МЕНИ

Насловна » Услуге » Путници

Услуге које пружа дирекција за железнице у области права путника:

Путници који сматрају да им је ускраћено право утврђено Законом о железници (,,Службени гласник РС“, бр.41/18) могу поднети притужбу Дирекцији за железнице.

Након разматрања притужбе Дирекција може решењем утврдити мере за отклањање утврђене повреде и рок за спровођење утврђених мера.

Потписану притужбу путник може поднети: поштом или непосредно на писарници Дирекције или електронском поштом (скенирано).

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата