереси Владе Србије.

 IPA самит 2019

Поред потпредседнице Владе, уводне говоре на отварању догађаја одржали су Сем Фабрици, шеф Делегације ЕУ у Србији, Мирослав Лутовац, саветник председника Привредне коморе Србије, Лазар Мосуровић, в. д. директора Дирекције за железнице и Петер Мим, менаџер IPA пројекта у Железничкој агенцији ЕУ. Првог дана самит је окупио преко сто учесника из Србије и региона, и, том приликом, након потписивања Декларације о безбедносној култури европске железнице од стране потпредседнице Владе и в. д. директора Дирекције за железнице, ову декларацију потписало је још 34 руководиоца надлежних органа, предузећа и институција из железничког сектора из земље и региона.

 IPA самит 2019

Другог дана самита учесници су кроз низ радионица имали прилике да се упознају са Европским моделом безбедносне културе и практичним примерима оцене културе безбедности у оквиру организације.

 IPA самит 2019

Скуп је затворен закључцима који су потврдили да људски и организациони фактори представљају кључне чиниоце безбедног железничког саобраћаја у нади да ће овај догађај бити подстицај за успостављање регионалне мреже за сарадњу на ову тему у циљу подизања безбедности на железници на виши ниво и приближавања безбедносним стандардима Европске уније.

5. новембар 2019.

IPA самит 2019 – Церемонија потписивања Изјаве о безбедносној култури европске железнице

Железничка агенција Европске уније у сарадњи са Дирекцијом за железнице организује IPA самит 2019. о Изјави о безбедсносној култури европске железнице који ће се одржати 13. и 14. новембра 2019. у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15, Београд.

Ослањајући се на први Европски железнички самит одржан 2018. године у Дубровнику, циљ IPA самита је подизање свести о утицају људских и организационих фактора на безбедност и потписивање Изјаве о безбедносној култури европске железнице од стране руководилаца надлежних органа и предузећа која се баве делатностима из области железнчког сектора у смислу потврде њихове посвећености промовисању позитивне безбедносне културе у области железнице.

Скуп ће се састојати из два дела:

- церемонија потписивања Изјаве о безбедносној култури европске железнице, 13. новембра;

- радионице на тему безбедносне културе, 14. новембра.

Дневни ред

Изјава о безбедносној култури европске железнице

1. новембар 2019.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 74/2019

Дирекција за железнице донела је Правилник o прeвoзу нарочитих пoшиљaкa и Правилник о садржини акта о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 74/2019 од 18. 10. 2019. године, а ступили су снагу 26. 10. 2019. године.

17. октобар 2019.

Радионица о регионалној повезаности у области железнице

УНЕЦЕ (Европска економска комисија при Уједињеним нацијама) и ЕУСДР (Стратегија ЕУ за Дунавски регион) одржале су 3. и 4. октобра 2019. у Београду радионицу на тему регионалне повезаности у области железнице.

 Радионица о регионалној повезаности у области железнице

Радионица је организована у оквиру приоритетне области ЕУСДР 1б: „Унапређење мобилности и мултимодалност - везе у друмском, железничком и ваздушном саобраћају“ која се бави изазовима одрживог и ефикасног транспортног система.

Овај међународни догађај окупио је представнике министарстава надлежних за транспорт, регионалних и међународних организација које се баве повезаношћу у области железнице, као и представнике превозника, логистичких асоцијација и лука из преко десет европских земаља.

Циљ радионице био је повећање свести о значају боље железничке повезаности у Дунавском региону и јачање сарадње између заинтересованих страна у региону у смислу успостављања заједничких, поузданих и одрживих железничких услуга на међународном тржишту. Учесницима је омогућено да успоставе везу између регионалне железничке повезаности и националних транспортних политика и да размотре могућности региона да привуче међународне транспортне токове. Кључни аспект радионице био је размена информација и искустава учесника у вези са железничком повезаношћу у Дунавском региону.

Као учесник овог скупа, Дирекција за железнице представила је своје надлежности и улогу у железничком сектору и указала на то да је заједнички интерес свих актера у железничком сектору, између осталог, повећање удела железничког транспорта у односу на друге видове саобраћаја. Такође, истакла је значај остваривања сарадње и размене информација, како између регулатора железничког тржишта, националних тела за безбедност, тела за лиценцирање железничких превозника и тела надлежних за права путника на регионалном и европском нивоу, тако и између железничких превозника, управљача инфраструктуре и услужних објеката, са циљем обезбеђивања безбедности железничког система, подизања квалитета услуга и успостављања конкурентне, окренуте корисницима и ефикасне гране саобраћаја.

https://www.unece.org/index.php?id=52662

8. октобар 2019.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 68/2019

Дирекција за железнице донела је Правилник о обрасцима сeртификaта o бeзбeднoсти зa управљање железничком инфраструктуром и Правилник о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 68/2019 од 25. 9. 2019. године, а ступају на снагу 3. 10. 2019. године.

13. септембар 2019.

Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за превоз

У „Службеном гласнику РС“, бр. 63 од 4. септембра 2019. године објављен је Прaвилник o обрасцима сeртификaта o бeзбeднoсти зa прeвoз који је донела Дирекција за железнице. Овај правилник ступио је на снагу 12. септембра 2019. године.

27. август 2019.

Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица

У „Службеном гласнику РС“, бр. 58 од 16. августа 2019. године објављен је Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица који је донео Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

27. август 2019.

Правилник о реду вожње

Дирекција за железнице донела је Правилник о реду вожње објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 58 од 16. августа 2019. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о реду вожње („Службени гласник РС“, бр. 39/14 и 36/17).

26. август 2019.

Правилник о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

Дирекција за железнице донела је Правилник о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре који је ступио на снагу 15. 8. 2019, а примењује се од 1. 1. 2020. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 56/2019 од 7. 8. 2019. године.

19. август 2019.

Објашњење у вези са стављањем производа на тржиште

Дирекцији за железнице се обраћају произвођачи делова и опреме који се користе на железници са питањем да ли Дирекција за железнице издаје дозволе за коришћење тих производа. Најчешћи разлог за постављање таквог питања су услови појединих тендера у којима се често тражи да конкретни производ има дозволу за коришћење издату од стране Дирекције за железнице.

Чланом 21. став 1. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/2018) прописано је да дозволу за коришћење коју издаје Дирекција морају имати структурни подсистеми, а чланом 6. став 2. истог закона прописано је који делови железничког система спадају у структурне подсистеме. Истоветне одредбе су постојале и у члану 22. претходног Закона о безбедности и интероперабилности железнице из 2013. године, са разликом да се дозвола за коришћење издавала и за елементе структурних подсистема. Обавеза издавања дозвола за коришћење елемената структурних система брисана је Законом о изменама и допунама Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Сл. гласник РС”, број 92/15).

Ово значи да се по важећим прописима дозвола за коришћење издаје само за комплетне структурне подсистеме, а да се НЕ ИЗДАЈЕ за њихове појединачне саставне делове, било да су они дефинисани као „чиниоци интероперабилности” у чл. 12 и 13. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/18). или као „елементи структурних подсистема” у чл. 113 и 114. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, број 41/18).

Чиниоци интероперабилности и одређени елементи структурних подсистема могу се ставити на тржиште и користити само ако имају декларацију о усаглашености, односно декларацију о погодности за употребу, коју саставља произвођач, а након спроведеног поступка оцењивања усаглашености са релевантним прописима (техничке спецификације интероперабилности –ТСИ и/или национални технички прописи), односно оцењивања погодности за употребу.

У Прилогу 1 Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, број бр. 5/2016), у даљем тексту: Правилник, експлицитно су наведени чиниоци интероперабилности и елементи структурних подсистема који подлежу оцени усаглашености и оцени погодности за употребу.

Пријављено тело (Notified Body) врши оцену усаглашености и оцену погодности за употребу за чиниоце интероперабилности, док Дирекција за железнице врши оцену усаглашености и оцену погодности за употребу за елементе структурних подсистема на које се примењују национални железнички технички прописи. Ова тела затим издajу oдгoвaраjуће сертификате на основу којих произвођач саставља декларацију о усаглашености и декларацију о погодности за употребу.

Оцена усаглашености и оцена погодности за употребу производа спроводи се применом одговарајућих модула. Уз сваки чинилац интероперабилности / елемент структурног подсистема наведен у Прилогу 1 Правилника назначени су модули који се могу употребити за оцену усаглашености и оцену погодности за употребу, а сваки модул је детаљно описан у Прилогу 2 Правилника.

Уколико је у Прилогу 1 Правилника уз неки производ наведен модул СА* или неки други модул са звездицом, звездица означава да произвођач може да примени тај модул и напише декларацију о усаглашености само у случају производа стављених на тржиште пре ступања на снагу Правилника и ако телу за оцену усаглашености:

1. докаже да су ранија испитивања и одобрење производа спроведени успешно под сличним условима, нпр. поседовањем дозволе за коришћење производа и

2. да предметни производ испуњава захтеве важећих ТСИ односно националних железничких техничких прописа.

Уколико оба ова услова нису испуњена, за оцењивање усаглашености се примењују други расположиви модули нпр. CB+CC или CB+CD и сл.


Закључак:

1. За елементе (делове) структурних подсистема по важећим прописима више се не издаје дозвола за коришћење производа.

2. Само елементи (делови) структурних подсистема који су наведени у Прилогу 1 Правилника подлежу оцени усаглашености и оцени погодности за употребу.

3. Оцена погодности за употребу елемената структурних подсистема обавезна је ако је прописана техничким прописима. У супротном, спроводи се само на захтев произвођача. Оцена погодности за употребу спроводи се после издавања сертификата о усаглашености и декларације о усаглашености.

4. Дозвола за коришћење производа издата у претходном периоду није више меродаван документ са којим се нови производ може ставити на тржиште. Меродаван документ је, у складу са важећим прописима, декларација о усаглашености, која се саставља на начин прописан чланом 7. Правилника.

Дозволе за коришћење се користе за постојеће производе као прилог Декларације о усаглашености и Декларације о подобности за употребу у складу са Правилником, по модулу CА уз доказ да производ за који је раније издата дозвола за коришћење испуњава захтеве техничких прописа који важе у тренутку стављања производа на тржиште.

5. У тендерским условима Корисник може да захтева да се уз Декларацију о усаглашености, и Декларацију о подобности за употребу, за елементе структурних подсистема приложи:

5.1. За нове производе за које су издати Сертификати:
- Сертификат о усаглашености (по модулу CB), и
- Сертификат о подобности за употребу (по модулу CV), ако је прописано одговарајућим националним железничким техничким прописима.

5.2. За постојеће производе за које су издате Дозволе за коришћење:
- Дозвола за коришћење производа (по модулу CA), и
- доказ о испуњености захтева техничких прописа који важе у тренутку стављања производа на тржиште.

14. август 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 16. 9. 2019.

Примедбе и предлози на Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 16. септембра 2019. године.

7. август 2019.

Објављен нови правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају

У „Службеном гласнику Републике Србије“ број 53/19 од 24. јула 2019. године објављен је Правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају који је донела Дирекција за железнице. Овај Правилник ступа на снагу 1. августа 2019. године.

Чланом 145. став 1. Закона о железници прописано је да су железнички превозници дужни да доставе Дирекцији за железнице доказе о испуњавању услова из члана 81. ст. 4, 9. и 10. тог закона у року од шест месеци oд дaнa ступaњa нa снaгу aктa из члaнa 81. став 18. тог закона, односно Правилника о лиценцама за превоз у железничком саобраћају, а ако то не учине Дирекција ће решењем одузети лиценцу. Рок за достављање наведених доказа Дирекцији за железнице истиче 1. фебруара 2020. године.

19. јул 2019.

Информација о одузетим сертификатима

Након што је надзором утврђено да привредна друштва Bauwesen“ d.o.o Lazarevac и GIP Konstruktor“ d.o.o. Beograd више не испуњавају услове за поседовање сертификата о испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга, Дирекција за железнице је 25. јуна 2019. године издала решења којима се овим привредним друштвима одузимају наведени сертификати.

Дирекција за железнице је такође 31. маја 2019. године извршила проверу испуњености услова за поседовање Сертификата о безбедности за превоз – део А и део Б за железнички превоз робе на свим пругама јавне железничке инфраструктуре Републике Србије, који укључује превоз опасног терета, издатог привредном друштву EURORAIL LOGISTICS“ DOO BEOGRAD,којом је уврђено да ово привредно друштво не испуњава потребне услове те је сходно томе Дирекција за железнице 8. јула 2019. године донела решење којим се овом превознику одузима Сертификат о безбедности за превоз – део А и део Б.

2. јул 2019.

Национални технички прописи у односу на законодавство ЕУ - ТСИ

Железничка агенција ЕУ организовала је у Истанбулу, 27. јуна 2019, први састанак Радне групе за анализу националних техничких прописа у односу на европске прописе, тј. техничке спецификације интеропераблности (ТСИ). Ова радна група организована је у оквиру ERA IPA пројекта (ERA IPA II 2018-2019) са циљем да се корисницима пројекта (железничке институције земаља Западног Балкана и Турске) пружи техничка помоћ како би, по угледу на земље чланице ЕУ, извршили тзв. „чишћење националних прописа“ задржавајући само оне који се односе на области које још нису обухваћене техничким спецификацијама интероперабилности или из неког разлога то није ни предвиђено.

 Национални технички прописи у односу на законодавство ЕУ - ТСИ

Радна група је на првом састанку утврдила своје циљеве, структуру, организацију и поступак рада, односно начин поређења и класификације прописа и документовања постигнутих резултата. Следећи састанак Радне групе предвиђен је за септембар 2019. године.

26. јун 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 31. 7. 2019.

Примедбе и предлози на Предлог правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 31. јула 2019. године.

19. јун 2019.

Предавање на тему: Систем за управљање безбедношћу у железничком саобраћају

На иницијативу Дирекције за железнице 18. јуна 2019. одржано је предавање на тему Систем за управљање безбедношћу у железничком саобраћају. Предавање је одржао саветник генералног директора за безбедност саобраћаја Инфраструктуре железница Србије а.д, господин Слободан Росић. У својој презентацији господин Росић представио је правни оквир за увођење система за управљање безбедношћу позивајући се на европско законодавство са којим се усклађују наши домаћи железнички прописи, као и основне разлоге за увођење оваквог система који подразумевају контролу ризика и испуњавање услова за добијање сертификата о безбедности. Кроз низ примера из праксе, излагање је обухватило основне изазове у увођењу система за управљање безбедношћу и неке од критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности.

Ово предавање, којем су присуствовали и представници управљача инфраструктуре и железничких превозника, представља увод у низ стучних дискусија које у наредном периоду треба да разјасне недоумице које прате ову материју и помогну железничким превозницима и управљачу инфраструктуре да успоставе што бољи систем за управљање безбедношћу.

12. јун 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 12. 7. 2019.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о условима за обављање послова одржавања подсистема инфраструктура, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 12. јула 2019. године.

12. јун 2019.

Национални регистар железничких возила – обавештење

Обавештавамо кориснике да је, након завршених радова на одржавању сервера за Национални регистар возила (NVR), поново успостављен нормалан рад NVR апликације те да је надаље могуће коришћење кључне функције која се односи на приступ детаљима о возилу (vehicle details).

С обзиром да је у току ревизија NVR корисничких налога, поједини корисници ће о новим приступним подацима за NVR апликацију бити обавештени путем дописа или е-мејла.

28. мај 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 1. 7. 2019.

Примедбе и предлози на Саобраћајни правилник, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 1. јула 2019. године.

24. април 2019.

Дозвола за управљање вучним возилом – важно обавештење

При подношењу захтева за издавање дозвола за управљање вучним возилом од 8. маја 2019. године слике и потписи достављају се у електронској форми у .png формату, са резолуцијом 300 dpi и према следећим димензијама:

 • слике – ширина 880 пиксела, висина 1100 пиксела,
 • потписи – ширина 1100 пиксела, висина 200 пиксела.

Позадине за слике и потписе треба да буду транспарентне.

10. април 2019.

Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају

Дирекција за железнице донела је нови Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају који ступа на снагу 11. 4. 2019. године. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 25/2019 од 3. 4. 2019. године.

12. март 2019.

Прописи у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 29. 3. 2019.

Примедбе и предлози на следеће прописе, који се тренутно налазе на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми:

- Правилник о превозу нарочитих пошиљака и

- Правилник о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама

могу се доставити до 29. марта 2019. године.

6. март 2019.

OTIF – Волфганг Кипер нови Генерални секретар ОТIF-а

На ванредном 14. заседању Генералне скупштине Међувладине организације за међународне превозе железницама (OTIF) одржаном 27. фебруара 2019. године, за новог Генералног секретара Организације изабран је Волфганг Кипер из Немачке. Његов мандат трајаће од 8. априла 2019. до 31. децембра 2021. године.

 Волфганг Кипер

Извор: OTIF

Новоизабрани Генерални секретар је по образовању правник са дугогодишњим искуством у области домаће и међународне железничке политике, а на чело ОТIF-а долази са позиције шефа одсека у немачком Министарству саобраћаја у којем је био одговоран за целокупну железничку политику на националном, европском и међународном нивоу, као и за односе са железничком индустријом. Као шеф Организације наставиће са развојем њене успешне стратегије и даљим промовисањем јединственог међународног железничког права.

5. март 2019.

Продужен рок за подношење примедби и предлога на прописе у припреми до 11.3.2019.

Рок за подношење примедби и предлога на следеће прописе, који се тренутно налазе на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми:

- Правилник о кочницама и кочењу возова и возила,

- Правилник о означавању железничких возила и возова и

- Сигнални правилник,

продужен је до 11. марта 2019. године.

26. фебруар 2019.

Радионица о систему управљања безбедношћу и култури безбедности у железничком саобраћају

Железничка агенција Европске уније, у оквиру IPA (ERA IPA II 2018-2019) и EUMedRail пројекта, организовала је у сарадњи са Дирекцијом за железнице тродневну радионицу о систему управљања безбедношћу (SMS) и култури безбедности. Домаћин овог догађаја одржаног од 12. до 14. фебруара 2019. у Београду била је Привредна комора Србије.

 Радионица о систему управљања безбедношћу и култури безбедности у железничком саобраћају

Циљ семинара био је да учесницима пружи детаљне информације о законодавству ЕУ везаном за безбедност, као и о развоју културе безбедности у оквиру железничког саобраћаја.

Састанак су отворили Петар Одоровић, директор Дирекције за железнице, Милица Дубљебић, секретар Удружења за саобраћај и директор Центра за стручно оспособљавање у транспорту у Привредној комори Србије, и Петер Мим, руководилац IPA и EUMedRail пројекта у Железничкој агенцији Европске уније.

Овај међународни догађај окупио је више од седамдесет учесника међу којима су били представници железничких државних институција, железничких оператера и предузећа која управљају железничком инфраструктуром, као и стручњаци из Железничке агенције ЕУ.

Током радионице представљена су искуства управљача инфраструктуре и железничких оператера у развоју, имплементацији и надзору система управљања безбедношћу. Учесници су такође имали прилике да се упознају са појмом културе безбедности и основним принципима које промовише Европска декларација о култури безбедности на железници.

Радионица је завршена техничком посетом Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз“.

 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака