МЕНИ

Насловна » Надлежности » Међународна сарадња и европске интеграције

Meђународна сарадња

Активности Дирекције за железнице у области међунaродне сарадње обухватају реализацију целокупне стручне сарадње са Међувладином организацијом за међународне превозе – OTIF, што подразумева учешће у изради свих делова основне конвенције из међународног железничког саобраћаја, Конвенције COTIF, учествовање у раду свих стручних органа OTIF-а и извршењу наведене Конвенције, као што је вођење Националног регистра возила и сертификација лица задужених за одржавање (ECM).

У оквиру своје надлежности Дирекција остварује сарадњу и са другим међународним и регионалним организацијама из железничког сектора као што су Железничка агенција Европске уније (ERA), Транспортна заједница, Независна група железничких регулаторних тела (IRG-Rail), Међународна организација за превоз жичарама (О.I.T.A.F), и др, као и са органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност железничког саобраћаја, регулисање железничког тржишта и рад жичара.

Европске интеграције

На пољу европских интеграција Дирекција учествује у свим фазама претприступних преговора у области железничког транспорта и превоза жичарама и заједно са ресорним министарством израђује сва релевантна документа у вези са припремом Републике Србије за интеграцију у ЕУ. Ове активности подразумевају учешће у раду Преговарачке групе за транспорт, Преговарачке групе за трансевропске мреже и Преговарачке групе за кретање роба, као и Пододбора за транспорт, енергетику, заштиту животне средине, климатске промене и регионални развој.

Дирекција такође у сарадњи са Министарством за европске интеграције континуирано учествује у спровођењу Закључка Владе у вези са припремом правних тековина ЕУ на српском језику и у оквиру тога врши стручну редактуру прописа ЕУ преведених на српски језик из своје надлежности. Поред тога, Дирекција учествује у раду Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина ЕУ, као и у састављању листе докумената за превод и стручну редактуру у складу са резултатима сталног праћења законодавства ЕУ и на основу достављених критеријума за номиновање приоритета за превођење.

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата