МЕНИ

Насловна » Регистри и евиденције

Регистри и евиденције

Евиденције

 • Евиденција 000
  Лиценцa за превоз у железничком саобраћају
 • Евиденција 001
  Сертификати о безбедности за управљање железничком инфраструктуром
 • Евиденција 002
  Сертификати о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице
 • Евиденција 003
  Сертификати о безбедности за превоз
 • Евиденција 004
  Сертификати о безбедности индустријске железнице за превоз
 • Евиденција 005
  Сертификати о испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга
 • Евиденција 006
  Сертификат о испуњености услова за обављање одржавања подсистема енергија
 • Евиденција 007
  Сертификат и о испуњености услова за вршење послова одржавања сигнално-сигурносних уређаја
 • Евиденција 008
  Сертификат о испуњености услова за обављање делатности одржавања железничке ТК мреже
 • Евиденција 009
  Сертификат (решење) за радионице за одржавање железничких возила (Члан 56. ЗОБ)
 • Евиденција 010
  Сертификат (решење) за специјализоване радионице за одржавање кочница (Члан 56. ЗОБ)
 • Евиденција 011
  Сертификати за обављање техничког прегледа
 • Евиденција 012
  Сертификати за лица задужена за одржавање (ЕЦМ) и за функције одржавања теретних кола
 • Евиденција 013
  Сертификат о испуњености услова које мора да испуни тело за оцену ризика
 • Евиденција 014
  Сертификати за центре стручног оспособљавања
 • Евиденција 015
  Сертификовани испитивачи
 • Евиденција 018
  Сагласност на акт о условима и начину обављања превоза на индустријској железници и којим се одређује лице одговорно за спровођење акта
 • Евиденција 020
  Сагласност на акт којим се утврђује начин за организовање и регулисање маневарског рада, одржавање и заштиту индустријског колосека, лице одговорно за спровођење акта, одржавање железничких возних средстава и других средстава која се користе на индустријском колосеку
 • Евиденција 021
  Сагласност на акт о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице
 • Евиденција 022
  Сертификати о усаглашености елемената структурних подсистема према националним прописима
 • Евиденција 023
  Сертификати о погодности за употребу елемената структурних подсистема према националним прописима
 • Евиденција 024.1
  Дозвола за пуштање у рад подсистема инфраструктура
 • Евиденција 024.2
  Дозвола за пуштање у рад подсистема енергија
 • Евиденција 024.3
  Дозвола за пуштање у рад подсистема контрола, управљање и сигнализација
 • Евиденција 025
  Сертификати о верификацији подсистема
 • Евиденција 026
  Дозвола за тип возила која су усаглашена са ТСИ или националним прописима (Члан 26. ЗОИ)
 • Евиденција 027
  Дозволе за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ (Члан 27. ЗОИ)
 • Евиденција 028
  Додатне дозволе за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ (Члан 28. ЗОИ)
 • Евиденција 029 2006. год
  Дозволе за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ (2006. година)
 • Евиденција 029 2007. год
  Дозволе за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ (2007. година)
 • Евиденција 029 2008. до 2011. год
  Дозволе за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ (2008-2011. година)
 • Евиденција 029 од 2012. год
  Дозволе за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ (од 2012. године)
 • Евиденција 029 од 2018. год
  Дозволе за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ (од 2018. године) (Члан 29. ЗОИ)
 • Евиденција 030
  Додатна дозвола за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ (Члан 30. ЗОИ)
 • Евиденција 031
  Дозвола за коришћење возила на туристичко-музејској железници (чл. 112 ЗОБ)

ЕВИДЕНЦИЈЕ ЖИЧАРА И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ПОСЛОВЕ СТРУЧНОГ ПРЕГЛЕДА ЖИЧАРА И СПЕЦИФИЧНИХ ВУЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

 • Евиденција 032
  Одобрење за рад жичаре
 • Евиденција лица за обављање послова стручног прегледа жичара и специфичних вучних инсталација

 

 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака