МЕНИ

Закони

 • Закон о железници
 • Закон о безбедности у железничком саобраћају
 • Закон о интероперабилности железничког система
 • Закон о жичарама за транспорт лица
 • Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
  PDF
 • Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF)
  PDF
 • Законо потврђивању Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF)
  PDF
 • Закон о републичким административним таксама
  PDF
 • Закон о безбедности и интероперабилности железнице
  PDF
 • Закон о метроу и градској железници

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 КОРОНА ВИРУС-COVID-19 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата