МЕНИ

Закони

 • Закон о железници
  PDF
 • Закон о безбедности у железничком саобраћају
 • Закон о интероперабилности железничког система
  PDF
 • Закон о жичарама за транспорт лица
 • Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
  PDF
 • Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF)
  PDF
 • Законо потврђивању Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF)
  PDF
 • Закон о републичким административним таксама
  PDF
 • Закон о метроу и градској железници

 

 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака